Zasvätenie do meteoritov. Info polia meteoritov. Anjeli šamanov do meteoritov. 18 zasväcovacích rituálov. Aktivity ľudí okolo meteoritov. 6 neurónových oblastí. Meteority šamanských pierok. Esencie anjelov meteoritov. Tento zápis má aj fotografickú podobu a treba ju vyhľadať v Galérií zasvätení.

Pokračujeme v nekonečnej epopeji zasvätení, ktoré dovoľujú dnešným ezoterikom v dostatočnom tempe napredovať. Treba si uvedomiť, že keby chcel niekto absolvovať také množstvo informácií a prepracovávať sa do vrcholových úrovní ezoteriky, tak by vlastne bežnou meditáciou máločo dosiahol. Dnešný ezoterik má plno iných povinností, práca, deti, rodina, rodinné oslavy a podobne. Zasvätenia sú asi jediná možnosť, ako v ezoterike duchovnej cesty dosahovať nejaké slušné výsledky. Tak isto pre mňa osobne sú zasvätenia skvelý prostriedok razantného napredovania. Po zasvätení účastníkov zasvätenia sa prenesie zasvätenie aj na moju osobu. A to je veľmi dôležité, pokiaľ chcem v ezoterike dosiahnuť tie najvyššie méty.

Mohli ste si všimnúť, že zasvätenia sa dostali do zóny anjelských sfér a plne sa im podriaďujú. Nejde o nejaký negatívny vplyv. Jednoducho anjelské sféry šamanov vytvorili samotní šamani, aby mali vlastné neuróny v tele na 6. miestach nastavené na špičkové vnímanie reality a s cieľom vyhnúť sa omylom a hlúpemu konaniu. Anjelské sféry šamanov považujeme zase za urýchlovač postupu na duchovnej ceste. Pokiaľ sú pri vás anjelské sféry v podobe postáv človeka alebo zvieraťa s perím, tak idete k vytýčenému cieľu tou najkratšou cestou. Anjelské sféry spolu so zasvätením umožňujú mimoriadne efektívnu cestu vpred.

A preto celkovo podporujeme anjelizačný proces v celej ezoterike. Nesmie sa vynechať ani jedna oblasť. Robiť zasvätenia pod kuratelou anjelov sklovitých, bielych, zlatistých, diamantových a pulzačných znamená vždy úspešne vpred.

Toto zasvätenie bolo pripravované pod vplyvom a metodikou anjelských sfér, ktoré odsúhlasili niektoré zásadné kroky ako postupy. Najprv bola voči takémuto postupu nedôvera, ale tá už skončila a všetci vnímajú vynikajúcu ochranu anjelských sfér od sklovitej až po pulzačnú. Samozrejme, všetko treba mať pod kontrolou rozumových zdôvodnení a klasických foriem preverovania skúseností iných ezoterikov, ktorí boli pod kontrolou šamanských sfér. Jednoducho ide znovu o nastavenie neurónov na čo najdokonalejšie vnímanie reality a toho, ako sa dostať do stanoveného cieľa.

Pre zasvätenie boli tentokrát vybraté informačné polia skupiny ezoterikov, ktorí sa venovali určitej činnosti okolo meteoritov, teda niečo s nimi robili, určitú fyzickú alebo duchovnú aktivitu. Pod informačnými poliami rozumej spomienky mŕtvych ezoterikov, ktoré zostali v zemskom magmatickom poli. Ide o špecifický fenomén uvoľnenia spomienok po smrti človeka. Osobne ich pri zasvätení sťahujem k sebe do aurického obalu. Po zasvätení ich zase špeciálnymi technikami uvoľňujem, pokiaľ možno na pôvodné miesto. No nie vždy je to možné. Neodporúčam nikomu, aby sa pustil viazať spomienky mŕtvych ľudí na seba. Mohli by ste na toto doplatiť psychicky. Trvalá prítomnosť info polí mŕtvych osôb je extrémna záťaž na činnosť neurónov. Treba prejsť špeciálnym výcvikom na likvidáciu stiahnutých a premiestnených posmrtných spomienok na ich pôvodné miesto v magmatických poliach.

Minulé zasvätenie do meteoritov bolo smerované k tým zasväcovateľom, ktorí do meteoritickej ezoteriky dokázali vkladať anjelské sféry. Teda cez telo niečo ako zväzok neónových svetelných trubíc, ktoré boli naplnené svetlom a anjelskými sférami šamanov. Tieto lúče plné anjelských sfér sa stali súčasťou postáv anjelov šamanských sfér.

Na začiatku zasvätenia je potrebné, aby ste si vhodne naladili telo a 6 neurónových oblastí. Do týchto oblastí potrebujete dostať spomienky z detstva, a tak isto spomienky zo zasvätení do anjelov šamanov v úrovni esencií anjelov šamanských pierok. Tak isto tento proces treba spraviť plnohodnotne v aure. Tak isto sa treba naučiť neustále tvoriť anjelské predstavy, ako keby ste mali v hlave kopírku a potom ich neustále zahusťovať až do pocitu sklovitých, bielych, zlatistých a pulzačných anjelov. Tak isto bolo dobré zájsť do obdobia veku 4. a 12 rokov a v podvedomí obnoviť kontakt s anjelskými sférami šamanských anjelov. Podotýkam, nie anjelské sféry vytvorené bežnými ľuďmi. Tie sú k ničomu. Tak isto možno všetky spomienky spojiť s určitou formou sklovitých až pulzačných postavičiek anjelov a všetkých ich dať do predstavy postavy anjela.

