Ezoterika, ktorú praktizujeme, stojí na reálnych základoch. Toto ezoterické zoskupenie dôsledne cvičí a trénuje 16 rokov svoje mozgové neuróny. Ako sa niekto naučí plávať alebo počítať, tak sa ezoterici tohto zoskupenia naučia psychicky prenikať do seba, a tak isto do kozmu. A nielen tam. Učia svoje neuróny nepriamo prenikať aj tam, kde by sa zdalo, že je to nemožné a to je svet atómov a častíc.

Ezoterika v podaní tohto zoskupenia sa zásadne zmenila od ezoteriky, ktorá sa ľudstvom praktizuje od praveku. Ezoterika do príchodu tohto zoskupenia skorej patrila do sveta vedecko-fantastickej literatúry. To sa zásadne zmenilo a ezoterika dostala dôsledný medicínsky rámec. Prestala stáť na patologických jedincoch a ich patologických schopnostiach. Ezoterika prestala posluhovať bežnej ľudskej spoločnosti. Ezoterikov tohto zoskupenia nezaujímajú patologickí jedinci, ktorí sú schopní vznášať sa nad zemou, manipulovať bez dotyku objektmi, vyvolávať duchov a zázračne liečiť ľudí. Ezoterika tohto zoskupenia stojí na štandardných jedincoch, ktorých psychiater v žiadnom prípade nemôže prehlásiť za jeho pacientov. Ezoterici tohto zoskupenia neustále precvičujú svoje mozgové neuróny a v nich budujú mimoriadne schopnosti, ktoré sú orientované do ezoteriky a skorej slúžia na spoznávanie svojho vnútorného sveta, kozmu ako makrosveta, a tak isto mikrosveta ako sú napríklad častice.

Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú naplniť ideál všestranne vzdelanej osoby, ktorej sa v minulosti hovorilo polyhistor. Toto ezoterické zoskupenie si ctí vedeckú pravdu, vedecké dôkazy a logiku dôkazu. Schopnosti tohto zoskupenia neslúžia pre účely ľudskej spoločnosti, ale výhradne pre veci nadčasové, ktoré tak dobre opisujú teologické vedy zorientované na ideu večnosti.

Toto zoskupenie ezoterikov skúma systematicky všetko v oblasti duchovna, okultizmu, špiritizmu, náboženstva, šamanstva a ostatných oblastí. Toto zoskupenie sa zámerne a systematicky vyvíja a to tým, že vo svojich neurónoch cvičí špecifické schopnosti a zdokonaľuje aj systematicky svoju vzdelanosť. Samozrejme, že takýto postup zmení ezoteriku a duchovno definitívne a prelomí všetky hranice dosiahnutého duchovna a ľudského intelektu.

Vývoj členov tohto ezoterického zoskupenia je systematický a začal pri základoch ezoteriky. Žiadny ezoterický systém nebol vynechaný a odmietnutý. V zoskupení sa nepestuje princíp: toto sa mi nepáči, k tomuto mám odpor a preto to nebudem cvičiť. Neutralita ezoterikov je základ vedeckého prístupu k skúmanému objektu alebo javu. Ezoterici systematicky psychicky prenikajú do svojho tela a svojej psychiky a do kozmického priestoru. Samozrejme, nie každý ezoterik, ktorý meditoval, je schopný trvalo pokračovať vo svojom vývoji a prekonať sám seba a to hlavne vtedy, keď už na danú oblasť ezoteriky nemá predpoklady. Meditovali v tomto zoskupení jedinci aj 10 rokov a keď prišli do vrcholového štádia a to je nácvik a uskutočnenie systému dvojníka, skončili, nemohli ísť ďalej. Neboli schopní zájsť za hranice svojich schopností, prekonať sami seba. Aj takáto krutá môže byť ezoterika.

Niet sa čomu čudovať, že málokto sa vydá na ezoterickú cestu a bude dosahovať a prekonávať vrchol ezoteriky v systéme dvojníkov. Ľudská spoločnosť je taká, aká je a ezoterici sa nešpecializujú na to, aby ju zdokonaľovali a zlepšovali. Ezoterik musí pracovať vlastne počas celého života na tom, aby zdokonalil sám seba a realizoval svoju duchovnú cestu. Prirodzene, potom mu nezostáva čas, aby sa venoval aj niečomu inému. Svoje tu zohráva aj celková orientácia ľudstva na výhradne hmotné objekty a aktuálny čas. V zásade 90 % ľudí na planéte Zem nezaujíma, čo bude s kozmom o bilión rokov. Je im to ukradnuté. A ezoterik to rešpektuje a nechce na tom nič zmeniť. Ezoterik tak isto nemieni svoje schopnosti trénovať, aby boli použiteľné pre bežný ľudský život. Trénuje ich pre použitie priamo v ezoterickej oblasti.

