Tantrická sexualita. Jogínske vzrušenie a vyvrcholenie. Sexuálne bioenergie. Sexuálna biochémia. Vlastná sexuálna energia. Cudzia sexuálna energia. Zosatie sexuálnej energie. Tlačenie sexuálnej energie do kostnej hmoty. Tao sexuálne energie a jogínska hadia sila. Jogínske utíšenie a spomalenie. Klinická smrť a orgastické stavy. Sexuálna energia v aure. Nabíjanie šťastného osudu. Sexuálne predstavy v neurónoch. Hinduizmus v neurónoch. Tento zápis bol vyhotovený na základe cvičenia, autentickú zvukovú nahrávku MP3 vyhľadaj v nahrávkach.

Tantrická sexualita. Ide o spojenie jogínskej praxe so sexuálnymi stavmi, ktoré sú typickým prejavom celej jogínskej praxe. Na začiatku cvičenia jogínskej ezoteriky je potrebné prejsť do stavu určitého sexuálneho naladenia. Tak isto môže vzniknúť stav sexuálneho vyvrcholenia na základe spomienok alebo obrázkov položených pred sebou. Teda spomienky navodzujú erotické pocity v oblasti pohlavných orgánov. No prejavujú sa výhradne na energetickej úrovni. Neodporúča sa tieto techniky robiť fyzicky. Pre duchovnú cestu do vlastnej sexuality je vhodnejšie všetko robiť vo vlastnej predstave a nie fyzicky. Teda zmenili ste bioenergie a zmenila sa aj biochémia.

Jogínske vzrušenie. Jogínske vyvrcholenie. Ide o stav, keď jogín usadne do asány na karimatke alebo na stoličke. Zaujme lotosovú asánu alebo stoličkovú asánu. Ide o takú pozíciu tela, ktorá podporuje vytvorenie sexuálneho utíšenia, sexuálneho uspokojenia a sexuálneho stíšenia. Jogín má jemné sexuálne pocity a z pohlavnej oblasti mu vytekajú energie, ktoré budú gradovať do hadej sily. Hadia sila je tu prúd bioenergie z oblasti pohlavných orgánov ako pri prudkom klimaktériu žien v prechode. Musíte rátať s určitými rizikovosťami sily tejto energie. Pri jogínskom ukľudnení a stíšení sa postupne myseľ jogína dostáva do stavu klinickej smrti, ktorá bude postupne spojená s posmrtným erotizmom a vyvrcholením. Teda zažíva sa vyvrcholenie ako pri poprave niektorých eroticky ladených fetišistov a erotomanov. Všetko samozrejme v predstave. To je ten ideálny stav jogína, klinická smrť a sexuálna aktivita na prahu smrti.

Sexuálne bioenergie. Sexuálna biochémia. Pri sexuálnom naladení a sexuálnom vyvrcholení sa neustále tvoria bioenergie a biochémia. Bioenergie jogín cíti ako elektrické napätie pred búrkou. Je stíšený, umŕtvený a odovzdaný osudu. A to ide o úplnú odovzdanosť rovno smrti bez akýchkoľvek výhrad. Vtedy jogín cez šedú kôru spánkového laloku cíti senzibilne energetické napätie v tele a okolo tela. Jogín môže bioenergetické stavy vnímať aj veštecky. Je treba realizovať veštecký výcvik opísaný vo Vešteckej škole. Jogín vybavený senzibilitou a veštectvom je ideálne vyzbrojený praktizovať tento druh jogy.

Vlastná sexuálna energia. Cudzia sexuálna energia. Zosatie sexuálnej energie. Jogín dokáže vnímať jednak vlastné sexuálne bioenergie, a tak isto sexuálne bioenergie iných ľudí a zvierat. Dokáže manipulovať a presúvať sexuálne energie vo vlastnom tele. Potrebuje sa v prvom rade naučiť tlačiť vlastné, ale aj zosaté bioenergie do kostnej hmoty a odtiaľ znovu do tela ako liečivú silu. Tlačenie vlastnej sexuálnej bioenergie, ale aj cudzej je vlastné bezpečnostné zariadenie na to, aby vás duchovná sexualita nedevastovala a neviedla do sexuálnej letargie. Vtedy, keď sa cítite tupo a zaspávate, tlačíte sexuálnu energiu do kostnej hmoty. Tu ju transformujete na inú energiu a preliečujete si celý organizmus.

Sexuálna energia v aure. Ide o stav, keď sa skoncentrujete do miechy a spomenieme si na prírodu a dovolenku v prírode, kedy ste sa cítili vo vedomí prírodného človeka, ktorý je svojím vedomím na úrovni goríl a orangutanov. Celkovo je však vyspelejší. Aurický obal sa zväčšil okolo fyzického tela na priestor pol metra od tela. Priestor je naplnený molekulami vzduchu, prachovými časticami, sexuálnymi energiami. Môže ísť o vlastné sexuálne energie alebo zosaté na diaľku z milujúcich sa ľudí a páriacich sa zvierat. Tu sa hromadí a dá sa použiť na programovanie osudu. Hlavne vtedy, keď sa hromadí v ústnej dutine.

Sexuálne predstavy v neurónoch. Hinduizmus v neurónoch. Zostalo nám posledné cvičenie a to koncentrácia do neurónov. Dosiahnutie takého stavu, pri ktorom sa dajú do neurónov vložiť sexuálne obrázky hinduistických božstiev. Nastupuje kontemplácia a pýtanie, čo máte pre náboženské symboly spraviť. Vnímate to a uveríte tomu, že ste skutočne spravili, čo po vás náboženské obrazy chceli. Tým si otvoríte cestu do hinduistického náboženstva.

Pridaj komentár