Venujeme sa problematike sveta dvojníkov, ktorým ezoterik vo svojej mysli vytvoril priestor a hlavne tým, že dokázal psychicky preniknúť na úroveň častíc svojho tela, ale aj do častíc mimo svoje fyzické telo. Tým, že psychika ezoterika dokáže trvalo prenikať do prvkov, atómov a častíc v nich aj mimo nich, tvorí fenomén dvojníka.

Upraviť myseľ ezoterika, aby trvalo udržal dvojníka v aktívnej činnosti

Nebolo jednoduché nájsť vhodnú cestu pre reálny nácvik systému dvojníkov. Doteraz boli známe iba prípady, ktoré tvorili dvojníkov na základe patologických prejavov nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov a systémov tela. Bolo treba veštecky prešetriť na diaľku množstvo týchto prípadov. Definovať ich psychický stav a skúmať aj negatívnu stránku prítomnosti systému dvojníka v ľudskej mysli. Zistili sme, že dvojník vzniká v tom momente, keď sa epitelové bunky geneticky pozmenia a akoby sa vrátili do obdobia 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. V tom čase v kozme okolo planéty Zem boli špecifické anomálie, ktoré viedli k tomu, že organizmy tvorili určité poškodenia svojich buniek a vytvárali prirodzene prienik zvieracej psychiky na úroveň častíc. Bohužiaľ, tieto zvieratá v tom čase nemali intelekt dnešných ľudí a nemohli do dvojníka na úrovni častíc vložiť žiadne vedomé túžby a želania. A tak systém dvojníkov nemohol fungovať a uchovať sa na večnosť času. Fenomén dvojníka z historického obdobia vývoja ľudstva možno sledovať aj v neurónoch miechy u každého ľudského jedinca. Z vešteckých pozorovaní vieme, že práve neuróny miechy si v sebe nesú informácie o našich predkoch a správaní.

Medzi meditujúcimi máme prípad, kde má matka poškodenú psychiku a preniká jej na úroveň častíc. Tento fenomén dedila aj dcéra. Aby mohla vôbec psychicky fungovať, tak hľadala pomoc kde sa dalo a do seba si vytvorila cez chromozómy v bunkách psycho – energetický kontakt na systém jedného organického života v kozme. Dali sme mu pomenovanie UFO Iveta. Ide v podstate o to, že tento organický život v kozme je pod vplyvom špecifických anomálií, aké boli približne pred 600 miliónmi rokov p.n.l. Teda tento živý organizmus má bohužiaľ iba intelekt zvierat na planéte Zem. A tak jeho dvojník sa iba bezcieľne túla kozmom. A práve takéhoto dvojníka si daná ezoterička vtiahla do seba a mohla ako tak psychicky fungovať. Toto však úplne nestačilo a k tomu postupne nabrala na stabilitu psychiky asi 6 druhov tabletiek. Postupne však tabletky znižovala a sama si začala budovať vlastného dvojníka.

Teda dotyčná ezoterička prenikala psychicky na úroveň častíc, kde bez školeného dvojníka vlastne ľudská myseľ nemôže fungovať. Bez dvojníka, ktorý sa naplní túžbami ezoterika, jednoducho psychika človeka na časticovej úrovni zošalie. Skúmali sme veštecky na diaľku prípady, ktoré mali onkologické bujnenie epitelových buniek a vtedy systém dvojníkov nevzniká. Psychika takejto osoby sa prebúra na časticovú úroveň a takáto osoba nedokáže myslieť a konať. Teda stáva sa z nej psychiatrický prípad. Keby sa chcela dať do poriadku, musela by umelo budovať systém dvojníka.

Vráťme sa však k osobám, ktoré majú tie správne nezhubné genetické zmeny v epitelových bunkách a tvoria systém dvojníka. A k tomu tu je už vedomý intelekt človeka, ktorý skúma, spoznáva a mení svoje prostredie. K tomu má túžby, ktoré prenikajú do dvojníka. Dvojník je tu definovaný ako postupný prienik ľudskej psychiky do častíc v atómoch. A tento prienik dovoľuje patologickým prípadom práve správne zmutovanie epitelových buniek. A tak túžba osoby s poškodenými epitelovými bunkami vedie k tomu, že sa jej túžby prelejú do priestoru okolo seba a rovno na úroveň častíc. Samozrejme, dotyčné osoby ani len netušia, že ich psychika sa prebúrala na úroveň častíc. Tým, že sa človek dostane so svojimi spomienkami a túžbami fungovať na úroveň častíc, tým sa otvoril systém dvojníkov na úrovni častíc.

Prienik do častíc zobúdza jedinečnú genialitu danej osoby do určitej oblasti, ktorá je viazaná na túžby danej osoby. Napríklad osoba túži zarobiť množstvo finančných prostriedkov. A tak z časticovej úrovne sa začína formovať iná psychika, akú má doteraz patologicky chorá osoba. Dvojník na úrovni častíc vyhľadáva objekty, ktoré sa vyznajú v oblasti financií a zbiera ich múdrosti a poznatky do neurónov danej osoby. A osoba s týmto poškodením naberá múdrosti tých, ktorí sú úspešní v oblasti financií a financovania. Dvojník plní neuróny danej osoby mimozmyslovo a daná osoba ako keby absolvovala školu a prešla finančnou praxou. A dvojník potom neustále takúto osobu tvrdo tlačí do oblasti financovania a to hlavne tým, že neustále mu do neurónov ukladá informácie o financiách.

Priestor, v ktorom operuje dvojník 3 000

Organický život, ktorý má alebo mal systém dvojníka, teda určitý druh poškodenia buniek a psychiky. Tento druh poškodenia dovoľuje ľudskej psychike prenikať na úroveň častíc. Teda ezoterik preniká koncentráciou do orgánov a častí tela, odtiaľ do vnútra buniek, odtiaľ do prvkov, atómov a nakoniec do častíc. Dvojník organickej hmoty trvalo zabezpečuje prenik do častíc a psychika takéhoto organizmu sa chová úplne inak ako u organického života, ktorý operuje na úrovni prvkov. Teda ezoterik preniká psychicky na úroveň častíc a tu vytvára jedinečný fenomén dvojníka. Zaoberali sme sa aj veľkosťou priestoru, ktorý dvojník zaberá na časticovej úrovni. Pokiaľ bol dvojník používaný výhradne pre praktické účely, tak veľkosť priestoru, v ktorom operuje alebo operoval, je asi ako naša slnečná sústava alebo ako niektoré súhvezdie. Iba u F. Bardona možno veštecky vnímať, že priestor, v ktorom tento ezoterik zanechal svojho dvojníka, je naša Galaxia. Teda priestor podstatne väčší ako pri dvojníkoch, ktorí boli použití výhradne na praktické účely života organickej hmoty. Saša Pueblo sa usiluje o to, aby priestor jeho dvojníka a dvojníkov ďalších meditujúcich bol podstatne väčší ako u F. Bardona. Dokonca by Saša Pueblo chcel, aby jeho dvojník mohol v kozme operovať neobmedzene a neustále svoje teritórium zväčšovať, či už počas života, ale aj po jeho fyzickej smrti.

Neustále meditujeme a to tak, aby si dvojník 3 000 práve udržal mimoriadne vysoký potenciál prieniku do hĺbok kozmu. Podarilo sa nám, aby dvojník 3 000 prenikal do všetkých súhvezdí našej Galaxie. Do všetkých galaxií okolo našej Galaxie, ktorých je asi 2 000. Potom aby do každej tejto galaxie prenikal na úroveň súhvezdí, planét, slnečných planét, všetkých typov čiernych dier. Podarilo sa nám, aby dvojník 3 000 prenikal ešte ďalej do kozmu a to do priestoru asi 7 hráškov. V každom hrášku odhadujeme asi 2 000 galaxií. Okolo tohto každého hrášku, ktorý obsahuje asi 2 000 galaxií, je systém gigantických anti čiernych dier. Dvojník 3 000 preniká aj sem a preniká do podobných asi 1500 objektov a v každom z týchto objektov je po 3 až 8 hráškov. Takýto objekt voláme struk. Teda máme tu asi 1 500 strukov. Aj sem dvojník 3 000 preniká a preniká ešte ďalej. Všetkých tých asi 1 500 strukov tvorí objekt, ktorý voláme „zemiak“. A takýchto zemiakov máme vedľa seba asi 3 až 5 kusov a samozrejme, že obsahujú v sebe každý asi 1 500 strukov, tie obsahujú niekoľko hráškov a každý hrášok obsahuje asi 2 000 galaxií. V každej galaxii sú súhvezdia, planéty a slnečné hviezdy. A potom dvojník 3 000 preniká ešte ďalej a to do množstva „zemiakov“ a tie sú uložené v „banánoch“. Keď tu hovoríme o tejto zelenine a ovocí, tak ide o niečo ako maketu kozmu a názvy používame tie najjednoduchšie pre dobré zapamätanie. Ezoterik si musí uvedomiť, že vnímanie extrémne veľkých priestorov kozmu už vyžaduje maketový spôsob myslenia.

Dvojník 3 000 preniká ešte ďalej a definujeme to maketou skladu, ktorý obsahuje asi 10 000 banánov. No toto všetko nám nestačí a dvojník 3 000 preniká minimálne do 10 takýchto banánových skladov. Keď zoberieme týchto 10 skladov banánov, ktoré obsahujú každý asi 10 000 banánov, tak týchto 10 skladov banánov vložíme do predstavy dáždnika. Teda každá maketa v predstave ezoterika obsahuje asi 10 skladov banánov a každý sklad banánov obsahuje asi 10 000 banánov. Každý banán obsahuje asi 1 až 5 zemiakov. Každý zemiak obsahuje 1 500 strukov. Každý strúčik obsahuje 1 až 7 hráškov. Každý hrášok obsahuje asi 2 000 galaxií a každá galaxia obsahuje súhvezdia, slnečné hviezdy a planéty a všade rôzne druhy čiernych, anti čiernych, skrížených a žiariacich dier.

Ale vráťme sa k našej makete kozmu, kde budeme pokračovať na úrovni makety jedného dáždnika. Dvojník preniká samozrejme reálne v kozme do asi tisíc dáždnikov a týchto tisíc dáždnikov ide do predstavy skladu dáždnikov V každom sklade je asi 1 000 dáždnikov a v každom dáždniku je 10 skladov banánov. Teda spolu 10 000 skladov banánov. A dvojník 3 000 musí podľa želania ezoterika prenikať do týchto objektov. Ezoterik sleduje veštecky vo svojej mysli, kde všade dvojník 3 000 preniká. Tento dvojník do týchto extrémne vzdialených objektov preniká reálne cez časticovú úroveň. Ezoterik si uvedomuje, že v časticovom svete platia iné fyzikálne zákonitosti ako na úrovni tuhých, plynných a kvapalných objektov okolo ľudskej rasy. V časticovom svete sa ľudská myseľ sformovaná do dvojníka presúva v zlomku stotiny sekundy tak, ako keby neexistovali vzdialenosti. Teda dvojník z bodu A do bodu B a do ďalších tisíc bodov potrebuje stotinku sekundy, aby ich obehol. Rýchlosti sú v časticovom svete také extrémne rýchle, že v zlomku sekundy je dvojník hneď v bode A, a tak isto v miliarde bodov naraz. Čo je absolútne nemožné pre svet ľudí na úrovni prvkov.

A požadujeme, aby dvojník 3 000 išiel ešte ďalej do kozmu a prenikal asi do 10 až 100 dáždnikových skladov po 1000 dáždnikoch. Teda každý tu môže vidieť zásadný rozdiel medzi priestorom dvojníka F. Bardona a systémom dvojníka 3 000, ktorý pestuje Saša Pueblo a meditujúci okolo tohto ezoterika.

Sídlo ľudskej duše

Ezoterik preniká do svojich buniek aj pomocou systému dvojníkov. Ezoterik má z vedeckej literatúry naštudované, čo bunka obsahuje. Ezoterik sa usiluje neustále o podrobnejšie prenikanie do bunkovej blany, orgánikov, jadrovej blany, chromozómov v bunkovom jadre, do génových retiazok a samotných génových sekvencií, preniká do mitochondriálneho jadra a tu do chromozómov, génov a génových sekvencií. Ezoterik preniká aj do niektorých lyzozómov a tu do niekoľkých chromozómov. Ezoterik študuje a ovláda veci okolo hardvéru počítačov a systémov programovania. Na základe týchto skúseností zisťuje, že niektoré orgániky v bunke pod označením endoplazmatické retikulum majú niečo ako mini hard disky, v ktorých sú uložené impulzy ako v počítačovej technike procesorov a čipov. Endoplazmatické retikulá v neurónových a tukových bunkách sa podobajú včelím plástom vystavaným z malých tehličiek. A tu objavuje uložené informácie na základe impulzov. Tak isto aj v bunkách orgánov ako je srdce, pečeň, pľúca a v ďalších nachádza niektoré chromozómy ako mini hard disky. Tieto tiež obsahujú informácie o ľudskom organizme. Celkovo tieto oblasti sú prirodzeným sídlom ľudskej duše.

Pohybová ezoterika

Ezoterik preniká aj do svalov, svalových vlákien a svalových buniek. Tak isto aj do končekov nervov, ktoré vo svaloch fungujú ako nervové platničky. Nervové platničky vo svaloch vydávajú do svalov nervový impulz, ktoré zabezpečujú pohyb. Ezoterik aj vďaka dvojníkom prenikne mimoriadne dobre do svalových nervov a môže tu vyvíjať určité aktivity. V prvom rade ide o kineziológiu, cez ktorú dokáže nervové platničky prinútiť k vešteckému výkonu. Veštecký výkon je založený na správnej reakcii svalov, keď človek ide vypiť pohár s kyselinou, tak svaly to nedovolia. Keď ide vypiť pohár s vodou, tak to svaly dovolia. Pokiaľ niekto nehorázne klame, tak svaly stuhnú. Keď hovorí jasnú pravdu, tak svaly sa uvoľnia k pohybu. Keď niekto hovorí o určitej veci, kde sa nachádza a tá vec tam skutočne je, tak svaly sa točia smerom, kde sa daná vec nachádza. Keď daná vec je na inom mieste, tak svaly a nervové zakončenia sa točia iným smerom. To je už reakcia ako u prútkara, keď hľadá silný zdroj vody.

Ezoterik preniká do nervov vo svaloch a je schopný aktivizovať nervové zakončenia vo svaloch bez fyzického pohybu. Takto si pomôže pri vyberaní a vkladaní spomienok do neurónov svojho tela. Je to moderný štýl ezoteriky, kde sa nepestuje ezoterika s pohybom celého tela, ale svalových platničiek a následne je to spojené s mikropohybom svalov. Dovolené sú iba pohyby prstov na rukách. Ezoterik vie potom aktivizovať svoje nervové platničky vo svaloch do pohybu ako pri točivých dervišských tancoch. Takto aktivizované svalové platničky sa energeticky roztočia do spoločnej aktivity. Túto aktivitu sprevádza jemné chvenie svalov ako pri rotačnom pohybe svalov. Psychika ezoterika sa začína chovať inak ako je to bežné a v tomto stave je možné absorbovať do seba rôzne druhy ezoteriky. Tento fenomén možno vnímať u tureckých ezoterikov, ktorý nadväzujú na dervišské tance.

Svalové platničky sa dajú rozkmitať aj do stavu šamanského tranzu. Ide o to, aby sa svalové platničky rozkmitali aj so svalmi nerovnomerne. Možno to prirovnať k stavu, ako keby sa každá bunka svalov rozkmitala iným pohybom. Takéto rozkmitanie svalov vedie k liečivým efektom idúcim z brušného mozgu, teda z tenkých a hrubých čriev. Tu realizujeme geriatrickú preventívnu liečbu.

Naopak, pri udržaní systému nehybnosti ako u jogínskych asán sa aktivizujú znovu tie isté nervové platničky a ostatné sú opakovane v nehybnosti. Takýto stav vedie k tomu, že psychika ezoterika preniká do vnútorných štruktúr v bunkách.

Celkovo ezoterika cez svalové platničky umožní ezoterikovi aj iné fenomény a to začať vnímať vnútorný svet, svoje predstavy a prieniky do kozmu maximálne trojrozmerne a priestorovo.

Tak isto prijatie pohybu z hypnoticky rotujúcich alebo sa pohybujúcich objektov dovoľuje mimoriadne dobre psychicky prenikať do svojich spomienok. A ide vlastne o mimozmyslové prijímanie informácií z okolia.

UFO Iveta a systém dvojníka 3 000

Ezoterik v nácviku systému dvojníkov vychádza najprv z nepriameho vplyvu dvojníkov, ktorí sa inšpirujú dielami ezoterických jedincov a to hlavne F. Bardona a I. Gellnera. Pod nepriamym vplyvom týchto velikánov a ich dvojníkov sú ezoterici neomylne vedení k vrcholovej ezoterike dvojníkov. Ezoterik prirodzene túži prejsť psychicky cez svoje orgány, bunky, prvky, atómy a v nich častice. A ocitnúť sa psychicky so svojím myslením a spomienkami na úrovni častíc.

Intenzívnejší prienik a to hlavne do prvkov, atómov a častíc mimo svoje telo dosahuje ezoterik pri psychickom napojení na živé organizmy v kozme, ktoré tvoria systém dvojníkov. Dvojníci iných osôb dovolia psychike ezoterika aktívnejšie a dlhodobejšie prenikať na úroveň častíc vo svojom tele a okolo neho.

Prepojením ezoterika na dvojníkov, ktorí už nemajú pri sebe svojho organického stvoriteľa (zomrel, zahynul alebo inak ukončil svoju biologickú existenciu), môže ezoterik aktívnejšie a hlbšie psychicky prenikať do nekonečných diaľok v kozme. No aj druh takto vystavaného dvojníka má svoje obmedzenia a do kozmu nepreniká úplne všade a svoj prienik postupne zastavuje. Často sa stáva, že ezoterik vypadne zo stavu trvalého prieniku do častíc a telo prejde do stavu prieniku napríklad iba do prvkov, čo robí ezoterikovi nemalé psychické problémy.

A tak ezoterik, aby mohol prenikať do kozmu ešte ďalej, prijíma kontakt na UFO Iveta. Premosťuje vnútro svojich buniek na organický život v hĺbkach kozmu, ktorý je na úrovni zvieraťa skríženého so stromom. Tento organizmus a nachádza v špecifických anomálnych stavoch a to úplne spontánne vytvára v tomto organizme tvorbu dvojníka. Dvojník je iba trvalý prienik do častíc. Ezoterik obsadzuje bunkové štruktúry tohto UFO, využije jeho prienik na častice a usadí svoju psychiku do tohto prieniku. Ezoterik v tomto kontakte môže lepšie realizovať svoju reinkarnáciu v zmysle uloženia svojich spomienok a informácií na večnosť a nekonečnosť.

Neomylnosť dvojníkov v systéme anjelských sfér

Ezoterik sa usiluje o to, aby jeho dvojník UFO Iveta 3 000 dostal cez ezoterika do úrovne častíc všetky druhy spomienok na anjelské sféry detských dyslektikov alebo podobné štruktúry vo svete mŕtvych spomienok na úrovni atómov. Dvojníci a v nich uložené spomienky sa ukladajú na úroveň nižšiu a to častice. Uvádzam to tu, aby si to ezoterici nemýlili. Len dôsledné kontaktovanie anjelských sfér detských dyslektikov a ukladanie všetkých spomienok na anjelské sféry dáva dvojníkovi parameter neomylného konania.

Vrcholový dvojník vystavaný na predchádzajúcich úrovniach dvojníkov

Ezoterik si uvedomuje, že stavia systém dvojníka na tom, že predchádzajúce úrovne dvojníka sa vždy premostia s vyššou úrovňou, ktorú ezoterik dosahuje. Treba si dávať pozor, aby vždy nižšia úroveň dvojníka, ktorú dosiahol ezoterik, splynula do vyššej úrovne dvojníka. Nepriamy vplyv dvojníka prejde do dvojníka 01, potom do dvojníka 02, 03, 04, 05, 06 a to do dvojníka 1000, potom do dvojníka 2000. Všetko prejde do dvojníka UFO Iveta 3 000.

Svet prvkov, atómov a častíc

Ezoterik vďaka systému dvojníkov postupne preniká do svojho tela a koncentráciou preniká do častí a orgánov tela. Hovoríme, že psychika ezoterika operuje na úrovni objektov ako sú orgány a časti tela. Teda ide o rovinu tuhých, plynných a tekutých látok. Postupne ezoterik preniká do buniek svojho tela aj vďaka mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy o veľkosti menšej tenisovej loptičky. Ďalší prienik psychiky do molekulárnych látok už musia zabezpečiť dvojníci. Cez molekulárne štruktúry preniká psychika ezoterika do prvkov, v nich atómov a v nich častíc. Ezoterik si vždy dôsledne uvedomuje, čo robí a čo chce dosiahnuť. Tak isto si je ezoterik vedomý, že svet a jeho zákonitosti fungujú inak na úrovni látok, inak na úrovni prvkov, inak na úrovni atómov a inak na úrovni častíc. Napríklad na úrovni častíc už v žiadnom prípade nefungujú chemické zákonitosti a fyzikálne obmedzenie. Je aj úroveň super extrémne malých častíc, ktoré nevykazujú žiadnu aktivitu, je tu iba jedna fyzikálna vlastnosť, že častice iba sú.

Univerzálny dvojník

Ezoterik si uvedomuje, že akákoľvek organická hmota v akejkoľvek vzdialenosti od nás môže za určitých podmienok vytvárať dvojníka. Aby po smrti organickej hmoty zostal dvojník na úrovni častíc, tak organický život musí mať intelekt na úrovni dnešného človeka. Inak sa do častíc nedostanú žiadne spomienky, túžby a želania.

Ezoterik dnešnej doby nechce dvojníka používať iba pre seba a jednostranne do bežného života. Ezoterik použije dvojníka hlavne do oblasti duchovného rozvoja a až potom do praktického života. Ezoterik nechce jednostranného, ale všestranného dvojníka, do ktorého sa dostali všetky informácie organického života v kozme, a tak isto všetky informácie zo všetkých druhov dvojníkov. Ezoterik túži mať dvojníka, ktorý neustále expanduje do kozmického priestoru, dvojníka, ktorý zostáva na večnosť, neomylného dvojníka a dvojníka, ktorý je všestranný a vždy bude priťahovať záujem organického života.

Ezoterik a jeho univerzálne neuróny

Ezoterik je osoba, ktorá sa odlišuje od ostatných bežných jedincov a to hlavne tým, že jeho neuróny nie sú špecializované na žiadnu konkrétnu oblasť. Ezoterik v zásade nevyniká v žiadnej bežnej ľudskej aktivite a jeho neuróny v mozgu dávajú prednosť všestrannosti, nadčasovosti a univerzálnemu vnímaniu kozmu.

Človek a jeho neurónová genialita

Ezoterik si uvedomuje, že pre výstavbu svojho dvojníka potrebuje zbierať genialitu jedincov, ktorí môžu vďaka svojim špecializovaným neurónom vynikať v niektorej oblasti života. A tak ezoterik cez systém dvojníka rád naberá do svojej mysle informácie a skúsenosti geniálnych osobností bežného života. Dvojníci mu umožnia skopírovať informácie z mozgov mimozmyslovým spôsobom. Hovoríme bunka sa učí od bunky a robí tak mimo zmyslov ako sú oči, uši, nos, jazyk a končeky prstov.

Fenomén myslenia a konania cez dvojníkov

Ezoterik si uvedomuje, že je potrebné odovzdať svoju aktivitu dvojníkom, a tak isto konať na základe pokynov dvojníka. Ezoterik sa musí tomuto fenoménu podriadiť a vytrvalo sa učiť nepodnikať nič, čo by systém dvojníkov mohlo narušovať a poškodzovať.

Existencia a aktivita dvojníka aj po smrti ezoterika

A ezoterikovi ide hlavne o to, aby jeho dvojník po smrti zostal trvalo aktívny a neustále pokračoval vo svojom napredovaní. Na toto nesmie ezoterik zabúdať a podriaďovať sa tomuto fenoménu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.