Venujeme sa ezoterike dvojníkov, teda ezoterike vplyvu magnetara na organický život na planéte Zem. Magnetar už nie je v našej slnečnej sústave a ani nie v našom súhvezdí. Je presunutý do susediaceho súhvezdia. V našej slnečnej sústave bol pre 600 miliónmi rokov a postupne sa vzďaľoval do iného súhvezdia v našej Galaxii. A tento kozmický objekt má za následok sklon organického života na planéte Zem k nadčasovým aktivitám.

Samozrejme, že magnetar je reálne existujúci objekt a astronómia ako veda o kozme popísala asi 20 magnetarov v našej Galaxii. A tak sme sa ich vybrali psychicky skúmať. Hneď dopredu bolo zrejmé, že nie je magnetar ako magnetar. Poznáme zo psychického prieniku, že magnetar, o ktorý sa zaujímame z hľadiska ezoterického, je iný ako tých zvyšných 19 magnetarov. Respektíve z psychického prieskumu vyplynulo, že 3 magnetare sú iné ako tých ostatných 17 magnetarov. Pri type magnetara, ktorý je naším záujmom, je náš dvojník UČI okamžite vtiahnutý do hlbočín časticového sveta. Pri druhom type magnetara nie je dvojník UČI vtiahnutý do časticového sveta.

Magnetar, o ktorý máme záujem a prechádzal pred 600 miliónmi rokov cez našu slnečnú sústavu, možno vnímať skorej ako južné ovocie a to mandarínku. Mandarínku ošúpeme a oddelíme od seba mesiačiky. Potom mesiačiky zoberieme a uložíme ich tesne vedľa seba ako pre ošúpaním. Magnetar, o ktorý nemáme záujem, pripomína sklenenú guľu veľkosti nášho Mesiaca a vo vnútri to vyzerá ako v silnej búrke plnej bleskov. V našom type magnetara – mandarínka – ako požierač sklovitých častíc zo sklovitej diery. Sklovitá diera je tu chápaná ako gigantický objekt skoro cez celú maketu snehovej gule. Tu v sklovitej diere sa zhromažďujú sklovité častice, ktoré stratili svoj energetický potenciál a magnetar „mandarínka“ tohto typu je schopný reparovať tieto sklovité častice a vrátiť ich do aktívnej služby.

