Zasvätenie bolo venované ezoterickému odkazu, ktorý bo zanechaný v obrázkovej podobe a to hlavne obrázky hermetikov, alchymistov, obrázky mandál a obrázky arabských kobercov. Teda ide o jedincov, ktorí v histórii ľudstva aktívne pestovali ezoteriku a svoj odkaz vložili zámerne a cieľavedome do obrázkovej podoby.

Pokúsim sa tu zamyslieť nad celým systémom ezoteriky a celkovo nad vývojom ezoteriky. Máme jedincov, ktorí sú vo vnútri seba inak stavaní ako väčšina ľudských jedincov. Vešteckými technikami u týchto jedincov zisťujeme, že ich génové retiazky vo vnútri chromozómov sú od seba moc vzdialené na rozdiel od bežných ľudí, ktorí majú génové retiazky tesne vedľa seba. Teda ide o jedincov, ktorí sa s planétou Zem a celkovo s organickým životom na planéte Zem nedostali do vhodného súzvuku. Jednoducho sú na planéte Zem nespokojní a hľadajú niečo viacej ako bežný život bežných ľudí.

Ezoterici to nemajú jednoduché, sú vo vnútri iní a ich podvedomie chce žiť inak ako žijú bežní ľudia. Dostávajú sa často do vnútorných sporov s podvedomím v chromozómoch a génoch. Okolie a ľudská spoločnosť ich prirodzene núti žiť štandardným spôsobom života v komunite organického života na planéte Zem v zmysle prijmi ľudský rozmer existencie, absolvuj pubertu a školský systém, nastúp do práce, statočne pracuj, pravidelne chodievaj na dovolenku. Postaraj sa o potomkov, postav dom, počkaj si na dôchodok a na finále zvané prach si bol a v prachy (peniaze) si sa obrátil.

Ezoterici sú niečo ako bludní Holanďania, ktorí často zabudnú alebo v sebe potlačia, že sú iní. A naletia na hamburgerácke heslá v zmysle „ Si iný, my to rešpektujeme a skús svoje schopnosti použiť v prospech lepšieho života na planéte Zem. Dostaneš od nás možnosť zaradiť sa medzi hamburgerákov a svoje podvedomie prinúť na to, aby sa zapojilo do bežného ľudského diania“. A ezoterik zrádza svoju jedinečnosť, zaútočí na svoje podvedomie a využije ho resp. zneužije v prospech života na planéte Zem. Povieme si, prečo nie, je to prirodzené a úplne ľudské. No ezoterik nechápe, o čo vlastne takýmto prístupom prichádza. Máloktorý ezoterik je tak vhodne zorientovaný, aby pochopil, že jeho cesta nie je v tom, aby svoje jedinečné schopnosti odovzdal v prvom rade ľuďom a organickému životu na planéte Zem.

Ezoterici sú v podstate ľudskou spoločnosťou domotaní a na každom kroku tlačení k tomu, aby sa zapojili do prežitia ľudstva. Je to celkom prirodzené, že organický druh musí nestále bojovať o existenciu a nemá mnoho času na to, aby sa hlbšie zamyslel nad celkovým zmyslom organického života v kozme. Jednoducho treba pretvárať prostredie, produkovať potraviny a zveľaďovať ľudský rod. Našťastie podvedomie ezoterika je tak múdre, že si nedá diktovať, v žiadnom prípade sa požiadavke ezoterika nepodriadi a vždy mu vyhlási z jeho vlastného vnútra vojnu na život a smrť. Keď ezoterik odmieta žiť duchovne alebo univerzálne, tak to bude robiť počas jeho spánku a tak dosiahne svoje. Samozrejme, keď sa podvedomie z génov a chromozómov presadí v spánkovom režime, bude to na úkor prospešného spánku, fyzickej a psychickej regenerácie. Pokiaľ sa ezoterik pokúsi psychoterapiami vytlačiť podvedomie zo spánkovej roviny, tak podvedomie zaútočí na zdravotný stav a zatlačí ezoterika do chorobnosti. A ezoterik je odstavený od bežného života a v chorobe sa nedobrovoľne zaoberá sebou, svojím vnútrom a duchovnom. Pokiaľ sa ezoterik úspešne lieči, tak si podvedomie vyberie svoju daň v osude človeka a negatívne ovplyvňuje rozhodnutia ezoterika. Ezoterik sa stáva neúspešný a k tomu sa často pridáva psychická porucha. A podvedomie si znovu presadzuje svoj priestor. Dokonca sú takí ezoterici, ktorí použijú ezoteriku na to, aby posilnili ľudské ego a klasický ľudský spôsob existencie, ale podvedomie im to zase zráta večnou nespokojnosťou a prázdnotou. Jednoducho ezoterik, ktorý sa vydá na cestu k hamburgeráckemu spôsobu života, si užije svoje. Ešte môže nastať taký prípad ezoterika, ktorý pred podvedomím utečie do svojich vlastných bludov, vyfantazíruje si vlastnú krajinu, vlastný svet a tam sa uzatvorí ako pravý autista. Viacero exotických náboženstiev ponúka takúto ilúziu. A v prípade ezoterika si aj tu podvedomie vyberie svoju daň.

