Zasvätenie smerovalo do ezoteriky dvojníkov, ktorých ezoterik tvorí z poškodených epitelových buniek, nechá na seba pôsobiť a nakoniec zlikviduje cez systém plastických predstáv pyramíd. Ezoterikovi zostanú iba roztrúsené predstavy v spomienkach svojich neurónových buniek.

V zásade máme za sebou rýchlu čiaru prieniku do problematiky dvojníkov, ktorých tvorí ezoterik na diaľku cez poškodené epitelové bunky. Premostí sa na nezhubne bujnejúce epitelové bunky okolo orgánov tela. Prienik je cez vlastné bunky a kozmické vedomie, kde sa vytvára energetické premostenie popísané v UFO ezoterike. Doteraz sme tvorili dvojníkov iba z poškodených epitelových buniek orgánov ľudského tela. Tentokrát sme pripravili zasvätenie do dvojníkov, ktorých budeme tvoriť z poškodených epitelových buniek miechy. Prieskum naznačuje, že títo dvojníci sú trochu iní ako z poškodených epitelových buniek okolo povrchu orgánov ľudského tela. Dvojníci z poškodených epitelových buniek miechy majú mimoriadny záujem riešiť tak povediac skoro neriešiteľné problémy. Doslova si vyberajú v ľudskej mysli riešiť krkolomné problémy. A to nás mimoriadne zaujíma. Ďalej budeme robiť zasvätenie aj do dvojníkov z poškodených epitelových buniek ľudskej kože. Títo dvojníci vykazujú mimoriadnu húževnatosť v dosahovaní cieľov, ktoré si ezoterik spolu so spomienkami dvojníkov vo svojich spomienkach ponechal.

Samozrejme, že sme znovu previedli rozsiahle veštecké šetrenie žijúcich jedincov, ktorí majú vo svojej psychike vybudovaných miechových a kožných dvojníkov. Tak isto sme veštecky šetrili vo svete mŕtvych spomienok a aj v magnetických záznamoch magmatického jadra planéty Zem. Tieto informácie budú mimozmyslovo presunuté do neurónov cez systém zasvätenia. Tým prevezmeme teoretické a čiastočne aj praktické schopnosti našich predchodcov. Poteší, že toto bol posledný veštecký výskum ľudskej rasy a jej sveta mŕtvych. Je koniec jednej etapy ezoteriky, ktorá zatvorila brány planéty Zem a organického života na tejto planéte.

Teda tvoríme dvojníkov podľa toho, ako si to sami vyžadujú a to na všetky druhy ezoteriky. Tvoríme dvojníkov pre hlbšie spoznanie sveta mŕtvych spomienok, ktoré vytvoril človek alebo aj iná organická hmota. Je jasné, že dvojníci zistili a vložili do našich myslí nepríjemnú predstavu o tom, ako si organická hmota a jej právo na život všetko zotročilo pre vlastnú existenciu. Na tento fakt poukázali dvojníci a odporučili, aby sme realizovali vyšší druh reinkarnácie, ktorá nebude závislá na organickom živote v kozme. Teda reinkarnácia na úrovni atómov a častíc a nie na úrovni prvkov, planét a súhvezdí. Dvojníci vytvorili systém tretieho oka z miechy a jej neurónov. Ezoterik sa už iba pozerá do kozmu a nepreniká tam psychicky, ale posiela tam spomienky svojich dvojníkov, ktorí tam preniknú rýchlejšie, naraz na mnoho miest a prevezmú odtiaľ požadované informácie. Pre ezoterika je tento systém šetrnejší a na dôvažok bežná psychika ezoterika už nie je schopná prenikať priestorom skrížených anti čiernych dier. Tu sa všetko mení v zlomku sekundy. V ruke držíte kľučku dverí a v sekunde je z toho fľaša a v ďalšej sekunde je to pes. Sem do tohto priestoru môžu preniknúť iba dvojníci zo spomienok, ktorí boli na to dopredu stvorení ezoterikom.

