Zasvätenie bolo zamerané na 5. ezoterickú cestu, ktorá sa realizuje cez brušný mozog uložený v stene tenkých a hrubých čriev. Ide o systém drobných neurónových ganglií navzájom pospájaných nervovým systémom. V tejto oblasti sú uložené jedinečné liečivé sily v ľudskom organizme, ktoré sa ezoterik učí využívať pre seba, ale dokáže pomôcť aj iným osobám.

Jasne sme deklarovali, že dnešný moderný ezoterik nebude zanedbávať svoje zdravie a nebude meditácie a celkový duchovný rast robiť na úkor zdravia. A aj preto sme sa na začiatku duchovnej cesty zaoberali medicínou a tiež alternatívnou medicínou, ktorá kombinuje vedecky overené a intuitívne budované postupy. V zásade sme sa začali medicínsky vzdelávať a spoznávať ľudské telo. Ezoterik by mal poznať orgány a systémy tela, mal by si ich vedieť dobre predstaviť a postupne by sa mal naučiť do nich koncentrovať psychicky. Tu sa premosťuje anatómia ľudského tela s ezoterikovou túžbou spoznať svoje vnútro, a teda aj orgány a aj systémy tela.

V neskoršom období je to snaha, aby sa duchovná cesta robila nielen na úrovni orgánov a systémov tela, ale aj na úrovni buniek a vnútorných štruktúr v bunke. Ide tu o živé, ale aj mŕtve bunky ľudského tela. A to je už zásadne iná podstatne hlbšia úroveň duchovného rastu robená na základe buniek a bunkových štruktúr. A aj tu vidieť vzájomné prepojenie ezoteriky na bunkovú histológiu a tiež až na úroveň genetiky. A keď teda ezoterik preniká do orgánov, systémov a nakoniec do buniek a bunkových štruktúr, je úplne prirodzené, že bude mať záujem rozvinúť diagnostické schopnosti, aby dokázal rozlíšiť a odhadnúť, čo je zdravé a čo choré. A tak si vo svojom mozgu vybuduje niečo ako biologický diagnostický systém porovnávania pocitov zo psychických prienikov do orgánov a buniek tela s medicínskou patológiou. A aj tu je snaha moderného ezoterika spoznať systémy a mechanizmy fungovania orgánov, častí tela a tak isto aj fungovanie buniek a ich vnútorných systémov. A už je iba krôčik k tomu, aby sa moderný ezoterik začal zaujímať aj o to, aby si udržal kvalitný zdravotný stav, výkonnosť a bezchorobnosť. Ezoterik sa stáva progresívnym hypochondrom, ktorý sa lieči vtedy, keď je zdravý a nie až keď ochorie. Teda hovoríme tu o extrémnej forme preventívnej alternatívnej medicíny, ktorá sa hlási k exaktným medicínskym postupom.

No a z tejto pozície premosťovania klasickej medicíny a medicíny buniek už nie je ďaleko ani do molekulárnej medicíny stojacej na zoskupení chemických látok, ktorých základom sú prvky periodickej Mendelejevovej sústavy prvkov. A tu je vlastne dno medicíny, a tak isto biologické dno psychického prieniku do úrovne blízkej anorganickým prvkom. Teda je tu jasne vidieť prepojenosť a nadväznosť poznatkov a skúseností medicíny a ezoterickej cesty. Rozdiel je v tom, že ezoterik sám preniká psychicky do orgánov, systémov tela, do buniek, ale aj do molekulárnych látok v bunkách. A pokračuje ešte ďalej a psychicky preniká do prvkov, atómov a častíc mikrosveta.

Ezoterik sa postupne vzdeláva, preberá najnovšie poznatky z medicíny a v sebe si vytvára systém psychického koncentrovania sa do orgánov, buniek a molekulárnych štruktúr. Učí sa priniesť z týchto oblastí pocity a informácie o zdravotnom stave. A tak isto spoznáva prirodzené možnosti samoliečby v organizme a potom tieto liečby praktizuje.

Ezoterik je osoba, ktorá spoznáva v prvom rade alternatívne liečivé postupy, ktoré sa viacej hodia do systému prevencie a trvalej starostlivosti o ľudské telo. Ide v prvom rade o systémy masérske, homeopatické, kineziologické, akupunktúru, bylinárstvo, rôzne druhy stravovacích systémov ako vegetariánstvo, makrobiotická strava a podobne. Ide o systémy liečenia hlavne cez kožné bunky a nie cez tráviaci trakt. A pokiaľ to ide cez tráviaci trakt, takáto liečba je iba jedenie toho, čo je prospešné pre vyliečenie. Systém liečenia a aplikácie liečivých látok cez kožu nie je žiadna novinka, iba nám v tomto druhu liečenia a prevencie vyhovuje najlepšie. A tak isto nám vyhovuje aj liečenie vnútornými silami, ktoré sme objavili v brušnom mozgu. Teda ide o prirodzený mechanizmus síce už potlačený civilizáciou, ale ešte vždy sa dá aktivizovať, aj keď násilnými mechanizmami mentálneho vyhrážania sa ubližovaním si. A následne z brušného mozgu vzniká 5. ezoterická cesta a zhodou okolností je práve viazaná na fenomén udržania si zdravia a výkonnosti.

V zásade ezoterik stavia svoje zdravie na tomto mechanizme z brušného mozgu, ktorý mu zabezpečí, aby udržal svoju výkonnosť a bezchorobnosť na systéme neustálych modifikácií niečoho v tele na niečo iné. Teda brušný mozog modifikuje niektoré bunky blán v ľudskom tele ako pobrušnica, kožná blana, mozgová a miešna blana, blana na povrchu svalov. Ďalej modifikácie sa dotýkajú chrupavkových buniek na iné bunky, ktoré v tele reparujú hlavne vnútro buniek. Potom je tu ďalší systém modifikácie buniek okostice, ktorý vytvára modifikácie pre oblasť kostnej drene a systémov imunity. Potom je tu systém modifikácie buniek lymfatických vačkov na lymfatickom riečišti k tomu, aby reparovali úroveň génovú a génových sekvencií. Potom tu máme novú oblasť modifikácie svalových buniek na niečo ako blastulové bunky z embryonálneho obdobia, ktoré dokážu robiť rozsiahlejšie reparácie orgánov a systémov tela. Tak isto je tu ešte jeden systém modifikácie a to tukových buniek, aby tvorili náhrady za postupne utíchajúcu činnosť hormonálnych žliaz.

V hlbšom kontexte ide vlastne o systém modifikácií na bunkovej úrovni a nejde o systém modifikácie väčších oblastí. Príkladom môže byť zlá krvotvorba v kostnej dreni a náhradná zmena v pečeni, kde sa v časti pečene modifikuje určitá časť pečene na podporu krvotvorby. Takéto typy modifikácií odmietame a nepodporujeme.

V tele je možnosť aj ďalšieho fenoménu a to je systém, ktorý funguje v prípade mikropoškodení a mikronatŕhaných svalov, kde sa poškodené miesta hoja na princípe tvorby molekulárnych štruktúr. Molekulárne štruktúry sa odpoja od molekulárneho základu, presunú sa ako biologické objekty najnižšej úrovne a jednak zocelia poškodené miesto vo svaloch a pokiaľ sa molekulárnych štruktúr vytvorí viacej, môžu putovať do tela a hojiť aj iné oblasti.

Samozrejme k tomuto systému pridávame aj ďalšie systémy a to systém trvalého udržania modifikovaných tukových buniek, aby tvorili maximum druhov chemických látok a to 10 miliónov. Potom sa usilujeme o to, aby bolo telo cez tráviaci systém perfektne vyživované a to trvalo, to vyžaduje zmenu tráviacich procesov až na úrovni molekúl v celom tráviacom systéme. Potom sa usilujeme o to, aby sa v tele zbudoval systém genetickej kontroly rozmnožovania mikroorganizmov, aby sa pozmenili systémy génových sekvencií v génových retiazkach v prospech dlhovekosti a bezchorobnosti, aby sa nerozpadávala molekulárna úroveň a trvalo si udržala tvorbu oceľových lán a nie rozpadavých guličiek.

Chceme pokračovať v zdokonaľovaní geriatrického programu dlhovekosti, vitality a bezchorobnosti a to hlavne v systéme dvojníkov. Do systému dvojníkov ideme prirodzene preto, že sme vyčerpali možnosť rozvoja na základe experimentovania a vedeckého skúmania jedincov, ktorí boli počas života dlhovekí a bezchorobní. Z tejto línie sa už ťažko niečo vydoluje. Vyčerpali sme systém vešteckého bádania tých, ktorí boli a sú dlhovekí. Vyčerpali sme systém mimozmyslového preberania spomienok dlhovekých osôb do psychiky zasväcovaných osôb. Vyčerpali sme systém skúmania geriatrických pochodov na základe vlastnej liečiteľskej praxe. A prirodzene teda prechádzame na systém dvojníkov, ktorí môžu v tejto rovine ezoterickej praxe priniesť ďalšie zlepšovanie a napredovanie.

Samozrejme pre zdravie je možné robiť aj ďalšie vhodné aktivity fyzického charakteru ako cvičenie v posilňovni s mikronatŕhaním svalov, cvičenia pre uvoľnenie kĺbových spojov ako pri chiropraxii, strečing pre ohybnosť kĺbov, špeciálne cvičenia vydržať v netradičných pozíciách tela dlhšiu dobu a prenikať do kostrových svalov okolo kostí. Priebežne cvičiť niečo ako Pilates aj s činkami, dvíhať postupne aj extrémnejšie váhy, šprinty pre dobrý stav srdca, pravidelné niekoľkohodinové prechádzky, cvičenia s menšími váhami, ale veľa opakovaní. Potom je tu pravidelné umývanie tela jadrovým mydlom, konzumovanie surového čerstvo zabitého rybacieho mäsa, surových vajíčok, múmio, kozie produkty. Na telo kúpeľnú soľ a prípravky na báze výťažkov z Mŕtveho mora. Javorový sirup. Olivový olej. Občas sírnaté kúpele. Na telo vodné rastliny ako tŕstie a podobne. Všetko toto posilňuje dlhovekosť a spomaľuje prirodzené starnutie.

Na zasvätenie cez dvojníkov do 5. ezoterickej cesty sme si vytvorili 8 rôznych dvojníkov. Uvádzam, čo vlastne robia dvojníci po tom, čo ich nainštalujeme do aury za predpokladu, že si otvoríme cez mozoček magnetickú auru v mieche, k tomu pridáme prepojenie na poškodené epitelové bunky a potom možno pred sebou tvoriť dvojníkov na rôzne účely.

1. Dvojník pre oblasť jaskýň.

Dvojník požadoval, aby sa zasväcované osoby psychicky presúvali do jaskýň a dotýkali sa povrchu jaskýň, bahna, kostí, chrobákov, dreva. Nasávali do dvojníka zvuky v jaskyni. Dvojník začal v sebe deliť jaskyne podľa vplyvu do určitej oblasti tela. Tak isto do seba nasával magnetizmus z jaskynných priestorov. Požadoval premostenie na osoby, v ktorých prirodzene beží geriatrický program dlhovekosti. Požadoval dodať odtlačky UFO III. Ďalej požadoval premostenie na praveké kosti. Tak isto chcel, aby sme sa psychicky napájali na oblasti prirodzeného výskytu múmia. Dvojník pred zasväcovanou osobou tvorí energetickú predstavu podstavy z predstáv bahna. Dvojník dostatočne posilnil, preniká do psychiky zasväcovanej osoby a dolaďuje ju na geriatrický program dlhovekosti.

2. Dvojník pre oblasť pudu sebazáchovy.

Dvojník požadoval dať mu spomienky na prvého dvojníka a k tomu prevádzal magickú ritualistiku. Dvojník naberal predstavy kvapľov v jaskyni a drvil ich na drobné kúsky. Tak isto drvil v predstave chrobáky, kosti. Tak isto predstavu sochy rozdrvil na kúsky. Začal prenikať do tukových buniek a vytváral v psychike zasväcovanej osoby efektívnejšie podmienky pre modifikácie tukových buniek.

3. Dvojník pre oblasť pudu rozmnožovacieho.

Dvojník požadoval zo spomienok vybrať kultovú stavbu a zahájiť jej oživovanie. Požadoval premosťovanie na zvieratá, hmyz. Na miesta, kde sa práve zabíjali zvieratá. Preberali sme posmrtný záznam zvierat a viazali ich na kultovú stavbu. Tak isto sa dvojník premosťoval na živé zvieratá kvôli prenosu energií do kultovej stavby. Ďalej sa dvojník premosťoval na chrupavky zasväcovaných osôb. Dvojník začal prenikať do psychiky zasväcovaných osôb a vytváral tam určité zmeny.

4. Dvojník pre oblasť pudu teritoriálneho.

Dvojník požadoval v aure zasväcovanej osoby energeticko-informačné oživenie určitých druhov keltských kultových stavieb. Ide o techniku tvorenia energetických objektov v aure, ktoré nemožno bežne vnímať zmyslami a vyžaduje to veštecký výcvik zmyslov. Ďalej dvojník požadoval diaľkové napojenie na umelecky spracované kosti a kly. Následne sa dvojník usadzuje do lymfatického riečišťa a to konkrétne do lymfatických uzlín. Odtiaľto mieni skenovať mikrobiálnu situáciu v tele. Ďalej sa dvojník premosťuje na osoby, ktoré ovládajú mikrobiológiu. Ďalej sa premosťuje na mikroorganizmy vo vonkajšom prostredí a hľadá vhodné mikroorganizmy pre organizmus zasväcovanej osoby.

5. Dvojník pre oblasť pudu bunkového.

Tvoriaci dvojník v aure požadoval spojenie s organickým životom v kozme pod označením UFO dieťa. Ďalej požadoval predstavy molekulárnych štruktúr zo spomienok zasväcovaných osôb a k tomu Mendelejevovu periodickú tabuľku prvkov. Premostenie na osoby robiace v genetických laboratóriách. Premostenie na dvojníkov v žijúcich osobách. Na osoby, ktoré sa venujú skúmaniu buniek. Predstavy z pamäte o bunkových blanách, orgánikoch, chromozómoch, génoch a génových sekvenciách. Ďalej požadoval spojiť psychický prienik do jaskyne a pocit šúchania tela o jaskyne. Ďalej prepojenie na živé letiace vtáky a statický náboj z peria. Následne dvojník začal prenikať do vnútra buniek a zasväcovaná osoba mala pocit, že niekto kladivom rozbíja vnútorné hodiny v bunke. Dvojník v bunkách preskúšal reakciu buniek na vnímanie času. Ďalej sa dvojník premosťoval na osoby, ktoré mali v živote mimoriadne šťastie, ako keby sa im nemohlo nič stať. Dvojník potom pracoval systémom, že hrá na organ v jaskyni a neustále menil poradie klávesníc na organe. A samozrejme menil zvuky vo vnútri zasväcovanej osoby.

6. Dvojník pre oblasť svalových buniek.

Dvojník požadoval dostať do seba v prvom rade obrázky svalov zo spomienok uložených v pamäti. Tvoriaci dvojník požadoval premostenia na miesta, kde sa takpovediac diali zázračné uzdravenia. Potom dvojník požadoval obrázky z tibetského budhizmu, ktoré sa nachádzajú v tibetských kláštoroch. Dvojník požadoval odtlačky organického života zo značných vzdialeností v kozme. Čo sme dvojníkovi zabezpečili aj preto, že dokážeme psychicky prenikať do vzdialenosti 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Dvojník požadoval predstavy zo sveta buniek. Ďalej psychické prepojenie na magnety a magnetické pásky. Premostenie na osoby, ktoré trpia svalovými záchvatmi. Ďalej dvojník požadoval psychické prepojenie zo zlatých predmetov a priestorov jaskýň. Dvojník požadoval psychické prepojenie na žijúcu raju elektrickú. Ďalej požadoval aktuálne prepojenie na miesto búrok. Dvojník začal pracovať na premostení pudov rovno do svalov. Ďalej požadoval prepojenie na kováčske dielne a efekt kutia železa.

7. Dvojník pre oblasť molekulovej úrovne.

Dvojník tvoriaci sa v aure pred zasväcovanou osobou požadoval spomienky na molekulárnu chémiu a spomienky zvnútra vlastných molekulárnych štruktúr v bunkách, kde zasväcované osoby už dávnejšie psychicky hravo prenikajú. Ďalej tvoriaci dvojník požadoval veštecké premostenie na osoby študujúce bunky a ich vnútorné štruktúry. Dvojník ďalej požadoval, aby sme v ňom vytvorili drobné mikropulzary. Zasvätené osoby musia vedieť v kozmickom vedomí cez ganglie tvoriť tieto jedinečné objekty vlastným psychickým úsilím. Následne dvojník požadoval prepojenie na čo najväčšie množstvo mramorových sôch na svete, čo zasväcované osoby hravo zabezpečili. Dvojník požadoval premostenie do roviny židovskej kultúry. Potom na rôzne druhy kabalistických znakov. Ďalej dvojník premosťoval na seba 4 pudy uložené v brušnom mozgu. Následne požadoval premostenie na žijúcich jazvecov v lesnom prostredí. To bolo všetko, čo dvojník do seba naložil a potom už aktívne operoval v psychike zasväcovanej osoby.

8. Dvojník pre oblasť mikropoškodených svalov.

Dvojník požadoval, aby sme si spomenuli na predchádzajúcich 7. dvojníkov. Potom pri vlastnom tvorení požadoval spomienky na všetkých dvojníkov v spomienkach uložených v mozgu. Potom požadoval dvojníkov aj od iných ezoterikov, ktorí tvorili množstvo dvojníkov. Potom tvoriaci sa dvojník pre nami v aure požadoval psychické prepojenie na osoby, ktoré z dôvodu poškodenia epitelových buniek na povrchu orgánov tvoria dvojníkov. Už skoro hotový dvojník požadoval psychické napojenie na oblasti čierneho uhlia, uhoľné bane, uholných decht a všetky možné chemické produkty vyrobené z uhlia. Potom požadoval psychické prepojenie na zemný plyn a bahno z hĺbok zeme. Tak isto na ložiská ropy. Požadoval pripojenia na osoby, ktoré robili psychické operácie s prírodnými silami. Ďalej sa psychicky prechádzalo cez kosti zasväcovanej osoby a následne do svalov. Aktivoval sa systém fungujúci pri mikropoškodení svalov a to je systém tvorenia molekulárnych štruktúr zvnútra buniek a vytváranie buniek na neznámych mechanizmoch. Pri určitej zhode okolností sa dokáže vytvoriť väčšie množstvo molekulárnych štruktúr, ktoré môžu putovať do vnútra organizmu, hojiť a reparovať aj iné bunky mimo svalov. Dvojník dostatočne zosilnel a mohol porobiť zásadné zmeny v psychike zasväcovanej osoby.

Pokiaľ sa rozhodnete robiť duchovnú cestu cez dvojníkov, tak by ste mali mať za sebou minimálne 15 rokov intenzívnej a všestrannej ezoteriky. Neodborne realizované zásahy do psychiky môžu škodiť. A keď tak robíte, tak to robíte na vlastnú zodpovednosť.

Pridaj komentár