Skúsme pokračovať na pôde ezoteriky a zdokonaľovať systém dvojníka. Aby ezoterik na svojej duchovnej alebo ezoterickej ceste dospel až do systému dvojníka, je treba mať za sebou už niekoľko rokov intenzívnych meditácií a potrebného vzdelávania. Teda mať v neurónoch nacvičený systém prieniku do svojho tela cez orgány a bunky až do častíc svojho tela. To je jedna z mimoriadnych schopností, psychicky prenikať do svojho tela. Potom je potrebné mať v mozgu vybudovaný systém psychického prieniku do kozmu a to cez planétu Zem, slnečnú sústavu, súhvezdia, galaxie a ešte poriadne ďaleko. Bez týchto dvoch mimoriadnych schopností a k tomu vhodnej vzdelanosti v oblasti astronómie, medicíny a kvantového sveta častíc nemá zmysel sa púšťať do nácviku systému dvojníka. Keď chce niekto správne pochopiť systém dvojníka iba na rovine teoretickej, bude sklamaný a bez meditačného nácviku mimoriadnych schopností bude teoretická predstava mimoriadne skreslená. Ten, kto prílišne nedôveruje a požaduje od tohto zoskupenia ezoterikov aj nejaké dôkazy, koná správne. Správne koná, ale nerozumie ezoterike. Pri psychickom prieniku do kozmu sa nedá priniesť kus kozmického kameňa. Jednoducho psychický prienik nedovoľuje budovať systém priamych dôkazov. A tak zostáva jedine nacvičiť mimoriadne schopnosti a presvedčiť sa sám. Inej cesty niet. A na dôvažok hovoríme tu o duchovnej ceste a nie o fragmente duchovnej cesty. Ezoterika má zmysel vtedy, keď sa niekto rozhodne absolvovať túto cestu pekne krásne krok za krokom a postupne sa prepracovať do systému dvojníka. A vlastne sa rozhodne dať na prvé miesto v živote práve to, čo bude po smrti a nie to, čo ponúka pominuteľná ľudská spoločnosť.

Systém dvojníka vzniká v momente, keď sme chceli psychicky preniknúť za kozmickú maketu zemiaka (bližšie vysvetľujem makety v Kozmos sekcii). Ide o špecifický kozmický priestor, ktorý obsahuje približne asi 1500 strúčikov a v každom z nich po 5 až 7 hráškov. Každý hrášok obsahuje približne 2 000 galaxií a ešte množstvo iných podobných objektov ako sú hviezdokopy, kde čierna diera stráca svoju silu a zaniká. Potom do zoznamu galaxií patria galaxie, ktoré majú množstvo drobnejších čiernych dier priamo v sebe, ale aj galaxie, ktorých čierne diery sú v priestore okolo galaxie. Ale máme aj galaxie, ktoré majú v sebe objekty označené v ezoterike pulzary (objekty zhromažďujúce iba jeden druh častíc). Priestor makety zemiaka je obklopený zo všetkých strán gigantickými anti čiernymi dierami, ktorých prioritná vlastnosť je neustála zmena jednej častice na druhú v rýchlom slede udalostí. A psychika ezoterika nemohla klasicky prenikať cez tento objekt do kozmu. Zároveň anti čierne skrížené diery sú objekty, ktoré sa dajú vnímať nie vo svete planét, súhvezdí a galaxií, ale na úrovni častíc. Na vnímanie takéhoto objektu už treba mať rozvinuté veštecké schopnosti. Pod vešteckými schopnosťami sa tu rozumie vytrénovať neuróny mozgu, aby bol schopný vnímať a dekódovať svet častíc. Anti čierne skrížené diery postupujú do systému zemiaka a všetko menia na voľné častice. Ezoterik, ktorý prenikne za maketu zemiaka, môže vyhľadať ďalšie makety zemiakov a zistiť, ako ich anti čierne skrížené diery nakoniec doslova zlikvidujú a zlikvidujú aj svet mŕtvych (svet špiritizmu) a to, čo zostáva, sú dôchodcovské častice a v nich podľa okolností záznamy organickej hmoty v kozme. A nič iné nezanechá žiadnu informačnú stopu na večnosť. A toto poznanie zmenilo navždy pohľad ezoterikov tohto zoskupenia na reinkarnáciu.