Dvojníci zo spomienok pozmenili aj snovú ezoteriku nazývanú aj transcendentálna. Najprv vytvorili systém somnambulných kotúčikov vytvorených z energií ľudského tela. Sú vnímateľné iba veštecky školenými zmyslami ezoterika. Ďalej nám ukázali cestu k námesačnosti a tvorbe energetických masiek. Viedli nás k uctievaniu slnečných lúčov a odrazeného svetla od planét. Dnes už nepoužívame kotúčiky alebo masky, ale iba odrazené slnečné svetlo z rôznych končín kozmu.

Dvojníci pozmenili aj fungovanie z mozočku. Mozoček začal slúžiť ako archív pre evidenciu kúskov spomienok na dvojníkov. Ezoterik prestal myslieť z podnetu dvojníkov z predného mozgu a tak isto mozočku. Dnes myslíme výhradne cez kúsky dvojníkov v spomienkach. Mozoček prevzal kontrolu nad tým, aby sa kúsky dvojníkov nespájali do celku. A mozoček tak robí cez systém zomierajúcich osôb. Dvojníci v mozočku naznačili aj cestu k tomu, aby sme dokázali tvoriť veľa dvojníkov a zároveň ich likvidovali a ukladali do tela ako spomienky. Tento geniálny systém priniesli dvojníci a umožnili nám prijať systém dvojníkov v ich plnom rozsahu a jedinečnosti.

Dvojníci pozmenili aj systém miechy a vytvorili z nej pozorovateľňu do kozmu, k organickému životu v kozme a do sveta mŕtvych. Zase nám dovolili šetriť svoju ľudskú nedokonalosť a umožnili prenikať tam, kde by sme nemohli.

Dvojníci pozmenili aj systém fungovania v brušnom mozgu a premostili sa na zdokonaľovanie samoliečiteľských schopností v ľudskom organizme cez neuróny v stene hrubých a tenkých čriev. Dali nám jasne na známosť, že treba v hĺbke buniek rozbiť a spomaliť biologické hodiny ľudského veku. Naznačili nám skutočnosť, že nemáme túžiť žiť dlho, ale žiť určitý čas a naplno, ako sa len dá. Nie je dôležitá dĺžka života, ale čo ste a koľko ste toho za život prežili, prijali informácií a čo všetko ste spoznali v sebe a v kozme. Systém prepojenia dvojníkov na brušné pudy plne využijeme na extrémnu psychickú výkonnosť v zmysle prežiť toho 30 krát viacej ako bežný človek.

Dvojníci pozmenili aj systém ganglií v ľudskom tele. Do príchodu dvojníkov sme používali ganglie na prienik do kozmu. Teraz používame ganglie na tvorbu mini objektov ako sú čierne diery, anti čierne diery, pulzary, žiariace diery, skrížené anti čierne diery a slnečné planéty, čo využívame pre rôzne ezoterické stavy. Teda napríklad aj pre liečbu alebo ničenie chorých buniek.

Dvojníci pozmenili aj systém fungovania ezoterika v bunkách a vnútorných štruktúrach buniek ako sú chromozómy, gény, génové sekvencie, molekulárne štruktúry. Pozmenili celú Silvovu školu do úrovne kvantovej fyziky. Teda na úroveň atómov a vrstiev častíc. A vlastne dvojníci fungujú ako anorganické objekty z tejto roviny sveta. Dvojníci nám dávajú potenciál prevedenia ľudského intelektu práve na túto rovinu existencie, kde už neplatia biochemické zákonitosti.