Aminokyseliny. Ezoterik sa venuje aj otázkam organického života v kozme. Preniká psychicky do hlbočín kozmu a samozrejme má záujem vyhľadať organický život v kozme. Najčastejšie sa organický život v kozme nachádza v podobných podmienkach ako na planéte Zem. Ide vlastne o jedinečné a mimoriadne výnimočné oblasti v kozme. Planéta Zem má stabilné magmatické jadro a magmatické sily. Má atmosférický obal a udrží si kyslík a vodu. Celkovo Zem prechádza zmenami, ale nie tak dramatickými, aby organický život na nej vyhynul. Je v dobrej konštelácii v slnečnej sústave a aj Slnko zabezpečuje dostatočnú stabilitu tepla a svetla. Ostatné planéty v slnečnej sústave dobre tienia Zem voči meteoritickým rojom. Tak isto aj planéta Mesiac zabezpečuje dobrú magnetickú stabilitu planéty Zem. A ezoterik pri psychických prienikoch do kozmu hľadá podobné oblasti. Napríklad v našej Galaxii sú podmienky pre život iba v nejakých 10 prípadoch. Organický život sa našiel pri našich psychických prienikoch v súhvezdí Barana a to na úrovni niečoho ako červov. A potom v súhvezdí Vlasy Bereniky a tu je život na úrovní cicavcov ako je napríklad medveď. Najlepšie sa nám život v kozme hľadal cez svet mŕtvych. Ide o spomienky organickej hmoty, ktorá zomrela a nechala po sebe spomienky, ktoré sa organizujú na povrchu atómov v kozme. V ezoterickej rovine hovoríme o svete špiritizmu (bližšie Plazmatická škola). Tieto spomienky mŕtvej organickej hmoty sa koncentrujú práve tam, kde sa bude tvoriť organický život. Tak je tomu aj okolo planéty Zem na rovine sveta mŕtvych. V zásade napríklad v 2 000 Galaxiách okolo nás sa nachádza organický život, ale nie na intelektuálnej rovine ľudí na planéte Zem. Celkovo v kozme (myslíme priestor charakterizovaný maketou objektov 40 snehových gúľ v guľovitom skleníku) sa dá nájsť takých 3 000 oblastí s organickým životom. Z hľadiska extrémnej veľkosti tohto kozmického priestoru je to žalostne málo. V kozme sa nachádza asi 10 druhov organického života (označujeme to UFO), ktoré je technicky a geneticky vyspelejšie ako ľudstvo. Najvyspelejší je organický život, ktorý opustil vlastnú planétu a putuje kozmom. Postavil si niečo ako technologickú planétu. Technológia tohto organického života sa usilovne stará o tento organický život a na nové oblasti v kozme geneticky prispôsobuje daný život. Teda pokiaľ sa postupne tento organický život presunie v kozme zásadne ďalej a zmenia sa aj podmienky, tak ich technológia ich geneticky upravuje a mení. Keď sa geneticky stabilizujú na nové podmienky, tak sa posúvajú v kozme ďalej. Je to v kozme najdlhšie existujúca organická hmota. Tá organická hmota v kozme (UFO), čo sa trvalo viaže na planétu, hynie aj s katastrofami tejto planéty. Vlastne sa tu venujme otázke podmienok prežitia ľudstva v kozme ako organickej hmoty. Treba to chápať ako záujem zamyslieť sa, ako môže organická hmota prežiť v kozme mnoho miliárd rokov. Bohužiaľ, existencia organickej hmoty v kozme je vždy v mimoriadnom riziku a nemožno dúfať, že je tu na večnosť. Tak isto predstava, že organický život v kozme sa podobá druhovo a tvarovo tomu, čo sa nachádza na planéte Zem. To je príliš naivné. Najlepšie je predstavovať si organický život v kozme ako nasekané kusy ľudských a zvieracích tiel a rastlinných častí. Predstava, že základom organického života v kozme je uhlík ako je to na planéte Zem, je tiež pekne naivná. Predstava, že organický život v kozme sa venuje duchovnosti ako na planéte Zem, je tiež skreslená.

Planéta Zem mala šťastie v nešťastí a to z dôvodu prechodu magnetara cez našu slnečnú sústavu. Tento magnetar, ktorý má veľkosť asi nášho Mesiaca, je vlastne kolosálny kozmický rotor a stator zároveň. Alebo inak povedané, niečo ako elektromagnet. Tieto elektromagnetické sily sú tak silné, že natrvalo pozmenili psychiku organického života na planéte Zem a nastolili otázku duchovnosti. V kozme, ktorý pozná ezoterik, sa takéto udalosti objavili iba minimálnom množstve. A tak duchovný rozmer ako na planéte Zem je zriedkavý. Ezoterika však skorej bude zaujímať výskum, z čoho vlastne prirodzene v kozme vzniká život. Ezoterik svojím bádaním a skúmaním prichádza na to, že v kozme sú podobné štruktúry ako aminokyseliny na planéte Zem. Pokiaľ sa v kozme vytvoria trochu podobné podmienky ako na Zemi, tak je len otázka času, kedy z aminokyselín vzniknú živé bielkoviny alebo niečo na tento spôsob. Psychickým prienikom do základných stavebných prvkov v organizme zisťujeme, že časticové útvary sa zoskupia do viazaného kruhu vo vnútri atómov. Za časticové útvary v kozme považujeme lieviky, praclíky, hadíkov, prskavky, farebné fľaky a podobne. Tieto sú zložené z najmenších čiastočiek hmoty s najmenším desatinným číslom, aké je možné prideliť nejakému objektu v kozme. Môžete si to predstaviť tak, že si predstavíte atóm a jeho atómové jadro. V atómovom jadre je protón, neutrón a pozitrón. Protón si predstavte ako lievik, neutrón ako hviezdu a pozitrón ako sklovitú kocku. V atóme organickej hmoty je v jadre až 6 časticových objektov, ktoré sú kruhovito zviazané dokola na seba a časticových útvarov je tam 8 až 10. Teda v kruhu vedľa seba idú: lievik, mačacia labka, kocka sklovitá, hviezdička, farebný fľak, hadíky, sklovitá kocka, hadíky. A toto tvorí základ vzniku organickej hmoty, kde je atómové jadro organizované inak ako v bežných anorganických prvkoch.