Bohužiaľ, prichádza po internete veľa ezoterických jedincov, ktorí svoj duchovný potenciál premrhajú v bežnom živote a ani si neuvedomujú, čo stratili a akú hamburgerácku ničotu pre seba nakúpili. Takýto ezoterik stráca jedinečnú príležitosť a stáva sa dobre školeným živočíchom, ktorý natrvalo svojou mysľou zostane v naručí planéty Zem. Len málo ezoterikov a to často pod tlakom osudu a zlého zdravia nastupuje ezoterickú cestu, ktorá vedie k odpútaniu sa od organického života v kozme. V mysli ezoterika a v jeho spomienkach sa postupne bude zrkadliť a ukladať niečo iné ako iba ľudský život. A ezoterik bude spoznávať hlboko svoju ľudskosť, bude spoznávať mimozmyslovo seba, svoje orgány, bunky, spomienky, bude spoznávať svet mŕtvych spomienok, bude spoznávať psychickým prienikom nekonečné diaľavy kozmu, svet atómov a častíc. Bude spoznávať svet dvojníkov a to, čo skutočne zostane po zániku nášho kozmu. Ezoterik bude v sebe zrkadliť nielen čas 100 rokov svojho života, ale aj to, čo bude za miliardu rokov a čo bolo pred mnohými miliardami rokov. Ezoterik sa svojou meditáciou mimoriadne vzďaľuje svojmu zvieraciemu základu, odtrháva sa hlavne prienikom do kozmu spojitosti s organickým životom na planéte Zem a spozná psychickým prienikom do kozmu aj iný organický život. Ezoterik má rokmi meditácie iný pohľad na kozmos, na organický život a na to, čo má v živote človeka skutočnú hodnotu. Ezoterik si uvedomuje, o čo by prišiel, keby svoje schopnosti obetoval v mene života na planéte Zem.

Ešte menej je ezoterikov, ktorí svoje schopnosti poskytli samotnej komunite ezoterikov a začali prepracovávať alebo spracovávať historickú ezoteriku, ktorá skorej pripomínala horu hnoja ako vrchol vyspelosti ľudskej rasy. A predsa sa našli aj takíto ezoterici, ktorí sa rozhodli prehrabať ezoteriku v rámci celej histórie ľudstva a dať jej nový rozmer a nový šat. Ezoterika sa počas posledných 15 rokov stala úplne niečím iným ako bola v rámci celej histórie ľudstva. Dostala systém 6. neurónových oblastí v ľudskom tele a 7. oblasti, ktorá spája všetkých 6 oblastí na rovine chromozómov vo všetkých bunkách. Ezoterika bola pretestovaná cez moderné vedecké poznatky o kozme. Rozhodujúcim momentom bolo zavedenie medicínskych pojmov do ezoteriky. Vynikajúce je, že všetko toto dianie sa zachytilo na internete a je dnes dostupné pre ezoterickú obec, ktorá pochopí, ako žiť a kam sa v živote uberať. Ezoterici dostali niečo ako inštitút, ktorý im dáva možnosti ezoterickej vzdelanosti bez toho, aby si uzurpoval právo rozhodovať, kto ezoteriku môže robiť a kto nie. Tak isto sa tu nepraktizuje idea, že niektorý ezoterik zastupuje univerzum a vytvára spojku medzi nekonečnosťou a bežným človekom. Ezoterik je tu sám za seba a svoje vlastné snaženie.