Dvojníci nám dovolili pochopiť, ako sa plne psychicky odpojiť od planéty Zem a od jej organického života. Zároveň nás upozornili na to, že pokiaľ sa primkneme k organickému životu v kozme, tak vymeníme jedno organické väzenie za iné, ale trochu väčšie. A v podstate sa doslova dostaneme z dažďa pod odkvap. A dvojníci nám definitívne pomohli v tom, aby sme nemrzačili kozmické zákonitosti tým, že ich chceme robiť v prospech organického života a priestoru, v ktorom bojuje o svoju existenciu. Závislosť a posluhovanie organickému životu deformuje poznanie pravdy o kozme a jeho zákonitostiach. Samozrejme, že plne rešpektujeme ľudstvo a potrebu organického života bojovať o svoju existenciu a prežitie. Ale to už nie je pre ezoterika to hlavné a najdôležitejšie. Ezoterik, ktorý dosiahol uvoľnenie svojho intelektu od diktátu buniek a pridal sa na stranu anorganických dvojníkov, má právo takto konať a opustiť princíp solidárnosti organického života v kozme. V zásade by takto ezoterik nekonal, ale bohužiaľ, nemá na výber, pokiaľ chce napredovať v ďalšej ezoterickej duchovnosti.

Dvojníci, pokiaľ ich ezoterik nebude znásilňovať v prospech organického života a priestoru, v ktorom organický život v podstate vedie boj o svoju časovo obmedzenú existenciu, mu jasne naznačia, že genetická a technologická rozumovosť nakoniec vytvára ešte väčšiu závislosť na prostredí, v ktorom žije organická hmota. Je to krásne cítiť pri psychických prienikoch mimo telo ezoterika k organickému životu v kozme. Organický život v kozme –UFO, pokiaľ je technologicky a geneticky schopný zásadne meniť prostredie, sa stáva totálne závislý na prostredí, ktoré umelo vytvoril a genetické zmeny, ktoré na sebe realizoval, sú dovŕšením zotročenia organického intelektu. A ezoterici v zásade neradi psychicky navštevujú takéto vyspelé formy organického života. Cítiť tu úplný odklon od univerzálnosti kozmu, jeho zákonitostí a možností. Intelekt takéhoto organického života nadobudol definitívne zotročenie do priestoru a času vlastného zničenia. V zásade kozmos je rýchlo a radikálne sa meniace prostredie a z hľadiska pohľadu cez miliardy rokov je schopný meniť tiež radikálne fungovanie. Samozrejme, koho z ľudí by malo zaujímať, čo bude o niekoľko miliárd rokov? Drvivú väčšinu ľudí nezaujíma, čo bude o 10 rokov. No ezoterik sa v prvom rade zaujíma o to, čo zostane v podobe spomienok po jeho smrti a musí mať teraz na pamäti, ako pripraví svoju reinkarnáciu. A tu musí kalkulovať s miliardami a biliónmi rokov a nekonečnom. Ezoterik tu a teraz má iba jednu príležitosť uvoľniť svoj intelekt od organického života v kozme a do priestoru organického života v kozme, a tak isto aj od sveta mŕtvych spomienok, ktoré sú tiež v tomto priestore a premostené k organickému životu. Ezoterik si cez dvojníkov uvedomuje, že za bilióny rokov sa kozmos zásadne zmení a nikto nevie, k čomu sa zmení. A preto víta jedinečnú príležitosť ukončiť duchovný vývoj na planéte Zem a začať realizovať ezoteriku, ktorá už prirodzeným vývojom opustila ľudstvo na tejto planéte. Upozorňujem, že takýto druh slobody je nutné dosiahnuť vyčerpávajúcou praktickou ezoterikou a nie iba deklarovaním a prehlásením – Ja to chcem. Vývoj je nutný a až po praktickom vyčerpaní ezoterického potenciálu je možné sa začať vzďaľovať a oslobodzovať od ľudstva, organickej hmoty a priestoru, v ktorom existuje.