Anjelské sféry vybrali tieto info polia:
1. Austrália, zemepisná šírka a dĺžka (15, N) pod zemským povrchom v hĺbke 5 000 km. Tu sa nachádza toto info pole spomienok na rôzne druhy meditačných aktivít okolo meteoritov. Rituál tvorilo kreslenie anjelov šamanov a ich znakov na čistý papier. Zasväcované osoby prevzali skúsenosti týchto ezoterikov a zároveň do nich napúšťali anjelské sféry úspešnosti.

2. Afrika (6, J). Tu sú spomienky tých, ktorí meditovali na meteority, ktoré navzájom pospájali násilne k sebe. Zasväcované osoby rozsypali plody fazule na papier a znovu medzi plody kreslili obrázky anjelov a ich vhodných znakov. Prevzali tieto skúsenosti a vniesli do nich anjelské šamanské sféry. Všetko menili na anjelské lúče, do ktorých sa natláčali anjelské sféry. Mozog pracoval ako kopírka a zároveň ako tlakový hrniec.

3. Afrika (3, G) pod povrchom mora do hĺbky 6000 km. Sú tu spomienky tých, ktorí niekedy napchali meteority do štrbín a potom na ne meditovali. Rituálom zasvätenia boli lepiace pásky nalepené na papier a kreslenie anjelských postáv a znakov. Znovu do týchto meteoritických sfér natlačenie anjelských sfér.

4. Európa (4,E) na povrchu Zeme. Sú tu uložené spomienky tých, ktorí sa zaoberali chemickými aktivitami na meteoritoch. Rituálom pri zasvätení bolo pokvapkanie papiera vôňami.

5. Európa (5,C) pod zemským povrchom 5 000 km. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí v histórii mechanicky opracovávali práve meteority. Zasväcovací rituál obsahoval položenie prinesených kamienkov na podložku a kreslenie obrázkov a anjelských znakov.

6. Ázia (8,9/G,F) 4 000 km pod povrchom Zeme. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí dávali meteority do múrov stavieb. Zasväcovací rituál obsahoval rozsypanie zápaliek a kreslenie anjelských sfér.

7. Tibet (11,12/F) na povrchu Zeme. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí z meteoritov robili rôzne náboženské sošky. Zasväcovací rituál obsahoval kreslenie špirál a do nich anjelské kresby.

8. Sibír (13,14/ E,D) povrch Zeme. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí si niekde zavesili meteority. Zasväcovací rituál obsahoval položenie špajdiel na podložku a kreslenie anjelských sfér.

9. Západná India (14, G) 5 000 km zemským povrchom. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí robili určité dlhé alebo veľké geometrické útvary z meteoritov. Zasväcovací rituál obsahoval položenie kovových drôtikov na podložku a kresbu anjelských sfér.

10. Antarktída (R,-) všade v Zemi. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí robili magické rituáli z kosťami a meteoritmi. Zasväcovací rituál obsahoval položenie kociek chleba na papier a kreslenie anjelských sfér .

11. Aljaška (4,5/D) všade na planéte Zem. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí pochovávali mŕtvych s meteoritmi. Zasväcovací rituál obsahoval položenie lastúr na podložku a kreslenie anjelských kresieb.

12. Severná Amerika (9, F). Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí ukladali meteority do jaskýň . Zasväcovací rituál obsahoval položenie sklenených guličiek na podložku a kreslenie anjelských kresieb.

13. Stredná Amerika (11,12/H).Všade. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí robili z meteoritov talizmany a prívesky. Zasväcovací rituál obsahoval obrázky ovocia a kresbu anjelských schém.

14. Južná Amerika (13,14,15/I,J) 3 000 km pod povrchom. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí si z kôp meteoritov vytvorili orientačné body. Zasväcovací rituál obsahoval položenie drievok na podložku a kreslenie anjelských schém.

15. Afrika (6, K) jadro Zeme. Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí dostávali meteority do tela. Zasväcovací rituál obsahoval položenie mincí na podložku a kreslenie anjelských schém.

16. Afrika (2,3,4,5/H,G).Osoba zbierala pocity z meteoritov do seba a potom ich dávala do veľkého meteoritu. Zasväcovací rituál obsahoval položenie nití na papier a kreslenie anjelských schém.

17. Rusko (7,8,9,10,11/D,E). Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí do Aralského mora nahádzali množstvo meteoritov. Zasväcovací rituál obsahoval kreslenie anjelských znakov do obrázkov ježoviek.

18. Severná Amerika (11,12,13/E,D). Informačné pole obsahuje spomienky tých, ktorí ukladali meteority do jaskyne a meditovali v tomto prostredí . Zasväcovací rituál obsahoval zapálenie sviečok a kreslenie anjelských schém.

Cieľom týchto zasvätení je absorbovať všetko okolo meteoritickej ezoteriky a do nej dostať anjelské sféry šamanov.

Pridaj komentár