Reinkarnácia znamenala napríklad túžbu, aby sa spomienky ezoterika uchovali vo svete mŕtvych (dôchodcovské atómy a atómové jadrá – vznikajú pri zániku hlavne planét – ezoterické poznanie) a odtiaľ sa presúvali do psychiky mladého človeka (neriešime tu morálny aspekt takého správania). Samozrejme, tento proces návratu zo sveta mŕtvych v podobe informačného systému a potom naspäť po smrti reinkarnanta nie je na večnosť. Jednak preto, že ľudstvo tu nie je na večnosť, ale ešte tak 5 miliárd rokov a dosť. To vyplýva z pozorovania vedcov, keď sledovali rôzne slnečné sústavy. A je minimálna šanca, že ľudstvo bude schopné sa presunúť mimo slnečnú sústavu a ani to nie je žiadna záruka, že organická hmota človek v kozme prežije. A tak ezoterici tohto zoskupenia hľadajú ďalej možnosť reinkarnácie v zmysle uložiť spomienky o sebe na večnosť a nepripustiť ich zničenie. Iné predstavy o reinkarnácii a zmŕtvychvstanie zostane vo sfére zatiaľ nerealizovanej fantázie. Pokiaľ by ezoterici tohto zoskupenia neprenikali psychicky do hlbočín kozmu a zároveň by neprenikali do častíc, tak by vlastne neobjavili potenciál systému dvojníkov.

Potenciál systému dvojníkov je postavený na jednom jedinom objekte v kozme a ten sa volá magnetar. Magnetar je v astronómii reálne existujúci objekt a jeho prílišná blízkosť môže znamenať poškodenie organickej hmoty alebo decimovanie po stránke psychického fungovania. Organický život mal na planéte Zem čiastočné šťastie aj nešťastie. Magnetar bol dostatočne ďaleko a jeho vplyv nebol dlhší ako 100 miliónov rokov a neustále slabne. Dnes je tento magnetar kdesi v súhvezdí Labute alebo Orión a zoslabol tak, že keď chce ezoterik premostiť svoju psychiku s magnetarom, tak musí psychika ezoterika vycestovať smerom k magnetaru a takto sa s časticami, čo vylietajú z magnetara, premostiť. Prípadne nájsť iný aktívnejší magnetar. Ezoterici natrafili na živých ľudí, u ktorých sa prejavilo najčastejšie nezhubné bujnenie na povrchu orgánov a došlo ku genetickým zmenám a to hlavne vo vnútri buniek a priamo v mitochondriálnom jadre, ktoré tiež obsahuje chromozómy. Genetické zmeny najčastejšie otvoria obdobie okolo 400 až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom a to je obdobie, keď sem na planétu Zem aktívne pôsobil magnetar. Psychika takejto osoby sa zrúti na časticovú úroveň a v nej sa objavuje systém dvojníka. Upozorňujem, že nie všetky prípady popísané v psychiatrickej praxi zodpovedajú stavu dvojníka, ktorého tu popisujeme. Niekedy je to fantázia chorej osoby, inokedy je to záznam zomretej osoby v danej osobe, niektoré prípady sú o UFO (špecifické premostenie človeka na inú organickú hmotu v kozme – samozrejme na úrovni psychického kontaktu). V inom prípade ide o rané štádium klinickej smrti a astrálneho tela (v medicíne ide o fantómové bolesti po amputácii ruky alebo nohy).

Ezoterik postupne zisťuje, že jeho prepojenie na dvojníka živej osoby, ktorá má to správne bujnenie tých správnych buniek dovoľuje premostenie na magnetar a následne psychika ezoterika je schopná preniknúť cez kozmický priestor pod označením maketa zemiaku. Časticové objekty, ktoré vylietavajú do kozmu, sú schopné preniknúť cez anti čierne skrížené diery a až do kolosálneho priestoru pod označením maketa 2000 vriec.