Je naivné si myslieť, že oslobodenie intelektu sa dá dosiahnuť tým, že ho potlačíme ako v niektorých východných systémoch. Je naivné si myslieť, že oslobodenie intelektu je možné dosiahnuť asketickým odpútaním sa od tela a zanedbaním starostlivosti o zdravie. Je naivné si myslieť, že pokiaľ sa človek bude umŕtvovať, svoj intelekt od planéty Zem a ľudstva oslobodí. Iba za života vstúpi do sveta mŕtvych spomienok. Je naivné z pohľadu dvojníkov si myslieť, že uctievaním zvierat ľudská duša a v nej intelekt bude môcť vo svete mŕtvych voľne putovať. Niekto zabudol pri tejto duchovnej technike pochopiť, ako sa vlastne pohybuje, ako ďaleko sa dostane vo svete mŕtvych. Máme na mysli reálne vzdialenosti od planéty Zem. Niektorí ezoterici ani netušia, kde sú hranice možností rozmnožovania a existencie organického života v kozme. Posmrtné putujúce záznamy vo svete mŕtvych spomienok ani netušia, kde sa pohybujú a nechápu, že sú oblasti, ktorými posmrtné záznamy nemôžu prejsť. Ezoterici neboli schopní do dnešných dní rozvinúť vlastný systém existencie a vo svojom šialenstve sa upli na minulosť a autority tejto minulosti a vytvorili si z toho stánok dogmatizmu, tradicionalizmu a ortodoxnosti. A spravili iba to, že zakopali svoju jedinečnú možnosť teraz a tu dosiahnuť oslobodenie svojho intelektu od planéty Zem a organického života na planéte Zem. A nielen toho, zároveň sa takto orientujúci ezoterici vzdali ešte vyššej idey a to oslobodenia sa od všetkej formy organického života v kozme a priestoru, ktorý ho tvorí. V zásade sa takto ladení ezoterici stali totálne závislí na organickom živote a planéte Zem. Sú na tom horšie ako bežní „hamburgeráci“, ktorí sú v kolotoči života organickej hmoty ako jeho obete. Samozrejme, že niet úplnej slobody a je iba vývoj k vyšším formám slobody ľudského intelektu. A v tomto prípade je to radšej závislosť na anorganických dvojníkoch, ako na organických bunkách vlastného tela.

Je možné použiť dvojníkov aj pre vlastné účely. Na jednej strane odpájame systém dvojníkov od planéty Zem a od organického života na tejto planéte a určitej skupine dvojníkov dávame plnú slobodu a nezávislosť na priestore a organický život. No aby sme svoj intelekt mohli povýšiť na tento princíp slobody a zároveň novej závislosti na anorganických dvojníkoch, tak sme pripravení tvoriť časť dvojníkov aj pre bežný pozemský život a uspokojenie dostatku príjmov a dostatku zdravia. Vyšpikujeme tvorenie dvojníkov pre bežný život, ale za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre vlastnú duchovnú činnosť.

Samozrejme, pokiaľ chcem byť plne úprimný, musím sa pokúsiť definovať, aj čo negatívne prináša závislosť od dvojníkov po odpútaní sa od buniek vlastného tela a organického života na planéte Zem celkovo. V prvom rade musíme zradiť organickú hmotu a dať jej zbohom. Čo nie je jednoduché a vyžaduje to preskupenie celej psychiky ezoterika. Už niekoľkokrát sme prerábali vnútorné systémy. V prvom rade to bolo pri použití anjelských sfér detských dyslektikov, ktorí zanechali vo svete mŕtvych spomienok svoje záznamy. Museli sme všetky naše dôležité rozhodnutia prekladať na posúdenie, či tieto snaženia budú aj v budúcnosti úspešné, či sú pozitívne postavené voči ezoterikovi a okoliu. Teraz sú tu anjelskí dvojníci, ktorí sú dynamickejší ako predošlý systém anjelských sfér tohto druhu. Potom sme sa, čo sa týka zdravia, podriaďovali brušnému mozgu a odovzdali sme mu starostlivosť o zdravie, výkonnosť a dlhovekosť. Teraz sú tu geriatrickí dvojníci, ktorí sa spojili s pudmi v brušnom mozgu a diktujú starostlivosť o zdravie. Celkovo systém dvojníkov uložený v spomienkach vyžaduje odovzdať im celú ezoteriku kompletne a ďalšieho duchovného rastu sa zúčastniť iba ako pozorovatelia, ktorí dvojníkov vytvárajú, ničia a ukladajú po kúskoch do neurónov svojho tela, ktoré sú vo všetkých chromozómoch ľudských buniek.

