Venujeme sa tu problematike dvojníckej ezoteriky. Ide o vrcholovú ezoteriku a k tomu, aby ste sa jej mohli venovať, je potrebné zvládnuť nižšie stupne ezoterického vývoja, ktoré sú komplexne zverejnené v jednotlivých školách, sekciách a certifikáciách. Ezoterika dvojníkov umožňuje dosahovať novú neznámu úroveň v ezoterike.

Ezoterika, ktorú tu praktizujeme, je odkazom mnícha alchymistu, ktorý mal jedinečný mozog, fungoval ako samostatné celky. Ako keby ste mali v mozgu desať zmenšenín klasického veľkého mozgu. Osobne sme prevzali základy tohto jedinečného ezoterika, ktorého mozog vytvorila príroda tak výnimočne, že ho nemôžeme v žiadnom prípade napodobniť. Ale to už tak v histórii chodí, že okolo zrodu jedinečných vecí stoja prírodní čudáci a na nich nadväzujú osobnosti, ktoré dokážu tento odkaz pretlmočiť a vytvoriť systém pre bežných smrteľníkov. Tento jedinec používal každú časť veľkého mozgu ako samostatný mozog a každá oblasť robila niektorú ezoterickú cestu.

K tomuto systému sme postupne pridali určitý systém výcviku a spoznania ezoterického duchovna. V prvom rade sme sa celých desať rokov usilovali precvičiť všetky možné aj nemožné duchovné techniky. Prešetrili sme celú históriu ľudského rodu od praveku až podnes. Teda nezabudli sme cvičiť a skúmať ezoteriku pravekých ľudí, prírodných ľudí a dnešných ľudí. Nezabudli sme na jednotlivé národy naprieč celým svetom. Či to boli šamani Antarktídy, Arktídy, Grónska, Kanady, Kaukazu, Himalájí, nezabudli sme na veľké národy Mayov, Aztékov, národy Egypta, Mezopotámie, Perzie, Číny, Austrálie, Tibetu a tak isto európske národy.

Vytvorili sme systém ezoteriky, ktorý stojí na 6. neurónových oblastiach veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií. Všetko spoločne sme precvičili na úrovni chromozómov vo vnútri buniek. Prenikli sme postupne do orgánov a systémov tela. Postupovali sme pri psychickom prieniku do buniek, orgánikov, chromozómov, génov, génových sekvencií a odtiaľ do vlastných atómov a častíc. Stáčali sme sa zvnútra von do priestoru okolo seba a postupne sme prenikali psychicky do nekonečných diaľok v kozme. Spoznávali sme galaxie, hviezdy, súhvezdia, gigantické čierne diery, pulzary, anti čierne diery, žiariace diery a anti čierne skrížené diery.

V psychických prienikoch sme prenikli tak ďaleko, ako sa to nepodarilo žiadnemu človeku. Kontaktovali sme množstvo organickej hmoty v kozme a ešte stále ju kontaktujeme. Prenikli sme do sveta mŕtvych spomienok, a tak isto sme dôsledne a systematicky definovali, o čom to je, keď človek zomrie a kde idú jeho spomienky z jeho pamäti po smrti. Dokonca sme prenikli aj do toho, čo zostalo po kozmoch z minulosti, keď tu náš kozmos ešte nebol.