Ezoterik si cez patologické osoby so systémom dvojníka upraví svoju psychiku a dotrénuje svoje neuróny na premostenie psychiky na častice magnetara. Zároveň spoznáva svet osôb, ktoré tvoria dvojníkov. Teda magnetar je nový prostriedok k prieniku do ďalších oblastí kozmu a systém dvojníka je výborný trenažér na vybudovanie novej schopnosti cestovania na časticiach magnetara.

Spoznávanie sveta magnetarov a osôb so systémom dvojníka prináša otázku, kde záznamy končia po fyzickej smrti danej osoby s dvojníkom? A to je prekvapenie. Ich spomienky sa transformujú po smrti a odchádzajú do sveta špecifických častíc a objektov z nich. A tak je tu jedinečný ezoterický objav iného sveta mŕtvych a jeho skúmanie dokazuje, že to, čo sa uloží na dôchodcovské častice, nedokáže zničiť v zásade asi nič. A to je to, čo ezoterici tohto zoskupenia hľadali a našli.

Ezoterik chápe, že reinkarnácia nie je o tom, ako uchovať vedomie človeka. Teda človek sa narodí ako zviera, rozvinú sa mu neuróny a príjme ľudskú civilizáciu. Pretože keď sa dieťa vychováva medzi sliepkami, tak sa stane sociálne zaostalé a v zásade zostáva zvieraťom. Neuróny dieťaťa prijali zvierací program. Pokiaľ je dieťa vychovávané človekom, tak príjme program človeka a nie zvieraťa. Tento biologický softvér môže fungovať iba na jedinečných neurónoch a ich zoskupení tohto jedinca. Bio hardvér človeka je jedinečný a zánikom – smrťou – končí aj vedomie človeka. Síce v Tibete pestujú fenomén reinkarnácie významných náboženských predstaviteľov a to tak, že si vyberú vhodné dieťa, zoberú ho od matky v určitom veku a spomienky zomretého duchovného dostanú do psychiky dieťaťa. Aby všetko poistili, dieťa vyrastá v kláštore, v tej istej izbe, kde zomrela a žila duchovná osoba. Zároveň neustále dieťaťu čítajú a hovoria mu o živote zomrelého duchovného, aby do neurónov dieťaťa okrem posmrtných spomienok dostali aj na vedomej rovine všetko o živote zomretej duchovnej osoby. Toto by sa dalo chápať ako dokonalá reinkarnácia a uchovanie spomienok zomretej duchovnej osoby. Takto technologicky spracované a vychovávané dieťa nemá možnosť prevziať od svojich biologických rodičov ich ľudský potenciál. Dieťa prebralo po špiritistickej aj výchovnej stránke informácie o zomretej duchovnej osobe. Niečo podobné robili janičiari (Tatári, Turci), odvliekli deti od matiek a vychovali z nich krutých bojovníkov, zabijakov. Samozrejme, tu sa nesleduje nič nadčasové. V prípade ezoterikov, ktorí sa rozhodli žiť ezoteriku ako svoje poslanie, sa nepodarilo rodičom a spoločnosti úplne zovrieť psychiku a uzavrieť ich výsostne do ľudského štandardu. Bio programy sa nahrali s poruchami. Iná vec je, aby si ezoterik uvedomil, že nemusí úplne servilne skenovať ľudský štandard správania. Dokonca človek, ktorý si uvedomí, že môže žiť pre nekonečno a nadčasové, dokáže postupne svoje neuróny preškoliť na ezoteriku a veci nadčasové. Samozrejme, svet bežných jedincov a celkovo spoločnosť by rada videla, aby ezotericky nadaní ľudia venovali svoj talent ľudstvu. No ezoterik, ktorý si je vedomý, čo je, čo má v sebe a čo s tým môže spraviť pre seba a pre oblasť ezoteriky, ten nezahodí svoju jedinú šancu živej osoby a nebude sa zaoberať klasickým svetom hamburgerákov a veciam pominuteľným. Bohužiaľ, na 90 % osoby, ktoré majú predpoklady pre ezoteriku a praktické duchovno odmietnu sa stať ezoterikmi, žiť pre ezoteriku a plne sa podriadia spoločenskému štandardu. Iná skupina ľudí má skorej náboženské orientovanie a chcú zdieľať aspoň občasnú prítomnosť nekonečna. A nikdy sa nepokúsia o realizáciu smerom k ideálu večnosti. Je potešiteľné aspoň to, že sa starajú, aby sa odkaz nekonečna tak rýchlo nevytrácal z ľudského povedomia.

