Naladenie zasväcovateľa. Napojenie sa na informačné pole zasväcovateľa z minulosti. Naladenie neurónov. Veštecké napojenie na zasväcovanie techniky z minulosti. Magické pomôcky do rúk. Hypnotické ťahy okolo zasväcovanej osoby. Otvorenie možných druhov vedomia. Bioenergetické nabitie rituálu, ktorý pred sebou vytvorila zasväcovaná osoba. Vytvorenie aktívnych objektov v aure zasväcovanej osoby. Vyvolanie všeobecných síl veštectva v aure.

Moje veštecké a senzibilné schopnosti vnímania bioenergetických pochodov dovoľujú, aby som sa mohol napojiť na informačný odkaz zasväcovateľov z minulosti. Som schopný prijať ich informačný záznam zo zbytkov, ktoré zastali po ich smrti. Prijímam iba ich zasväcovacie schopnosti. Ostatné ma nezaujíma. Všetko prijmem na šedú kôru veľkého mozgu. Aspoň tu to cítim senzibilne a vnímam veštecky. V zásade mi tento informačný odkaz konkrétneho zasväcovateľa určí, čo budem pri zasväcovaní používať. Tak isto mi jeho odkaz určuje, aké budem robiť pohyby, vydávať zvuky a akú kresbu budem vykresľovať prstami. Nejde o znaky, ale o vykreslenie určitého pohybu. To treba jednoznačne rozlišovať.

Teda vo svojom tele cítim odkaz zasväcovateľa z minulosti, a tak isto cítim jeho auru a svoju auru. V zásade som skoncentrovaný do miechy, ktorá je vo vnútri chrbtice. Som v prírodnom vedomí, aura je okolo mňa vo veľkosti asi 50 centimetrov. Tak isto v aure cítim auru zasväcovateľa z minulosti a množstvo energetických objektov, ktoré tento zasväcovateľ z minulosti používal.

V tomto stave sa priblížim k zasväcovanej osobe. Príde k splynutiu mojej aury, aury zasväcovanej osoby a zasväcovateľa z minulosti. Teda splynutie troch aurických obalov. Za účelom splynutia robím zvyčajne magnetické ťahy po stranách zasväcovanej osoby a čo najlepšie zabezpečím splynutie troch aurických obalov. Pokiaľ zasväcovaná osoba nie je dostatočne skoncentrovaná v mieche, tak zvláštnymi pohybmi otváram čakrové miesta v mieche. Teda aktivizujem jednotlivé časti miechy ako je predĺžená miecha, krčná miecha, hrudná miecha, obličková miecha, brušná miecha a kostrč.

Potom nasleduje otváranie možných vedomí dotyčnej osoby. Ide o vedomie stredného mozgu, teda o klasické ľudské vedomie. V momente otvorenia cítim auru okolo tela asi v hrúbke 2 centimetre. Potom otváram aktívne prírodné vedomie v mieche a musím cítiť aurický obal asi tak pol metra okolo zasväcovanej osoby. Potom otváram vedomie v brušnom mozgu, ktorý je uložený v črevách. Ide o vedomie cicavcov. Aurický obal cítim ako hrubé lúče vychádzajúce z tela. Potom aktivizujem vedomie z ganglií. Ide o malé nervové zhluky pri každom orgáne tela. Ide o vedomie nižších druhov ako sú hady, vtáky a podobne. Auru cítim ako množstvo futbalových lôpt. Potom zostalo otvoriť už iba vedomie buniek. V aure cítim iba guľovité objekty veľkosti tenisových loptičiek. To sú všetky úrovne rôznych vedomí, ktoré sa aktivizujú a zasvätenie bude do iných aktívne prenikať.

Nasleduje energetické nabitie magických objektov, ktoré si každý účastník vytváral sám pod mojím dozorom. Magické objekty usporiadané do magickej schémy musí fungovať ako komunikačný prostriedok do aurického obalu. Je to fakticky mobil, ktorým voláte sily v aurickom obale.

Šamanstvo je fakticky umenie práce v aurickom obale, ktorý sa tvorí vtedy, keď ste skoncentrovaní do miechy a myslíte plne na prírodu. Pokiaľ ste v ľudskom vedomí, tak klasicky myslíte. Vo vedomí prírodného šamana treba robiť rituálne magickú komunikáciu. Ja sa napojím mysľou aj energeticky na objekty pred zasväcovanou osobou, energeticky ich zo všetkých strán nabijem a vložím do aurického obalu zasväcovanej osoby.

Potom nasleduje ďalší úkon zasväcovania a to je prenesenie objektov od zasväcovateľa z minulosti cez mňa do aury zasvätenej osoby. Tiež sa použije magický pohyb ruky alebo objektov, ktoré držím v ruke. Niekedy sa napájam aj na iných zasväcovateľov z histórie a presúvam ich energetické objekty na zasväcované osoby.

Zmyslom celého zasvätenia je vytvoriť schopnosť komunikácie pri vešteckých výkonoch cez aurický obal. Zasvätenie funguje ako automat. Chcete mať veštecký výkon, tak sa vám otvorí zasvätenie a podporuje aktívne vaše veštecké schopnosti.

Pri zasvätení sa do aurického obalu vkladá ešte ďalší objekt a to duch veštectva. Ide o vyzvanie alebo vytvorenie určitých všeobecne účinných síl v aurickom obale, aby vás viedli na ceste rozvoja intuície a vešteckých výkonov.

Každá osoba na zasvätení je zasvätená osobitne a dostane dovedna aspoň 8 zasvätení. Počas zasvätenia sa neustále posilňujem zvyčajne colou. Cítim sa ako vyžmýkaný citrón, ktorý už nemá na nič chuť. Tak isto som fyzicky unavený, lebo sa musím počas zasvätenia zvláštne magicky pohybovať, na čo nie som zvyknutý. Ešte šťastie, že nemám hudobný sluch. Jednoducho sa musím pohybovať rituálne. Tak isto používam aj hlas, zvláštne volím slová a hlasivky požívam šamanským spôsobom. Špeciálny výcvik hlasiviek.

Čo dodať na záver. Všetko treba poupratovať. Najprv iba napchať do tašiek. Potom načisto doma. Veci zo zasvätenia sa nevyhadzujú, ale použijú na ďalšie zasvätenie. Tentoraz bolo upratovanie voňavé. Používali sme voňavé esencie do mušličiek.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – VEŠTECTVO 3B.

Pridaj komentár