Hlbšie zákonitosti psychiatrického fenoménu tvorenia energeticko – informačných objektov v aure osoby, ktorá má nezhubné zmutované krycie epitelové bunky na povrchu orgánov a častí tela.

PROBLEMATIKA DVOJNÍKA

Dvojník je pojem, ktorý budeme používať na opísanie určitého fyzického poškodenia organizmu a to konkrétne epitelových buniek človeka alebo zvieraťa. Epitelové bunky sú krycie bunky, ktoré sa v tenkej vrstve nachádzajú na povrchu orgánov, systémov a častí tela. Ich hlavná funkcia je obaľovať danú oblasť a udržiavať jej vhodný tvar. Na to, aby sa v ľudskej alebo zvieracej mysli objavil fenomén dvojníka, je potrebné, aby prišlo ku genetickým zmenám nezhubného charakteru práve týchto krycích epitelových buniek. Až potom možno začať vešteckými zmyslami vnímať pri človeku energetický objekt, ktorý obsahuje rôzne druhy informácií a iných energetických objektov. Neškolenými zmyslami nemožno tento fenomén vnímať.

POŠKODENÉ, RESPEKTÍVE ZMUTOVANÉ EPITELOVÉ BUNKY NA BUNKY VEĽMI PODOBNÉ RASTLINNÝM BUNKÁM STROMOV. NIEČO PODOBNÉ, ALE NIE TOTOŽNÉ

Pokiaľ sa však začneme pozerať na poškodené a nezhubne zmutované epitelové bunky z hlbšieho uhla pohľadu, tak veštecky zisťujeme, že ide v zásade o zmutované bunky, ktoré sa veľmi podobajú bunkám stromov. Teda je tu regresívny systém a epitelové bunky sa doslova vrátili do svojho pôvodného stavu, keď sa ako rastlinné bunky živili výhradne prvkami anorganickej prírody. Rastliny sú v zásade chemické fabriky, ktoré sú chemickými výlučkami schopné meniť anorganické prvky na organickú hmotu a dovoľujú vývoj zvieracích buniek či už bylinožravcov, všežravcov, alebo mäsožravcov.

MUTOVANÉ EPITELOVÉ BUNKY MENIA FUNGOVANIE AJ ĎALŠÍCH BUNIEK V TELE

Veštecky sledujeme a vyhodnocujeme osoby, ktoré majú už dlhšiu dobu nezhubne zmutované epitelové bunky a zisťujeme, že voľné nezhubné bujnenie môže postupne prerastať orgány a systémy v tele a tieto mutanty môžu ovládnuť aj fungovanie neurónových buniek. Výsledkom je tvorba energetických dvojníkov v aure okolo tela dotyčnej osoby. A tento objekt nakoniec obsahuje spomienky dotyčnej osoby, má aj časť intelektu človeka, schopnosť samostatne konať za určitým účelom a tento účel je jasný. Zmutované epitelové bunky chcú žiť životom rastlinných a nie zvieracích buniek. Dvojník prevedie psychiku osoby do roviny buniek, prvkov a atómov. Štandardní jedinci, ktorí nemajú zmutované epitelové bunky, myslia a psychicky reagujú na povrchu niektorej neurónovej oblasti.

MUTOVANÉ EPITELOVÉ BUNKY MENIA AJ FUNGOVANIE NEURÓNOV

Veštecky sme pozorovali, ako zmutované epitelové bunky postupne ovládnu psychiku chorej osoby a fungovanie neurónov presunú na úroveň vnútra buniek a ešte hlbšie. A tu vlastne nastáva aj poškodenie psychiky, dotyčná osoba nevie normálne reagovať z tejto pozície a musí sa naučiť psychicky fungovať inak. Niektoré osoby zvládnu tento prechod na myslenie do buniek a nižších úrovní, ale nemôžu to zvládnuť bez dvojníkov. Na základe psychických prienikov do vnútra buniek, do prvkov, atómov a častíc takýchto osôb vieme, ako je fungovanie intelektu človeka blokované a pokiaľ chce ezoterik fungovať normálne, tak musí opustiť tieto oblasti a ísť fungovať psychicky na neurónové oblasti v organizme. Čo je úroveň nie vnútra buniek, ale úroveň skupiny neurónových buniek.