Stanovili sme v ezoterike jasný nadčasový zámer uložiť svoje spomienky v jednom celku a to tak, aby prežili aj kolaps celého človekom poznaného kozmu. Pokiaľ chce ezoterik robiť vrcholovú ezoteriku, musí si vážiť svoje spomienky a všetko, čo si uložil do svojej pamäte viac ako čokoľvek iné. Takýto stav musí človek systematicky cvičiť a zdokonaľovať. Ezoterika je aj o tom, ako na večnosť uložiť vcelku svoje spomienky. Pokiaľ by sa rozpadli, už ich asi nikto nikdy správne neprečíta. A tiež pracujeme na tom, aby tieto spomienky vcelku pokračovali v ezoterickej púti a neboli iba nehybne a trvalo uložené. Samozrejme, že takýto postoj a životný cieľ nie je jednoduché udržať a plnohodnotne zrealizovať. Ezoterik v tomto prípade musí myslieť na to, čo bude po jeho fyzickej smrti aj milióny biliónov rokov. Ezoterik už po spustení dvojníkov zavrhol v plnom rozsahu reinkarnáciu cez svet mŕtvych spomienok, ktorý si svoju stabilnosť a nehybnosť nedokáže udržať na večný čas. Stačí pohyb niektorej anti čiernej diery alebo iného gigantické objektu a svet mŕtvych sa rozdrobí, zaniká ako fungujúci systém. Tieto úkazy po psychickom preniku do sveta mŕtvych spomienok možno dobre veštecky vnímať.

Celkovo so systémom dvojníkov prichádza iný systém ezoteriky, ktorý sa z planéty Zem aktívne premieňa do kozmickej ezoteriky. Ezoterik preniká pomocou dvojníkov do nekonečných vzdialeností v kozme a musí hľadať techniky rýchleho prechodu. Dvojníci sú anorganického pôvodu a psychiku ezoterika prevádzajú fungovať na úroveň atómov a častíc. Ezoterik sa musí naučiť systém produkovania dvojníkov z poškodených epitelových buniek inej osoby. Tak isto ezoterik postupne mení stav svojej psychiky. Doteraz sa staral o to, aby si udržal systém klasickej psychiky, ktorá sa dala veštecky vnímať ako energetický obal okolo svojho tela. Asi tak 5 centimetrov okolo celého povrchu kože. Ezoterik postupne začína aj pomocou dvojníkov vnímať svet z roviny miniatúrnych objektov ako sú atómy a častice v nich. Teda musí sa vzdať štandardnej psychiky a zúžiť si psychiku na psychický prienik do extrémne malých objektov ako sú atómy. A teda dočasne sa stať osobou, ktorá zúžila svoje vedomie len a len na atómy. Na tieto objekty sa nasadí plnou emocionálnou silou, čo sa prejaví stavom zúženia aury na veľkosť futbalovej lopty a to priamo v tele. A potom sa ezoterik vzdáva akejkoľvek emócie na čokoľvek, čo ho napadne. Emócie ako strach, hnev, smútok, radosť sa nerealizujú. V tomto stave sa aura zmenší ešte do menšieho objektu ako je pingpongová loptička a namiesto toho, aby ju dostal naspäť do stavu futbalovej lopty, tak ide opačne a pingpongovú loptičku prevráti naruby a vzniká niečo ako prievan v otvorenej jaskyni s dvomi vchodmi. Psychicky prenikne do tohto prievanu a auru zatočí okolo svojho tela. Teraz ju má síce okolo seba, ale točí sa okolo tela. Pripomína to cvičenie s dlhými pásmi látkových stužiek. Je potrebné, aby tieto energetické točivo behavé objekty prenikali do tela a potom von. Jednoducho je to mimoriadne atypický stav psychiky. Môžeme medzi ľuďmi, ktorí majú trvalo poškodenú psychiku, nájsť takéto prípady a to hlavne preto, že kontaktovali cez svoje bunky organický život v hlbočinách kozmu, ktorý môže fungovať na úrovni atómov a častíc úplne prirodzene vďaka prostrediu v danej časti kozmu.