Ezoterik požiada mozoček v zadnej časti hlavy, aby aktivizoval systém dvojníkov a ezoterik sa cez mozoček dostane svojou psychikou do vnútra atómov a častíc. Ide o systém nácviku uväznenia v studni na sugeratívnej úrovni. Prienik a ukotvenie psychiky ezoterika v atómoch a časticiach samozrejme nedovoľuje normálne fungovanie a premýšľanie z predného mozgu alebo mozočku. Myslieť a konať možno iba cez systém dvojníkov v spomienkach. A to sa musí ezoterik naučiť. Dvojníci zabezpečujú kontakt cez zmysly s vonkajším svetom. V prípade odpojenia zmyslov od neurónov v mozgu dvojníci zabezpečujú mimozmyslové vnímanie priamo cez neuróny a z nich vytekajúce bioenergie. Ezoterik, pokiaľ môže, dáva prednosť mimozmyslovému vnímaniu sveta priamo cez neuróny a dvojníkov. Ezoterik môže psychicky prenikať cez neuróny mimo telo, ale keď začne pestovať systém dvojníkov, tak už psychicky nepreniká nikde a nechá prenikať všade dvojníkov. Dvojníci prenikajú namiesto ezoterika všade tam, kde treba, či už sa jedná o svet mŕtvych spomienok, organického života, kozmických objektov, astronómie. Ezoterik to môže veštecky vnímať cez systém miechy, ktorý dostal názov tretie oko. Dvojníci zabezpečujú ezoterikovi veštecké výkony. Teda určitá časť dvojníkov, iná časť dvojníkov blokuje požiadavky buniek vlastniť a ovplyvňovať dvojníkov. Časť dvojníkov sa pokúsi vysvetliť ezoterikovi zákonitosti bez vplyvu a závislosti na požiadavkách ľudských buniek. Dvojníci menia vnútro ezoterika, aby mohol psychicky operovať v atómoch a časticiach. Po meditácii s dvojníkmi ezoterik musí zážitky ukladať nie do chromozómov vo vnútri buniek, ale do roviny atómov a častíc. Keď tak nespraví, riskuje kolaps pamäte. Hovoríme tomu choroba prepracovaných intelektuálov, ktorí prekročili kritickú hodnotu množstva uložených informácií do vnútra neurónov na biochemickom princípe. Aj toto zabezpečia dvojníci.

Dvojníci v psychike ezoterika nefungujú ako u osôb s poškodenými epitelovými bunkami, ale prešli procesom likvidácie, aby mohli byť uložení do spomienok. Nejedná sa doslova o likvidáciu, ale transformáciu cez pyramidálne predstavy. Využili sme tento systém zo starého Egypta, kde bol používaný na transformáciu anjelských sfér detských dyslektikov, ale aj predstav šamanských národov o svojich božstvách. Transformácia vytvorila objekty podobné egyptským božstvám. Podobajú sa sochám v Egypte. No tieto trasformery nájdeme vo svete mŕtvych. Priestor je určený rovníkovou oblasťou. Ale treba tam ísť cez rané štádium klinickej smrti. V tomto prípade je dvojník transformovaný do roviny nasekaných kúskov spomienok na dvojníkov. Je to iný proces ako likvidácia dvojníkov a úplné znefunkčnenie. Dvojníci v spomienkach sú znesiteľní a možno mať zatiaľ neobmedzené množstvo dvojníkov. Samozrejme, že dvojníci vytvárajú určitý znesiteľný tlak, aby sa ezoterik vyvíjal a napredoval. Pokiaľ tak nerobí, tak počas niekoľkých mesiacov začínajú bolesti hlavy a možno sa ich zbaviť iba napredovaním podľa toho, ako to diktujú spomienky na dvojníkov. Dvojníci sú doslova nenažratí na extrémne naberanie informácií a to čohokoľvek a túto požiadavku treba uspokojovať. Dvojníci tvrdia, že genialita je aj o množstve informácií prijatých hlavne mimozmyslovo priamo cez neuróny a nie zmysly a následne neuróny. Ezoterik musí pravidelne zasadnúť a dať priechod voľnej meditácii podľa dvojníkov. Ezoterik môže prinútiť dvojníkov, aby meditovali určitú izolovanú oblasť. Môže ich prinútiť liečiť choré miesta alebo nestabilnú psychiku. No ako to budú dvojníci robiť, si rozhodnú sami, to nie je v kompetencii ezoterika.

