Zasvätenie sa týkalo 5. ezoterickej cesty, ktorá smeruje do oblasti brušného mozgu. Túto oblasť prednostne využívame na účely samoliečby zvnútra organizmu. Brušný mozog sa nachádza v stene hrubého a tenkého čreva v drobných zhlukoch neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky. Je ich mimoriadne veľa a sú pospájané rozsiahlou sieťou nervových dráh.

V prvom rade má brušný mozog úlohu aj v psychickej oblasti, väčšina cicavcov je uložená psychicky v tejto oblasti. K nim patrí aj človek, ale ten bol v tejto oblasti usadený v obdobiach pred pravekým človekom, kedy bol človek plnohodnotné zviera a jeho chromozómy ešte nemali trvalý rozmer dnešných ľudských chromozómov. Tu v brušnom mozgu sú uložené zvieracie pudy: pud sebazáchovy, ktorý núti aj dnešného človeka žiť a bojovať o svoju existenciu a bráni mu spáchať samovraždu. Potom je tu pud rozmnožovací, ktorý aj dnešného človek núti, aby sa páril, splodil potomstvo a postaral sa o neho. Potom je tu pud teritoriálny, ktorý núti zvieratá, ale aj dnešného človeka obsadiť určité teritórium, aby v ňom úspešne prežil. Človek ako praveký človek, ale aj prírodno šamanský človek tieto pudy ovládol v priebehu asi 100 000 rokov a vyvinul si dnešný rozum a schopnosť meniť seba aj svoje okolie. Tak isto je tu v tenkých črevách pud pre spoluprácu a fungovanie celého ľudského organizmu na úrovni buniek. Človeku sa do dnešných dní nepodarilo dostať tento mechanizmus pod svoju kontrolu. Ľudstvo ešte nepreniklo psychicky a aj odborne poriadne do tejto úrovne vlastného tela. Ľudstvo o bunkách a bunkových štruktúrach síce vie mnoho vďaka výskumu bunečného prostredia, ale niečo iné je psychicky preniknúť silou vlastnej vôle do tejto časti pudov v brušnom mozgu.

A práve v brušnom mozgu ezoterik nachádza svoju základňu pre trvalú dlhovekosť, vitálnosť a bezchorobnosť. Teda brušný mozog obsahuje jedinečný fenomén zobudiť v sebe liečivé sily v prípade vážneho zranenia alebo smrtonosnej choroby. Ezoterik vytušil tento potenciál v brušnom mozgu vďaka tomu, že neustále sa koncentruje do vnútra svojho tela, kde nachádza orgány, systémy a časti tela a neskoršie v náročnom výcviku preniká do vnútra bunkových štruktúr a potom postupne až do prvkov. Potom pomocou systému nasekaných dvojníkov preniká na úroveň atómov a častíc. To je cesta ezoterika do hlbočín vlastného tela a vlastnej psychiky nachádzajúcej sa vo vnútorných štruktúrach buniek.

Ezoterik sa zaujíma o svoje zdravie z bežných dôvodov ako je udržanie si kondície, čo najmenšieho počtu ochorení, čo možno najväčšej životnej vitality a činorodosti. No ezoterik sa o svoje zdravie zaujíma aj ako o klasickú ezoterickú cestu, ktorá začína v pravekej ľudskej kultúre a pokračuje cez šamanské kultúry až k dnešnému človeku. Moderný ezoterik spoznáva svoje vnútro a hlavne doňho preniká aj psychicky. Pre štandardných jedincov nie je zvykom nestále a vytrvalo prenikať do seba a takto sa duchove rozvíjať.

