Venujeme sa ezoterike dvojníkov, ktorá sa spája so systémom UFO. Pod UFO tu rozumieme existenciu organického života v kozme. Teda nie predstavy o tom, ako nás navštevujú v lietajúcich tanieroch, a tak isto nie je o zelených mužíčkoch s tykadlami. Na takéto nezmysly treba v ezoterike zabudnúť. Tak isto si treba uvedomiť, že ezoterika dvojníkov je vrcholová ezoterika, ku ktorej sa môže ezoterik prepracovať po 20. rokoch aktívnej meditácie. Teda každý deň aspoň 6 hodín meditácií. Bez tohto základu bude ezoterika iba v rovine zbožných želaní a nie reálna ezoterická prax.

V prvom rade si rozoberieme problematiku UFO a to tak, aby tomu každý jasne rozumel. Na planéte Zem je organický život a to hlavne z toho dôvodu, že v tejto časti sa vytvorili jedinečné podmienky značnej stability kozmického prostredia. Aj v iných častiach kozmu sa môžu takéto podmienky vytvoriť, kde základom je Slnko a určité planéty s uzavretým cyklom fungovania. Hovoríme o niečom ako planéte Zem a to je v určitom obraze vlastne „kozmický skleník.“ Ezoterik si uvedomuje, že najbližší život je v súhvezdí Barana asi tak na úrovni červov a v súhvezdí Vlasy Bereniky, teda hovoríme o našej Galaxii. V našej Galaxii sú ešte miesta, kde sú náznaky života. Organický život v týchto tichých miestach kozmu vznikol priamo z anorganických látok, alebo sem mohol byť prenesený z inej oblasti kozmu. V zásade je to jedno, keď tam bol prenesený, znovu sa nastoľuje otázka, kde a z čoho vznikol. Ezoterik si uvedomuje, že tieto súhvezdia ešte miliardy rokov nebudú dostupné pre ľudskú rasu a jej technologickú vyspelosť. Ezoterik preniká do kozmu cez špeciálne upravenú psychiku a hovoríme o psychickom a nie technickom prieniku do kozmu. Takýto prienik do reálneho kozmu je možný a netreba si ho zamieňať s prienikom do svojich fantázií vo veľkom mozgu. Tu ezoterici najčastejšie robia chybu a často realizujú ezoteriku nie v reálnom priestore kozmu, ale iba vo svojej prebujnenej fantázii. Robia tak beletristickú ezoteriku a nakoniec sa stanú duševne chorými osobami. Psychiatria volá. Ezoterik na prienik do reálneho kozmu okolo planéty si musí odcvičiť množstvo meditačných techník, ktorých základ je v zdeformovaní a znetvorení tela. Teda osoby, ktoré sú od narodenia zdeformované, majú prirodzený potenciál, aby ich psychika prenikala do kozmu a tu aj fungovala. Ezoterik sa napája na takéto osoby a odcvičí si tento systém na základe sugerácie pokrivenia tela so psychickou koncentráciou do svalov.

Ďalej si treba vysvetliť, ako môže ezoterik kontaktovať organický život v nekonečných diaľavách kozmu. Tento kontakt realizujú iba niektorí poškodení jedinci a to cez vnútro svojich buniek. Deje sa tak najčastejšie cez vlastné chromozómy vo vnútri bunkového alebo mitochondriálneho jadra. Teda ich psychika sa chorobne prepadne do chromozómov a odtiaľ preniká do kozmu. Najčastejšie do našej Galaxie, ale aj do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. Možný je aj psychicky prienik do hlbších vzdialeností v kozme. Psychika tejto osoby prenikne cez bunky do kozmu a kontaktuje nájdený organický život v kozme. Premostí sa na bunky alebo bunkám podobné štruktúry organického života v kozme. Vznikne vzájomný trvalý psychický a zároveň energetický kontakt. Ezoterik musí mať potrebu takýto kontakt udržať a nelikvidovať ho a zároveň sa musí naučiť aj takýto kontakt ukončiť. Ezoterik postupne preniká do kozmu a spoznáva organický život v kozme. Nemá o organickom živote v kozme iluzórne predstavy sivých alebo čiernych mužíčkov. Lepšia predstava o organickom živote je z kusov nasekaných ľudských a zvieracích častí v kombinácii s rastlinami a kusmi technologických zariadení.