Kvantová mechanika. Do ezoteriky sme začali zavádzať nový prvok a to je zmena spôsobu nazerania a premýšľania o tomto svete. Totálna väčšina ľudí ešte stále myslí mechanicky a nedokáže sa priblížiť kvantovému pohľadu na svet. Môžeme hovoriť aj o pohľade cez teóriu relativity. Iba minimum vedeckých pracovníkov, ktorí skúmajú svet prvkov, atómov a častíc sa približujú k potenciálu vnímať svet nie z pozície klasických objektov okolo seba. Máme na mysli pohľad cez oheň, vodu, vzduch a zem. Inak povedané aj cez živé objekty, minerály, planéty, súhvezdia a galaxie. Teda pohľad iba cez klasické zmysly posilnené Hubblovým teleskopom a elektrónkovým mikroskopom. Ezoterik na svojej duchovnej ceste sa postupne zbavuje pohľadu na tento svet cez svoje zmyslové orgány a zmyslové centrá v neurónových oblastiach. Mám tu na mysli očný systém, ušný systém, chuťový systém, hmatový systém. Ezoterik tvrdo a poctivo precvičuje mnoho rokov a opakovane vlastné neurónové centrá a to hlavne šedej kôry veľkého mozgu. K svojmu mozgu sa stavia ako k pamäťovej jednotke ROM (termín z oblasti hardvéru). Teda neuróny veľkého mozgu slúžia na spracovanie informácií, ktoré sa tvoria hlavne v mechanizme premýšľania, spomínania cez neuróny veľkého mozgu a priamo v endoplazmatických retikulách, tie nadväzujú na nervový systém, potom do zásobníkov spomienok a to do endoplazmatických retikúl v tukových bunkách – niečo ako bio hard disky (hard disk zase termín z oblasti hardvéru). Ezoterik už dávnejšie oslobodil svoju psychiku od vplyvu magmatických a magnetických síl magmatického jadra Zeme. Teda psychika ezoterika a jeho vedomá sila vôle dokáže prenikať do magnetických síl planéty Zem, tréningom sa prekonali aj gravitačné sily planéty Zem a psychika ezoterika vstúpila na obežnú dráhu Zeme. Pamätám si ako výdatne nám pomohlo modelovanie psychiky astronautov, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako niekoľko mesiacov. Ezoterik kopíroval aj psychiku od prírody trvalo postáčaných a znetvorených jedincov.

Ezoterici tohto zoskupenia samozrejme išli ešte ďalej a začali postupne prenikať aj do tela plného orgánov a rôznych systémov ako nervový systém a podobne. Potom to bolo prenikanie do buniek samotných, do bunkových orgánov, jadier, chromozómov, génov, génových sekvencií, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc ľudského tela. To všetko si vyžadovalo, aby sme školili neurónové oblasti a samostatné neuróny a vytvorili si v neurónoch trvalé biologické stroje na takýto druh prieniku do hlbočín ľudského tela. To by bolo v poriadku, ale zabudli sme zmeniť spôsob myslenia, ktoré ešte stále zostávalo na vnímaní ľudského tela z hľadiska orgánov a nie bielkovín a aminokyselín. A tu je potrebné sa vrátiť k prerobeniu pohľadu na seba samého a celkovo na zmysel a fungovanie organickej hmoty v kozme. Potrebujeme hlboko psychicky preniknúť do aminokyselín, v nich do prvkov, atómov a organizovania častíc a porovnať organizovanie časticových objektov (hríbiky, perličky a ďalšie) s organizovaním časticových objektov v metalurgických prvkoch (prvky organizované ľudskou rasou) a minerálnych prvkov (prvky vytvorené prírodou). Následne však nesmieme zabudnúť začať aj inak myslieť a uvažovať o organickej hmote v kozme. Teda aj tu myslieť v zmysle kvantovej fyziky, kde na vysvetlenie fungovania sveta cez prvky, atómy a častice už nestačia písmená abecedy a vhodné kombinácie do slov, viet a odstavcov. Vyjadrenie kvantového sveta treba chápať stále silnejúcim matematickým aparátom. Toto dobre vnímať v knižkách o kvantovej fyzike, kde výpovednú hodnotu nemajú slová, ale matematické konštrukcie plné matematických rovníc.