Takáto psychická zmena čaká na ezoterika, ktorý sa systematickým vývojom prepracuje až k ezoterike dvojníkov. Teda aktívne praktizovať ezoteriku dvojníkov vyžaduje systematicky meditovať pod nepriamym vplyvom dvojníkov. Na začiatok si čítať najmä články o dvojníkoch, ktoré tu zverejňujeme. K tomu je rozumné tiež pristúpiť ako k štúdiu na strednej alebo vysokej škole. Čítať, prepisovať články, robiť si poznámky a aj premýšľať nad dvojníkmi. Ako to funguje, o čom to je a čo sa tým dá dosiahnuť. Je múdre naučiť sa základné slová a pojmy, ktoré tu používame. Vedieť ich napísať, vysloviť a premyslieť vnútorným hlasom. A k tomu samozrejme precvičovanie základov ezoteriky, ktorá stojí na 6. ezoterických oblastiach a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie. Na úrovni bunkovej ezoteriky sú to chromozómy vo vnútri buniek. Treba sa aj klasicky vzdelávať a to hlavne medicínu, históriu a samozrejme aj fyziku atómov a častíc.

Keď ezoterik takto cvičí aspoň 10 rokov, môže si dovoliť začať praktizovať ezoteriku dvojníkov priamo cez vytvorených dvojníkov. Na začiatok sa ezoterik na diaľku napája na osoby, ktoré majú poškodené epitelové bunky na povrchu orgánov a školí si svojich 6 neurónových oblastí a 7. oblasť chromozómov v bunkách. Potom musí ezoterik zvládnuť premostenie na poškodené epitelové bunky chorej osoby a pred sebou vytvoriť dvojníka. Veštecky sa to dá vnímať ako veľká mydlová bublina v tvare človeka. A potom možno začať tvoriť množstvo dvojníkov pre ezoteriku, ale aj bežný ľudský život. Je potrebné vytvoriť asi 100 dvojníkov, z nich je asi 60 pre ezoteriku. Aby dvojníci ezoterika nezničili, je potrené ich po zrodení nasekať cez systém predstáv o pyramídach. Tu musí samozrejme ezoterik prejsť výcvikom v ezoterike egyptských pyramíd. Pokiaľ by ezoterik dvojníkov nenasekal, tak by mu zdevastovali psychiku. Zároveň začína špeciálne obdobie, v ktorom sa zopakuje celý systém všestrannej ezoteriky, ale už za pomoci dvojníkov. Nasekaní dvojníci upravujú doterajšiu ezoteriku, ukazujú jej nedostatky a hľadajú ďalší možný vývoj. Paradoxom je, že samotní dvojníci požiadali, aby sme ich nasekávali na kúsky. Jedinečnou vlastnosťou dvojníkov je, že nemajú radi organickú hmotu a ľudí považujú za imbecilov. Možno sa to niekomu bude zdať urážlivé, ale ezoterik, ktorý odpútal svoju psychiku od planéty Zem, slnečnej sústavy a od našej Galaxie má možnosť cez nenávistných dvojníkov hlbšie odpojiť svoju psychiku od Zeme a viacej ju zviazať s kozmickými diaľavami. Ezoterik si teraz uvedomí, že pokiaľ chce v ezoterike napredovať, tak je potrebné, aby sa v jeho psychike hlavne zrkadlil kozmos a nie život na planéte Zem. Zem je síce krásne miesto, ale pre psychiku ezoterika je to po čase veľké obmedzenie. A tak nasekaní dvojníci pomôžu.

Celkovo nasekaní dvojníci posunuli ezoteriku do vrcholovej podoby v zmysle toho, že dali ezoterike nové, neznáme dimenzie. Ezoterik sa musí naučiť tvoriť aj celistvých dvojníkov, ktorých nechá potom v systéme anti čiernych skrížených dier v kozme, aby mohol psychicky prenikať do niektorých oblastí kozmu. Anti čierne skrížené diery sú extrémne veľké objekty a v nich sa v zlomku stotinky sekundy neustále niečo mení na niečo iné. Ezoterik sa musí naučiť cez nasekaných dvojníkov prenikať do kozmov, ktoré tu boli pred naším kozmom. Z týchto kozmov zostali pokope ako čitateľné informácie iba dvojníci. Nič iné tam nezostalo vcelku. Teda dvojníci sú schopní prežiť aj zánik nekonečných kozmov.