Musím smutne podotknúť, čo ezoterik, tak to určitá zbierka fyzických a psychických problémov počas celého života. Ezoterici v snahe o duchovný rast sa radšej vzdajú záujmu o zdravie a riskujú psychiatriu, len aby mali čas sa duchovne vyvíjať. Samozrejme, že takáto cesta nie je tá pravá. Skutočná cesta nerobí duchovný rast tak, aby si ezoterik musel poškodzovať zdravie a psychiku. Moderný systém ezoteriky sa buduje neustále tak, aby zahŕňal, spevňoval zdravie a posilňoval kvalitný psychický stav mysle. Ako ezoterik preniká do svojho tela, do jeho častí, orgánov, systémov sa aj vzdeláva medicínsky a nielen do tela preniká, ale aj každú časť si vie predstaviť, pomenovať a rozumieť jej fungovaniu. Ezoterik pri psychických prienikoch do častí orgánov a buniek pracuje aj na svojich vešteckých schopnostiach, aby dokázal nielen psychicky prenikať do orgánov a buniek tela, ale ich aj veštecky ošetriť. Veštecky ošetriť znamená, že dokáže vnímať a vyciťovať, v ako zdravotnom stave sa nachádzajú. Minimálne dokáže veštecky rozlíšiť dva stavy a to úplne zdravý orgán a veľmi chorý orgán v tele. Aby ezoterik mohol podrobnejšie rozoznávať zdravotný stav orgánov, potrebuje študovať najprv stredoškolskú, a potom aj vysokoškolskú medicínu pre lekárov. A takéto samovzdelávanie ezoterikovi dovolí postupne prepracovať veľmi presnú diagnostiku zdravotného stavu, ktorá sa značne približuje k diagnostike pomocou laboratórnych testov v medicíne. No nepoteším vás. Na to, aby ste dosiahli túto diagnostickú úroveň, musíte počas desiatich rokov spraviť minimálne 6 000 diagnostík celého tela. Pokiaľ chce byť ezoterik vo vešteckej diagnostike až na úrovni dnešného diagnostikovania buniek, orgánikov, chromozómov, génov a molekulárnych štruktúr, tak musí prejsť rozsiahlym štúdiom medicínskej patológie, bunkovej histológie, molekulárnej chémie, mikrobiológie. A netreba zabúdať na štúdium psychológie a psychiatrie. Veď niektoré chorobné stavy majú základ práve v nestabilných psychických stavoch.

Ezoterik psychicky preniká do svojho organizmu, spoznáva ho, vzdeláva sa v oblasti medicíny a zároveň pracuje na svojom duchovnom raste. Ezoterik zároveň zdokonaľuje svoje veštecké schopnosti rozpoznať chorobný stav, disharmonický stav a stav zdravia. Zároveň ezoterik spoznáva veštecky aj vnútro iných ľudí a ezoterikov. Ezoterik sa postupne stane liečiteľom a začne sa zaujímať o farmáciu, homeopatiu, bylinkárstvo. Znovu študuje, čo je potrebné, začína zbierať liečivé rastliny a liečivé časti stromov. Mnoho ezoterikov vynechá túto časť ezoterických základov a nezbiera, nesuší a nevyrába bylinkové produkty. Niektorým ezoterikom sa zdá, že stať sa na určitú dobu liečiteľom je pod úroveň ezoterika. A to je veľký omyl. Ezoterik sa potrebuje oboznámiť, ako fungujú bylinky v jeho tele, ale aj v tele inej osoby. Cez bylinky preniká ezoterik do sveta chémie a biochémie organizmu. A aj toto je duchovná cesta. Pokiaľ k tomu pridá aj štúdium biochémie orgánikov vo vnútri svojich buniek, postupne v priebehu niekoľkých rokov bude liečiť seba aj iných ľudí. Tento postup je veľmi dôležitý pre spoznanie patologických stavov iných ľudí a ako im ich patológie dovoľujú netradične vnímať svet okolo nás.

Zasväcované osoby si naladili stav atómovo – časticovej studne. Ide o neustále si spomínanie na studňu a seba. K tomu sugerácia a uverenie, že ich uniesli dvojníci, hodili do studne a už nemajú šancu prežiť. Jednoducho v studni zomrú. Tejto sugerácii musia bezvýhradne uveriť a udržať si tento stav počas celého zasvätenia. Ezoterici si postupne pozerajú obrázky dvojníkov, bleskov, jaskýň, skeletov chrobákov, ľudských a zvieracích kostí, orgánov a častí tela, ľudských buniek, ale aj zvieracích, obrázky mikroorganizmov, chromozómov, génov, molekulárnych štruktúr. Všetko sa deje pod vplyvom nasekaných dvojníkov, ktorých si ezoterici vytvorili pre oblasť geriatrickej liečby.