DVOJNÍK AKO ZBERATEĽ INFORMÁCIÍ

Fenomén dvojníka ako procesu poškodenia a zmutovania epitelových buniek možno vnímať aj u zvierat. Tu sa vo väčšine prípadov dvojník správa ako objekt, ktorý prinucuje zvieratá, aby robili určité jednoduché činnosti súvisiace hlavne so zberom určitých informácií. Zviera musí loviť rôzne druhy zvierat aj také, ktoré by bežne nelovilo. Zviera ochutnáva aj také druhy tráv a listov, ktoré by bežne odmietalo. Núti ho do toho dvojník ako zberateľ informácií. Niektorí dvojníci nútia zvieratá, aby putovali a poznávali členov svojho rodu aj v neznámych oblastiach. Dvojník zviera donucuje, aby robilo, čo potrebuje a dokáže vytvárať v psychike zvieraťa neznesiteľnú bolesť, pokiaľ zviera nerobí, čo dvojník požaduje. Pokiaľ zviera spraví to, čo chce dvojník, tak v hlave má príjemne a lahodne. Na prvý pohľad sa to zdá brutálne. Ale z hľadiska intelektuálneho vývoja zvierat to nie je až také zlé a možno to považovať sa fenomén, ktorý dopomáha k činorodosti a duchovnej vyspelosti. Samozrejme, aj tu je možnosť pre ezoterika tvoriť aj takýchto dvojníkov pre chuť zbierať informácie rôzneho druhu. No je potrebné mať už otvorený systém mozočku v zadnej časti hlavy a schopnosť operovať vo svojich spomienkach kabalisticky. Inak môže prísť k presýteniu mozgu spomienkami a ich vzájomnému blokovaniu. Bežný ľudský spôsob myslenia z predného mozgu je na extrémne množstvo uložených spomienok nedostatočný.

DVOJNÍK AKO RIEŠITEĽ PROBLÉMOV

Dvojníka možno v ezoterickej praxi využívať na viacero spôsobov. Podmienka je mať za sebou už rozsiahly ezoterický výcvik trvajúci viac než desať rokov. Ďalej mať schopnosť na diaľku sa napájať na zmutované epitelové bunky, veštecky vnímať tvoriaceho sa dvojníka pred sebou, poskytnúť dvojníkovi, čo potrebuje, či u z kozmu, sveta mŕtvych spomienok. A najlepšie operovať psychicky do guľovitého priemeru 1 400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Na dôvažok ovládať likvidačné techniky dvojníka cez systém pyramidálneho vedomia a iných psychočistiacich techník. V opačnom prípade sa môže človek stať psychickou obeťou dvojníkov. Teda dvojníka je možné zmontovať aj na riešenie určitých náročných problémov, s ktorými sa trápia ľudia alebo ezoterici.

DVOJNÍK AKO TEN, ČO POMÔŽE NIEČO SA NAUČIŤ

Dvojníka možno zmontovať aj kvôli tomu, aby vám objasnil, ako niečo komplikované funguje. Dvojník to vysvetlí a prevedie v psychike človeka také zmeny, aby toto vysvetlenie mohol aj vnútorne prijať.

DVOJNÍK, KTORÝ NAVODÍ ZMENY PSYCHIKY V NEURÓNOVÝCH OBLASTIACH ČLOVEKA

Dvojníka možno vytvoriť na to, aby previedol určité zmeny priamo v psychike človeka. Dvojník vznikne, nadobudne silu, zasiahne do psychiky ezoterika a vytvorí nový návyk, oslabí starý návyk fungovania. Ezoterikovi už zostáva iba pracovať a zvyknúť si na zmeny, ktoré sa udiali v tak krátkej dobe po zásahu dvojníka. Týmto fenoménom sa dajú v oblasti duchovného rastu dosahovať rýchle efekty a nestrácať čas na nekonečné súboje so starým systémom a jeho likvidáciou a na zakorenenie nového systému. Toto použitím dvojníkov odpadá. Samozrejme zostáva chuť používať nový systém v praxi.

DVOJNÍK AKO SPRIEVODCA

Ezoterik si môže vytvoriť dvojníka, aby ho niekde sprevádzal a objasňoval mu, ako to funguje napríklad v kozmických diaľavách. Je samozrejme múdre ovládať minimálne základy astrológie. Dobré je zvládnuť až na úroveň 2 000 galaxií okolo našej Galaxie s veľkým G. A k tomu veštecky školené zmysly na vnímanie psychického prieniku do kozmu pomocou vytvoreného dvojníka. Môžete si vytvárať dvojníkov pre slnečnú sústavu, súhvezdia, čierne diery, pulzary, anti čierne diery, žiariace diery a možno ísť aj ďalej. Dvojníkov si možno vytvárať aj pre oblasť spoznania sveta mŕtvych. Tu treba ovládať rané štádia klinickej smrti a veštecké výkony do tejto oblasti. Dvojníkov treba tvoriť pre oblasť sveta mŕtvych spomienok v oblasti našej slnečnej sústavy. A potom aj ďalej do ďalšieho priestoru sveta mŕtvych. Dvojník vás bude sprevádzať aj do sveta buniek a môžete spoznávať vnútro buniek a jeho fungovanie. Je dobré ovládať anatomické základy histológie ako náuky o bunkách. Dvojníkov možno vytvárať aj ako sprievodcov do mikrosveta atómov a častíc. Aj tu je dobré ovládať základy atómového a časticového sveta. Na záver vždy treba dvojníka dôsledne a úplne zlikvidovať.

DVOJNÍK AKO PRINCÍP VYLEPŠOVANIA DUCHOVNEJ CESTY

Systém dvojníka sa dá použiť aj na to, aby vám vylepšoval alebo zabezpečoval ezoterickú cestu. Dnešný ezoterik túži po tom, aby bol univerzálny a išiel 7. ezoterickými cestami a to cestou 7. neurónových oblastí v ľudskom tele. Dvojníkov tvorí ezoterik na to, aby v jeho vnútri previedli zmeny a dopomohli mu duchovne rásť vo všetkých oblastiach ezoteriky. Cieľ je pre ezoterika jasný a to stať sa všestranným ezoterikom a ezoterikom špecialistom na jednotlivé oblasti ezoteriky.

DVOJNÍCI PRE BEŽNÉ ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Ezoterik môže využiť systém dvojníka aj do oblasti bežného života. Pokiaľ chce byť ezoterik výnimočný aj vo veciach bežného života, tak isto môže produkovať dvojníkov pre jednotlivé ľudské činnosti a využívať ich pre vlastnú múdrosť. Je vhodné, keď sa ezoterik rozumie danej oblasti, v ktorej buduje systém dvojníkov.

DVOJNÍK PRE OBLASŤ ZDRAVIA

Ezoterik je pripravený použiť systém dvojníkov aj do oblasti zdravia a vylepšovať tak geriatrický program dlhovekosti a bezchorobnosti. Dvojníkov na zber informácii o zdraví, dvojníkov na liečbu a podporu liečivých procesov v organizme. Ezoterik je pripravený na to, aby mu dvojníci stabilizovali aj systém psychiky a to priamymi zásahmi do psychického stavu.

DVOJNÍCI PRE VZDELANOSŤ

Ezoterik si je vedomý, že systém dvojníkov sa dá celkom dobre využiť na vlastné vzdelávanie, ale ezoterik rád podstúpi od dvojníka zásahy do psychiky, aby nové prístupy ovládol a pochopil.

DVOJNÍK A FENOMÉN GENIALITY

Ezoterik si je vedomý, že myslenie cez dvojníkov je iný typ myslenia ako z predného mozgu alebo mozočku. Myslenie cez dvojníkov, ktoré nadväzuje na vedecké poznatky, spadá do obdobia myslenia cez rozsekané spomienky v neurónoch. Väčšina osôb, ktoré mali dvojníkov, vykazovali jednoducho geniálne schopnosti. A to bude platiť aj pre dvojníkov v náhradnom systéme bez poškodenia epitelových buniek dvojníkov.