Jedinečná vec je vytvorenie celistvého dvojníka pre reinkarnačné účely v zmysle uchovania spomienok ezoterika vcelku a v určitej aktivite, ktorá dovolí, aby po sa po jeho smrti spomienky nevytratili a do určitej miery mohol ezoterik inak pracovať na svojom raste aj po smrti. Vytvorí sa v aure dvojník z poškodených epitelových buniek s požiadavkou, aby prepísal spomienky ezoterika do systému dvojníka. V tomto prípade dvojník ezoterika nedecimuje, ale len sa spoločne s ezoterikom spája a všetky spomienky dáva na úrovni atómov a častíc. Pre bežný život je výhodou, že ezoterik svoje spomienky bude ukladať do spomienok inak ako bežný jedinec. V prípade bežného človeka z hľadiska množstva prijatých informácií by psychika už skolabovala a bola zahustená spomienkami. Dotyčná osoba by mohla mať psychické problémy. Ezoterik s dvojníkom vcelku a nasekaným dvojníkom takéto problémy nemá. Neustále môže konzumovať abnormálne množstvo informácií a psychika je stabilná a bez problémov.

No vývoj ide ďalej a ezoterik na základe podnetu dvojníkov siaha po perzských a arabských kobercoch a pomocou dvojníkov otvára fenomén arabskej duchovnosti. Na arabské koberce sa môže ezoterik pozerať ako na klasický koberec, alebo na objekt hlbokých meditácií, ktoré vedú k tomu, že myseľ ezoterika sa naučí všetko merať, vážiť, porovnávať a premeriavať. A keď ezoterik spraví dvojníka z poškodených epitelových buniek za účelom zvládnutia arabskej ezoteriky kobercov, tak nastáva prekvapenie. Tento dvojník požaduje, aby nebol nasekaný na kúsky, ale vymenený s celistvým dvojníkom pre reinkarnáciu. Dvojník vcelku pre reinkarnáciu súhlasí a je posekaný na kúsky. Dovnútra psychiky ezoterika vstupuje nový matematický dvojník pre reinkarnáciu a doslova do seba pohltí všetkých 100 nasekaných dvojníkov. Spraví tak pomocou počítania a kombinovania. A ezoterik si bude musieť postupne zvyknúť na nového dvojníka pre reinkarnáciu.

Skúsime sa zamyslieť nad samotným mozočkom v ľudskej hlave. Ide o tretiu ezoterickú cestu zo 7 ezoterických ciest. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zrakovým mozgom. Má veľkosť menšej tenisovej loptičky. Je rozdelený na ľavú časť a pravú časť. Každá z týchto dvoch častí má 10 častí rôznej veľkosti. Na povrchu mozočku je 3 až 7 vrstiev neurónov. Postačí predstava vrstiev pavučiny s drobnými pavúčikmi a medzi nimi občas väčšie pavúčiky. Tieto pavučiny s pavúčikmi ako keby boli na povrchu koralu z mora. Mozoček obsahuje aj bielu mozgovú hmotu vo vnútri pod vrstvami pavučín. Produkuje hlavne biochemické látky potrebné k fungovaniu mozočka. V mozočku je krvné riečište, nervové dráhy a nervové zakončenia. Mozoček je uložený v mozgovo miešnom moku a obalený dvojitou blanou. V tele plní niekoľko funkcií a to funkciu koordinácie a harmonizácie biochemických pochodov, podieľa sa na ukladaní a vyberaní spomienok z veľkého mozgu. V mozočku je 20 % miešnych neurónov, ktoré zabezpečujú pohybové aktivity v tejto oblasti. V mozočku je spolu 20 častí a tiež závisí, v akom sú zdravotnom stave, ako sú aktívne a činorodé. Osobnosť, ktorá má byť všestranná a talentovaná do všetkých oblastí života alebo väčšinu oblastí, musí mať skoro všetky časti mozočku dobre rozvinuté a aktivované. Pokiaľ je osobnosť úzko špecializovaná na niektorú oblasť ľudskej aktivity, tak niektoré časti mozočku sa zle rozvinuli, neboli dostatočne v detstve aktivované. Zato sa rozvinuli iba niektoré časti na úkor ostatných častí. Osoba je talentovaná do jednej alebo dvoch oblastí. Tak isto závisí na tom, v akom stave sú bunky mozočku a hlavne chromozómy a aké prvky obsahujú. Je to potom o výkonnosti mozočku. Je málo mozočkov na svete, ktoré by boli vo všetkých 20. častiach mimoriadne aktivizované, keď sa tak stane, hovoríme o polyhistorickej osobnosti talentovanej do väčšiny ľudských aktivít.