Ezoterici tohto zoskupenia už majú v sebe po dva alebo tri UFO. Prvé UFO majú najčastejšie pre stabilizáciu neriešiteľných psychických stavov. Zvyčajne takéto UFO majú od narodenia. Ďalšie UFO im bolo dodané do vnútra buniek pod názvom UFO 3. Ide o organický život vo veľmi optimálnych podmienkach v kozme. Toto UFO je na úrovni hmyzu na planéte Zem a zistili sme ho u niektorých dlhovekých jedincov. A tak sme ho každému meditujúcemu inštalovali do vnútra buniek. Tu zabezpečuje komunikáciu buniek medzi sebou navzájom. Ezoterici cvičili postupne systém dvojníkov a prepracovali sa k systému dvojníka 2 000 až 3000. Ďalej klasický systém tvorby dvojníka na základ spomienok zo 600 miliónov rokov pred naším letopočtom z neurónov miechy nemal potenciu prenikať hlbšie do kozmu. Aké sú to vzdialenosti, tak to si naštuduj z maketového systému: planéta Zem, Galaxia, 2 000 galaxií v „hrášku“, strúčiky v zemiaku, niekoľko zemiakov v banáne, sklady banánov po 10 000 banánoch, 10 skladov banánov tvorí maketu „dáždnika“, tisíc dáždnikov tvorí jeden sklad dáždnikov. Zatiaľ sme v kozme prenikli do vzdialeností, ktoré prezentuje asi 100 skladov dáždnikov po tisíc kusov. Dvojník neustále preniká hlbšie do kozmu, no už stratil potenciu razantnosti a nedokáže trvalo aktívne prenikať všade, a tak ezoterik prijíma do seba UFO Iveta.

Ide o špecifické UFO, ktoré žije v kozme a to pod vplyvom špecifického vyžarovania. Toto vyžarovanie je známe pod názvom MAGNETAR. Tieto objekty boli reálne popísané vo vedeckej astronómii. Možno si na internete o tom niečo prečítať, pozrieť obrázky a nájdu sa aj animačné videá. Magnetar je neutrónová hviezda s extrémne silným magnetickým poľom. Rozpad nestabilnej kôry sprevádzajú mohutné emisie vysoko energetického elektromagnetického žiarenia, predovšetkým röntgenového a gama žiarenia. Neutrónové hviezdy sú záverečným štádiom vývoja hviezdy. Vzniká ako pozostatok po výbuchu supernovy. Na základe súčasných matematických modelov súdime, že povrch neutrónovej hviezdy sa skladá z klasických atómových jadier a elektrónov. Atmosféra neutrónovej hviezdy je asi 1m hrubá a pod ňou je pevná „kôra“. Hlbšie sú atómy stále ťažšie s väčším počtom neutrónov (spravidla izotopy, ktoré by sa v pozemských podmienkach dávno rozpadli, za takto vysokého tlaku sú však stabilné). Hlbšie sa nachádza tzv. neutrónová hranica presýtenosti, teda hranica, kde môžu existovať jednak samotné voľné neutróny, ako aj atómové jadrá s elektrónmi. Smerom do hĺbky stále viacej ubúda jadier a pribúdajú voľné neutróny – v dostatočnej hĺbke už zostávajú iba neutróny – táto oblasť sa nazýva jadro. Presná podstata superhustej hmoty v jadre nie je ešte presne známa. Spravidla sa nazýva neutrónový degenerovaný plyn – ide (pravdepodobne) o supratekutú zmes neutrónov (malého podielu), protónov a elektrónov a s pribúdajúcou hustotou stále viacej zastúpených pionóv, kaónov, alebo tzv. podivné hmoty (orig. strange matter, odvodené od kvantovej vlastnosti pomenovanej ako podivnosť), ktorá zahrňuje zmes kvarkov ťažkých ako up a down. Pravdepodobne ide o hmotu zloženú z kvarkov neviazaných do hadrónov. Magnetické pole je fyzikálne pole, ktorého zdrojom je pohybujúci sa elektrický náboj (teda elektrický prúd). Magnetické pole možno teda pozorovať okolo elektrických vodičov, kde je zdrojom voľný elektrický prúd, ale tiež okolo tzv. permanentných magnetov, kde sú zdrojom viazané elektrické prúdy. Magnetické pole môže byť tiež vyvolané zmenami elektrického poľa.

Opakom magnetara je vyhasnutý magnetar, ktorý je možné používať pri psychickom prieniku do tohto systému cez dvojníka vešteckým výkonom. V ezoterike ho budeme volať antimagnetar.

Kozmický útvar magnetar pôsobí na existujúci organický život, ktorý dostal označenie UFO Iveta. Tento organický život sa dá pomocou dvojníka vyhľadať v kozme, ktorý v ezoterike vykresľujeme vo svojej mysli pomocou predstavy skladu po 10 000 banánov. Skoro v každom banáne nájdeme vrecká so zemiakmi. V každom vrecu zemiakov nájdeme po 1500 strukov hrachu a v každom struku asi po 7 hráškov. V každom hrášku nájdeme asi 2 000 lentiliek – čo sú galaxie a v každej galaxii sa nájdu súhvezdia, v súhvezdiach slnečné hviezdy a planéty. Keď zoberiete 10 skladov banánov po 10 000 banánoch, tak dostanete maketu dáždnika. A keď dáte spolu asi 1 000 dáždnikov, dostávate určité oblasti kozmu. Celkovo zatiaľ operujeme v priestore 100 skladov dáždnikov po 1 000 kusov dáždnikov. Keby sme chceli tieto vzdialenosti v kozme vyjadriť matematicky, tak asi takto: 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov). A to sú mimoriadne extrémne vzdialenosti, ktoré si ľudská rasa asi len ťažko dokáže predstaviť.

