9 anjelských rituálov od historických zasväcovateľov. Opakovanie predchádzajúcich anjelských zasvätení. Kontrola úrovne zasvätenia. Preliečenie tela a neurónových oblastí. Vysvetľovanie komunikácie s anjelskými sférami. Od postáv anjelov k rôznym druhom anjelského svetla. Zasväcoval Saša Pueblo. Počas zasvätenia boli realizované fotografie, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v sérii anjelských zasvätení, ktorých cieľom je spoznať celé spektrum anjelskej ezoteriky. Saša Pueblo robí neustále prieskum celej histórie ľudstva a na zasvätenia vyhľadáva tých najlepších z celej histórie ľudstva. Tentokrát boli vyberaní tí historickí zasväcovatelia, ktorí mali aktívny kontakt s anjelskými sférami zo všetkých 6. neurónových oblastí: zo šedej kôry veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií okolo orgánov a systémov tela.

Už sme realizovali zasvätenia do 5. neurónových oblastí a teraz zasvätenie smerovalo do neurónov veľkého mozgu. Saša Pueblo prvýkrát aktívne liečil neurónové oblasti v tele zasväcovaných osôb anjelským svetlom, ktoré vzniklo počas množstva zasväcovacích rituálov a spájaním jednotlivých anjelských postáv do spoločného svetla.

Saša Pueblo vybral vešteckým prieskumom historických zasväcovateľov z Austrálie, Číny, Iránu, Strednej Európy, Antarktídy, z Vianočných ostrovov, Aljašky, Nikaraguy. Všetci do jedného mali aktívnych všetkých 6 neurónových oblastí a v každej oblasti aktívne spolupracovali s anjelskými sférami.

Pri anjelských rituáloch sme použili v prvom rade zlatistý podklad na celý stôl a pingpongové loptičky biele, aj nastriekané nazlato. Každý účastník kreslil anjelov historických zasväcovateľov podľa predlohy na tabuli. K pingpongovým loptičkám sa používali drobné paličky alebo špajdle. Tak isto sa použilo drevité uhlie, ako aj jedinečné kokosové orechy, ktoré sú ideálnym hypnotickým prostriedkom ku komunikácii s anjelskými svetmi. Tiež sme použili drobné pierka, obrázky pavúkov, jašterov a ďalšie drobnosti.

Saša Pueblo pracoval aj s hypnotickými virguľami. Išlo o dlhšiu lepiacu pásku, na ktorej mal postupne nalepené pingpongové loptičky, mince, kusy plechu, drevné uhlie. Všetko fungovalo ako kyvadlo a pomáhalo hypnotizovať zasväcované osoby. Tak isto po prvýkrát použil aj hypnotický hlas a špeciálne obrazy a slová. Je tu snaha znásobiť hypnotický efekt.

Počas zasväcovania sa Saša Pueblo napájal na informácie, ktoré zostali v kostiach historických zasväcovateľov, na predmety, ktorých sa historickí zasväcovatelia dotýkali najčastejšie, na magmatické a kozmické sféry, v ktorých sú uložené informácie o živote historických zasväcovateľov. Zároveň do aury pred sebou zosával aj informačné polia podobných zasväcovateľov či už živých, alebo už nežijúcich. Cieľom je prijať čo najviac záznamov o vnútorných anjelských svetoch do vedomia a zároveň neustále sa usilovať o spájanie predstáv anjelov do jedného spoločného celku. Teda neustále zasväcovanie vedie k vytvoreniu rôznych foriem anjelského svetla. Čím viacej pracujete s rôznymi anjelmi, tým sa z anjelského sveta stáva anjelské svetlo. No treba na anjelské svetlo spraviť obrovské množstvo zasväcovacích rituálov. Už sme robili 5 zasvätení a cez zasvätenie prešlo 45 rituálov, v každom rituáli bolo účastných minimálne 10 ďalších mŕtvych alebo živých zasväcovateľov. Teda určite do 500 zasväcovateľov máme za sebou. Zruba 500 priamych vnútorných anjelov sa dávalo dokopy. No pracovali sme so záznamami v predmetoch, ktorých sa dotýkali zasväcovatelia a tiež sme pracovali s informačnými poliami v magme a v kozme. Dalo by sa konštatovať, že základom vytvorenia anjelského svetla je nekonečné pretváranie anjelov iných ľudí na svojich vlastných anjelov. Teda keď chcete po zasvätení rozvíjať anjelské svetlo, tak je treba každý obrázok a každú sošku anjela zmeniť na svojho jedinečného anjela. Je tu jeden prípad zo strednej Európy. Ide o človeka, ktorý celý život zbieral všetko o anjeloch, sošky, kresby, fotografie. Všetko zhromažďoval a neustále prerábal do svetla anjelov. Dokázal ho v sebe mimoriadne zhustiť až do platinovej farby. Teda jeho anjelský svet tvorili uzavreté objekty, v ktorých boli nahustené predstavy anjelov. Z týchto objektov potom žiarilo svetlo. Iný prípad je z oblasti Tahiti, kde bolo niečo na spôsob anjelského kláštora, kde doslova nerobili nič iné, iba kreslili anjelov. Títo už dosahovali úroveň zahustených a vyžarujúcich anjelských znakov. Priamo anjeli a ich abnormálne množstvo vytvorili svetelné anjelské znaky.

Na zasvätení sme mali znovu zvláštne anjelské rituály pomocou kokosových orechov. Kokosový orech je jedinečný prostriedok na prácu s anjelskými sférami v ľudskej duši.

Veľmi zaujímavé boli arktické meditácie na kusy ľadu, do ktorých bolo zaliate perie a často boli vysekané aj určité sochy.

Veľmi jedinečná bola meditácia na drevené uhlie. To sú zuhoľnatené kusy dreva. Meditácia pôsobila ako do sveta vecí, ktoré boli zničené a prevedené do inej formy existencie, tak ako keď vyzdobíte človeka do pierok a vrhnete ho do útrob sopky. Tak to robili niektoré prírodné národy.

Pridaj komentár