Mozoček môže byť poškodený a potom celkovo organizmus danej osoby funguje chaoticky a vedie to často k poškodeniu zdravia a psychiky. Pokiaľ na niektorej časti mozočku príde k náhodnému zrasteniu neurónov, tak človek môže samovražedne skratovať. Namiesto dverami odíde oknom a vypadne z piateho poschodia.

Keď sa pozrieme vešteckými metódami do vnútra chromozómov, tak tu nachádzame niečo ako mravenisko znakov a geometrických štruktúr. Mozoček sa rozvinie už v embryonálnom období a začína v chromozómoch vyvárať niečo ako čierne bodky, čiary a neskoršie niečo ako písmená. Tento stav veľmi dobre kopíruje znaky a písmená hebrejského jazyka. A pokiaľ chce ezoterik preniknúť do mozočku, tak je potrebné sa venovať hebrejskému písmu. Čítať židovskú literatúru, meditovať nad hebrejskými textami a to najlepšie v originálnom vydaní. No pri štúdiu hebrejskej kabaly a hebrejskej tradície ezoterici spravia najčastejšiu chybu a to, že sa nekoncentrujú do mozočku, ale do iných oblastí svojej hlavy a to najčastejšie do stredného mozgu. Ezoterik pri štúdiu a meditácii kabalistickej hebrejčiny sa musí z celkovej koncentrácie zmyslov koncentrovať do mozočku aspoň 10 % . Pokiaľ by koncentrácia bola vyššia, tak zase to nebude o kabale, ale liečení seba alebo iných ľudí. Pokiaľ sa koncentrácia navŕši na 30 % z celkovej koncentrácie zmyslov, je po kabale a začína už liečiteľstvo.

Väčšina ľudí dnešnej histórie je skoncentrovaná a funguje v strednom mozgu veľkosti orecha v strede hlavy. Židovská tradícia a hlavne rabínska vedie k tomu, aby sa psychické aktivity presunuli práve do mozočku. A iba židovská tradícia vytvára fenomén fungovania z mozočku a nie stredného mozgu v strede hlavy. Samozrejme, že potom bude psychika človeka využívať geometrické znaky a geometrické štruktúry mozočku. Teda niet sa čo čudovať, že písmo je vlastne vynález židovského pôvodu. Pretože mozoček, jeho bunky a v nich chromozómy sú skladiskom znakov a nie obrázkových, zvukových, chuťových a čuchových spomienok. Mozoček od embryonálneho obdobia si všetko pamätá, čo sa dialo v ľudskom tele a čo vnímalo ľudské telo z okolia. Teda je tu archív znakov, ktoré sa neustále aktualizujú a menia v určitých geometrických štruktúrach. Pripomína to mravenisko často v tvare pyramídy, kocky, lichobežníka, valca, alebo gule. Po týchto geometrických štruktúrach behajú znaky ako drobné mravce, kontaktujú sa, navzájom si vymieňajú informácie a neustále sa menia na iné znaky. Znovu a znovu. Osoba, ktorá prenikne do mozočku, začne využívať tieto znaky a môže myslieť mimoriadne abstraktným spôsobom. Prienik do mozočku znamená aj iné ukladanie informácií do mozgu. Priama aktivita mozočku vo veľkom mozgu, ktorý je plný informácií z toho, čo vidíme, počujeme, premýšľame, čucháme a hmatáme je iná, ako keď sa tam ezoterik nekoncentruje. Tento stav dovoľuje absorbovať a operovať s mimoriadne veľkým množstvom informácií. Niektorí jedinci intelektuálne ladení a ešte pracujúci v oblasti vzdelania a vedy môžu skolabovať psychicky aj z dôvodu extrémneho množstva prijatých informácií do neurónov veľkého mozgu a neschopnosti veľkého alebo stredného mozgu operovať s extrémnym množstvom informácií. Preto premostenie mozoček a veľký mozog je prospešné pre náročnú intelektuálne ladenú činnosť ezoterika.

