Zrealizovali sme zasvätenie do 4. ezoterickej cesty, ktorá sa usiluje o psychický prienik do miechy v chrbtici. Ide o zložitý úkon, pretože miecha je hrubá len dva až tri milimetre. Ide od stredu hlavy až po kostrč, prechádza stredom všetkých stavcov. Problém je aj v tom, že je umiestnená v zadnej časti tela, kde sa ezoterik koncentruje iba málokedy.

Ako je už zvykom, Saša Pueblo na začiatku zasvätenia zrealizoval teoretickú prednášku o mieche a možnostiach psychického prieniku do tejto oblasti výskytu neurónov. Poukázal na to, že ide o 4. ezoterickú cestu z celkového počtu 7 ezoterických ciest. Prvá cesta je cesta neurónov veľkého mozgu a smeruje cez nácvik klinickej smrti do sveta mŕtvych ľudských spomienok. Druhá ezoterická cesta ide do stredného mozgu a smeruje do snových procesov a symbolického vnímania sveta okolo nás. Tretia ezoterická cesta ide cez mozoček a schopnosť vnímať svet na základe kabalistických znakov. Štvrtá ezoterická cesta je cez miechu a je to špecifická cesta založená na pohybe. Piata ezoterická cesta je nasmerovaná do brušného mozgu a smeruje do bunkových štruktúr ľudského tela. Šiesta ezoterická cesta ide cez ganglie okolo orgánov tela a smeruje do psychického prieniku do kozmu okolo nás. Siedma ezoterická cesta smeruje do jadra buniek a kontaktu s organickým životom v kozme.

Hovorilo sa o anatomickej skladbe miechy, jej veľkosti a funkcii. To, čo je rozhodujúce, sú vlastne pohybové centrá v mieche, ktoré majú na starosti zabezpečovať všetok pohyb fyzický, psychický, biochemický, bioenergetický. Teda v mieche sú neurónové centrá, ktoré riadia všetko, čo súvisí s pohybom. Trvalý pohyb je pri dýchaní a činnosti srdca. A sem do týchto centier sa usiluje ezoterik psychicky prenikať. Ezoterik sem preniká za účelom zdravotným, psychoterapeutickým, ale aj za účelom dosiahnuť určité duchovné stavy.

Psychický prienik do miechy pre ezoterika znamená, že ju môže veštecky zdiagnostikovať a podieľať sa na dobrom zdravotnom stave. Diagnostika tejto oblasti ľudského tela dovoľuje robiť do nej vhodné liečivé zásahy. Najčastejšie v rámci 5. ezoterickej cesty cez brušný mozog, kde sa realizuje program dlhovekosti a života bez chorôb. Do miechy ezoterik psychicky preniká aj z dôvodu posilňovania a ovládania mentálnej sily vôle a chuti niečo dosahovať a znamenať. Niektorí jedinci majú veľmi slabú silu vôle. V ich vnútri má človek pocit, že aj spraviť krok je totálny problém. A u niektorých zase cítiť, že ich mentálne predstavy a nasadenie sú v stave otvárania dverí dynamitom. Teda nič nie je pre nich problém, majú plno sily, chuti dokazovať si, že to pôjde a dá sa to dosiahnuť. Teda ide tu aj o celkovú fyzickú silu, fyzickú kondíciu, ale aj schopnosť predstaviť si, ako sa dá niečo spraviť a túto predstavu nabiť energeticky. A najlepšie rovno v mieche. Teda najprv treba vedieť niečo spraviť v predstave, a potom sa to dá zrealizovať aj v živote. Aj preto vlastne ezoterik vstupuje do miechy, aby lepšie ovládol svoje psychické sily a pokiaľ je treba, aby ich aj posilnil.

