Ako som písal v predchádzajúcom článku, ezoteriku začínajú formovať dvojníci. Ide o jedinečný systém a dá sa povedať, že je to vrcholová ezoterika, o ktorú by sa mal usilovať každý ezoterik, samozrejme na základe dôsledného a systematického vývoja, teda bez preskakovania dôležitých vývojových etáp.

Pokiaľ by sme sa vrátili na začiatok ezoteriky a rovno do prvej fázy ezoterickej duchovnej cesty, tak je potrebné, aby ezoterik prešiel v prvom rade čítaním ezoterickej literatúry. Tieto základy majú začínajúci ezoterici spracované na tejto internetovej stránke. Stačí spraviť iba jedno a to vyhľadať si tie najstaršie príspevky podľa dátumov v jednotlivých školách a sekciách. Netreba hľadať niekde inde. Dnešní ezoterici môžu využiť to, že ezoteriku sme začali budovať od tej najnižšej úrovne a to je úroveň osoby, ktorá vstupuje do ezoteriky bez zvláštnych schopností a zvláštneho talentu. V tejto fáze si ezoterik prečíta základné diela veličín ezoteriky alebo ich spracované verzie na tejto internetovej stránke. K tomu pridá praktické cvičenia a aj cez praktické cvičenia sa oboznámi so základmi ezoteriky.

Po tejto fáze nasleduje spoznanie anatómie vlastného tela a všetkého o ľudskom tele na úrovni klasickej medicíny a liečiteľstva. Neodporúčam žiadnemu ezoterikovi, aby túto fázu preskočil a robil ezoteriku na úkor spoznania ľudského tela a jeho fungovania. Ezoterik spoznáva orgány, časti a systémy tela. Spoznáva a medituje na minerály, rastlinky, prírodu, prírodné živly a celkovo na všetko, čo tvorí planétu Zem. Aj v tomto prípade majú mierne pokročilí ezoterici zjednodušenú cestu. Na tejto internetovej stránke si nájdu dostatok informácií aj obrázkového materiálu na túto úroveň ezoteriky. Ezoterik využije v tejto fáze aj možnosti internetu, ktorý obsahuje veľa hodnotného materiálu pre štúdium ľudského tela. Spoznať ľudské telo a jeho fungovanie na úrovni fyzických orgánov je samozrejmosť prirodzeného vývoja každého ezoterika.

Mierne pokročilý ezoterik postupuje ďalej, zaškolí sa do oblasti ľudskej psychiky a to v prvom rade na úrovni psychológie. Aj tu má už vyspelejší ezoterik možnosť využiť internetové možnosti a nájde si tu dostatočne dobre spracovaný materiál o ľudskej psychike. Samozrejme trochu inak ako v klasickej psychológii, ale vhodne pre duchovný rast. Ezoterik ovládne tieto základy a spozná trochu lepšie, ako vlastne ľudská myseľ funguje. Tak isto ezoterik v tejto fáze vývoja spozná aj svoju vlastnú individuálnu psychiku a pochopí, ako to funguje v ňom samotnom. Kľúčové slová sú: stredný mozog, povahy, veľký mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách. V tejto fáze sa vie ezoterik dobre koncentrovať do každej časti svojho tela a už dokáže aj veštecky vnímať túto koncentráciu v sebe.

Ezoterik môže postúpiť ďalej a začne sa hlavne venovať tomu, čo je spracované v Logistickej škole, ktorá obsahuje vyššie teoretické základy ezoteriky. Je vhodné, aby ezoterik spoznal ezoterické ideály a smery v oblasti ezoterickej histórie. Teda hovoríme tu o logike alebo filozofii ezoteriky. Aj tu má už pokročilejší ezoterik určitú výhodu oproti minulosti a na týchto stránkach si nájde dobre spracované úvahy a logiku ezoteriky. Ezoterik by nemal podceniť túto oblasť. Uvedomuje si, že drobné chyby na ezoterickej ceste možno robiť, ale zásadné chyby v žiadnom prípade. A preto v tomto štádiu sa zaškolí aj v tejto oblasti ezoteriky.

Takto vyzbrojený vkročí do oblasti vedeckého výskumu a vedeckých metód bádania ezoteriky. Možno si niekto povie, čo má spoločné vedecké bádanie a duchovný rast ezoterika. Ezoterik musí pochopiť, že to, čo mu na tejto stránke predkladáme, je vedeckými metódami spracovaná ezoterika celej histórie planéty Zem. Teda vešteckými metódami, ktoré sa snažia čo najviac kopírovať vedecké metódy bádania, sme preskúmali skoro 6 000 ezoterikov či už živých, alebo tých, po ktorých zostali spomienky v magnetickom jadre alebo vo svete mŕtvych. Teda nepredkladáme tu iba zmes pocitov skupiny ezoterikov, ktorí si povedali svoje o duchovne a tvária sa, ako keby mali na ezoteriku patent rozumnosti. Ezoterici, ktorí sa tu prezentujú, sa v prvom rade vzdali vlastnej ezoterickej cesty a nastúpili ezoterickú cestu, ktorá je krytá skúsenosťami predošlých ezoterikov a zákonitostí ich duchovného rastu. Teda je tu výnimočný prístup skupiny, ktorá podriaďuje svoj ezoterický rast určitým poznaniam a hlbším kolektívnym zákonitostiam. A to je v histórii ezoteriky jedinečné. Vrchol tohto fenoménu tvorí realizácia univerzálnej a všestrannej cesty, ktorá sa realizuje v 7. neurónových oblastiach ľudského tela. A tu je zase osobité to, že je tu skupina ezoterikov, ktorí robia ako prví v histórii ľudstva kompletnú duchovnú cestu s prvkom všestrannosti. Teda žiadny kult jedného ezoterika, ale všestranný ezoterický rast na základe vedeckého bádania duchovnosti planéty Zem.

Keď sa ezoterik zaškolí aj v tejto oblasti a pochopí, čo je vlastne uložené na týchto stránkach, tak si uvedomí, akú jedinečnosť tu novodobým ezoterikom poskytujeme. Ezoterik ide ďalej a je potrebné sa oboznámiť so základmi psychiatrie a tu popísaných prípadov. Pre ezoterika je psychiatria zlatá baňa informácií o rôznych duchovných stavoch. Ezoterik sa inšpiruje patologickými stavmi a využije ich ako základ nácviku vnímania toho, čo možno vnímať normálnymi zmyslami ako sú oči, čuch, sluch, hmat a chuť. Pre ezoterika sú vzorom všetky netradičné duševné stavy, ktoré nakoniec po nácviku dovoľujú vnímať to, čo bežným zmyslom nie je prístupné. A tak precvičuje a nacvičuje tieto stavy a spoznáva to, čo sa bežnými zmyslami nedá vnímať.

Ezoterik musí ísť ďalej a je potrebné, aby „skonzumoval“ základy makrosveta ako sú planéty, súhvezdia, galaxie a nekonečné vzdialenosti v kozme. A k tomu potrebuje astronómiu, vedu o kozme. A môže postupne psychicky prenikať do astronomického kozmu, ako ďaleko bude vládať. A tu musí ezoterik absolvovať aj poznanie mikrosveta atómov a častíc. No nezabudne aj na spoznanie buniek ľudského tela a jeho štruktúr, cez bunky si otvorí cestu k organickému životu v kozme. Cez mŕtve bunky v tele si ezoterik otvorí cestu do spomienok sveta mŕtvych.

Ezoterik spoznáva psychickými prienikmi kozmos, preniká do sveta mŕtvych spomienok a k organickému životu v kozme. Postupne je stále viacej vzdialený od planéty Zem. Ezoterik postupne vyčerpal intelektuálny potenciál ľudstva zhrnutý do vedeckých poznatkov a začína problém, ako napredovať ďalej tam, kde už nesiaha ľudský mozog. Riešenie na seba nedalo dlho čakať a prišlo v podobe použitia systému dvojníka, ktorý nás posunul v ezoterike ešte ďalej ako doteraz používané meditačné techniky. Začíname robiť vrcholovú ezoteriku a to cez systém tvorenia a likvidácie dvojníkov.

Pridaj komentár