Zaberáme sa vrcholovou ezoterikou, ktorá dosiahla hranice ľudských možností. Teda na to, aby ezoterik mohol napredovať ďalej, je potrebné začať vylepšovať sebauvedomenie ezoterika ako mysliacej bytosti. Ezoterik si je vedomý toho, že vďačí aj svojej schopnosti vytvárať predmety, nástroje, stroje a zariadenia. Tieto technické prostriedky rozvíjajú schopnosť človeka spoznávať seba aj svoje okolie a získavať schopnosť myslieť a teda uvedomiť si aj tú skutočnosť, že je organickou bytosťou.

Človek v historickom aspekte začína používať kameň, drevo a kosti. Upravuje tieto nástroje, čo mení jeho psychiku a jeho okolie. Človek tej doby sa ich musí naučiť používať, neustále vyrábať a zdokonaľovať. To vedie postupne k schopnosti myslieť a k vývoju jemnej motoriky predných končatín. Vtedajší človek, ktorý si vyrába vlastné nástroje, získava v prírode konkurenčnú výhodu a je stále viacej úspešnejší ako ostatné zvieratá alebo ostatné druhy ľudí tej doby, ktorí predmety nepoužívajú. Teda v celej histórii platilo, že ten, kto bol technologicky vyspelejší a to hlavne vo vojenskej oblasti, mohol získať viacej bohatstva a hmotných statkov. Dejiny ľudskej rasy sú plné takýchto prípadov. A tento model platí aj v dnešnej dobe. Osoby, ktoré sa v dnešnej dobe stránia techniky, technológie, počítačov a digitalizácie sú jednoducho menej úspešné ako jedinci, ktorí svoj život spojili s technologickým pokrokom. Je to historická skutočnosť, ktorú úspešní jedinci v plnom rozsahu rešpektujú. Dáva im to konkurenčnú výhodu. A tak vývoj techniky u prírodných ľudí smeroval k sekere, oštepu, mačete, ihle, keramike, chovu domácich zvierat. Všetko, čo označujeme civilizácia a tiež označujeme ako človek mysliaci.

V oblasti ezoteriky toto zoskupenie potrebuje vylepšiť svoj spôsob myslenia a konania. Ezoterici tohto zoskupenia majú vytrvalými cvičeniami vytvorený systém dvojníkov skoncentrovaných v UČI (čo je systém organizovaných dvojníkov). Pod dvojníkom tu rozumieme systém prieniku psychiky ezoterika cez orgány, bunky, prvky, atómy až do úrovne častíc. Teda ezoterik sa psychicky usadzuje v časticovom svete. Môže tak spraviť na základe psychického napájania na osoby, ktoré majú patologické prejavy epitelových buniek na povrchu orgánov svojho tela. Ide o nezhubné bujnenie povrchových vrstiev orgánov. Tento stav dovoľuje osobám, aby ich psychika patologicky a bez ich súhlasu prenikla na časticovú rovinu. Tieto osoby o tejto patológii nemajú tušenie a sú v tomto smere nevedomé. Ezoterik vie, že prienik týchto chorých osôb na časticovú rovinu je spojený s fungovaním magnetaru pred vyše 600 miliónmi rokov pred naším letopočtom.