Ezoterika sa upratala do systému, kde vzbudzuje autoritu a z vedeckého sveta do seba prevzala všetko, čo by jej pomohlo definovať sa ako triezva a reálna oblasť ľudskej existencie. Výrazný podiel na tomto snažení majú psychiatrické poznatky. Ezoterici tohto moderného štýlu, ktorý do seba prijali ako aktualizáciu, hlavne psychiatrické stavy ľudskej mysle, dosiahli výcvikom patologických stavov jedinečnú možnosť všestranného rozvoja, ktorý tu doteraz nebol možný. Ezoterik si zvyčajne precvičoval a pestoval iba jeden ezoterický smer a to hlavne na základe svojho poškodenia, či už fyzického, alebo psychického. Dnes ezoterik môže zostať plne zdravý a psychicky štandardný a zároveň odcvičiť stavy všetkých druhov ezoterikov celej histórie ľudstva. A takýto fenomén tu zatiaľ nebol. Ezoterik tu má systém nacvičiť rôzne stavy mysle rôznych ezoterikov a takto dovŕšiť všestranný ezoterický vývoj na planéte Zem. Dokonca nácvik znetvorenia vlastného tela cez vlastné svalové platničky vo svaloch mu dovoľuje psychicky prenikať do kozmu a odpútať sa od pozemskej ezoteriky.

Ale to je už iná kapitola ezoteriky. Jedna kapitola bola spoznať, odcvičiť pozemskú ezoteriku a už je tu niečo naviac a to sú nové ezoterické trendy, ktoré priestorovo vedú k psychickým prienikom do kozmu. Samotným ezoterikom, ktorí viacej ako 15 rokov upratovali celosvetovú ezoteriku, je tento stav potešiteľný, ale tiež narážajú na to, že ich vlastné podvedomie je tak uspokojené týmto snažením, že už nedáva vhodné podnety, ezoterik musí ťahať svoje podvedomie do ďalších vývojových fáz. Hovoríme obrazne o ezoterike idúcej každý moment na Mont Everest. Tento vývoj a tento stav nie je jednoduchý ani pre tvorcov týchto vrcholových ezoterických výšin.

Vrcholová ezoterika už nie je pre bežných a začínajúcich ezoterikov. Dynamický vývoj a neustále inovácie v oblasti ezoteriky samotnú ezoteriku spravili extrémne náročnú a to hlavne v oblasti prírodných a kozmických vied. Kozmická a atómová ezoterika, ktorá sa realizuje cez dvojníkov, sa postupne začala odpútavať aj od dnešných vedeckých poznatkov. Nerobí sa to jednoducho, keď musí niekto opustiť bezpečie vedeckých skúseností a vedeckého dokazovania. Ale vývoj sa nedá zastaviť a ani to nechceme. Vytýčili sme si novú métu a tá je jednoznačne extrémne vysoká. Teda zájsť vo vývoji ezoteriky tak ďaleko, aby už nikto v histórii kozmu tento vývoj nedobehol a ezoterika v našom konaní nebola nikdy prekonaná. Alebo jej prekonanie by potrebovalo vytvorenie niekoľkých nekonečností.

A aby sme tieto ciele dosiahli, je potrebné sa stále viacej opierať aj o skúsenosti a bádania inej organickej hmoty v kozme, ktorá prenikla hlbšie do problematiky sveta atómov, ale aj makrosveta a to hlavne čiernych dier, anti čiernych dier, žiariacich dier, anti skrížených dier a pulzarov. Hlavne v tomto smere sa napájame na organický život, ktorý je mimoriadne geneticky a technologicky vyspelý. Zvyčajne už nežije na planétach a má svoje technologické objekty v kozme. Samotná organická hmota je premostená na anorganické technologické systémy a množstvo organickej hmoty je minimalizované. V kozme, ktorý pracovne vnímame ako maketu 12 000 banánov, nájdeme takýto organický život v dvoch – troch prípadoch. Už tu ani nejde o organický život v pravom slova zmysle, ale o anorganickú technológiu, kde prežíva časť organickej hmoty. Je to ako robot, ktorý vyvinuli ľudia a z človeka doň vložili iba veľký mozog. Je to celkom zákonitý proces, že organická hmota lepšie prežije v kozme, pokiaľ sa obklopí technológiou a seba samu zredukuje na minimum.