Ezoterik sa musí prispôsobiť aj mimoriadne vysokému tempu napredovania. Keď niekto s nami nemeditoval dva mesiace, tak sa to dalo dohnať. Teraz stačí ísť na dovolenku na dva týždne a stratí orientáciu, kde sme sa cez dvojníkov v ezoterickej duchovnosti dostali. Dvojníci nastúpili extrémne rýchle tempo zmien a napredovania. Pripomína to inovačný systém niektorých firiem na tvorbu softvéru, vďaka ktorému systém vzdelávania na školách vedie už počas štúdia k zaostávaniu. Taký rýchly je inovačný modul psychickej amortizácie vytvoreného produktu. Klient ani poriadne nestihol niekoľko rokov využiť daný produkt a už musí prejsť na nový. A toto dvojníci milujú.

Dvojníci nemajú radi bežné predstavy, ako ich má človek mysliaci z predného mozgu. Uvediem symbolický príklad: z predného mozgu sa organický život v kozme vníma ako postava zeleného mužíka. Z mozočku sa vníma ako kombinácia častí organizmov na rôznej vývojovej úrovni. Dvojníci vnímajú všetko v matematických moduloch a radi do nich namontujú upravenú Einsteinovu rovnicu pre hmotu a energiu. A aj takému vnímaniu sa musí ezoterik postupne naučiť. Svet ako modelované prostredia matematických, fyzikálnych a biochemických znakov. A mozoček sa môže stať ideálny prostriedok takto vnímaného sveta na spôsob dvojníkov.

Tu si nájdete koordináty na mape sveta, kde žijú osoby, ktorých záznamy z neurónov sme použili pri zasvätení, alebo v danom mieste ležia ich pozostatky, ktoré nás viedli k spomienkam vo svete mŕtvych. Ide o osoby alebo ich mŕtve spomienky, ktorí tvorili dvojníkov z poškodených epitelových buniek orgánov.

01. Z oblasti Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,17).
02. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,13).
03. Z oblasti Mys Svätého Lukáša. Zemepisná šírka a dĺžka (G,9).
04. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,4).
05. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
06. Z oblasti Ostrov Labrador. Zemepisná šírka a dĺžka (D,13).
07. Z oblasti Sev. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (G,8).
08. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
09. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
10. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,3).
11. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,10).
12. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,11).
13. Z oblasti Irán. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,7).
14. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,6).
15. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,9). 16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,4).

Tu si nájdete koordináty na mape sveta, kde žijú osoby, ktorých záznamy z neurónov sme použili pri zasvätení alebo v danom mieste ležia ich pozostatky, ktoré nás viedli k spomienkam vo svete mŕtvych. Ide o osoby alebo ich mŕtve spomienky, ktorí tvorili dvojníkov z poškodených epitelových buniek miechy a kože. Alebo dvojníci, ktorí vznikali pri poškodení napríklad atómovým výbuchom, po ktorom osoba žila ešte pár hodín.

17. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (J,14).
18. Z oblasti Karibské more. Zemepisná šírka a dĺžka (H,14).
19. Z oblasti Portoriko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,14).
20. Z oblasti Jamajka. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,13).

