Po ukončení stredoškolského štúdia plánujem študovať psychológiu. Veľmi rada pomáham ľuďom, najmä keď majú nejaké psychické, partnerské, či rodinné problémy. Preto sa teda uberám týmto smerom. No niekedy, bohužiaľ, sebe pomôcť nedokážem, resp. neviem. Preto sa s prosbou obraciam na Vás. Mojím problémom je, že si k priateľovi nedokážem vybudovať max. dôveru. Neustále mám obavy, že mi bude neverný. A možno mi on nedáva takú istotu, akú by som potrebovala.

Požiadali ste ma, aby som nahliadol veštecky do vášho vnútra a odhadol, čo tam je uložené. Hlavný problém vášho rodu je poškodzovanie častí chromozómov v tele, ktoré sa spájajú príliš zvieracím spôsobom a málo ľudským. Bude vám to robiť v živote problémy. Na niektoré veci budete reagovať inak ako väčšina ľudí. No určite to zvládnete a rozhodnutie študovať psychológiu je rozumné.

Zdravotný stav
Celkovo dobrý zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal je okolo tela stabilný. Psychika je v norme.

Povaha
Psychicky ste usadená v strednom mozgu, odtiaľto ide vaše psychické konanie. Tu je štandardne usadená väčšina ľudí dnešnej doby. Zo stredného mozgu ide spojka do ústnej dutiny a do hrdla. Teda čiastočne sklony k hysterickým reakciám zveličovať veci a psychopatickým reakciám vytvárať bludy o mužoch a spolužití s nimi. Riziková oblasť. Mali by ste zreálniť pohľad na mužov. Psychoterapie by boli vhodné.

Sexuálne podvedomie
Skúmam sexuálne podvedomie vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: fantázie. Povrchová vzrušivosť: fantázie. Pohlavná vzrušivosť: fantázie. Citová vzrušivosť: fungovanie ľudskej psychiky. Muži sú pre vás ako pokusní králici. Takýto prístup vám môže dlhodobo narušiť citové väzby na mužov a budúce partnerské spolužitie.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku života ste dostali sivasté anjelské sféry. Teda viac emocionálne uspokojenie ako dosahovanie úspechu v živote, silne sa vyžívate v emóciách. Nedávate prednosť logike a zákonom úspechu. V 12. roku života ste dostali ďalšie obaly. Bohužiaľ, všade obrazy problémov s vašou psychikou. Celkovo labilná psychika.

Chromozómová história
Púť vašich chromozómov začala v Malej Ázii, pokračovala cez Kaukaz, Ukrajinu do strednej Európy. Charakterizuje ich silná prítomnosť zvieracích a menej ľudských chromozómov.

Embryonálny vývoj
Nebol celkom v poriadku. Neprešli ste dostatočne všetkými zvieracími fázami a aj ľudská fáza vývoja bola nedostatočná. Teda dodnes nemáte čisto ľudskú psychiku. Budete musieť v živote vynaložiť veľa úsilia, aby ste si psychiku udržali pokope.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Všetky nočné procesy vykazujú stavy blízke zvieracej psychike. Ľudské faktory chýbajú. Dalo by sa povedať, že počas dňa žijete ľudským spôsobom, ale v spánku je to zvieracie. Čo nie je dobrý stav a bude postupne zhoršovať stabilitu psychiky. Treba sa zaujímať o spánkové terapie a riešiť aj túto oblasť.

Kolektívne vedomie v mieche
V bunkách miechy je uložená celá história vývoja života na Zemi. Niektorí členovia vášho rodu sa dostávali do fáz návratu k zvieracej psychike. Vy máte tiež k tomu sklony.

Hviezdy, šťastný osud
Budete si ho musieť vybojovať nemalým úsilím.

Pridaj komentár