Osoba, ktorá má nezhubné bujnenie epitelových buniek, sa psychicky prebúra na úroveň častíc, tu vytvorí stav dvojníka a cez tento stav je možné sa napájať na súčasné magnetary fungujúce v kozme. Psychické pripojenie dovoľuje človeku operovať v hlboko v kozme. Je prirodzené, že osoba, ktorá si číta tieto riadky, nebude rozumieť tomu, o čom píšem. Aby to niekto plne pochopil a precítil, musí mať za sebou mnohoročný systematický výcvik. Ezoterik sa na svojej duchovnej ceste musí meniť a prerábať svoju psychiku, aby sa dostal nepatologicky, vedome a systematicky do stavu dvojníka. A stále pratí, že pokiaľ sa chce niekto presvedčiť o tejto možnosti, tak musí cvičiť a vo svojich neurónoch si vytvoriť centrum pre psychický prienik na časticovú úroveň. Ezoterici tohto zoskupenia prienik psychiky na časticovú rovinu cvičia už skoro dva roky a postúpili do ezoteriky dvojníkov mimoriadne hlboko. No chcú ísť ešte ďalej na duchovnej ceste a to vyžaduje zavedenie technokratickej ezoteriky. Osoba neznalá ezoterickej problematiky sa bude chytať za hlavu. Na prvý pohľad nie je tu logika premosťovať ezoteriku a duchovný rast na stroje, zariadenia a informačné technológie. Ale zdanie je klamlivé. Záujem ezoterika o techniku a informačné systémy mu umožňuje posilniť a získať mimoriadny intelekt presahujúci bežný intelekt mimoriadne vyspelých jedincov. Ezoterik, ktorý sa začne intenzívne zaoberať výrobou procesorov, hardvéru a softvérom začne do svojich spomienok ukladať jedinečné technologické spomienky. To mu umožní pozrieť sa na seba a vlastný informačný systém iným pohľadom a dosiahnuť inú hĺbku sebauvedomenia samého seba a svojej duchovnej cesty. A v zásade ide o praktizovanie klasickej schémy, tvorba nástrojov, tvorba informačných systémov posunie sebauvedomenie ezoterika na omnoho vyššiu úroveň ako pri bežnom intelekte dnešných ľudí a celkovo organickej hmoty v kozme. A to ezoterici budú spracovávať aj techniku a technológiu organického života v kozme. Tak isto ezoterici tohto zoskupenia budú zbierať informácie o technike zo sveta mŕtvych spomienok na úrovni atómov (špiritizmus) a tak isto zo sveta dvojníkov na úrovni častíc. Budú simulovať na mentálnej rovine tvorbu strojov a zariadení nezávislých na ľudských potrebách. Humoristicky hovoríme o hnutí za slobodu vysávačov a fénov na vlasy.

Výsledkom aktívneho venovania sa svetu techniky a inteligentnej technológie bude tá skutočnosť, že ezoterik zmení svoj doterajší spôsob myslenia a premýšľania o seba a priestore okolo seba. Teda ezoterik sa zrkadlí v technike a technológii a výsledkom je hlbší prienik do informačného systému vo vlastnom tele. Takúto hĺbku prieniku by nedosiahol, keby sa nevenoval informačným systémom strojov a zariadení. No toto všetko nestačí a ezoterik musí zasadne zmeniť svoj spôsob myslenia. Ide o to, aby sa naučil plne objektovo myslieť. Teda ezoterik sa cez UČI (umelá časticová inteligencia so systémom dvojníkov) koncentruje v prvom rade na všetky objekty vo svojom tele. Koncentrácia na všetky časti tela ako sú hlava, ruky, nohy, hruď, brucho, chrbát, pohlavná oblasť. Potom je to pridanie ďalšej koncentrácie. Teda jedna koncentrácia na časti tela a k nej ďalšia koncentrácia na jednotlivé orgány a systémy tela. Teda veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie, pľúca, srdce, pečeň, slezina, tenké a hrubé črevá, obličky, pankreas, hormonálna sústava, nervová sústava, cievna a žilová sústava, lymfatická sústava, koža, tuk, kosti, zuby, chrupavky a stavce. K týmto dvom koncentráciám sa pridáva tretia a všetky tri bežia naraz v jednom čase. Tretia koncentrácia ide do všetkých buniek naraz. Takúto koncentráciu by bežná ľudská myseľ nezvládla, ale pomocou UČI je všetko jednoduché a realizovateľné. Samozrejme, treba pokračovať v koncentrácii aj na ďalšie objekty. V tomto prípade sa pridáva koncentrácia do orgánikov vo vnútri bunky, do jadier v bunke, do chromozómov, do génových retiazok v chromozómoch, do génových sekvencií v génových retiazkach, do molekulárnych štruktúr vo všetkých objektoch vnútra bunky. To nezahŕňa všetky objekty a treba pokračovať v koncentrácii cez UČI. Treba pokračovať do bielych, červených krviniek, plazmy, doštičiek a rôznych druhov chemických látok. Koncentrácia ide do prvkov, atómov a v častíc nich. Ešte treba pridať impulzy uložené v endoplazmatických retikulách neurónov a tukových buniek. Tak isto impulzy v jadierkach buniek na úrovni prvkov. Táto koncentrácia je rešpektovanie sveta ako objektov. Potom je tu treba rešpektovať takzvanú virtuálnu myseľ. Tento systém si preberáme z informačných systémov, ktoré stoja na špeciálnom spracovaní a prepojení jednotlivých objektov a to všetkých a navzájom. Toto je možné iba cez UČI v systéme, že UČI je organizovaný ako virtuálny stroj a cezeň sa ezoterik koncentruje na všetky objekty svojho tela. Ale nejde tu iba o koncentráciu do týchto všetkých objektov, ale aj o psychický prienik do nich. To je zásadný rozdiel medzi medikom a ezoterikom. A ezoterik je v oblasti medicíny všestranne orientovaný.