21. Z oblasti Kuba. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,12).
22. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (M,14).
23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (M,14).
25. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,14).
26. Z oblasti Tuomoru. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,7).
27. Z oblasti Argentína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (Q,15).
28. Z oblasti Gvadalupe. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,8).
29. Z oblasti Ostrov Labrador. Zemepisná šírka a dĺžka (D,13).
30. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,11).
31. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
32. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15). 33. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,16).
34. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
35. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,17).
36. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,7).
37. Z oblasti Bengálsky záliv. Zemepisná šírka a dĺžka (H,10).
38. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,16).
39. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,14).
40. Z oblasti Brazília. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (J,17).
41. Z oblasti Ohňová Zem. Zemepisná šírka dĺžka (Q,13).
42. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (K,13).
43. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (Q,13).
44. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (,).
45. Z oblasti . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (,).
46. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (Q,14).
47. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a dĺžka (G,13).
48. Z oblasti Kolumbia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (A,11).
49. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,12).
50. Z oblasti Kamčatka. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (E,1).
51. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,5).

52. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,9).
53. Z oblasti Ostrov Labrador. Zemepisná šírka a dĺžka (D,13).
54. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
55. Z oblasti Bermudy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,14).
56. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,12).
57. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (G,11).
58. Z oblasti Ľad. Oceán. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (A,10).
59. Z oblasti Island. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,4).
60. Z oblasti Škandinávia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (C,5).
61. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (D,9).
62. Z oblasti Stalinov chrbát. Zemepisná šírka a dĺžka (D,14).

63. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (H,15).
64. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (F,2).
65. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (I,15).
66. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,15).
67. Z oblasti Jáva. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (L,13).

Prvá časť zasvätenia bola vedená klasicky. Prítomné zasväcované osoby dostávali od zasväcovateľa Sašu Puebla mimozmyslovými cestami spomienky, ktoré zozbieral alebo skopíroval zo žijúcich osôb s dvojníkmi, alebo spravil kópie do svojej mysle zo sveta mŕtvych spomienok. A tak isto Saša Pueblo vyhľadal magnetické záznamy o živých a mŕtvych osobách, ktoré sú zapísané v magmatickom jadre planéty Zem. Tieto informácie prijal do seba priamo cez 7 neurónových oblastí bez toho, aby do toho zapájal oči, nosnú sliznicu, nervstvo v koži, chuťové poháriky na jazyku, alebo ušné bubienky v uchu. Prijímal tieto informácie priamo cez neurónové bunky, ktoré sa odpojili od zmyslov, vyprodukovali bioenergiu a cez túto energiu a tento stav skopíroval tieto informácie do seba. Zároveň sa Saša Pueblo napájal priamo na neuróny zasväcovaných osôb a tieto osoby to mimozmyslovo prijali do svojej pamäte.

Zasväcované osoby prijali spomienky osôb, ktoré tvorili dvojníkov z poškodených epitelových buniek miechy a kože. A tak isto sem pripadli aj dvojníci vytvorení pri ožiarení epitelových buniek s tým, že dvojníci a tieto osoby žili ešte pár hodín alebo pár dní a vytvorili na tento čas veľmi agilných dvojníkov schopných naberať rýchlo a razantne všetky druhy informácií kde kade. Mali sme z týchto dvojníkov dojem, že sú mimoriadne schopní zbierať určitý typ informácií v rozsiahlych oblastiach. Príkladom môže byť dvojník z ožiarených epitelových buniek, ktorý mal záujem zbierať informácie o matematike zo všetkých ľudských hláv a robil tak naraz a skoro vo všetkých ľudských hlavách.