Tak isto ezoterik začal postupne dávkovať do ezoteriky pojmový aparát elektrotechniky, umelej inteligencie, softvéru a hardvéru. Je to podobný počin ako bol na začiatku ezoterickej cesty a to dostať do ezoteriky pojmový aparát medicíny, histológie, genetiky a biochémie. V zmysle naplnenia zásady, že všetko, čo ľudská myseľ vytvorila, vynašla a zrealizovala bude použité pre rozvoj samotnej ezoteriky. A tým sa spraví koniec hegemónie opačného sledu udalostí a to všetko dobré z ezoteriky do bežného života. A v tejto axiomatickej poučke pokračujeme ďalej a dokazujeme, že sa jej budeme držať neustále. A teraz prišla na rad fyzika a celkovo kvantová fyzika. Cieľ je jasný a to hlboko cez magnetar, reálne existujúci objekt v kozme, ktorý vie ezoterik svojím psychickým putovaním zachytiť a použiť na psychický prienik k najmenším časticiam v kozme (kozmos, ktorý ezoterici nateraz spoznali a to je maketa guľovitého skleníka a 40 snehových gúľ). Ide v zásade o makety sklovitých kvapiek, ku ktorým možno priradiť najmenšie možné desatinné číslo. Verte, že sa mimoriadne zle definuje svet tak malých objektov slovami a obrazmi. Nechcem tu používať matematické vzorce, ale jedného dňa tak budem musieť spraviť. Sme si vedomí, že ezoterická cesta tohto ezoterického zoskupenia je mimoriadne náročná jednak na množstvo mnohoročných cvičení a budovaní špecifických funkcií neurónov, ale aj na intelekt a to mimoriadne všestranne školený. A znovu axióm o premostení šamanských schopností a mimoriadneho všestranného a školeného intelektu. Ešte jedna poznámka, na rozdiel od vedeckého pracovníka ezoterik má vlastnú osobnú skúsenosť so psychickým prienikom do prvkov, atómov a častíc v kozme. Tento potenciál nemá vedecký pracovník, ten iba skúma prvky, atómy a častice a to hlavne za praktickým účelom. Ezoterik nemá v pláne skúmať niečo so zaujatím na praktický život. Ezoterik preniká do sveta prvkov, atómov a častíc nie tak, aby ich zničil a znehodnotil. Myseľ ezoterika je jemne školený nastroj, ktorý nedokáže znehodnotiť jeden prvok, atóm a časticu. Ezoterik svojimi psychickými nástrojmi má možnosť skúmať za hranicami a možnosťami dnešnej vedy. Dokáže vstúpiť na pôdu meta vedy v zmysle rešpektovania poznatkov vedy. Ezoterikova myseľ nie je myseľ jednostranného špecialistu v danom odbore, ale myseľ polyhistora pre všetko a všade. Teda myseľ ezoterika sa postupne mení na všetko nadčasové, nezničiteľné, jedinečné, nesmrteľné, nezničiteľné. Tu ezoterikom pomáhajú základy teologického poznania, ktorého základom sú zákony nadčasovosti a nie zákony ľudskej pominuteľnosti. No celkovo teológia a jej metodologický fenomén naj a všade treba podrobiť ako hovorí Hegel: metodike zdravého rozumu – metodike kvantovej fyziky – metodike nepriamych dôkazov z ezoterického výskumu – metodike nekonečna. A nakoniec to mohol povedať aj Aristoteles, Lenin alebo Einstein. A tak ezoterik potrebuje spoznať hlavne fungovanie informačných systémov, ich schopnosť vytrvať na večnosť. Ako fungujú informačné systémy v ľudskom – organickom tele. Ako fungujú informačné systémy vo svete mŕtvych spomienok a mechanizmus ich zápisu na povrch častíc. Ako funguje ukladanie informácií na časticové útvary. Kedy a za akých okolností sa informácie znehodnotia. Ako uložiť o ezoterikovi informácie na najmenšie sklovité častice. Ako organizovať tieto častice sem uložené, aby vytrvali na večnosť. Ako prenášať informácie na meniace sa nosiče informácií. Ako aktualizovať informácie na meniacich sa časticiach a to tak, aby zrkadlili reálne dianie v nekonečných priestoroch meniaceho sa kozmu. To sú otázky, ktoré trápia myseľ ezoterika. Sú to otázky kvantového nekonečna.