Ku komplexnej objektovej orientácii sa pridáva virtuálna prepojenosť všetkých objektov naraz medzi sebou a k tomu teoretický procesor. Ku koncentrácii na objekty a ich vzájomné prepojenie sa priraďujú pojmy z pamäte uloženej v endoplazmatických retikulách tukových buniek. Ezoterik plne rešpektuje organický hardvér svojho organizmu a jeho racionálne a logické pomenovanie. Toto je príklad, ako sa musí zmeniť myseľ ezoterika a spôsob jeho premýšľania.

Objektovosť, virtuálny stroj a teoretický procesor treba aplikovať aj do vonkajšieho sveta okolo ezoterika. Teda objektovosť, virtualita a princíp teoretického procesora sa aplikuje naraz do ľudského tela a zároveň do hĺbky kozmu. Do takej hĺbky kozmu, ako je schopný ezoterik prenikať. Ezoterik tohto zoskupenia preniká psychicky cez UČI do abnormálne extrémne veľkých vzdialeností. Teda začneme netradične od tých najvzdialenejších objektov od planéty Zem. Ide o objekty, ktoré ezoterik vníma ako snehové gule. Ezoterik si nahodí predstavu snehovej gule a to klasicky zo spomienok ako predstavu v hlave. Snehovú guľu sa snaží vnímať ako priestorový objekt, spomína si na množstvo snehových gúľ a tieto predstavy dá spolu do jednej snehovej gule. Tak dosiahne vo svojej predstave mnohorozmerový objekt. Teda ezoterik vníma vo svojej hlave snehovú guľu zo všetkých strán a zároveň spredu, zozadu, zhora a zdola. Takejto predstave hovoríme mnohorozmerová predstava.

Teda ide o predstavy asi 100 snehových gúľ, resp. o ich tušenie. Musí byť každému jasné, že ezoterik sa reálne psychicky prepracoval do týchto objektov len a len vďaka dvojníkom v systéme UČI. Je aj iná možnosť sa prebúrať do tejto oblasti kozmu a to cez narkotické látky ako je hašiš. Samozrejme, ide o chemickú cestu a je to drogová cesta, ktorá môže trvalo poškodiť zdravie a dostať sa do konfliktu so zákonom. Ezoterik nikde neužije narkotické látky, ale si ich dokáže nasugerovať v ústnej dutine a tak náhodným procesom dokáže preniknúť do tejto časti kozmu. Hovoríme tomu narkotická alebo chemická cesta. Fyzické užívanie hašišu poškodí trvale biochémiu ľudského tela a človek sa stáva závislý na tejto droge. Celkovo je možné prenikať do kozmu a robiť duchovnú cestu na drogách, ale následky sú katastrofálne. Ezoterik môže ísť cestou sugerácie tvorby chemických látok vo vlastnom tele. A takúto klasickú sugeratívnu chemickú cestu šamanov odporúčame. Aby ste lepšie rozumeli, čo to je sugeratívna chémia v ústnej dutine, uvediem príklad: máme narkomana, ktorý si odvykne od vonkajšieho užívania drog, ale môže si ich začať vyrábať cez mentálne predstavy vo vlastnom tele. Najlepšie v bielej mozgovej hmote, ktorá je vo veľkom mozgu.