Teda máme tu v kozme organický život, ktorý môžeme vnímať ako niečo rastlinné a to strom, ktorý je prerastený niečím ako hovädzím mäsom. V tom mäse žije niečo ako chrobáky a pavúky. To je iba veľmi nepresná a hrubá predstava. A tento organický život nemá intelekt na úrovni človeka, ale skorej na spôsob našich domácich zvierat. A práve v blízkosti toho organického života UFO funguje niečo ako magnetar, ktorý spôsobuje poškodenia tohto organického života a ten musí cez svoje organické štruktúry prenikať psychicky do častíc cez atómy v prvkoch (prvky nájdeme v tuhých, plynných a kvapalných látkach). Ezoterik sa na UFO Iveta premostí cez svoje bunky a to najlepšie všetky bunky na organické štruktúry tohto UFO. Toto psychické premostenie vytvára u ezoterika energetický obal (voláme ho UFO obal) a UFO má pri sebe energetický obal ezoterika. Ezoterik si musí dať pozor, aby bol tento energetický kontakt reálny a nerealizoval sa iba v predstave v mieste hlavy. Aby sa nerealizoval iba napojením sa na aurický obal okolo ezoterika. Teda treba takýto kontakt dosiahnuť reálne z planéty Zem na planétu, kde UFO Iveta funguje reálne ako organický život. A tieto stavy treba mimozmyslovo prísne kontrolovať, aby ezoterik nepodľahol vlastnej fantázii. Ezoterik takýmto UFO premostením začína využívať to, že UFO Iveta disponuje prirodzeným prienikom do častíc v atómoch a prvkoch. Pripomínam, že na planétu Zem aktívne pôsobil asi pred 600 miliónov rokov p.n.l. podobný objekt a to magnetar. Stopy po tom zostali ako informácie na našich predkov v neurónoch miechy. Vlastne organický život na planéte Zem mal z hľadiska vrcholovej ezoteriky šťastie. Samozrejme, dnes už magnetar v našej slnečnej sústave vyhasol, ale z tohto obdobia zostal v génoch buniek zápis o tomto stave. A stačia správne genetické zmeny vo vnútri buniek a psychika takto poškodenej osoby začne pôsobiť a myšlienkami prenikať do časticového sveta. Psychiatri môžu tento stav sledovať pod diagnózou dvojník. Takáto osoba cíti, že ju niečo núti robiť veci a nevie, prečo. Prienik na úroveň častíc sme pomenovali práve pojmom zo psychiatrickej praxe. Ezoterik bez tohto poškodenia cvičí prenik do časticového sveta pomocou zápisu v mieche z obdobia 600 miliónov rokov p.n.l. a pomocou dvojníkov takto chorých jedincov. Samozrejme, zaradenie UFO Iveta do systému dvojníkov ezoterika dovoľuje využiť všetky druhy magnetarov v kozme na extrémne zrýchlenie prieniku do kozmu. A preto sme začali tento systém využívať.
Organický život v kozme a jeho členenie
Budeme hľadať vhodnejší systém pochopenia, ako sa vytvára a funguje organický život v kozme. Stojíme tu na zásade, že vznik organického života z anorganického je prirodzená samozrejmosť a to za podmienky, že k takémuto vzniku môže prísť. A je tak isto jedno, či vznikol život v danej oblasti, alebo sa sem presunul hoci na úrovni organických aminokyselín. Nemáme šialené predstavy, že organický život v kozme vyzerá ako zelení mužíčkovia. Organický život v kozme sa skorej podobá kombinácii zvieracích, ľudských a rastlinných častí, ktoré sú často nasekané na kusy a dokombinované ako v tej najdivokejšej fantázii.

Oblasti, kde život môže vzniknúť
Predpokladáme, že organický život v kozme musí vznikať vo veľmi podobných podmienkach ako na planéte Zem. Teda musí tam byť určitý zdroj energie ako je naše Slnko. Potom v danej oblasti sa nesmú diať extréme dramatické zmeny. Daná oblasť musí byť určitým spôsobom izolovaná od ostatného kozmického okolia ako je atmosférický obal planéty Zem a podobne.

Intelekt organického života na úrovni ľudskej rasy v tomto čase
Je možné kontaktovať organický život v kozme, ktorý je na úrovni ľudského intelektu. Takýto kontakt sa deje cez bunky ľudského tela, alebo cez systém dvojníkov a to je cez časticový svet.

Intelekt organickej hmoty vyšší ako u ľudskej rasy
V kozme je organický život, ktorý má omnoho vyšší intelekt ako organický život na planéte Zem. Výška intelektu sa posudzuje podľa toho, ako ďaleko je schopný organický život opustiť svoju domovskú oblasť na vytvorených technologických zariadeniach.