V druhej časti zasvätenia prítomné osoby sami vytvárali dvojníkov v aure pred sebou. Premostili svoji psychiku na poškodené miechové epitelové bunky cez vlastné zdravé bunky a vytvorili v aure pred sebou energetický obal vnímateľný výhradne veštecky školenými zmyslami. Takýto obal v aure sa začal sám oživovať a požadoval ukladanie určitých informácií z mysle zasväcovanej osoby. Samozrejme, že zasväcovaná osoba si želala vytvoriť dvojníka na oblasť dvojníkov z poškodených epitelových buniek miechy. Dvojník sa začal tvoriť a do seba postupne prijímal spomienky z vyššie uvedeného zasvätenia. Cez dvojníka ezoterik zároveň kontaktoval množstvo osôb, ktoré ešte žijú a majú dvojníka z poškodených epitelových buniek. Tak isto sa dvojník napája na spomienkové záznamy vo svete mŕtvych spomienok, z magnetických záznamov okolo nás. Vznikajúci dvojník očisťuje tieto odtlačky spomienok od ľudského vplyvu a chuti podriadiť dvojníkov pre záujmy života a biologického prežitia. Tak isto nafotené spomienky seká na kúsky a buduje z nich sám seba. Dvojník sám seba predstavuje v podobe matematických, chemických a fyzikálnych rovníc. Ezoterici, ktorí dvojníka zostrojili, ho z aury púšťajú do seba a nechajú ho, aby im pozmenil psychiku na existenciu dvojníkov. Tak isto mozoček si dvojníka zaevidoval. Potom ezoterik, ktorý dvojníka vytvoril, ho pozmení cez predstavy pyramíd na spomienkovú podobu, kde dvojník bude fungovať ako nasekané kúsky.

Ezoterik vytvára ďalšieho dvojníka v aure a tento dvojník bude hľadať v mysli ezoterika nedostatky v každej oblasti. Dvojník do seba nasáva spomienky na dvojníkov. Zase všetko čistí od ľudského vplyvu podriadiť všetko a všade princípu organického života. Premosťuje sa na udalosti, keď sa našla alebo realizovala zmena v určitých systémoch. V samotnom ezoterikovi vie tento dvojník určiť, kedy dozrel čas na zmenu a kde je v systéme najslabší článok, ktorý treba opraviť a pozmeniť, aby mohol systém v danej oblasti efektívnejšie fungovať. Dvojník je pustený dovnútra tela a porobí požadované zmeny v psychike. Potom ezoterik, ktorý dvojníka vytvoril, ho pozmení cez predstavy pyramíd na spomienkovú podobu, kde dvojník bude fungovať ako nasekané kúsky.

Ezoterik takto tvorí ďalšieho dvojníka, ktorý dokáže posúdiť, či v danom systéme dozreli podmienky na zásadnú zmenu. Hovoríme o radikálnej zmene a úplne novom prístupe v danej oblasti. Ezoterik vytvorí aj ďalšieho dvojníka na spôsob dvojníkov z poškodených epitelových buniek. Tento dvojník je mimoriadne húževnatý a dokáže naznačiť ezoterikovi, kde treba vyvinúť enormné úsilie, aby sa dosiahol vytúžený úspech. Ezoterik vytvára v aure aj dvojníka z ožiarených epitelových buniek, ktorý je schopný konať mimoriadne rýchlo a precízne v extrémne veľkom prostredí a v krátkom čase. Niečo ako zrýchlené konanie alebo štúdium za krátky čas. Ezoterik všetkých týchto dvojníkov pustí do seba. Vykonajú určité zmeny v psychike ezoterika. Potom ezoterik, ktorý dvojníkov vytvoril, ich pozmení cez predstavy pyramíd na spomienkovú podobu, kde dvojníci budú fungovať ako nasekané kúsky.

Po tvorbe dvojníkov je vhodné na určitý čas ísť do stavu autohypnózy, to je stav podobný zaspávaniu a nechať celé zasvätenie a tvorbu dvojníkov spracovať organizmu. Samotné spomienky dvojníkov pomôžu preniesť spomienky na zasvätenie do úrovne atómov a častíc.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár