Venujeme sa jedinečnej ezoterike a mohli by sme povedať tomu najhodnotnejšiemu, čo v sebe skrývajú náboženské systémy a to je jadro teológie. V zásade toto zoskupenie opustilo pôdu ezoteriky a prešlo k overovaniu a hľadaniu možností, kde by po svojej fyzickej smrti uložilo vlastné informácie, aby zostali nepoškodené na večnosť.

Ezoterická duchovná cesta do seba prijíma schopnosť transformovať ľudskú myseľ do inej dimenzie fungovania ako je klasický ľudský život. Ezoterik asi tak 20 rokov neustále mení a formuje svoje neurónové oblasti na jedinečný biologický stroj. V oblasti duchovna hovoríme o mimoriadnych schopnostiach, ktoré sa ojedinele objavujú u jedincov, ale v zásade skoro vždy ide o fyzické a psychické poruchy osobnosti. Osoby na duchovnej ceste sú osoby zdravotne a psychicky štandardné. A pokiaľ majú určité mimoriadne schopnosti postavené na patológii, tak si tieto schopnosti likvidujú a uzatvárajú ich a namiesto týchto patologických prejavov si dôsledne vybudujú nepatologickú cestu svojho duchovného napredovania.

V zásade si ezoterik buduje svoje mimoriadne schopnosti v prvom rade pre vlastnú duchovnú cestu a nie pre praktické využitie pre život. Samozrejme, nikto tu radikálne neodmieta možnosť použiť budované mimoriadne schopnosti aj pre bežný život. No nie je záujmom ezoterika cvičením si vybudovať mimoriadne schopnosti a potom robiť veštecké odhady, čo kto má v peňaženke a aké tajomstvá má dotyčná osoba. Ezoterik si v prvom rade buduje veštecké schopnosti smerom k tomu, aby jeho neuróny vnímali objekty v kozme, vlastné bunky, bielkoviny, aminokyseliny, prvky, atómy a častice. U ezoterika sa budovanie mimoriadnych schopností podobá výrobe teleskopu, elektrónovému mikroskopu, lapaču častíc. Sú klasické stroje a zariadenia a potom sú tu špeciálne cvičenia a tvorba biologických zariadení priamo v ezoterikovi. Samozrejme, že dosiahnutie mimoriadnej schopnosti trvá u ezoterika niekedy až 5 rokov a vyžaduje extrémne mnoho opakovaní. Keď sa v technickej oblasti rozhodnete vytvoriť si určité zariadenie, tak si kúpite súčiastky, dáte si vyrobiť logický obvod alebo sériu logických obvodov na základovej doske a zariadenie môže fungovať. Ezoterik musí najprv skúmať osoby, ktoré majú určitý druh patológie, vešteckými technikami zistiť, čo má dotyčná osoba vo svojom tele poškodené a aké to má prejavy u danej osoby. Potom sa hľadajú možnosti, ako cvičeniami dosiahnuť ich schopnosť nepatologickou cestou. Niektoré stavy psychiky sa dajú nacvičiť a niektoré sú tak extrémne, že ich nácvik nie je možné zrealizovať, alebo ich realizácia by nakoniec viedla k trvalému poškodeniu ľudského organizmu. A to hlavne klasické veštecké výkony a množstvo liečiteľských výkonov poškodzuje zdravie, keď sa robia vo veľkom rozsahu. Zaujímavá je schopnosť súvisiaca s astrálnym putovaním a fakticky stavom klinickej smrti. Astrálne alebo klinické uvoľnenie psychiky je sprevádzané stavom pozastavenia činnosti organizmu a aj činnosti srdcového svalu. Dlhodobé uplatňovanie tejto extrémnej techniky by nenávratne poškodilo zdravie ezoterika. No ezoterik zostarne a priblíži sa do oblasti klinickej smrti. Jednou nohou je na cintoríne a v staršom veku je doslova ideálne dokončiť svoju ezoterickú kariéru a to práve nácvikom astrálneho putovania v rámci extrémnych stavov zastavenia činnosti srdca. Ezoterik svoju starobu, a tak isto aj možný chorobný stav využije na dokončenie svojej duchovnej cesty v extrémne riskantnom stave kompletného uvoľnenia psychiky do kozmu. Ezoterický starecký dôchodok je život na astrálnych cestách. Je samozrejmé, že plnohodnotné astrálne putovanie si ezoterik nechá až na obdobie staroby, ale počas svojho života je potrebné, aby mal odcvičené a otvorené rané štádiá klinickej smrti. Teda ide o cvičenia popísané v Plazmatickej škole na týchto stránkach. Rané štádium klinickej smrti a jeho nacvičovanie zmení zásadne fungovanie mozgu ezoterika a niekoľko rokov je potrebné si zvykať na stavy súvisiace s prienikom psychiky do sveta dôchodcovských atómov a atómových jadier. Ide o špecifické atómy a atómové jadrá, ktoré v kozme vznikajú po zániku prvkových objektov, meteoritov, komét, asteroidov a planét. V nich sa nachádza svet mŕtvych spomienok organickej hmoty. V niektorých oblastiach kozmu je koncentrácia dôchodcovských atómov a atómových jadier mimoriadne vysoká.

Predstavy bežných ľudí a aj, ako hovoríme, beletristických ezoterikov sú silne naivné až super bludové. Človek zomiera, prechádza do stavu klinickej smrti, počas 20 minút skončí svoju existenciu a jeho spomienky sa rozpadnú na miliardy drobných doslova úlomkov. No počas týchto 20 minút beží rozpad informačného systému človeka, ktorý je dostatočne popísaný v zážitkoch jedincov, ktorí sa vráti z klinickej smrti. Kde nie je návrat z klinickej smrti, sa postupne astrálne telo rozpadne a už to nie sú spomienky v jednej kope, ale ako gigantická kopa sklenených črepov alebo zrniek piesku, ktoré sa rozletia do všetkých strán sveta mŕtvych. V zásade sa rozletia do priestoru sveta mŕtvych, ktorý ezoterika nazýva aj svet špiritizmu.

Situácia je iná v prípade jedincov, ktorí prežívali klinickú smrť viackrát, alebo vedome trénovali rané štádiá klinickej smrti. Ich psychika je zvyknutá na trvalé prieniky do sveta mŕtvych spomienok. Ich psychika a ich neuróny prenikajú cez zanikajúce prvky a atómové jadrá do sveta mŕtvych spomienok. Teraz tu máme dve základné možnosti a to osoba po klinickej smrti preniká do sveta mŕtvych, ale nie je schopná ho racionálne vnímať. Teda dotyčná osoba netrénovala svoje veštecké schopnosti na vnímanie sveta mŕtvych a nevybrusovala ich do racionálneho vnímania. A tak svet mŕtvych danú osobu desí a nechce s ním mať nič spoločné; na psychiatrii sa pomocou tabletiek a terapií usiluje zatvoriť si bránu vo svojich neurónoch do sveta mŕtvych spomienok. Ale to už nie je možné, neurónové systémy sa stavom klinickej smrti pozmenili a to definitívne a návrat do normálu nie je možný. Potom sú tu osoby, ktoré sa sveta mŕtvych nezľaknú, postupne prenikajú do tejto dimenzie a budujú si veštecké schopnosti spoznania sveta mŕtvych objektov. Tak isto si musia vybudovať množstvo ezoterických systémov, ako likvidovať informačné polia zomierajúcich jedincov, ktorí k takýmto osobám počas klinickej smrti putujú a chcú, aby dali správu ich živým príbuzným, alebo aby niečo za nich spravili. A takýto stav je tak zrelý na zošalenie. Ezoterik pochopí, že ho navštevujú iba energetické objekty s informačným poľom ich spomienok a nie niečo živé. A tak psychohygiena je jasná. Týmto informačným poliam môžete sľúbiť čokoľvek s tým, že sa na diaľku napojíte na objekty a živé osoby. Akože ste spravili, čo ešte koncentrované spomienky požadujú a potom sa informačné pole danej osoby rozpadne na tisíce drobných kúskov.

Spomínam si, že jeden ezoterik bol v stave klinickej smrti a navštívil iného trénovaného ezoterika do oblasti sveta mŕtvych a s hrozením hovoril, ako je jeho ezoterický priateľ obklopený spomienkami zomierajúcich osôb. Zároveň danému ezoterikovi vyčítal, že spomienkam mŕtvych robí full servis a sľubotechnu a že by to nemal takto robiť, mal by želania informačných polí plniť. Tak to by bolo priam super. Ezoterik by nič iného nerobil, iba plnil želania mŕtvych informačných polí a aby mal čo najnižšie životné náklady, tak by to robil rovno zo psychiatrickej liečebne. Bohužiaľ, ezoterik nie je sprievodca duší do sveta mŕtvych. Ezoterik tohto zoskupenia je v podstate hráč z bejzbalového mužstva a má super pálku na odpaly. Pozor, zase jeden houmran. Dnešné ráno začalo dobrým odpalom.

Ezoterik, ktorý buduje systém dvojníkov, by mal mať odcvičené rané štádium klinickej smrti, mal by osobne poznať a veštecky vnímať svet mŕtvych. A nemal by ho poznať osobne, ale mal by vo svojej mysli definovať zákonitosti fungovania sveta mŕtvych. Svet mŕtvych možno chápať aj ako jedinečný zdroj informácií, ktoré sú po klinickej smrti k dispozícii osobám, ktoré sa z klinickej smrti vrátili. V histórii bolo veľa výnimočných osobností, ktoré mali otvorený vstup do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik v systéme dvojníka nemá záujem o svet mŕtvych spomienok a smeruje k takzvaným dôchodcovským časticiam, kde sa nachádza systém dvojníkov ako špecifických informačných polí.

A keď sme už na pôde amerického šoubiznisu, tak sa trochu pozrieme na Hubble teleskop. Zlé jazyky tvrdia, že táto kanalizačná rúra s gigantickým poklopom stála okolo 70 miliárd dolárov a priniesla množstvo čiernobielych obrázkov. A to by bolo strašné, keby daňový poplatník zistil, kde išli jeho dane. A tak má Hubble spoločnosť svojich koloristov a dokonca sú vyhlásené súťaže v kolorovaní čierno bielych obrázkov. A už sme spokojní a nikto nič nenamieta. „Z ľudovej rozprávky do Hubble rozprávky“. Samozrejme, každý, kto chce reálny kozmos, tak pôjde po čiernobielych obrázkoch a nie farebných hemoroidoch. Celkovo pre reálne vnímanie kozmu a kozmického priestoru sú vhodnejšie čiernobiele obrázky kozmu a nie kolorované obrázky, ktoré neumožňujú vnímať kozmos inak ako bežným ľuďom, ktorí najprv vnímajú biele objekty a potom čierny priestor. Na kozmos je treba sa pozerať v opačnom poradí a to najprv to, čo je čierne a až potom to, čo je biele. Ezoterik si uvedomuje, že 90 % kozmu je čierna farba a za ňou sa skrýva takzvaný vákuový svet. A ide o gigantické vákuové priestory v celom kozme, ktoré síce obsahujú kozmický prach, meteority, asteroidy, kométy a planéty, ale tie spadajú do tých 5 až 10 % gravitačných síl. Vákuové sily na úrovni prvkových objektov sú v úzkej spojitosti, vlastne vákuové sily v kozme tvoria samotné gravitačné objekty a sú niečo ako vysávacie a odčerpávacie zariadenie, ktoré do prostredia planét sťahuje, čo sa len dá. Gravitačný svet si ezoterik predstavuje ako horiaci oheň a vákuový svet si ezoterik predstavuje ako sálajúce teplo nad ohniskom. Samozrejme, kozmos sa nedá pochopiť, keď sa naň budeme pozerať iba z roviny prvkových objektov, ktoré sa organizujú v podobe tuhých plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Kozmos treba chápať aj ako systém voľných alebo viazaných atómov. Atómový svet sa prezentuje práve slnečnými planétami. Teda napríklad naším Slnkom. A slnečných sústav máme v okolitých súhvezdiach nespočetné množstvá. Potom sú tu v kozme objekty na úrovni atómových jadier napríklad žeravé jadrá planét. Teda planéty so žeravým jadrom a planéty s kovovým jadrom. V kozme máme objekty, ktoré operujú na časticovej úrovni. Napríklad magnetar operuje z prvkovej, atómovej roviny do roviny časticovej. Skutočne operujúce objekty na časticových objektoch sú všetky typy dier a to čierna diera, anti čierna diera, skrížená čierna diera, pulzačná diera, žiariaca diera, špongiovité diery, sklovité diery, biele diery, zlaté diery. Všetky tieto objekty operujú buď v prospech časticového sveta, alebo od sveta atómov a prvkov. Tu pomenované druhy dier sú výsostne vnímané na základe ezoterického a nie vedeckého bádania. Ani takéto delenie a vnímanie sveta nestačí k tomu, aby mal ezoterik kompletný obraz, čo všetko sa v kozme nachádza. A to už ideme výhradne do sveta časticových zhlukov a častíc samotných.

Celkovo kozmos tvoria častice a je úplne jedno, či sú viazané v objektoch (prvkových, atómových, atómových jadrách alebo v časticových objektoch). Z celkového počtu všetkých častíc je 90 % takzvaných homogénnych častíc. Nikto nikdy ich nezmeria a neurčí ich presné vlastnosti. Zostáva tu však schopnosť ľudského mozgu definovať vo svojej mysli svet častíc. Homogénne častice tvoria odhadovo 90 % kozmu a všetky tieto častice sú v tisíckach porovnaní jednej častice s druhou časticou absolútne rovnaké. Jedna vlastnosť je pre nich absolútna a to, že sú najmenším možným číslom v kozme. Ďalej majú spoločnú vlastnosť, že ich mini rozmery v sebe skrývajú absolútne možné rýchlosti v zmysle najväčšieho možného celého čísla. Tak isto všetky homogénne častice majú vnútornú plochu a energetický potenciál v absolútnom celom a zároveň najväčšom možnom čísle. Pokiaľ sa homogénne častice minimálne pozmenia a odčleňujú sa od svojich absolútne rovnakých homogénnych častíc, tak z nich vznikajú klasické častice. Častice, ktoré v minulosti boli homogénne, sa pozmenia ešte viacej vytvoria atómové jadrá. Čím väčšia zmena od homogénnych častíc, tak potom sa častice zmenia na prvky. Kozmos obsahuje ešte aj dôchodcovské atómy, dôchodcovské atómové jadrá a dôchodcovské častice.

Hubble umenie
http://www.youtube.com/watch?v=-61z3ZlFnpQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=82CxyDX2yns&feature=more…
http://www.youtube.com/watch?v=qFKu9hZgG5A&feature=chan…
http://www.youtube.com/watch?v=5MBgBu5OXTw
http://www.youtube.com/watch?v=sIzBaXiEMLc
http://www.youtube.com/watch?v=JG4QaNhAD-A
http://www.youtube.com/watch?v=CucJoPyT5aQ
http://www.youtube.com/watch?v=YM-h95KCkTs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=MOp6fCp4srQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TykA-IIibzU&feature=mfu_…

Sci-fi video
http://www.youtube.com/watch?v=uXjwuE63hpA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1atGfUmTNPI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=BJei4PhgSdU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=UvIgTwbWC0I&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=B8W9b7G-dkY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3c4r0BAMDbI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WY3eGUADIJo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=DR81vHyo_oI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=kmyGPMXjGCs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Er_OPM6QkJ0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0xzsR5g7ZSQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=5IiAuzmAGF8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=1hpCybrEhWM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=_2T1upWt5uU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oIPAl44XpwY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=epmhxpv6cpM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3b9k4EkdAs0&feature=mfu_…

Zdroj obrázku: UNESCO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.