Zasväcované osoby si uvedomujú, že nasekaní dvojníci okolo nich operujú mimoriadne aktívne, kde sa len dá, zvládajú veľkú rýchlosť prinášania maximálne detailných informácií a plnia nimi myseľ ezoterika. Aj tu si treba uvedomiť objem informácií pre geriatriu, ktorý má vplyv na to, aby mohla zasväcovaná osoba postúpiť v geriatrii ďalej ako doteraz. Zasväcované osoby si prezerajú obrázky atómov a častíc a tak isto sa nechajú preliečiť znakovou rečou dvojníkov, ktorí sú uložení na atómovom svete okolo nás a pôsobia na rozloženie atómov a vyžarovanie častíc. Zasväcované osoby prenikajú hlbšie aj do systému fungovania atómov a častíc pod vplyvom gigantických čiernych dier a anti čiernych dier. Čierne diery vyvrhávajú častice zvnútra atómov a nútia ich tvoriť prvky a minerály. V tomto kontexte ezoterik pochopil, že pre zdravie, dlhovekosť a bezchorobnosť sú vhodnejšie anti čierne diery a nie čierne diery. Že život na planéte Zem je vlastne uzatvorený systém, ktorý dovolil vytvoriť organický život z prvkov a tieto idú proti systému čiernej diery v strede našej Galaxie. Človek a organický život na planéte Zem je stvorený proti vôli čiernych dier a viac inklinuje k systému anti čiernych dier. Ezoterik vie v oblasti ganglií svojho tela produkovať drobné anti čierne diery. Majú iba pár centimetrov a tie gigantické v kozme majú miliardy kilometrov.

Zasväcované osoby vytvorili pred sebou zase cez poškodené epitelové bunky niekoľko dvojníkov, ktorí opravovali nedostatky v geriatrickom programe cez mini anti čierne diery a poukazovali na nutnosť túžby neustále praktizovať geriatrický program cez brušný mozog. Musí tu byť snaha praktizovať geriatrický program vytrvalo niekoľko rokov po spustení liečivých síl pudov a to z toho dôvodu, aby sa v 6. neurónových oblastiach tela a nakoniec vo všetkých chromozómoch natrvalo vytvoril systém spustenia a vyhrážania sa pudom, aby sa v tele zasväcovanej osoby realizovali vhodné genetické zmeny na bunkových úrovniach. Aby pudy trvalo rozbíjali meranie času a spomalili procesy starnutia, ako to len ide. Nie zastaviť, ale maximálne spomaliť. Zasväcované osoby už niekoľko rokov praktizujú geriatrický program, postupne sa stáva u nich trvácim programom, postupne ho už nebude nutné spúšťať vedome a bude fungovať ako prirodzená súčasť ezoterika.

Ezoterik v hĺbke duše požaduje aktívny boj proti vplyvu gigantickej čiernej diery, ktorá ho núti vrátiť sa do podoby prvkov a minerálov. Ezoterik trvalo kontroluje svoj zdravotný stav a požaduje po pudoch vhodné genetické mutácie. Keď napríklad zlyháva pankreas, tak telo dokáže vytvoriť vo svaloch alebo v iných orgánoch a častiach tela nové menšie pankrease. Keď nestačia svojou produkciou hormonálne žľazy, je organizmus schopný vytvoriť náhradné hormonálne žľazy. Prípadne pozmeniť činnosť tukových buniek a produkovať do organizmu 10 miliónov užitočných látok v určitom chemickom objeme. Dvojníci sa neustále usilovali dostať geriatrický program pod kontrolu detských anjelských sfér, aby fungoval ešte efektívnejšie ako doteraz. Celkovo sme posilnili fungovanie nasekaných dvojníkov okolo ezoterika a v mysli ezoterika sa vytvorilo vhodnejšie chápanie systému geriatrických dvojníkov ako doteraz. Hlavne v zmysle nebrániť dvojníkom v ich činnosti s plným využitím ich potenciálu.

Pridaj komentár