Ezoterik si neustále preškoľuje a cvičí mozočok. Medituje nad pravekými kresbami po stenách jaskýň, predstavuje si praveké nástroje. Ezoterika zaujímajú piktogramy prírodných šamanov po celom svete. Ide vlastne o kreslené znaky, ktoré sa ešte nepoužívajú ako písmo. Tieto znaky sú iba na uctievanie a sú hlboko utajované. Takéto piktogramy sa zbierajú zo všetkých kontinentov a ezoterik na ne medituje. Samozrejme vždy s 10 % koncentráciou z celkovej koncentrácie do mozočku. Ezoterik využije techniku tlaku prstov počas meditácie do zadnej časti hlavy. Je potrebné dobre si pamätať tieto znaky, kresliť ich, vyrezávať, môžete aj sekať dlátom do kameňa. Táto činnosť oživuje znaky v mozočku, ktoré vo svojej hĺbke obsahujú tieto znaky, ale boli prekryté a zmené na iné znaky.

Ezoterik sa zaujíma aj o svetové písomníctvo. Tu už ide o znaky jednotlivých národov, ktoré ich už majú pokope minimálne 25 až 30 a to im dovoľuje kombinovať ich a kombináciami znakov označovať určité predmety, pocity a podobne. Začiatok reči a schopnosť písať, čítať, vyjadrovať sa a premýšľať je založená na posunkovej reči pravekých a prírodných ľudí. K posunkovej reči rúk a tela sa pridávali zvukové prejavy z hlasiviek a ústnej dutiny. Ezoterik si prepisuje svetové písma z Tibetu, Indie, Mezopotámie, Egypta, Číny. Prepisuje mayské a aztécke znaky. Aj toto všetko pomáha pri meditácii. Znovu však treba dodržiavať zásadu 10% koncentrácie do mozočku. Nie viacej, lebo to by bolo liečenie. Aj takéto postupy so svetovým písomníctvom pomáhajú zobudiť kabalistické vedomie v mozočku.

Najúčinnejšia forma meditácie je meditácia na siamské dvojčatá a ich znaky z mozočku. Samozrejme, nie sú tieto znaky z mozočku zrastených dvojčiat k dispozícii. No nájdete si ich našťastie v obrázkoch zo zasvätení. My sme ich získavali vešteckými prienikmi do mozočkov siamských dvojčiat, ale aj z magnetických záznamoch magmatického jadra planéty Zem, ale čiastočne aj zo sveta mŕtvych spomienok organického života na planéte Zem. Znovu je potrebná a nutná 10 % koncentrácia z celkovej koncentrácie do mozočku. Tento výcvik cez znaky z mozočkov dvojčiat má jedinečný potenciál, aby ste sa cez vlastný mozoček mohli napájať veštecky a energeticky na mozočky iných meditujúcich. Samozrejme po vzájomnom dohovore. Tento systém je potrebné rozvinúť z dôvodu spoznania individuálnych znakov v iných mozočkoch. Ezoterik má po čase v mozočku k dispozícii skoro všetky znakové mutácie z iných mozočkov. Zároveň zvyšuje vlastnú kapacitu mozočku.