Ezoterik vo svojom vývoji ide ešte ďalej a usiluje sa o ezoteriku cez systém dvojníkov. Dvojník sa vytvára zo psychiky ezoterika pred ním, kde sú iba atómy vzduchu a energie a tu môže fungovať a existovať iba niečo anorganické a nie organické. Ezoterik si vytvára celistvého dvojníka, aby sa s ním premostil ako jeho dvojča a stali sa jedno telo a jedna duša. Ako dve zrastené siamské dvojčatá. Ezoterik si je vedomý, že dvojník je anorganická záležitosť a ezoterik je organický. Že prerastenie organického ezoterika anorganickým dvojníkom je potrebné pre ďalší ezoterický rast. Je to vlastne jediná možnosť, ako v ezoterike napredovať. Anorganický dvojník prerastie do ezoterika a to mu dovolí operovať psychicky na úrovni atómov a častíc, kde by iba organický ezoterik sám nemohol psychicky operovať. Pre ezoterika je životne dôležité, aby prerástol s celistvým dvojníkom. Organický ezoterik sa vybavil anorganickým dvojníkom ako svojou jedinečnou technológiou, ktorá mu dovoľuje vskutku jedinečné veci. V prvom rade psychicky prejsť cez anti čierne skrížené diery a spoznať kozmos (12 000 banánov). Bez anorganických dvojníkov je to nemožná záležitosť. Pomocou anorganických dvojníkov, či už vcelku, alebo nasekaných nemožno spoznať to, čo zostalo po kozmoch, ktoré tu boli v minulosti. Bez anorganických dvojníkov vcelku alebo nasekaných nemožno robiť reinkarnáciu, čo je vlastne ten najefektívnejší spôsob uloženia svojich spomienok vcelku, ktoré vydržia aj zánik nášho kozmu. Bez dvojníkov nemôžeme ezoteriku dotiahnuť do nových dimenzií a vhodne ju rozvinúť.

Skúsime sa zamyslieť nad zbierkou ezoterických skúseností, ktorú po sebe zanechali pravekí ľudí, prírodní ľudia a niektoré civilizácie ako stará Egyptská kultúra, Mayská kultúra, Arabská kultúra, Indická kultúra, jednotlivé ezoterické spolky a osobnosti ezoteriky. Zdrojom z minulosti pre dnešného ezoterika sú hlavne magnetické záznamy v magmatickom jadre planéty Zem. Tu každý živý organizmus uložil kópie toho, čo robil. Ezoterik sa musí naučiť špeciálnu vešteckú techniku, vyhľadať požadované magnetické záznamy, stiahnuť ich do seba a potom k nim zo spomienok priradiť správne predstavy. Nepoužíva na to fantáziu, ale rýchly výber a opakovanie vhodných spomienok, ktoré priraďuje k magnetickým záznamom. Zdrojom informácií pre meditačné účely je svet mŕtvych spomienok, ktorý je okolo nás a zomierajúci organizmus ho napĺňa všetkým, čo uložil do svojich neurónov. Samozrejme, spomienky jednotlivých ľudí sú často rozpadnuté, alebo sa stali súčasťou iných zoskupujúcich sa informácií vo svete mŕtvych spomienok. Vhodný zdroj spomienok pre meditačné účely sú aj samotní dvojníci, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa a tento už zomrel. Aj tu treba rozvinúť špeciálnu vešteckú techniku na čítanie týchto záznamov. Dobrým zdrojom spomienok sú aj neuróny v mieche každého živého človeka. Znovu si musí ezoterik vybudovať špeciálne veštecké schopnosti, aby tieto záznamy vedel dekódovať a správne pochopiť.