Samozrejme, ezoterická cesta ide ďalej a keď sme objavili systém dvojníka na dôchodcovských časticiach (jediné častice, ktoré sa po zániku čohokoľvek v kozme nezničia a organizujú sa tak, že odolajú akýmkoľvek zmenám), tak ezoterikom začalo vadiť, že uložené informácie do systému dvojníka po smrti osoby, ktorá mala dvojníka, sa podobá mŕtvemu skladu informácií a nič viacej. A tak sa začalo hľadať niečo viacej, či kozmos ako taký poskytuje aj iné možnosti. V zásade sme v kozme a priamo na dôchodcovských časticiach skúmali tisíce posmrtných záznamov a v niektorých prípadoch sa objavovala určitá jednoduchá aktivita ako odovzdávanie informácií do druhého dvojníka. Presun informácií v dvojníkovi a podobne. Tak určitý náznak tu bol, že by sme mohli pre ľudí v nepredstaviteľných hlbinách objaviť aj posmrtný záznam aktívneho dvojníka, ktorý aj po smrti svojho organického stvoriteľa je schopný zbierať a spracovávať informácie v kozme. Bohužiaľ, náš prieskum v oblasti priestoru kozmu pod označením maketa 2 000 vriec neobsahoval žiadne posmrtné záznamy dvojníkov, ktorý by vykazovali určitú aktivitu a nechovali by sa ako odložené hard disky plné informácií, ktoré sa zaktivizujú iba po psychickom prieniku mysle niektorého ezoterika. Psychický prieskum toho, čo zostane po úplnom zániku extrémne rozsiahlych oblastí kozmu, vyžaduje vytvoriť si v mozgu systém schopnosti vnímať a nastaviť neuróny na čas minulý. A to poriadne extrémne minulý ako bilióny, trilióny pozemských rokov naspäť do histórie kozmu. Nakoniec musí v hlave ezoterika na neurónoch fungovať program posunu času trvalo do nekonečnej minulosti.

Možno si položíte otázku, čo zostalo po kozmoch z minulosti, ktoré boli zničené a zaniknuté? Zo všetkého z minulosti zostali iba obrovské zoskupenia dôchodcovských častíc veľkosti priestoru označeného ako skleníková sklenená guľa. Keď ezoterik v systéme dvojníka posúva neustále čas do extrémnej minulosti, tak vždy otvorí novú časovú bránu a nový priestor z minulosti, ktorý je oddelený niečím ako časovou bariérou. Keď sa v hlave ezoterika čas posunie hlbšie do minulosti, tak systém dvojníka a neuróny ezoteriky skočia do nového časového pásma. Kozmos minulosti je podelený na časové pásma, ktoré sú navzájom oddelené priamo v kozme. V týchto časom ohraničených priestoroch kozmický archeológ nachádza klbká gravitačných dôchodcovských častíc a okolo nich vákuové dôchodcovské častice. Celý tento priestor sa chová tak, ako by sa tu čas zastavil a zmeny nie sú dovolené. Teda dôchodcovské častice sa chovajú ako čata údržbárov, upratovačov, strážcov. Keď psychika ezoterika prenikne reálne do tohto priestoru patriacemu dôchodcovským časticiam, tak všetko, čo ste pomenili alebo narušili, sa vráti do pôvodného stavu. Je tu status nemennosti. Všetko sa všade vráti do pôvodného stavu. Podobá sa to stavu dogmatizmu, ortodoxie a neochoty zmeniť čokoľvek. Je vhodné tu použiť náboženskú predstavu trvácnosti na večnosť bez akejkoľvek zmeny. Svet bez schopnosti sa nejako pozmeniť. Dôchodcovské častice v čase minulých kozmov majú mimoriadnu schopnosť zabrániť akejkoľvek zmene a posunu času vpred. Predstavte si, že zatlčiete klince do dreva a tie sa sami vytiahnu z dreva a poukladajú do škatule na drevo. Ďalej ezoterický prieskum nenašiel v kozmoch minulosti – tie extrémne časy minulosti – žiadnych dvojníkov, a teda žiadne spomienky na organickú hmotu a kozmos tej doby a toho priestoru.

Ezoterici tohto zoskupenia aj so systémom dvojníkov nedokázali ďalej preniknúť do vákuového priestoru okolo kozmického priestoru označeného ako maketa 2000 vriec. A tak sme znovu stáli pred problémom, ako prejsť v kozme do väčších vzdialeností. Treba upozorniť na to, že pokiaľ chce ezoterik prenikať do ešte väčšieho priestoru ako je napríklad priestor našej Galaxie (aj keby sme skorej na základe ezoterického prieskumu mali hovoriť o hviezdokope s vyhasínajúcou čiernou dierou v strednej časti hviezdokopy, ale to tu nie je podstatné) je potrebné, aby si ezoterik neustále školil neuróny na vnímanie stále väčšieho a väčšieho priestoru až do nekonečna. V hlave ezoterika sa musí vytvoriť automat na nestále rozširovanie predstavy o stále väčšom priestore a ploche psychických operácií v kozme.

Teda nedalo sa psychicky preniknúť ďalej do kozmu v aktuálnom čase. Teda nie prenikanie do času minulého, kde nájdeme iba gravitačné a vákuové dôchodcovské častice. Okolnosti nás naviedli k Einsteinovej teórii relativity. Prečo sme začali takto postupovať, nebolo jasné. Ale vyplatilo sa.

To, čo nás spája Einsteinom je jeho spôsob komunikácie a pozorovania duševne chorých osôb a nesporne kontakty aj s pološialenými vynálezcami. Tieto fenomény sú podobné aj pre ezoterickú prax, kde toto ezoterické zoskupenie celé roky precvičuje vo svojich neurónoch stavy duševne chorých osobností. Aby sme nadviazali na potenciál a tvorivú myseľ Einsteina a iných čudákov bolo potrebné, aby sme hlbšie prenikli do sveta prvkov, atómov, atómových jadier, častíc, a tak isto hlbšie do sveta techniky, technológie, robotiky, softvéru, internetu, kybernetiky a ďalších oblastí technického vývoja. A tak máme za sebou asi 4 roky dôsledného vzdelávania v technologickej oblasti. Niečo ako absolvovať vysokú školu technickú a to v žiadnom prípade nepreháňame. Samozrejme, toto úsilie sa vyplatilo a začali sme uvažovať o svete častíc, ale aj kozmu hlboko abstraktne. Toto štúdium viedlo aj k vhodnému nastaveniu psychiky ezoterika a jeho neurónov. Niektoré neuróny ezoterika sa modifikujú na nové a hlbšie vnímanie ezoteriky. Aby sme si uvoľnili psychiku na nový spôsob nazerania na nekonečné hlbočiny kozmu, mimoriadne aktívne sme sa vrhli do všetkého, čo súviselo s tvorivou fantáziou v oblasti sci-fi. Ďalej sme intenzívne meditovali na všetko okolo technológie tokamaku.

A všetko to prišlo v podobe matematickej definície možnosti existencie reálnych najmenších možných objektov v kozme. Najmenší možný reálne existujúci objekt s najmenším možným desatinným číslom. Táto definícia viedla k tomu, aby sme začali hľadať najmenšie možné objekty v kozme. Keď sme si zadefinovali, čo chceme, tak už nebolo také zložité tieto najmenšie reálne možné častice aj v kozme nájsť. Iba sme si museli asi rok dolaďovať na tento druh častíc neurónové oblasti. A jedného dňa sme začali tieto najmenšie možné častice v kozme mimozmyslovo vnímať cez vytrénované neuróny. Teda prvýkrát sme nemohli použiť vzor nejakej patogenity organickej hmoty a vytvorili sme si vo vlastných neurónoch nový potenciál. Ezoterik so systémom dvojníka začal operovať a aj spoznávať najmenšie častice, ktoré sme označili ako homogénne. Cez tieto homogénne častice sme začali prenikať ešte ďalej do kozmu a už sme zrazu mohli prenikať z kozmického priestoru pod označením maketa 2 000 vriec do ďalších miliónov kozmických priestorov s označením 2 000 vriec. A tieto preniky v nekončiacom sa kozme priniesli aj objav niekoľkých dvojníkov, ktorí aj po smrti organickej hmoty, ktorá ich stvorila sú aktívni a zberajú neustále informácie z okolitého kozmu. Sú to nesporne významné objavy v oblasti ezoteriky a to objavenie a spoznávanie najmenších možných častíc v priestore asi milióna oblastí kozmu pod označením maketa 2000 vriec číslo 1 až 1 000 000. Ďalej je tu objav možnosti budovať aktívneho dvojníka na spôsob večne fungujúceho inteligentného systému dvojníka. Je tu objav možnosti ľudskej psychiky prenikať do ďalších hlbočín kozmu. Samozrejme, tieto ezoterické objavy neznamenajú pre svet ľudí žiadny význam a dôležitosť. Dá sa to chápať a aj pochopiť.

Znovu sme sa v ezoterike dostali už po tretíkrát k problematike galaxií a extrémne veľkých gravitačných objektov v kozme. Dnes už vieme rozlišovať v oblasti ezoteriky galaxie, ktoré majú vo svojom strede veľkú čiernu dieru. Potom vieme rozlišovať galaxie, ktoré majú vo svojom priestore množstvo menších galaxií. Potom tu máme galaxie, ktoré majú čierne diery okolo galaxie a nie vo vnútri. Poznáme aj galaxie, ktoré majú v sebe pulzačné diery (zhromažďujú iba jeden typ častíc v gigantických objemoch). Aj naša Galaxia stráca čiernu dieru a presadzujú sa pulzačné diery priamo v našej Galaxii a jej ich tam aspoň do 10. Pokiaľ niektorá galaxia alebo iný podobný objekt ako hviezdokopa zahynie a je totálne zničená, tak je tu možnosť tvorby čiernej hmoty v podobe extréme dlhých pásov hmoty organizovanej na úrovni atómov a atómových jadier alebo takto môže vznikať aj čierna energia, ktorá aktívne putuje v kozme. V ezoterike poznáme aj čiernu hmotu v podobe čiernych bobúľ, ktorá zhromažďuje tiež špecifické častice a špecificky ich organizuje. V zničených galaxiách však zostávajú dôchodcovské častice ako to, čo nakoniec zostane v kozme na večnosť. A ezoterika zaujíma hlavne to, čo v kozme je na večnosť, je schopné existovať, fungovať a odolávať strate vlastnej identity.

Galaxie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Galaxia
Hubblovo rozdelenie galaxií
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hubblova_sch%C3%A9ma
Rozdelenie podľa veľkosti, farby a hmotnosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_color-magnitude_diagram
Tvarové rozdelenie galaxií
http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_morphological_classifica…
Sloan výskum galaxií – snaha nafotiť automatickým teleskopom všetky galaxie
http://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey
Identifikácia galaxií dobrovoľníkmi
http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_Zoo

Galaxie videá
http://www.youtube.com/watch?v=j-ASCok_rKk
http://www.youtube.com/watch?v=rzkabP4X0F0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=AD2Ki9oedS4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=RdpiE-ioFeI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=G0eGP-GWKgI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Yq1xOzz0uHg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TkcwtJi3LwI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=W5qaczEjUEM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oiEvRig1mSE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BYY98NoVzxU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FXbIIp0QJRw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3j05EFg3Qg0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=XBswyOtPpXs&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=bb-BVKgjUeg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Vr7RRTqHutE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=g43YQS_cTKM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=pBT3RZ-RZCw
http://www.youtube.com/watch?v=xVgPplOgB1g&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aD0VCMGSutw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wd8-ZsT80IQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=JzSPDwgR_UA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ZUEKnzMCdeY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=y2CKu0Gai2k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=D56dPbiBzuA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=B_0tJZZz99Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=TBDiLjVVw6w&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9Qn93JPtPOM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=-q6ycw1dtJc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=tw0VJ1K93PM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Zlx8RPNc_Ts&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JjftWMB7Fg8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=jojrHPITg-I&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=0seVq5ydqzk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Cd4nWdvOF6c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=HD5ZZoVXB00&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=WXyO6VO61E8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=pxmGNOB19uU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eP7gUazSS8U&feature=mfu_…

Abstraktné sci-fi má v prvom rade slúžiť ako prostriedok rozvoja ezoterikovej fantázie a tvorivosti. Všetko smeruje k tomu, aby ezoterik dokázal mať na makrosvet a mikrosvet nový a netradičný pohľad, ktorý nestratí zmysel pre racionalitu a reálnu skutočnosť.

Sci-fi abstrakcia
http://www.youtube.com/watch?v=mVaTcFOhD9M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=H5X9CAx8f4w&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eTSzlrbklwQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JJwC3SIfg2k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=MTQfNj9xYXE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=S1wmSlUN7k8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Yv6tXUVIQLs&feature=mfu_…

Fotografia: Časť Mliečnej dráhy pozorovaná z observatória Paranal.
Autor: ESO/Stéphane Guisard

Pridaj komentár