V ezoterike sem dorazili do zásadne odlišnej ezoteriky ako doteraz. Možno zodpovedne konštatovať, že je tu ezoterika, ktorú z organickej hmoty nerobil nikto. Ide o svet dôchodcovských objektov kozmov minulosti.

V zásade to treba chápať ako ezoteriku, ktorú dennodenne meditujeme mnoho rokov. Teda je za nami nejaký vývoj, v rámci ktorého sme sa prepracovali k ezoterike dôchodcovských objektov. Mohol by tu byť určitý chytrák a povedať si, že on začne pestovať ezoteriku bez tých18 rokov vytrvalého vývoja, ktorý obsahoval hodiny cvičení, vzdelávania a skúmania samotnej ezoteriky. Takéto skratky nikam nevedú. A keď takto zmýšľate, radšej sa ezoterike nemusíte venovať.

Ďalej treba pochopiť jednu vec, pokiaľ nemáte za sebou ezoterický vývoj a nemáte nacvičené určité psychické stavy a vnútorne ste sa nemenili, tak nedokážete plnohodnotne pochopiť, o čom je vlastne ezoterická cesta. Môžete si tu prečítať teoretickú časť s návodom, ako robiť ezoteriku, ktorá vychádza z praxe skupiny ezoterikov. Ale to je iba teoretická príprava na duchovnú cestu a nie samotná duchovná cesta. To musí byť každému jasné. Pokiaľ idete po duchovnej ceste, tak sa vnútorne musíte meniť a prerábať svoju psychiku. To ináč nejde.

Ďalej treba pochopiť, že meditácie a duchovná cesta sa nerobia za účasti podvedomia. Podvedomím tu chápeme to, čo sa nachádza v bunkovom jadre, mitochondriálnom jadre a lyzozómovom jadre. A tu konkrétne v chromozómoch, génoch, génových sekvenciách, bielkovinách a aminokyselinách. Tu je uložené podvedomie, ktoré sa v človeku vyvíjalo asi tak 4 až 5 miliárd rokov a funguje viacej na tvorbe chemických látok. Ako zistiť, či meditujete za účasti podvedomia alebo nie? Pokiaľ vám meditačné cvičenia idú jedna radosť a dokonale, tak meditácie sa zúčastňuje podvedomie a to je na vás robený podvod. Podvedomie buduje s vami ezoteriku, aby vám ju potom hocikedy zobral. A tak to odmietajte. Pokiaľ meditujete a meditácie vám nejdú, tak treba prienikom do seba donucovať podvedomie, aby nebojkotovalo meditáciu. A teda je tu zlatá stredná cesta a to je tá cesta, kde vám raz meditácie idú, ale vždy sa musíte do určitej miery trápiť a bojovať o to, aby ste nameditované vlastnili vy osobne a nie podvedomie.

Mali sme niekoľko ezoterikov a im meditácie roky rokúce išli doslova zázračne. Ale ezoterička dosiahla vek 30 rokov a organizmus jej prestal dodávať enzýmy na regeneráciu tela. To je bežné a deje sa to skoro u každého človeka. No meditáciu robilo jej podvedomie na báze chemickej. Teda prišlo k zmene chémie tela a zrazu ako keby daná ezoterička stratila všetko, čo nameditovala. Čo treba robiť, aby sa takéto niečo nestalo vám? Treba ezoteriku robiť výhradne z neurónov vo veľkom mozgu, ktoré vám doslova patria. Treba ich prienikom do neurónov nájsť a dôsledne v nich potláčať podvedomie v chromozómoch. A postupne si vytvoriť v mozgu návyk, že vaše podvedomie nie je váš priateľ, ale protivník a neustále ho treba kontrolovať a atakovať. Musíte mať pocit, že vy osobne chcete meditácie cvičiť a plne vlastniť. Nechcete si meditáciu zľahčovať a ste ochotný si meditáciu odrieť a odcvičiť do nemoty. Teda chcete ezoterickú lopotu a trvalý a postupný vývoj. A meditáciu musíte realizovať v hladkých a drsných endoplazmatických retikulách a nie v bunkovom, mitochondriálnom alebo chromozómovom jadre. A v zásade treba cvičenia, ktoré robíte, robiť aj v systéme rozumovosti a chápania, o čom je meditácia. Aby ste vedeli kontrolovať podvedomie v chromozómoch, potrebujete mať rozvinutý systém dvojníka a dvojníckej ezoteriky. A to chce desiatky rokov tvrdo a systematicky trénovať. Nechcieť si zjednodušovať duchovnú cestu, nefantazírovať o tom, čo by mohlo byť, keby sa toto a toto dalo spraviť. Ezoterik je pragmatik. Berie kozmos taký, ako je v reálnom svetle a skúma ho, spoznáva a odkrýva jeho možnosti. A keď kozmos dáva nejakú možnosť, tak ju ezoterik berie, dolaďuje si na to svoje neuróny a dlhodobo si udržuje psychiku v stave biologického stroja schopného využiť danú možnosť v kozme.