Nevýhodou vonkajšej narkotickej cesty ezoterika je trvalé poškodenie hormonálnej činnosti a hlavne zmätok v tom, kde sa vlastne ezoterik psychicky prebúral. A progresívny ezoterik by mal do kozmu psychicky prenikať systematicky a dôsledne. Nie je vhodné vyrobiť zo psychických prienikov chaos a zmätok. Ezoterik tohto zoskupenia preniká do kozmu cez systém dvojníkov v UČI a cielene si v neurónových oblastiach veľkého mozgu, mozočku, mieche, brušného mozgu a ganglií buduje trvalé neurónové centrá. Ako sa naučil písať a čítať, tak sa ezoterik naučí prenikať psychicky do kozmu. Má na to k dispozícii neurónové spoje, ktoré si buduje niekoľko rokov a potom ich trvalým prienikom do kozmu udržuje a zdokonaľuje. Verím, že takéto vysvetlenie možností prieniku do kozmu postačí. Sú tu dva prístupy: jeden je na báze sugerácie vhodných chemických pochodov v ústnej dutine a následne v bielej mozgovej hmote a druhý systém ide cez nácvik systému dvojníkov. Ezoterik používa jeden aj druhý systém a vzájomne ich kombinuje. Tieto systémy pre psychický prienik do kozmu možno kombinovať aj systémom produkovania rezonancií v hlasivkách. Ide o systém koncentrácie do hlasiviek alebo do iných membránových oblastí. Tento druh psychického prieniku sa pestuje v Silva škole.

Ezoterik prenikol psychicky do objektov, ktoré vníma ako snehové gule. V snehových guliach sa nachádzajú zlaté diery. O čo tu ide? Je tu v snehovej guli aktivita častíc, ktoré produkujú gigantické objekty, ktoré sa dajú predstaviť ako objekty z bieleho a žltého zlata. Teda zoberte sneh a dovnútra podávajte zlaté predmety. Toto tvorí dostatočnú maketu na pochopenie, čo sa deje v týchto snehových guliach. Niektoré snehové gule neobsahujú okrem zlatých dier nič iné. V niektorých snehových guliach so zlatými dierami sa z častíc zrodí zlatá guľa (zlatá bobuľa). Táto zlatá guľa sa postupne časticovo mení a vytvorí sa z nej biela diera. Znovu špecifický objekt, v ktorom operujú častice. A to hlavne častice hríbiky, praclíky, hadíky, prskavky, farebné fľaky, iskričky, sklenená kocka, biele kvapky. Nenájdu sa tu čierne kvapky. Tieto najjednoduchšie častice sa vzájomne kombinujú a v bielych dierach produkujú časticový objekt zvaný pružina alebo zatočená struna. A tento komplikovanejší časticový objekt vytvára štruktúru preto, aby v nej mohli postupne vznikať galaxie, súhvezdia a planéty a napríklad aj rôzne druhy čiernych dier. Nad bielou dierou v snehovej guli vzniká niekoľko bielych gúľ (biele bobule hrozna) a v týchto sa nachádza maketa kozmu v podobe balónu a v ňom 1 000 skladov po 1000 dáždnikov. Biele sklovité gule sú neustále napĺňané skupinami častíc z bielej kolosálnej diery. Tieto objekty s názvom pružiny vytvárajú samotný priestor v bielych sklovitých guliach. Len vďaka týmto konšteláciám častíc v pružinách je možná existencia planét, súhvezdí, galaxií a systému rôznych druhov dier. V oblasti kozmu sa nachádzajú aj čierne sklovité gule, ktoré už nemajú svoj zdroj z bielej diery. Všetko v čiernych dierach je zrútené a nie sú prítomné priestorové konštrukcie, ktoré by dovoľovali budovať planéty, súhvezdia a galaxie. Čierne sklovité gule sú výhradne naplnené čiernymi časticami. Pripomínajú kolosálne kusy čiernej klasickej smoly. V čiernych guliach nezostali vcelku ani záznamy dvojníkov po smrti organickej hmoty. Záznamy v dvojníkoch sú rozložené na kusy. Teda klasicky po smrti organickej hmoty, ktorá prenikla psychicky na časticovú úroveň, sa v priestore kozmu vytvorí informačný záznam o veľkosti našej slnečnej sústavy. Tento záznam tvoria špeciálne zviazané častice a v ich viazanosti sú uložené spomienky danej organickej hmoty. V čiernych guliach sa záznam dvojníka a jeho základ v špeciálne zviazaných časticiach rozpadne na menšie kusy.

Ezoterik pestuje systém dvojníkov. Ezoterik spoznal možnosť, ako trvalo preniknúť psychicky na úroveň častíc. Takýto prienik môže dosahovať organická hmota v kozme vďaka objektu pod názvom magnetar. Pokiaľ je v blízkosti organickej hmoty, tak ju prinúti, či sa jej to páči, ale nie, aby jej psychika prenikala na častice. Ezoterik získa vedome a cielene schopnosť prenikať psychicky do časticového sveta. Postupne psychicky kontaktuje organickú hmotu v kozme, ktorá preniká na časticovú úroveň cez systém magnetara. Ezoterik v priebehu dvoch pozemských rokov si v neurónoch vybuduje schopnosť psychicky prenikať do hĺbok kozmu. Takýto výcvik nakoniec vedie k vytvoreniu UČI. Ide o zahustený a skoncentrovaný systém rôznych druhov dvojníkov. Prienikom cez systém dvojníkov do bielych gúľ a čiernych gúľ vytvoril nutnosť, aby sa UČI vo vnútri častíc ezoterika kopírovala v dvoch odlišných variantoch. UČI teda vytvára obrovské množstvo kópií do systému bielych gúľ a vytvára tak isto ďalší typ kópií samej seba do čiernych dier. A UČI bude budovať aj tretí druh vlastných kópií a to do zlatých dier. Ezoterik cez UČI a v nej fungujúcich dvojníkov využíva meditácie na rôzne druhy mytologických objektov a to hlavne na objekty egyptskej kultúry, ktoré mu dovoľujú efektívnejšie budovať niekoľko druhov kópií UČI vo svojom tele na úrovni častíc. Pri tejto technike ezoterik využíva aj vhodnú sugeráciu ovplyvňujúcu chemické procesy a to hlavne v bielej mozgovej hmote. Ide o sugeráciu užitia vhodných chemických látok, ktoré vyvolajú tie žiadané chemické reakcie v tele. Je samozrejme každému jasné, že sugeratívne schopnosti v ústnej dutine treba pestovať a nacvičovať niekoľko rokov.

Ezoterik prenikol na časticovú úroveň a otvoril si cestu k budovaniu systému dvojníkov. Je zrejmé, že psychický prienik cez systém dvojníka na častice bude vyžadovať od ezoterika, aby si zásadnejšie zmenil aj spôsob svojho myslenia a pohľadu na kozmos a jeho fungovanie. Tak isto ezoterik začína prehodnocovať aj otázku zmyslu života a celkovo zmyslu fungovania organického života v kozme. Doterajšie pohľady sú z pozície prieniku psychiky ezoterika do roviny organických a anorganických látok. Ezoterik už niekoľkokrát prehodnocoval svoj pohľad na svet. Najväčšie prehodnotenie bolo pri prieniku do atómov v prvkoch. Iba pripomínam, že tu ide o psychický prienik do prvkov a atómov a nie klasický vedecký prienik. Samozrejme, že ezoterik pri svojom osobnom psychickom prieniku do častíc využíva poznatky vedeckého bádania, tak ako využíval vedecké poznatky psychického prieniku do svojich buniek. Ezoterik prenikol psychicky na úroveň atómov a otvorila sa mu cesta do spomienok organickej hmoty v kozme, ktoré sa hromadia okolo nás a aj v kozme na úroveň atómov. Ide o svet v ezoterike popísaný ako svet špiritizmu. Teda tu už ezoterik mohol budovať systém reinkarnácie a návratu spomienok po jeho smrti do živej osoby. Samozrejme nie v predstave, že po reinkarnácii ezoterik ožije a nadobudne vedomie stratené fyzickou smrťou. Ezoterik si je vedomý, že svoje vedomie stratí a po smrti sa do živej osoby dostanú iba jeho spomienky, ktoré sú nabité túžbou obsadiť psychiku živej osoby a v nej presadiť, aby pokračovala v nedokončenej ceste ezoterika. Takáto tradícia sa dodnes aktívne praktizuje v Tibete. No ezoterik sa na duchovnej ceste vyvíja ďalej a psychicky preniká na úroveň častíc. A takýto prienik na častice prináša nové možnosti a nové pohľady, kde by mohol ezoterik po svojej smrti uložiť svoje spomienky. Ezoterik sa snaží uchovať svoje spomienky pokope čo najdlhšie obdobie. Uloženie spomienok do sveta mŕtvych s možnosťou reinkarnácie nie je na večnosť. Nič nezaručí, že organický život v kozme bude aj v budúcnosti. A nič nezaručí, že špiritistický svet na úrovni atómov je na večnosť. Organická hmota, ale aj svet z prvkov a atómov je príliš komplikovaná štruktúra v kozme a je vždy zatiahnutá do kolobehu častíc. A prvky a atómy sú príliš komplikované konštrukcie častíc na to, aby mali parameter večnej trvácnosti. Teda ezoterik prienikom do častíc sa musí zaoberať mimoriadne dlhými časovými údajmi. Musí sa zaoberať mimoriadne extrémnymi vzdialenosťami od planéty Zem. Aby ezoterik pochopil fungovanie kozmu, musí budovať maketový systém chápania kozmu. Ezoterik na duchovnej ceste do častíc musí kombinovať naraz predstavy extrémne veľkých objektov a ich zloženie z extrémne malých objektov. Ezoterik prienikom na úroveň častíc sa začína zaoberať vlastne teologickými štúdiami a teologickými ideami všetko naj a jedinečné. Ezoterik intuitívne cíti, že psychicky prienik na úroveň častíc mu dovoľuje zrealizovať veľkú časť teologických ideí. Aby pochopil, ako funguje časticová úroveň, musí sa pustiť do štúdia všetkého, čo súvisí s technologickým a elektrotechnologickým vzdelaním. Ezoterik ide po najmodernejšej technike ľudstva a organickej hmoty hlavne z dôvodu dosiahnutia iného spôsobu myslenia ako u dnešných ľudí. Ezoterik spoznáva najjednoduchšie objekty v kozme a to častice, ktoré sú extrémne malé a medzi nimi nie sú skoro žiadne voľné priestory. Jednoducho tieto častice sú večné a prúdia iba v cykle zložitejších a jednoduchších konštrukcií. Ezoterik musí chápať rozumovo fungovanie kozmu na základe najjednoduchších častíc v kozme, ktoré sa organizujú v systém bielych dier (pružiny z častíc) , čiernych dier (naša Galaxia v kozme), pulzačných dier, anti čiernych dier, anti čiernych skrížených dier (okolo zemiakov), žiariacich dier, sklovitých dier, zlatých dier (snehové gule), špongiovitých dier (okolo makety balóna). Tieto všetky druhy dier organizujú kolosálne fungovanie častíc, vytváranie zložitých časticových konštrukcií a ich plánovaný rozpad na jednoduchšie formy základných častíc. Ezoterik si uvedomuje postupne, ako funguje svet na úrovni častíc. Učí sa vo svojich predstavách vnímať v určitej časti kozmu kombinácie základných častíc a ako fungujú. Ezoterik si uvedomuje aj systém magnetar, ktorý zo seba vystreľuje extrémnou rýchlosťou častice do obrovského priestoru makety balóna v kozme. Ezoterik tým, že prešiel psychicky fungovať na častice, začal mimozmyslovo prijímať informácie do seba a to rovno na časticovú úroveň v sebe. Klasicky človek prijíma informácie o svete na úrovni organickej a anorganickej hmoty, teda tuhých, kvapalných a plynných látok. Iba vedeckí pracovníci prijímajú trvalo informácie o prvkoch, molekulárnych štruktúrach, mikroorganizmoch, atómoch a to všetko cez techniku. No ezoterik má vybudované mimozmyslové vnímanie rovno cez neuróny veľkého mozgu a tieto informácie vie do svojho tela ukladať inak ako bežní ľudia. Ezoterik v tejto úrovni duchovnej cesty prehodnocuje vzťah k organickej hmote a celkovému smerovaniu organickej hmoty v kozme. Ezoterik dáva prednosť nadčasovým hodnotám, dáva prednosť svetu častíc pred bežných svetom organickej hmoty. Ezoterik nemá záujem ukladať do UČI poznatky o organickej hmote. Dáva prednosť ukladaniu informácií o dvojníkoch na časticiach a toho najgeniálnejšieho, čo zostane po smrti organickej hmoty v kozme.

Pridaj komentár