Kontaktovanie organickej hmoty v kozme za účelom získania informácií z prostredia
Ezoterik cez systém dvojníka kontaktuje inú organickú hmotu cez časticovú úroveň a to za účelom hlavne skopírovať ich poznatky o okolitom kozme, v ktorom organická hmota funguje. Ezoterik nesmie podľahnúť ilúzii o tom, že niekde v kozme je organický život viac ezoterický ako na planéte Zem. V tomto smere by sa mohol dožiť sklamania a to poriadneho. Organická hmota všade v kozme v prvom rade bojuje o existenčné prežitie. Organická hmota, ktorá je extrémne technologicky vyspelá, uniká z pôvodného prostredia, kde sa vyvinula a dobre chápe, že kozmos nie je vhodné miesto pre existenciu. A tak v prvom rade organická hmota túži a sníva o tom, ako by v kozme mohla fungovať v organickej podobe čo najdlhšie a na duchovno nepomýšľa. Prípadne musí bojovať o svoju existenciu a na duchovno jednoducho nie je čas. Vlastne môže nám do určitej miery závidieť. Nájdu sa aj výnimky, ako organický život pod označením UFO Okno, ktoré sa usiluje kontaktovať iný organický život a tieto spomienky v sebe zhromažďovať.

Kontaktovanie organického života za účelom získania určitých výhod a schopností
Ezoterik kontaktuje organickú hmotu v kozme a to hlavne za účelom získania mimoriadnych schopností. Ezoterici tohto zoskupenia majú v sebe dva alebo tri systémy trvalého kontaktu na niektoré druhy organického života v kozme. Ako UFO 3, ktoré je vo vnútri buniek a zabezpečuje lepšie kontaktovanie chromozómov v ľudskom tele. A teraz pribudlo UFO Iveta pre lepší prienik psychiky ezoterika do častíc cez systém magnetarov.

Systém delenia dvojníkov na určité skupiny
Samozrejme, že sa neustále usilujeme aj o lepšie definovanie a pochopenie systému dvojníkov. Pod systémom dvojníkov rozumieme psychický prienik na úroveň častíc v ezoterikovi, ale aj v kozme.

Vrcholový dvojník z pôsobenia magnetaru
V kozme existuje organický život, ktorý pod vplyvom magnetaru preniká psychicky do časticového sveta. Človek prirodzene operuje na úrovni tuhých, tekutých a plynných látok.

Dvojník na základe patologických prejavov
Organický život v kozme, ale aj na planéte Zem, kde zažil vplyv magnetaru, sa môže genetickými zmenami v organickej hmote znovu dostať do stavu, keď pri organickej hmote fungoval magnetar. Na planétu Zem mal magnetar vplyv asi pred 600 miliónov rokov p.n.l. A pokiaľ u človeka vhodne zmutujú epitelové bunky na povrchu orgánov, tak sa môže vytvárať systém dvojníkov a psychika preniká do častíc v sebe aj okolo seba.

Dvojník na základe mentálnych cvičení
Ezoterik si môže cestu do častíc preraziť tak, že sa hlavne napája na osoby, ktoré takéto poškodenie v systéme dvojníka majú a vycvičí svoje neurónové centrá, aby prenikali do časticového sveta.

Dvojník na základe dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa
Ezoterik môže psychicky kontaktovať dvojníkov, ktorí už nemajú svojho organického stvoriteľa pri sebe, teda bol zničený. Dvojník zostal na úrovni častíc na večné časy a tu ho môže ezoterik kontaktovať. To pomáha ezoterikovi vypestovať si systém dvojníkov umelo.

Fenomén reinkarnácie na rôznych úrovniach
Skoro každá organická hmota sa usiluje, aby prežila a udržala sa v blahodarnom kľude našej slnečnej sústavy. Informácie rodičov prechádzajú na deti a aj takto sa organická hmota reinkarnuje z jednej ľudskej osoby na druhú cez dedičné procesy.

Reinkarnácia v organickej hmote
Teda dvaja jedinci ľudského rodu splodia dieťa a toto dieťa si nesie záznamy o svojich predkoch a to v neurónoch miechy. Veštecky školenými zmyslami možno toto v neurónoch miechy objaviť a prečítať. Je mnoho ezoterikov, ktorí nič necvičili z ezoteriky a čerpajú svoje schopnosti a znalosti práve z histórie svojho rodu zapísanej v neurónoch miechy.

Reinkarnácia ako odkaz ľudských pozostatkov a činností
Niektorí jedinci sa usilujú uchovať ako mumifikované objekty. Narážame tu hlavne na egyptskú kultúru. Niektorí jedinci a celé národy chcú za sebou zanechať nejaké objekty a určité skutky, aby tí, čo prídu po nich vedeli, že tu niekto bol a niečo robil. Znovu klasický príklad Egypta.

Reinkarnácia do atómov vo svete mŕtvych spomienok
Už menej praktizovaná cesta uchovania spomienok ľudskej rasy. Viacej pestovaná u prírodných a pravekých kultúr ako v týchto dobách. Dnešní ľudia sa skorej vydali od sveta mŕtvych spomienok na úrovni atómov a pozornosť presunuli na živého človeka. Hlavne línia náboženských systémov vo svete. Ezoterik si uvedomuje, že spomienky po jeho smrti nezanikajú a prenikajú na úroveň častíc a tu sa môžu zhromažďovať, a pokiaľ sú nabité k túžbe reinkarnovať sa do živej organickej hmoty, tak je to možné.