Prax, teória a ezoterický výskum. V čom je silná a výnimočná duchovná cesta podľa receptúry tohto ezoterického zoskupenia. Jeho sila je aj v tom, že mimoriadne dbá o to, aby sa realizovala praktická činnosť, praktický zber informácií, neustále preškoľovanie a budovanie mimoriadnych neurónových mechanizmov. Ezoterici vlastne postupne precvičili všetky druhy psychiatrických stavov, ktoré dovoľovali rôznym jedincom v oblasti duchovna prenikať a realizovať čiastkové duchovné cesty. Ezoterici tohto zoskupenia skoncentrovali výcvikom duševných porúch mimoriadne schopnosti a naučili sa ich veľmi dobre kombinovať navzájom. Skutočným zlomovým momentom bolo nacvičenie a spoznanie systému dvojníkov. Ide o poruchu, ktorá sa objavuje u niektorých ľudských jedincov na základe nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Takéto poškodenie v genetickom zmysle dovoľuje preniknúť psychike danej osoby na úroveň časticových objektov. Môžeme hovoriť aj do jadra atómov. Namiesto protónov, pozitrónov a nukleónov v jadre sem dáva ezoterik časticové objekty, ktoré si označil ako hríbiky, hviezdičky, praclíky a iné). Dnes sa usilujeme ako ezoterici ísť za hranice tohto fenoménu a psychicky atakujeme reálny objekt v kozme a to je magnetar. Trénujeme priamy psychický vstup ešte do hlbšieho časticového sveta a to sú vlastne sklovité kvapky ako najmenšie častice v kozme. Nachádzajú sa spravidla ako 4 sklovité častice. Môžu byť samostatne a obsadzujú priestor zvaný červia diera. Červia diera môže mať gigantické rozmery, ale aj rozmery futbalovej lopty. To závisí od toho, čo sa deje v okolí týchto častíc. Sklovité častice sa môžu združovať aj po štyri kusy okolo rôznych časticových objektov, ktoré sme si pomenovali ako mačacie labky, mačacie chvostíky, mačacie hlavy, sklovité hranolčeky, hviezdičky, perličky, čierne častice, farebné fľaky, hadíky, praclíky, prskavky a lieviky.

Zdroje na internete k meditácii:

Video, ako asi funguje magnatar: http://www.youtube.com/results?search_query=magnetars&s…

Hudba inšpirovaná magnetarom a otvára psychiku ezoterika k magnetaru:
http://www.youtube.com/watch?v=o2PUf8rjXO0

Ďalšia séria videí o magnetaroch:
http://www.youtube.com/watch?v=K-gXLOnS_vE http://www.youtube.com/watch?v=VyVQRbZkN3s http://www.youtube.com/watch?v=VyVQRbZkN3s http://www.youtube.com/watch?v=HFoBqBMQYfk http://www.youtube.com/watch?v=XOhfuENkMGs http://www.youtube.com/watch?v=UFJ88fWHC0E

Vedecky ladené video k časticovej psychike ezoterika:
http://www.youtube.com/user/ScienceMagazine#p/f

Zvuky z kozmu upravené počítačom, vhodne otvárajú psychiku ku kozmickému vedomiu:
http://www.youtube.com/user/Komurosan

Pridaj komentár