Nie všetky spomienky pre ezoteriku sú tak nedostupné. Niektoré sú uložené v podobe stavieb, kresieb, sôch, kobercov. V rámci vytvárania zbierkového fondu spomienok na ezoteriku sme sa v dnešnom zasvätení dostali k dvom zaujímavým zdrojom a to sú alchymistické a hermetické obrázky. Tieto ploché kresby zostali hlavne po európskych ezoterikoch. Nájdete si ich na týchto stránkach v Galérii v Hermetickom múzeu. Ide v podstate o individuálnych ezoterikov, ktorí svoje meditácie a ezoterické umenie uložili pomocou kresby. Zvyčajne sa jedná o symbolickú kresbu. Teda keď tam niekto z hermetických ezoterikov nakreslil lampáš, tak to nie je zdroj svetla, ale jeho symbol a tento symbol vyjadruje určitý ezoterický stav a určitú mimoriadnu schopnosť. A každá postavička, každé zviera alebo vec je vlastne určitý druh reči pomocou obrázkov. A tieto sa musí ezoterik naučiť špeciálne dekódovať. Nie je to jednoduché, pretože každý hermetik si spravil vlastnú reč a vlastné vyjadrovanie pomocou vlastných znakov. A tak každý hermetický obrázok treba osobitne dekódovať, čo si už vyžaduje značnú vešteckú zdatnosť v ezoterike a aj mať za sebou odcvičené množstvo ezoterických techník a stavov. Na začiatok pre ezoterika stačí, keď si neustále dokolečka pozerá hermetické a alchymistické obrázky a dobre si ich ukladá do pamäte so želaním, aby ich počas ezoterickej praxe zrealizoval. A tak sa ezoterik k hermetickým obrázkom neustále po určitom období vracia a znovu a znovu nad nimi medituje a usiluje sa ich dekódovať.

Zasväcované osoby prešli už niekoľkými zasväteniami do hermetických a alchymistických obrázkov. Najprv si ich mnohokrát pozerali a zároveň sa napájali na spomienky o hermetizme v ľudských mysliach, potom v magnetických záznamoch, potom vo svete mŕtvych. Zasväcovaným osobám bol podávaný odborný výklad o spôsobe vyjadrovania sa cez obrázkové symboly. Znova sa zasväcované osoby napájali na osoby, ktoré sa počas život venovali symbolickému vyjadrovaniu a spísali o tom rôzne slovníky a lexikóny. Zasväcované osoby precvičovali aj tvorbu vlastného písma. Hovoríme tajného písma, ktoré si tak často robia deti pre seba. Ku každému písmenu abecedy priradia nejaký geometrický objekt alebo čiaru. Potom si napíšu vetu alebo slovo a priradia k nemu vlastný symbol. Napríklad svet mŕtvych pre niekoho môže byť umelý chrup. Pre niekoho iného to môže byť jantár a v ňom zaliaty hmyz a podobne. Týmto všetkým prechádzali zasväcované osoby a v tomto zasvätení sa mala symbolická hermetická ezoterika previesť cez systém dvojníkov. Systém dvojníkov je vrcholová ezoterika, ktorá vychádza z tvorby bioenergetických objektov z poškodených a zmutovaných epitelových buniek na povrchu orgánov v ľudskom tele. Pojem dvojník je známy aj z psychiatrickej praxe a popisuje sa ako niečo, čo neustále človeka nepríjemne obťažuje a núti ho robiť čudné veci. Zasväcované osoby si nahodili stav nasekaných dvojníkov, ktorých si už predtým vytvorili a pomocou nich „konzumovali“ všetky dostupné obrázky z hermetickej knižky, ktorá ich obsahovala asi 4 000.

Po ukončení prezerania hermetických obrázkov, ktoré trvalo asi hodinu, si zasväcované osoby vytvorili pred sebou z modifikovaných epitelových buniek dvojníka a tento dvojník požadoval, aby sme mu zo spomienok odovzdali hermetické a alchymistické obrázky; dvojník pred ezoterikom obrázky triedil, vyhodnocoval, navzájom preskupoval a miešal jednotlivé symboly. Potom ich prekladal do symbolov, ktoré by používal jednotlivý ezoterik. Novovzniknuté hermetické obrázky v hlave ezoterika vhodne pomenil s cieľom ďalšieho vývoja. Prekonal tak negatívnu stránku hermetických ezoterikov, ktorí sa často izolovali a nekomunikovali spolu. A ezoterik môže túto tradíciu v sebe svojsky rozvinúť a pomocou dvojníkov včleniť hermetické smery do dnešnej ezoteriky dvojníkov. Ezoterik si predstavuje jednotlivé hermetické obrázky a prepíše si ich do vlastných symbolov pod dozorom dvojníka. Potom pod dozorom dvojníka upravuje už vlastné hermetické obrázky, aby boli ezoterikovou súčasťou.