Reinkarnácia do atómov ako súčasť kozmickej inteligencie
Pokiaľ bežný človek počas života nemal záujem o reinkarnáciu svojich pozostatkov a svojich spomienok, tak po smrti preniknú na úroveň atómov, ale tu sa stanú súčasťou spomienok iných, ktoré sú nabité túžbou uchovať spomienky po sebe s návratom do organickej hmoty.

Reinkarnácia do atómov a umiestnenie do objektu
Typická reinkarnácia a to hlavne v Tibete, kde po smrti jedinca sa spomienky vložia špeciálnym rituálom do minerálu a odtiaľ sa dostanú iba pri zničení tohto minerálu napríklad roztavením.

Reinkarnácia do atómov a umiestnenie do ľudského objektu
Niektorí jedinci, ktorí prežili klinickú smrť a spoznali svet mŕtvych spomienok na úrovni atómov, sa počas života dôsledne programujú, aby sa zrodili do ľudského tela a tu pokračovali vo svojej púti. Je to možné a táto tradícia je stále živá práve v niektorých tibetských kláštoroch, kde vedome presúvajú spomienky mŕtvej osoby do živého dieťaťa.

Reinkarnácia do atómov a následne do organickej hmoty UFO
Niektorí jedinci, ktorí spoznali svet mŕtvych a kontaktovali aj organický život v kozme, sa naprogramujú a môžu zrealizovať reinkarnáciu do inej organickej hmoty v kozme. Iba si musia dať pozor, aby o tejto organickej hmote v kozme nemali počas života naivné a idealizované predstavy. Vtedy reinkarnácia nenastane. Spomienky mŕtveho hľadajú to, čo bolo do nich naprogramované, keď to nezodpovedá realite, tak spomienky zostanú na úrovni atómov a nedostanú sa do inej organickej hmoty v kozme.

Reinkarnácia do atómov a extrémna aktivita vo svete mŕtvych
Niektorí jedinci svoje spomienky uložili do sveta mŕtvych bez toho, aby sa chceli dostať do živej ľudskej osoby. Jednoducho fungujú iba vo svete mŕtvych na úrovni atómov. Deje sa tak hlavne u stigmatizovaných jedincov.

Reinkarnácia do systému dvojníkov
Systém reinkarnácie cez systém dvojníkov vyžaduje preniknúť počas života do roviny častíc a tu aktívne fungovať. Po smrti takéhoto jedinca zostanú spomienky na úrovni častíc v kozme a žiadne extrémne zmeny aj mimoriadne zásadného charakteru ako je zánik planéty Zem a napríklad celej našej Galaxie na to nemajú vplyv. Pri svete mŕtvych spomienok na úrovni atómov to tak nie je. Tu napríklad skrížené čierne diery môžu tieto spomienky na úrovni atómov zničiť a to tým, že tieto atómy prejdú do stavu častíc.

Reinkarnácia do systému dvojníkov veľkosti našej slnečnej sústavy, veľkosti našej Galaxie, neobmedzenej veľkosti priestoru
Ezoterik sa usiluje, aby počas svojho života prenikal neustále do čo najväčšieho priestoru. Minimálne do priestoru o veľkosti 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov). A neustále ešte ďalej.

Reinkarnácia do systému dvojníka so spomienkami na seba
Niektoré druhy organického života uložili do dvojníka iba svoje spomienky na seba a napríklad na ľudskú rasu na planéte Zem.

Reinkarnácia do systému dvojníka so spomienkami organického života v kozme a hlavne všetkých dvojníkov, ktorých po sebe organická hmota zanechala
Ezoterik usiluje aj o niečo viacej ako iba o uchovanie svojej spomienky na večnosť. Chce uchovať spomienky na všetko, čo súvisí so systémom dvojníkov a o organickej hmote, ktorá prenikala kedykoľvek a kdekoľvek do sveta častíc.

Reinkarnácia do systému dvojníka na spôsob archívu
Ide o reinkarnáciu cez systém dvojníka, kde záznam po smrti organickej hmoty zostáva pasívny a bez aktivít.

Reinkarnácia do systému dvojníka na spôsob trvalej aktivity
Ezoterik dnešnej doby cvičí svoj prienik do častíc tak, aby mohli byť jeho spomienky po smrti aktívne a činorodé. A to sa potom spomienky do častíc ukladajú trochu inak ako je to bežné.

Reinkarnovať do systému dvojníka a presun do organickej hmoty
Existuje v kozme organický život, ktorý si zámerne do živej organickej formy sťahuje dvojníkov svojich predkov. A fungujú spolu.

Fenomén pohybovej ezoteriky cez svalové platničky
Základom starých tradícií ezoterických praktík vo svete pravekého a prírodného človeka tvorí nesporne pohyb a ezoterika cez pohyb a svalové platničky. Dnešná ezoterika je už viacej o koncentrácii do svalov a svalových platničiek a vyvolanie vhodných aktivít v neurónových platničkách. Teda snaha minimalizovať pohyb celého tela na oblasť rúk a končekov prstov. A teda vlastne nehybné sedenie, kde sa koncentrácia hromadí priamo vo svaloch a svalových platničkách. A vo svalových platničkách sa realizujú slabšie alebo silnejšie impulzy, ktoré minimálne rozochvejú časti svalov ako pri skutočnom pohybe. Teda svaly sa určitým spôsobom neustále chvejú. Ezoterik vo svalových platničkách múdro funguje a vytvára fenomény podobné skutočnému pohybu.

Testovanie na systém dvojníkov
Pravidelne mesačne robíme veľké mimo zmyslové testovanie meditujúcich, ktorí usilujú o vytvorenie systému dvojníka. Pokiaľ sme usilovali o dvojníka 01, dvojníka 02, dvojníka 03, dvojníka 04, dvojníka 05, bolo všetko celkom v poriadku u väčšiny meditujúcich. Príchodom dvojníka 06, kde bolo už treba prejsť von z tela a začať psychicky fungovať na úrovni častíc, už začalo plno problémov. To už meditujúci asi jeden rok aj niekoľko mesiacov aktívne cvičili systém dvojníkov. Nástupom cvičení okolo dvojníka 06 a dvojníkov až do roviny 2000 prišli problémy a väčšina meditujúcich nedokázala trvalo udržať či už dvojníka 06, alebo dvojníka 2 000. Skupine najslabších sa systém dvojníkov rúcal úplne a to hlavne z toho dôvodu, že neboli ochotní trvalo sa vo vnútri seba zmeniť, chceli si ponechať starý systém fungovania a nový systém si chceli pridať k starému systému. A to v tomto prípade vrcholovej ezoteriky jednoducho nejde. Najlepšie sa darilo ezoterikom, ktorí boli zameraní vo vnútri seba technicky a sami programovali. Najviac problémov mali ezoterici, ktorí sa aj pri predošlých systémoch nezmenili. Teda nezmenili svoju psychiku k anjelským sféram detských dyslektikov, neboli ochotní nechať sa liečiť pudmi v rámci geriatrického programu samoliečby, neustále trvali na tom, že patria k organickému životu v kozme a zároveň nemali záujem vytvoriť niečo dokonalé a výnimočné.

Keďže sme vlastne neboli schopní a to celkovo pokračovať vo vývoji takého dvojníka, ktorý by trvalo prenikal na časticovú úroveň do hĺbok kozmu asi 1000 x (1 000 000 triliónov x 140 000 biliónov x 5 biliónov x 40 000 miliárd svetelných rokov) a to sú mimoriadne extrémne vzdialenosti, ktoré si ľudská rasa asi len ťažko dokáže predstaviť, tak sme žiadali systém dvojníkov, aby situáciu riešil a mohli sme ísť vo vývoji ďalej. Našlo sa našťastie riešenie a to premostiť psychiku ezoterika na organický život v kozme a to na UFO Iveta. A tak sa aj stalo a ezoterici mohli prenikať do kozmu ešte ľahšie a rýchlejšie aj vďaka tomu, že UFO Iveta žije v kozme, kde je v blízkosti magnetický žiarič na úrovni častíc – magnetar. Je to reálne popísaný objekt v kozme.

Testovanie na UFO Iveta a premostenie cez všetky bunky meditujúcej osoby
Testovalo sa, či ezoterici nelikvidujú UFO Iveta aj so systémom dvojníkov. Pod systémom dvojníkov tu rozumieme schopnosť organického života prenikať psychicky svojimi myšlienkami do priestoru častíc. Tu si treba uvedomiť, že vo svete častíc fungujú iné zákonitosti ako v ľudsky klasickom svete na úrovni tuhých, plynných a tekutých látok. Látky sú tu zložené z určitých kombinácií prvkov. Niektorí ezoterickí jedinci sa snažili odpojiť sa od UFO Iveta. Prípadne ho energeticky alebo psychicky izolovať. No nikto UFO Iveta a premostenie na tento organický život nezlikvidoval. Výnimkou bol ezoterik, ktorý chcel ezoteriku robiť iba ako rekreačnú činnosť a tak ukončil svoju ezoterickú púť na tomto stupni vývoja. V rámci UFO Iveta sme testovali, či ezoterici prenikajú na časticovú úroveň skoro v každej bunke svojho tela. Nie je múdre premosťovať UFO Iveta iba na úrovni buniek a v nich častíc napríklad iba v oblasti pľúc alebo iného orgánu. Tak isto sa testovalo, či meditujúci v systéme dvojníka majú drobnú rotujúcu auru, kde energie vytekajú a znovu v rotácii natekajú do buniek. Nie je prípustné, aby sa bioenergia strácala v kozme.

Testovanie nastavenie času
Toto testovanie nedopadlo dobre a testované osoby nedokázali trvalo udržať vo svojich spomienkach posunutie času extrémne do minulosti a to milióny triliónov pred naším letopočtom. Teda tak ďaleko do budúcnosti, pokiaľ sa v nej nachádzajú dvojníci, ktorí už nemajú na seba napojenú živú organickú hmotu. Ezoterici si ešte dostatočne neuvedomili, že pred kozmom, ktorý tu máme, bolo v našej oblasti asi 9 kozmov a tieto obsahujú systémy dvojníkov. Ďalej ezoterici nedokázali udržať čas prítomný a to všade, kde psychicky prenikajú do časticového sveta. Tak isto im robil problém mať záujem o čas budúci a neustále ho posúvať ďalej do budúcnosti.

Testovanie nastavenia priestoru
Aj tu boli problémy s tým, že myseľ ezoterikov bola obmedzená vnímaním priestoru planéty Zem. A tak si svoje predstavy o priestore museli naťahovať poriadne ďaleko. Teda minimálne 1000 x (1 000 000 triliónov x 1400 biliónov x 5 biliónov x 4 000 miliárd svetelných rokov). Pokiaľ tak ezoterik nespraví, tak psychický prienik na úroveň častíc v určitej časti kozmu jednoducho nedosiahne.

Testovanie nastavenie na ideu dokonalosti
Aj tu sa testovala absolútna túžba využiť všetok potenciál systému dvojníka do maxima a naplno. Takéto extrémne pojatie duchovnej cesty nie je bežné a vyžaduje si poriadnu dávku egoizmu a egocentrizmu. Ezoterici musia zároveň túžiť, aby do systému dvojníka vložili všetku múdrosť organickej hmoty stavanú na systéme dvojníkov organického života v kozme. A tiež na dvojníkoch, ktorí stratili svojho organického stvoriteľa.

Testovanie nastavenia na ideu najmúdrejšie
Tu sa testovala tá skutočnosť, aby na časticovú úroveň ezoterici kopírovali a presúvali spomienky na anjelské sféry detských dyslektikov a do dvojníka presúvali čo najviac kópií všetkého, čo nejako súvisí v kozme s anjelskými sférami detských dyslektikov.

Testovanie nastavenia na ideu nekonečné aktívne
Ezoterik si uvedomuje, že chce využiť systém dvojníkov, čo je vlastne prienik psychiky ezoterika na časticovú úroveň a to tak maximálne, že ezoterika zaujíma, či vytvorený dvojník bude aktívny aj po smrti ezoterika. Ezoterik odmieta predstavu a prax, že by po jeho smrti dvojník zostal ako nehybný a pasívny archív toho, čo bolo.

Testovanie nastavenia na ideu všadeprítomné
Ezoterik sa musí svojou praxou usilovať o to, aby dvojník bol neustále v totálnom pohybe a naraz vždy skoro v každej častici, ktorú už raz navštívil. Ezoterik vie, že vzdialenosti vo svete častíc nemajú zmysel. Pokiaľ niekto prenikol na úroveň častíc cez svoju psychiku, tak prejsť psychicky naraz tisícky od seba mimoriadne vzdialených bodov nie je žiadny problém a dá sa to dosiahnuť v stotinke sekundy. Ezoterik trvá na tom, aby bol dvojník UFO Iveta 4 200 neustále na cestách a bol prítomný vlastne v každom bode kozmu a vždy ďalej a ďalej.

Testovanie na magnetar
Špeciálny test sme robili na schopnosť ezoterika prenikať cez UFO Iveta v sebe a potom cez magnetar do nekonečných diaľok kozmu. Teda začať využívať všade v kozme všetko podobné tomuto magnetizérovi na úrovni častíc. To dovoľuje zvýšiť rýchlosť prieniku do hĺbok kozmu.

Celkovo sa venujeme aj pohybovej ezoterike a snažíme sa ju previesť na modernejší systém fungovania. Pohybovej ezoteriky sme sa nevzdali ani tak nechceme spraviť. No minimalizovali sme veľký pohyb tela na pohyb rúk a na mikropohyb svalových platničiek vo svaloch.

V dnešnej dobe sa môže ezoterika vykonávať aj ako veľký pohyb celého tela a to hlavne cvičenia ako je joga, či kung, taj či, alebo pohybová ezoterika Castanedu. Mohli by sme tieto druhy veľkého pohybu realizovať výhradne iba cez pohyb rúk a prstov. Bolo by to skoro to isté, ale museli by sme si pomáhať predstavami veľkého pohybu v mozgu. Aj takéto cvičenia sú možné. Je tu ešte jedna možnosť a to je koncentrácia do svalov a svalových platničiek. Vo svaloch sa dosahuje iba náznak vykonaného pohybu, ale pre účely pohybovej ezoteriky to bude úplne stačiť. V dnešnej dobe je už mentálna koncentrácia mimoriadne silná a zásahy do psychiky nemusíme robiť cez veľký pohyb, ale stačia dobré predstavy v mozgu a koncentrácia do svalových platničiek vo svaloch. Tu sa dosahuje mikropohyb svalov. To je vlastne minimálna rovina možného pohybu vo svaloch.