Ezoterik postupne preniká do mozočku, spoznáva jeho fungovanie a svoje vlastné znaky, ktoré tvorí v neurónoch. Mozoček všetko, čo do seba zaznamená, dáva do znakov, je schopný zoskupovať niektoré znaky do spoločných znakov a vytvárať nové znaky. Teda nedá sa tu použiť predstava skladu spomienok, v ktorom je nehybnosť. Každá zaznakovaná spomienka sa vždy zmení na iný znak a to od momentu, kedy mozoček vytvoril prvé znaky. Ezoterik kabalistickými cvičeniami prenikne do základu znakov, ktoré má v súčasnosti v mozočku. Keď použije praveké alebo zvieracie znaky, tak sa prebúra do histórie mozočku, ktorého činnosť mohla začať u zvierat všeobecne asi tak 200 miliónov rokov pre naším letopočtom. Praveký človek sa objavuje s ľudskými génmi tak 200 tisíc rokov pred naším letopočtom. A ezoterik usiluje o to, aby sa dostal do vnútra terajších znakov, ktoré sa nesporne dedili až na časovú úroveň 200 miliónov rokov pred naším letopočtom. A na to použije záznamy znakov zo sveta mŕtvych a magmatických polí alebo cez mozočky poškodených jedincov. Ezoterik cvičeniami do mozočku zistí a preverí, čo je mozoček schopný robiť a značkovať. Prinúti mozoček, aby cez psychoenergie vyliezol aj do vonkajšieho prostredia a začal značkovať aj to, čo v skutočnosti nikdy neznačkoval. A to už môžeme hovoriť o umení kabaly.

Ezoterik postupom cvičení pochopí, že je lepšie sa naučiť priame myslenie z mozočku a nie z predného mozgu. V prednom mozgu sa nachádza centrum abstraktného myslenia. Ezoterik ho opustí a začne pri 10 % koncentrácii do mozočku premýšľať abstraktne priamo z mozočku. V podstate mozoček pomáha vyberať a ukladať spomienky, ktoré sú uložené v neurónoch veľkého mozgu. Vlastne ezoterik vstúpi do tohto mechanizmu priamo. A začína jedinečný proces myslenia priamo v mozočku a nie z predného mozgu, kde je centrum premýšľania a vnútorného hlasu. Prípadne keď ezoterik vyberie nejakú spomienku z veľkého mozgu, tak k nej vždy priradí znak z mozočku. Keď ezoterik vyberie z mozočku znak, tak z veľkého mozgu priradí k znaku z mozočku obrázok, ktorý reprezentuje tento znak. Ezoterik postupne myslí v mozočku a naučí sa dekódovať znaky z mozočku a to tak, že k ním priradí vhodné slová a vety. Mozoček dovoľuje s ľuďmi sa baviť ako z kazety, ako v námesačnom a somnambulnom stave. A ezoterik si šetrí psychiku. Ďalej myslenie z mozočku dovoľuje dostať do veľkého mozgu extrémne veľa zmyslových informácií ako je obraz, zvuk, pach, chuť a hmat. No ezoterik naberá aj veštecky a teda mimozmyslovo množstvo informácií. Po čase by mu hrozilo zabetónovanie veľkého mozgu a neschopnosť myslieť. A to myslenie v mozočku na dlhú dobu anuluje. A možno myslieť naplno.