Ďalšiu jedinečnú zbierku ezoterizmu v podobe kobercov, respektíve tkaných obrazov na stenu po sebe zanechali arabskí ezoterici. A tak sme si zadovážili 1000 stranovú knihu, ktorá v sebe obsahovala do 5 000 rôznych druhov arabských kobercov z múzeí celého sveta. Zasväcované osoby s týmto materiálom už v minulosti pracovali podobne ako s hermetickými obrázkami. Postupne sme sa prepracovali k tomu, ako vlastne arabskí ezoterici meditovali pomocou kobercov. Neustále pri nich prevádzali jednoduché matematické merania, dĺžky, šírky a zapisovali si získané údaje. Na tom by nič nebolo, ale do kobercov vkladali rôzne duchovné znaky a motívy z celého sveta. Každý koberec matematicky meditovali, až kým nevyčerpali všetky možné matematické kombinácie jednotlivých častí a úsekov. Skorej sa to podobalo matematickej kombinatorike v zmysle matematických permutácií a variácií. Zasväcované osoby používali jednotlivé oblasti matematických metód. Samozrejme to viedlo vo vnútri zasväcovanej osoby k vytvoreniu neustále matematizujúcemu systému. Na čo sa ezoterik pozrie pomocou dvojníkov, čo premýšľa, to sa neustále matematizuje pomocou meraní a výpočtov. Takýto prístup dovoľuje, aby mohol ezoterik psychicky prenikať, kde sa mu len zachce a nemusí používať množstvo rôznych iných postupov.

Zasväcované osoby tvorili pre arabské a perzské koberce dvojníkov z poškodených epitelových buniek a vytvorení dvojníci do seba nasávali množstvo arabských kobercov. Spoločne s ezoterikom ich znovu matematizovali a keď ich zmatematizovali, tak začali tento mechanizmus prenášať aj do tela ezoterika, do jeho spomienok a potom do jednotlivých oblastí, či už sveta mŕtvych, astronomického kozmu, k organickému životu v kozme, k dvojníkom, ale aj do atómov a častíc. Za niekoľko desiatok minút zmatematizovali doslova všetko. Celé to pripomínalo patologický stav niektorých matematikov, ktorí z matematiky zblbli v tom zmysle, že ich mozog už matematizoval sám bez toho, aby to matematik chcel. Ale to je niečo úplne iné, ezoterik takýto mechanizmus chce vedome a nevzniká ako patológia v matematikovom mozgu. Prekvapujúca bola požiadavka tohto matematického dvojníka, aby sme ho nenasekali na kúsky, ale vymenili za celistvého dvojníka pre reinkarnáciu. A keďže želania dvojníkov sú pre ezoterika zákonom, tak sme matematického dvojníka nezlikvidovali a nahradil doterajšieho celistvého dvojníka pre reinkarnáciu. Teda ezoterici na zasvätení dostali nového celistvého matematického dvojníka a toho starého sme nasekali na kúsky. Je to znovu zásadná zmena v reinkarnačnom snažení s cieľom uchovať svoje spomienky pokope v systéme dvojníkov, ktorí dokážu odolať aj kolapsu dnes známeho kozmu.

Aby som bol úplný, tak tu treba spomenúť ešte jednu hodnotnú zbierku pre meditačné účely a to sú náboženské obrazy jednotlivých náboženských zoskupení. Na náboženské obrazy sme kontemplovali už dávnejšie v šedej kôre veľkého mozgu. Predstavili sme si jednotlivé náboženské obrazy zo spomienok a použili sme sugeratívny stav, že sme pripravení spraviť čokoľvek, čo nám náboženský systém prikáže. Samozrejme, iba v rovine predstáv, ale v pocite, že tak robíme v skutočnosti. A takto sme robili s každým náboženským obrazom, kým sa nerozpustil v čírom svetle blaženosti. Teraz môže ezoterik znovu vyberať svoje spomienky z pamäte a tentokrát ich môžu upravovať práve dvojníci a nie ezoterik sám v systéme kontemplácie. Nasekaní dvojníci budú postupovať inak a pomenia náboženské symboly v náboženských obrazoch. Teda zmenia poradie, pridajú alebo uberú nejaké tie symboly, potom ich zmenia na symboly, ktoré sú typické iba pre jednotlivého ezoterika a to tak, aby plne vyhovovali systému dvojníkov.

Pridaj komentár