Je samozrejme múdre odcvičiť si základy pohybovej ezoteriky vo veľkom pohybe tela. A tak isto je múdre postupne prejsť na pohyb iba pomocou rúk a prstov na rukách. Potom pre účely dnešnej ezoteriky treba ezoteriku vykonávať koncentráciou do svalov s náznakom potrebného pohybu vo svaloch. Je dobré, keď ezoterik na svojej ceste absolvuje aj prax magických rituálov pri 50% rozumovosti detí v materskej škôlke. Ide vlastne o techniky usporiadania niektorých predmetov do určitých konštelácií a to tak, aby to fungovalo do psychiky danej osoby. Samozrejme, že dnes už je človek mimoriadne rozumový a nejedná spontánne a zbrklo ako je to u zvieracích reakcií. A tak magická ritualistika už veľmi nefunguje na rozumovo vyspelého jedinca.

Tak isto je dobré pre ezoterika trvalo posilňovať a precvičovať všetky druhy svalov, naučiť sa koncentrovať do svalov na základe koncentrácie na predstavy obrázkov orgánov tela a potom z vybratej predstavy mozgu sa koncentrovať rovno do svalových platničkách vo svaloch.

Jeden druh cvičení vedie k tomu, že vo svaloch sa hromadí energetický potenciál a týmto sa dá vhodne preliečiť celý organizmus.

O týchto druhoch pohybových meditácií sme toho už dosť popísali. A tak iba náznakovo píšem, o čom to všetko je. Svaly. Kostrové svaly. Nosné svaly. Šľachy. Nervové platničky. Vykonanie pohybu. Iba impulzy vo svaloch, nebadaný pohyb. Koncentračné techniky cez svalové platničky. Psychická koncentrácia do svalov. Psychická koncentrácia do nervových platničiek. Bioenergetická koncentrácia do svalov. Fyzické fitnes cvičenia. Vzpieranie ťažkých činiek. Točivé pohyby s činkou. Valivé pohyby s činkou. Strečing. Chiropraktické cvičenia. Pilates. Cvičenia vlastným telom. Balansové cvičenia. Úderové cvičenia. Dychové cvičenia. Cvičenia na srdcový sval – šprint. Vytrvalostný pohyb. Beh. Tlak vo svaloch. Automasáž. Prstové tlaky. Veľa opakovaní. Rýchlostné cvičenia. Mikronatrhávanie svalov. Špeciálny spôsob ochrany kĺbových spojov. Prstové módi ako liečivý proces, ako proces koncentrácie. Taj či motorika.

Samozrejme, že tu máme aj niečo nové a to je šamanský tranz. Tento sa dá dosiahnuť neustále opakovanými predstavami pohybu zvieraťa a premosťovať to na samotné neurónové platničky vo svaloch. Vo svalových platničkách sa znovu a znovu aktivizujú skoro tie isté nervové platničky a vyrába sa tu rovno vo svaloch jedinečná energia. Touto je možné sa preliečovať aj do hĺbky bunkových štruktúr. Šamanský liečivý tranz. Otvorenie liečivých síl brušného mozgu. Sugerácia šamanskej masky. Sugerácia šamanského odevu. Sugerácia zvieracieho pohybu. Energie reiki.

Špeciálna oblasť pohybovej ezoteriky sú veštecké výkony cez svalové platničky a to zase cez predstavy pohybu chorej osoby. Z predstáv sa šíri nervový vzruch do svalov a cez takto nízko energeticky nastavené svaly. A potom tu je možné robiť veštecké výkony. Kineziológia. Veštecké techniky, čo je vhodné, čo je pravdivé. Prútkarske techniky cez svaly. Automatická kresba. Slepecká jemná veštecká motorika. Magická reč prstov. Posunková reč prstov. Kabalistické znaky a prsty. Vyberanie spomienok cez aktivitu svalových platničiek. Autohypnóza do svalových platničiek. Prekonanie odporu vlastných neurónov. Lepšie učenie a spomínanie. Techniky hypnózy na základe určitého pohybu. Kozmické vedomie cez znetvorenie tela. Každá oblasť kozmu iné koncentrácie do svalov s atypickým pnutím svalov. Joga nehybnosť a rané štádium klinickej smrti. Určité pozície a prieniky do sveta mŕtvych spomienok.

Aj v tejto oblasti použitia svalov na mimozmyslové vnímanie a prijímanie informácií máme niečo nové a to sú dervišské tance. Praktizovanie dervišského točenia, kde základ je predstava pohybu seba v mozgu dovoľuje preniesť predstavu točivého pohybu do svalov a náznakovo to tam zrealizovať. Keď sa svalové platničky do svalov uvedú do spoločného pohybu a svaly si odovzdávajú točivý pohyb, tak sa všetky svaly uvedú do spoločnej náznakovej rotácie. Tento stav je vhodné využiť na mimozmyslové prijímanie jednotlivých oblastí ezoteriky, ale aj bežného života.

Pridaj komentár