ZMONTOVANIE DVOJNÍKA ZO SPOMIENOK A JEHO FUNGOVANIE

Ezoterik pozná, ako sa na diaľku napojiť na vhodne poškodené epitelové bunky a začať pred sebou produkovať informačno- energetického dvojníka. Ezoterik vie, že bude požadovať spomienky ezoterika a diaľkový kontakt do kozmu, sveta mŕtvych spomienok, buniek mikrosveta a sveta častíc. Dvojník často požaduje kontakt s organickým životom v kozme. Dvojník môže požadovať aj tvorenie menších kozmických objektov ako mini drobné čierne diery, pulzary, anti čierne diery a podobne. Dvojník sa vždy snaží zbudovať lepší systém ako má ezoterik. A tento stav ezoterikovi dobre vyhovuje.

ZLIKVIDOVANIE DVOJNÍKOV A SCHOPNOSŤ DVOJNÍKOV PREŽIŤ

Pre ezoterika je toto rozhodujúci moment pre ďalšie napredovanie a uchovanie si psychického zdravia. A múdry ezoterik vie, že dvojníkov po vykonaní ich práce na duchovnom raste musí bez milosti likvidovať. Pokiaľ by si ezoterik ponechal dvojníkov a neustále by produkoval ďalších dvojníkov, tak by sa to skončilo nesporne v rukách psychiatra. A preto ezoterik dôsledne trénuje prax likvidácie vytvorených dvojníkov a to hlavne cez energetické predstavy pyramidálnych tvarov a magnetických energií z miechy. Ezoterik si musí dať pozor pri likvidácii dvojníkov, aby dvojník nevytváral malé kópie sám seba a to niekoľko naraz. Ezoterik musí počítať s tým, že likvidovaný dvojník sa chce uchovať za každú cenu a tak vytvára zo seba malé kompletné kópie v blízkosti ezoterika alebo ďalej od ezoterika. Ezoterik o tomto vie a tieto kópie tak isto zlikviduje. Pozor si musí dávať aj na náhradne kópie likvidovaného dvojníka v základnom stave okolo ezoterika. Aj tieto základné kópie ezoterik nemilosrdne likviduje. Ďalej ezoterik nedovolí, aby sa dvojník uchoval v jeho spomienkach v niektorej zo 7. neurónových oblastí vcelku a pomocou spomienok a energií zomierajúcej osoby vždy rozbije spomienky dvojníka na drobné kúsky spomienok. A takto ich ponecháva v spomienkach neurónov. Teda ezoterik musí postupne nadobudnúť výcvikom schopnosť likvidácie všetkých pokusov dvojníka o uchovanie a samostatné fungovanie.

VEŠTECKÉ HĽADANIE V HISTÓRII DVOJNÍKOV A SPOMIENKY NA TIETO PRÍPADY, ŽIVÉ OSOBY, MŔTVE SPOMIENKY, SPOMIENKY V MAGNETICKÝCH POLIACH

Je veľmi potrebné skúmať jedincov, ktorí mali v histórii dvojníkov. Zrealizovať mimozmyslové prenesenie spomienok týchto jedincov do hláv zasväcovaných osôb. Tak isto zlikvidovať negativitu z fungovania v prítomnosti dvojníkov.

NIEKOĽKO PRÍPADOV Z VEŠTECKÉHO BÁDANIA HISTÓRIE DVOJNÍKOV

Dvojník zbiera informácie z tela napríklad pri trávení (zviera pojedá čudné veci), z mozgu (zviera je nútené do rôznych stavov správania), pri žutí žrádla (zviera je nútené žuť rôzne druhy stravy). Dvojník u srnky požaduje spoznávať ďalšie srnky a potom sa túla od stáda k stádu a spoznáva. Dvojník u medveďa chce pohľady do diaľok a medveď putuje po vrchoch a dáva dvojníkovi pohľady do diaľky.
Dvojník pre jaštera chce, aby zabíjal vlastný druh a tak ukladal informácie.
Dvojník, človek a vedomie, že má dvojníka. Stredovek, vedel, že ho má a na stenu si nakreslil postavu a kŕmil ju odvarmi z byliniek. Dvojník zbieral info o bylinkách a chemických látkach.
Dvojník núti kresliť a maľovať dotyčnú osobu. Ona mu naivne odovzdáva kresbičky. Dvojník múti písať knižky kňaza o vtedajšej spoločnosti. Musí písať, inak má bolesti hlavy. Keď napíše, má pokoj.
Dvojník núti kňaza kresliť obrazy o vnútre buniek a on kreslí. Myslí si, že je to vyššia vôľa. Dvojník núti k výletom do kozmu, inač bolí hlava, a dotyčný putuje. A potom má hlavu ako v bavlnke.

MY NÚTIME DVOJNÍKA, ABY SA NÁS ZMOCNIL A ABY SME POSTÚPILI ĎALEJ NA DUCHOVNEJ CESTE

Ezoterik si je vedomý, že keď prevezme skúsenosti ezoterikov planéty Zem a chce viacej dosiahnuť ako ezoterici pred ním, tak má iba jednu možnosť a to systém dvojníkov. V ďalšom napredovaní sa už nemá o čo opierať, jednak z praxe iných ezoterikov, ani výskumu a poznatkov vedeckého sveta. Ezoterik v tejto fáze vývoja už ovládol skoro všetky systémy ezoteriky a v nekonečnom kozmickom priestore sa vzdialil tak ďaleko, že vedecké bádanie mu veľmi nemôže pomôcť. A pokiaľ chce napredovať ďalej, tak mu zostáva jediné a to je geniálny systém dvojníkov, ktorý mu zabezpečí ďalšie nutné napredovanie a zdokonaľovanie ezoterickej cesty.

MY NÚTIME DVOJNÍKA, ABY NÁS SPREVÁDZAL DO KOZMU A TO PORIADNE ĎALEKO

Ezoterik pozná zákonitosti dvojníka a chuť cestovať, spoznávať a naberať informácie. Ezoterik za týmto účelom tvorí dvojníka, nechá si nainštalovať do psychiky od dvojníka vhodný systém a potom spolu putujú napríklad do kozmu, sveta mŕtvych alebo do buniek, atómov a častíc. Je vhodné, aby ezoterik dokázal vnímať takéto putovanie a usiloval sa prenikať postupne, kde sa len bude dať a čo najďalej a najhlbšie. Samozrejme, že je dobré, aby ezoterik mal aj motiváciu, prečo chce čo najďalej a touto motiváciu sú reinkarnačné ambície. Čo je v zásade boľavé miesto aj pre dnešných vyspelých ezoterických jedincov. A celkovo duchovný rast nemá často priame efekty do bežného života, ale do reinkarnačných pochodov.

MY NÚTIME DVOJNÍKOV, ABY NÁM POMOHLI POCHOPIŤ SVET A ZMENIŤ NÁŠ POHĽAD NA SVET

Ezoterik pozná systém dvojníkov anuloval jeho negatívne následky a plne využije tento jedinečný systém na vlastný duchovný a ezoterický rast. A doslova núti dvojníka aby na určité časové obdobie znásilnil ezoterika a ovládol psychiku ezoterika. Dvojník keď ho ezoterik stvorí, tak hľadá všetky prostriedky aby ovládalo psychiku ezoterika a podriadil si ju a robí tak vždy na vyššej úrovni. A to je to čo potrebujeme. Dvojník sa vždy tvorí do silnejšieho a efektívnejšieho systému a takto na určitý časový úsek prenikne do psychiky ezoterika a pozmení si ju pre seba vždy na vyššej úrovni. A keď tak dvojník správy, tak ho ezoterik zlikviduje a rozbije na nepoužiteľné kúsky. A takto sa to dá aplikovať neustále.

POKUSY OVLÁDNUŤ DVOJNÍKA A RIZIKOVOSŤ EZOTERICKEJ CESTY CEZ DVOJNÍKOV

V histórii ezoteriky boli hlavne ezoterici, ktorí mali dvojníkov na základe patologických poškodení epitelových buniek. V podstate iba škola ezoteriky Sašu Puebla prezentuje ezoteriku dvojníkov, ktorí nemajú poškodené epitelové bunky a tvorba dvojníkov je vytvorená na základe diaľkového prepojenia na poškodené epitelové bunky.

DVOJNÍK IBA V SPOMIENKACH

Ezoterik si musí dať dobrý pozor, aby na prevádzanie ezoteriky dvojníkov psychicky nedoplatil, ako sa to stalo väčšine ezoterikov predchádzajúcich období. A to od ezoterika vyžaduje určitú zdatnosť v psychohygiene a likvidácii dvojníkov. Ezoterik nesmie túžiť ponechať si dvojníkov pri sebe a po vytvorení a dosiahnutí plánovaného cieľa dvojníka likviduje. Ponecháva si iba rozsekané a nefunkčné kusy dvojníka, ktoré keď potrebuje, tak spojí do celku a znovu pomocou energií zomierajúcej osoby rozseká na kúsky a takto uloží do spomienok. Pokiaľ by sa tak nespravilo, tak by dvojník alebo dvojníci mohli vytvárať neželaný psychický tlak na ezoterika. Pokiaľ sa ezoterik pustí do tvorby dvojníkov, mal by ovládať veľmi dobre veštecké výkony a psychohygienické techniky.

Dvojníci súvisia s ríšou nižších živočíchov a hlavne líniou, ktorá sa vyvinula do rastlín. Dvojník ako proces interakcie zmutovaných epitelových buniek, ktoré pokrývajú orgány a časti tela (človek, zviera).
Ezoterik si uvedomuje, že systémom dvojníkov vstupuje na pôdu rastlinnej ezoteriky, ktorá funguje výhradne na úrovni buniek, prvkov, atómov, častíc. Na tejto rovine klasická psychika človeka nemôže fungovať, alebo sú s tým problémy. No prechod na myslenie a konanie na základe dvojníkov vytvára výborné predpoklady pre fungovanie aj na tejto rovine vedomia. Ezoterik sa musí vzdať klasického spôsobu myslenia. Ezoterik sa naučí myslieť cez systém dvojníkov, vypne myslenie cez predný mozog a tak isto cez mozoček. Myslenie a produkovanie myšlienok je záležitosť dvojníkov. Ezoterik sa stáva iba tým, kto myšlienky vypovedá a sprostredkováva. Podobá sa to systému šťastného osudu, kde o ňom rozhodujú anjelské sféry detských dyslektikov vo svete mŕtvych spomienok. Zdravie sa odovzdáva systému brušného mozgu. Veštecké výkony sa odovzdávajú mozočku a myslenie sa odovzdáva spomienkam na dvojníkov.

DVOJNÍK AKO SYSTÉM FUNGOVANIA NA ÚROVNI BUNIEK, CHEMICKÝCH MOLEKÚL PRVKOV PERIODICKEJ TABUĽKY, ATÓMOV A ČASTÍC

Celková zákonitosť prechodu do ezoteriky dvojníkov vzniká vtedy, keď už ezoterik na svojej duchovnej ceste využil všetko, čo ľudstvo a ľudská činnosť ponúka. Teda spoznal vešteckými technikami minimálne 6 000 ezoterických jedincov celej histórie ľudstva. Prevzal ich spomienky a skúsenosti cez systém mimozmyslového presunu do vlastnej mysle. Realizoval 7 ezoterických ciest cez 7 neurónových oblastí a nasal štúdiom poznanie ľudstva. A zároveň sa ocitol v systéme, že v každej zo 7. ezoterických ciest dosiahne maximá a zájde tak ďaleko, ako žiadny ezoterik pred ním. A aby splnil svoj plán jedinečného a neprekonateľného ezoterika, tak musí nastúpiť ezoteriku dvojníkov. Bez dvojníkov nie je možné dosiahnuť extrémnu špecializáciu vo všetkých 7. oblastiach ezoteriky.

Celkovo problematika ezoteriky je mimoriadne komplikovaná oblasť života. V prvom rade sa venuje vnútorným pochodom v ľudskom tele a ľudskej mysli. A to nie je jednoduché. Vyžaduje to veľa odborných poznatkov z medicíny, histórie, vedy a ďalších oblastí. Aj tu môžu dvojníci zohrať významnú rolu ako dvojníci na pochopenie a chápanie zložitých biologických a psychických pochodov v ľudskom tele. Aby sme pochopili ezoteriku tvorenú cez dvojníkov, treba na to vytvárať dvojníkov, ktorí ezoterikovi vysvetlia, ako to funguje a pomôžu mu to pochopiť cez zmeny psychiky na úrovni prvkov a atómov. A tu je príklad tvorenia jedného z mnohých dvojníkov pre logické pochopenie hlbokých psychických pochodov v ľudskej mysli.

DVOJNÍK NA HĹBKOVÉ POCHOPENIE SYSTÉMU DVOJNÍKOV

Cieľom vytvorenia je, aby ma dvojník vzdelal a umožnil porozumieť dvojníkom hlbšie. Pri vytvorení požadoval, aby som mu poskytol všetko, čo viem o dvojníkoch. Potom požadoval informácie o osobnostiach planéty Zem, ktoré mali v sebe systém dvojníkov. Zo slušnosti a udržania rozmeru nekonfliktnosti ich nebudem venovať. Ale sú to verejne známe osobnosti histórie. Pokiaľ ste veštecky dobre vybavení, nie je problém si to zistiť. Dvojník požadoval tak isto zápisy o dvojníkoch z magnetických polí magmatického jadra planéty Zem.
Dvojník požadoval informácie o pravekých ľuďoch a všetko o prehistórii rastlín, premostenie na živé osoby, ktoré sa zaoberajú botanikou v laboratórnych podmienkach. Dvojník požadoval ďalej prepojenie na ložiská ropy, zemného plynu a uhlia. Potom dvojník začal pôsobiť do všetkých epitelových buniek a prevádzal s nimi komunikáciu. Epitelové bunky v tele, a treba podotknúť, že zdravé, pôsobili do neurónových buniek. Výsledkom vzdelávania cez dvojníka bolo pochopiť, že rastlinné bunky sú iné ako bunky zvieracie. Rastlinné bunky nepožierajú žiadne iné bunky ako zvieracie bunky. Rastlinné bunky čerpajú minerálne látky z anorganickej prírody prípadne z odpadových produktov iných buniek, ale nepožierajú žiadne rastlinné ani živočíšne bunky. Možno oponovať mäsožravými rastlinami, ale to nie sú klasické rastlinné bunky a už majú aj parametre živočíšnych buniek. Odborníci tvrdia, že to spravili rastliny z dôvodu nedostatku živín a možnosti čerpať ich v danom prostredí. Ale to je v rastlinnej ríši skôr výnimka ako pravidlo. Naopak, zvieracie bunky musia pre svoju existenciu požierať rastlinné a živočíšne bunky, čo rastlinné bunky nerobia. A toto je podľa dvojníka rozhodujúci moment, prečo vyššie druhy stratili kontakt s hlbšou podstatou kozmu. A zmutované epitelové bunky v človeku sa skorej podobajú rastlinným bunkám a sú blízko bunkám stromov. A takéto zmutované nezhubné epitelové bunky začnú pôsobiť na psychiku človeka a to priamo do neurónových buniek, vytvárajú dvojníka a ten dovolí tejto osobe psychicky fungovať na úrovni chemických molekúl, prvkov, atómov a častíc. A v tejto úrovni bez dvojníkov nemôže ľudská psychika fungovať. Všetky prípady prepadu ľudskej psychiky do úrovne buniek a ešte hlbšie sprevádzajú psychické problémy na úrovni psychiatrickej ambulancie.

Dvojník učí ezoterika pochopiť, ako organizmus človeka spacifikoval rastlinné bunky pre vlastné účely a prinútil ich, aby sa stali jeho súčasťou. A to sa udialo aj u epitelových buniek, ktoré sú pôvodne rastlinného pôvodu, ale geneticky ich organizmus pozmenil na to, aby obaľovali povrch orgánov a častí tela. Keď príde v epitelových bunkách ku genetickým mutáciám nezhubného charakteru, tak sa tieto epitelové bunky začnú do značnej miery správať ako rastlinné bunky a špeciálne ako bunky stromov. U takéhoto jedinca vzniká fenomén tvorby dvojníkov a v zásade mu to dovoľuje vnímať a psychicky operovať na úrovni buniek, prvkov, atómov a častíc. A tým vzniká pre ezoterika možnosť využiť tento systém pre duchovné účely.

Pridaj komentár