Samostatná kapitola v mozočkovej ezoterike nastupuje príchodom nasekaných dvojníkov a ich spôsobu myslenia na úrovni atómov a častíc. Ezoterik začína školiť mozoček pomocou dvojníkov, ktorí po smrti jedincov, ktorí ich mali pri sebe vytvorených, zastali na úrovni atómov a častíc a nesú si v sebe špecifický spôsob myslenia. Tento spôsob sa podobá prísnej znakovej reči operujúcej na úrovni atómov a častíc. Tu bežne psychika ezoterika nevie myslieť. A dvojníci mu svojou magickou rečou špecifických znakov preškolia mozoček a nielen mozoček, ale všetkých 6 neurónových oblastí a spoločnú chromozómovú oblasť v bunkách celého tela. A ezoterik postupne môže vstúpiť psychicky na úroveň atómov a častíc. Treba si uvedomiť, že bežní necvičení a neškolení ľudia nie sú schopní preniknúť ani do vnútra buniek vlastného tela. Preniknú tam iba v tom prípade, že mali poškodené nervové zakončenia. Prípadne po cvičeniach v Silva škole, ktorá je založená na kmitaní, vibrovaní a rezonovaní technických zariadení. A tu ezoterik prenikne až na úroveň atómov a častíc, čo nie je možné bez dvojníkov. Jedinci, ktorí sem prenikli na základe patologických stavov, nevedia v tejto rovine existencie konať a hlavne myslieť. No ezoterik si mnoho rokov školí mozog cez dvojníkov a nakoniec mu dvojníci pomôžu v tejto rovine psychického prieniku myslieť a psychicky fungovať. V momente psychického prieniku do skutočných atómov a častíc tela sa budú inak ukladať spomienky. Nebude to iba na biochemických procesoch v neurónoch, ale aj o fyzikálnom ukladaní do priestoru atómov a častíc v prvkoch tela. A to ezoterikovi dovolí nasávať neobmedzene nekonečné a extrémne množstvá informácií. Poznáme mnoho jedincov, ktorým zlyhala psychika počas štúdií z dôvodu extrémneho zahustenia neurónov veľkého mozgu. A boli z nich nakoniec trvalo duševne choré osoby.

Ezoterik preškolí mozoček znovu pomocou nasekaných dvojníkov. Využije magickú reč dvojníkov, ktorí preškolia mozoček do roviny fungovania na úrovni atómov a častíc. Ezoterik znovu prejde všetky oblasti znakovej kabaly a prevedie fungovanie znakov v mozočku na úroveň atómov a častíc. Ezoterik vyhľadá na diaľku alebo osobne osobu, ktorá prešla najlepšie vysokou školou technickou a poškodila si psychiku smerom k nekontrolovateľnému fungovaniu mozgu ako kreslič technologických súčiastok. Takýto mozog sa podobá mozgu niektorých pravekých jedincov, musí kresliť geometrické objekty, či to daná osoba chce, alebo nechce. Znaky v mozočku dostanú technologický základ zo strojárenstva. Znaky mozočku budú fungovať inak ako u bežných ľudí. Nakoniec možno znaky mozočku kresliť a používať priestorovo na mnohorozmerných objektoch, ktoré ezoterik tvorí vo svojej hlave.

A ezoterik ide ešte ďalej a zo znakov arabských kobercov si vytvára celistvého dvojníka, ktorý nielen umožňuje kresliť strojárenské štruktúry technologických zariadení, ale všetko sa môže dôkladne zmatematizovať. A mozoček nielen všetko značkuje, ale aj matematizuje. A k rozvoju mozočku už nie je čo dodať.

Ezoterik neustále školí matematického dvojníka vcelku, ktorý má jedinečnú schopnosť všetko do seba prijať. Dať to do znakovej podoby, znaky ukladať priestorovo a nakoniec ich všetkými dostupnými matematickými metódami vyhodnotiť a prijať do seba na úroveň atómov a častíc. Tento matematický dvojník, ktorý vznikol z arabských kobercov, sa podobá stavu mozgu matematika, ktorému mozog, ako sa hovorí, utiekol a matematizuje všetko, na čo takto chorá myseľ upne svoju pozornosť. Samozrejme, že ezoterik nie je chorá osoba, ale meditačne školená osobnosť, ktorá využila niekoľko systémov patologickej mysle niektorých jedincov.

Pridaj komentár