Musíte si uvedomiť, že podvedomie v chromozómoch nemá záujem o to, aby ste mali mimoriadne schopnosti v neurónoch. Je tu ezoterik, ktorý študoval náročnú vysokú školu, ale keď sa mu veštecky pozriete do mozgu zistíte, že svoje vedomosti má uložené na chemickej báze a vlastní ich podvedomie a aj ich organizuje a rozhoduje, či ich dotyčnej osobe poskytne alebo neposkytne. A to je to, čo nechceme, aby sa udialo. Táto osoba, keď bude mať asi tak 60 rokov, príde o svoje vedomosti, lebo sú postavené na chemickej báze chromozómov a nie na báze endoplazmatických retikúl a impulzovosti. Aby ste plne pochopili, o čo tu ide, je potrebné štúdium hardvéru, softvéru a informačných technológií.

V zásade platí, že ezoterik preniká do svojich orgánov v tele a v nich do buniek a do orgánikov. Keď ezoterik robí ezoterické cvičenia a chce ich vlastniť, tak musí neustále blokovať aktivitu chromozómov a posilňovať aktivitu všetkých endoplazmatických retikúl neurónových, nervových a modifikovaných buniek tuku. Ezoterik musí dosahovať v endoplazmatických retikulách zmenu kombinácie prvkov na úrovni aminokyselín. A túto chemickú zmenu dosiahnuť, udržať a vlastniť ju. Pokiaľ nerozumiete, o čom tu píšem, tak si doštudujte základy vedy o bunkách a bunkových štruktúrach.

Ezoterik má problém a to je jeho podvedomie plynúce z chromozómov vo vnútri buniek. Ezoterik si vo svojich neurónoch cvičeniami vybuduje centrá na kontrolu svojich buniek a ich aktivít. Pokiaľ podvedomie z chromozómov zvnútra buniek útočí na endoplazmatické retikulá vo vnútri hlavne nervových, neurónových a modifikovaných buniek tuku, tak je potrebné preniknúť k chromozómom a sugeráciou chemických látok v ústnej dutine prinútiť chromozómy, aby neotravovali.

Ezoterik robí ezoterickú cestu a musí sa meniť a prispôsobovať tejto duchovnej ceste. Nie je to iba cesta do svojich predstav a fantázií. Ide o to, aby ezoterik neustále atakoval svoje neuróny a dosahoval v nich také zmeny, ktoré mu dávajú novú mimoriadne schopnosti:

1.Prenikať koncentráciou z neurónov do svojich orgánov
2.Prenikať koncentráciou do svojich buniek v tele
3.Prenikať koncentráciou do vnútorného sveta orgánikov vo vnútri buniek
4.Prenikať koncentráciou do svojich endoplazmatických retikúl a to biochemicky a impulzovo
5.Ezoterik ovláda potenciál sugeratívneho uverenia a nespochybňovania určitých predstáv a zároveň vie vo svojej ústnej dutine robiť drobné chemické operácie. Ezoterik uverí, že užil určitú chemickú látku a nespochybňuje to. A potom na základe toho tvorí v mozgu určité chemické látky a cez tieto látky ovláda dianie v organizme. Teda sugeratívne chorobnosť je tu využitá namiesto užívania drog a omamných látok. Treba ovládať a poznať bylinkárstvo a rôzne druhy chemických látok. Pokiaľ túto techniku neovládate, nedokážete svoje vnútro po chemickej stránke manipulovať. A podvedomie sa vám vymkne spod kontroly.
6.Ezoterik ovláda Silva techniky manipulácie s nervstvom. Dokáže koncentráciou sily vôle, chemickej sugerácie a predstáv prenikať do endoplazmatických hladkých a drsných orgánikov v bunkách a tu ukladať informácie. K tomuto účelu potrebuje ezoterik prenikať k nervovým doštičkám vo svaloch a impulzovosť dostávať do nervového systému.
7.Ezoterik potrebuje mimoriadnu schopnosť koncentráciou sile vôle, sugeratívnej biochémie v ústnej dutine a k tomu impulzovosť zo svalov, aby operoval v zadnom zrakovom mozgu. Tu sa realizujú veštecké výkony a vnútorný svet dokáže ezoterik vnímať ako množstvo organizovaných impulzov. Ako je tomu pri počítačoch. Generátor impulzovosti a podobná problematika.
8.Pokiaľ ezoterik ovláda a neustále zdokonaľuje schopnosti 1 až 7, tak má predpoklad vybudovať si v zadnom zrakovom centre veštecké schopnosti. Ide o to, aby k získaným informáciám priradil racionálne obrazy.
9.Ezoterik neustále školí svoje neuróny, aby prijímali priamo informácie z kozmu a zo svojho tela a z roviny atómov a častíc. Ezoterik obchádza svoje klasické zmysly. Prijíma z kozmu a zo svojho tela a z roviny častíc informácie samozrejme v kódovanej rovine a vo svojom zrakovom centre v mozgu ich vie kryptograficky rozkódovať a dať im logický rámec a logické rozkódovanie.
10. Ezoterik má množstvo mimoriadnych schopnosti pri psychickom prieniku do kozmu. Neuróny ezoterika sa vedia organizovať tak, aby sa dokázali prenášať kozmom na úrovni častíc. Táto schopnosť musí byť trvalo budovaná. Už teraz je to asi 15 mimoriadnych schopností na prienik do hlbočín kozmu.
11. Ezoterik musí prenikať aj do mikrosveta prvkov, atómov a najmenších častíc. Sem radíme všetko okolo čiernych dier, pulzarov a podobne. Ezoterik tu má vycvičených asi tak 20 rozličných schopností vo svojich neurónoch.
12. Ešte ďalšie špecifické schopnosti, ako si udržať fyzickú a psychickú výkonnosť. Ovláda geriatrický program vhodných genetických zmien, ako donútiť organizmus, aby produkoval požadované chemické látky, ktoré v rámci starnutia organizmu odopiera.

V zásade je ezoterik osoba, ktorá túži po sebe zanechať svoje spomienky a to na večnosť. Aktívne v kozme hľadá mechanizmus, ako a kde uložiť svoje spomienky, aby sa v kozme neroztratili. Ezoterik celý svoj život venuje tejto túžbe a pokiaľ tak robiť nebude, tak jeho spomienky nebudú dostatočne prepracované k uloženiu na to, čo v kozme zostáva na večnosť. A to sú dôchodcovské častice, dôchodcovské zhluky, dôchodcovské objekty. Ezoterik chce svoje spomienky uložiť na večnosť ako aktívny informačný systém, kde dôchodcovské častice sú niečo ako nezničiteľné hard disky.

Ezoterik postupne buduje svoje mimoriadne schopnosti a psychicky preniká do kozmu a do sveta častíc. Spoznáva počas svojej ezoterickej kariéry hlbočiny kozmu a smeruje k dôchodcovským časticiam. Postupne musí sám seba zorientovať na dôchodcovské častice a k ničomu inému. Lebo všetko ostatné v kozme podlieha zmene a recyklácii. Ezoterik hovorí, že sa orientuje v kozme na to, čo kozmos nie je schopný zmeniť na niečo iné. Keby ezoterik uložil svoje spomienky na objekty, ktoré sú meniace sa a to zásadne, tak by neuložil svoje spomienky na večnosť. Ezoterik trvalo preniká a kontaktuje všade dôchodcovské častice a objekty. Všetky informácie si ukladá do svojho informačného systému a reorganizuje ho na večnosť. Ezoterik si uvedomuje, že bežný človek nemá čo uložiť na večnosť, život venoval organickému životu na planéte Zem. Ezoterik tohto zoskupenia vie, že jeho schopnosti nebudú pre účely organickej hmoty, ale pre svoju duchovnú cestu. Ezoterik sa mentálne vo svojej predstave usiluje o úplné odpútanie sa od organickej hmoty. Teda žiadna reinkarnácia do sveta živej organickej hmoty v kozme. Iba jeho skenovanie a evidovanie údajov o organickej hmote. Nikto nezaručí, že ešte niekedy bude v kozme znovu organická hmota. A tak sa tu buduje systém informačného charakteru, ktorý nemá záujem sa reinkarnovať, ale zostať ako informačný systém na večnosť.

Aby ezoterik po sebe zanechal na večnosť informačný systém, musí sa počas svojej ezoterickej kariéry venovať informatike, programovaniu, kybernetike a podobných aktivitám. Pokiaľ ezoterik takto nekoná, nedokáže po svojej smrti realizovať na dôchodcovských časticiach aktívny informačný systém na večnosť. Môže iba svoje spomienky uložiť ako mŕtvy archív. Ako sa hovorí, nemôžeme mať všetko.

Videá inšpirované simuláciami a animovanými hrami. Mladí ľudia intenzívne fungujú na internete a rôznych druhoch internetových hier. Ich psychika bude mať iný základ ako psychika jedincov, ktorí nemali možnosť fungovať na internete, pretože táto technológia vtedy nebola. Ale dali sme si záväzok držať krok so spôsobom myslenia a konania mladých. A práve umelecké spracovanie simulácií a herných aplikácií umožňuje dosiahnuť zmenu spôsobu myslenia. A tak už niekoľko rokov pozeráme tento druh videí. Zároveň si prerábame neurónové systémy, neurónové bunky a vo vnútri bielkoviny a aminokyseliny. Pravidelnými cvičeniami dosahujme trvalú zmenu myslenia.

V poslednom čase vyberáme videá, ktoré nám pomáhajú aj v tom, aby sme si vedeli lepšie predstaviť, ako môžu fungovať atómy, atómové jadrá, protóny, neutróny, pozitróny, kvarky. Alebo ako fungujú niektoré časti kozmu. Robíme tak intuitívne. Rešpektujeme samozrejme vedecké modely, ale v niektorých prípadoch ich treba obohatiť aj o fenomén umeleckej fantázie. Nemožno o objektoch sveta mať iba vedeckú predstavu založenú na faktoch. Stráca sa tým potenciál budúceho vývoja. Teda je tu vedecký model a k tomu aj modely umelcov, ktoré sú niečo ako hypotézy a možné iné riešenia. Bádaním a skúmaním sa niektoré fantastické predstavy môžu stať tie reálne, pokiaľ zodpovedajú realite diania.

http://www.youtube.com/watch?v=cnTzSoFw5Iw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=9ia2X3h07vo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=iEbwkbBFhpo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=O_bMJsq3n_M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=g775Bev-rwY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=n_HPbDIHaNQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=iAF_KkZOf_c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3OS9zPvvHNA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=lEi7o2Z10aY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vGV3jQyXp90&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=reSiFoFiGmA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YwS1WAtm6-w&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=5jx9sBnlKws&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=YBG3ZeYxUmc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=JCkthvA60pI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nkKjHdfiK14&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=pXyN_IaSqUo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=nGAqOF5L9Jc&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=pXyN_IaSqUo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=3myYrQZ0yUY&feature=auto…
http://www.youtube.com/watch?v=3BGRQzydtTY&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=3a6QxTt1isY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=q_AvJcmWjSA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_G8mjt18dLA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eFgT3LWw0vA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ADQq7iEHgxY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_fGWFBp9uaQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=R6FfVpnte9k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dDcaFbarhNM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vzvG3Ona8dE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=p4QvWSRI_pI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2IqIgFIJWcY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=YhMu-CCCkeM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vCJHZzUpGIU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=udU9zaZrtJk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=eJuPRiqY3fM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=3D7F0I2N9kA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=dfq1dPlGs0A&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=wDgSxotwnVA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QZCmIAEdxjM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=HWvtj8ezjn0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=cAYluWYTHoI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=V2pZFu5KGj4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=deOeT_Zx9Rg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=BVtDnnydXJc&feature=mfu_…

Zdroj foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:NGC6543.jpg

Pridaj komentár