No ezoterik vstupuje psychicky do miechy hlavne s duchovným zámerom, aby zistil, ktoré osoby boli usadené v mieche počas života a pokúsili sa tu realizovať určitý rozvoj svojej osobnosti. Teda narodí sa osoba, ktorej psychické prejavy vyvierajú z miechy a to už vieme, že má blízko k prírode a prírodnému spôsob života. Často ju láka všetko okolo života prírodných ľudí a zvlášť šamanských národov a ich spôsobu života. Ezoterik využije svoju schopnosť skoncentrovať sa do miechy rôznym spôsobom a postupne sa v mieche usadiť a začať tu realizovať určitý duchovný rozvoj. Musí si uvedomiť, že sú tu neurónové oblasti a neurónové centrá na riadenie pohybu a to vyžaduje špecifický prístup založený na všetkom, čo sa hýbe. Doslova by sa dalo povedať, že vstupom do miechy všetky veci majú krídla a všetko sa musí neustále hýbať. A preto pre duchovnú cestu je vhodný pohyb alebo nehybnosť všetkého druhu. K tomu neustále pohybujúci sa zvuk a vône. Pohyb myšlienok, pohyb prstov, pohyb rúk, pohyb tela, pohyb nervových platničiek vo svaloch. No pokiaľ sa ezoterik prebúral do miechy a skoncentroval sa tu, tak sa musí naučiť koncentrovať na určité stavy na svojom tele. Koncentrácia sa rozkladá na 10 % veštecký výkon v prednom mozgu, 30 % v mieche a 60 % koncentrácie najčastejšie do svalov.

Ezoterik sa musí naučiť dlhšiu koncentráciu napríklad na nehybnosť svojho tela. Ezoterik si sadne do určitej pozície napríklad nejakej asány z jogy. No môže to byť iba bežné posadenie na stoličku. No nestačí sa iba posadiť do tejto pozície, ale sa aj plne koncentrovať na tento stav nehybnosti tela v určitej pozícii a prenášať všetky pocity do miechy. K tomu si predstavovať v hlave celú pozíciu, všetky pocity a podnety maximálne realisticky. A koncentrácia na pozíciu musí byť aj niekoľko minút. Zároveň treba vycítiť alebo veštecky vnímať, kde sa v mieche nachádzate a ktorá časť miechy sa aktivizuje viacej a intenzívne. Teda nestačí iba bežné cvičenie asán a rôznych pozícií, ale treba sa na pozíciu koncentrovať a mentálne si všetko predstavovať. Cvičí sa fyzicky, ale aj mentálne v predstavách, no všetky pocity končia v určitom bode miechy.

Pokiaľ ezoterik realizuje nejaký pohyb, tak tento pohyb sa musí niekoľko minút monotónne opakovať. Napríklad niekoľko minútový pohyb prsta. Plná koncentrácia na prst a vo vnútri predstava prsta ako sa hýbe. Všetko musí trvať pár minút a všetky pocity končia v mieche. Tak isto to môže byť vyvolanie pocitu bolesti tlakom na určité miesto na ruke. Zase koncentrácia na miesto tlaku a aj mentálna predstava miesta bolesti a samotnej bolesti. Všetko zase končí mieche. Toto je základná schéma na psychický prienik do miechy.

No skutočná duchovná cesta začína až pri cvičeniach, kde sa na telo začnú ukladať kamienky, drievka, kovové predmety a tieto sú potom obviazané pásom látky a sú stiahnuté. Do miechy ide tlak predmetu, ale aj tlak látkového obväzu. A je potrebné, aby jeden aj druhý pocit končil v mieche. Zároveň v mysli musí ísť čo najreálnejšia predstava o tlaku predmetu a obväzu. Aj tento podnet končí v mieche. To už nastupujú duchovné efekty. Pomôže vám predstava jogína, ktorý sedí v lotosovom sede a do nôh mu neprúdi krv. To je symbolika extrémneho stíšenia určitej časti tela a to sú vlastne stavy raného štádia klinickej smrti a prepojenia na pohybové centrá v mieche. Ezoterik ide do sveta mŕtvych spomienok. No symbolika jogína má na pravej ruke obväz a pod obväzom minerál. A to je symbolika kozmického vedomia cez miechu a ganglie okolo orgánov tela. Pokiaľ je do miechy dostávaný podnet tlaku kamienka a obväzu, otvára sa kozmické vedomie. A nie hocijaké kozmické vedomie. Je to vedomie psychického prieniku do čiernej diery v strede našej Galaxie. Pokiaľ má jogínska symbolika na tele niečo ako čakru, tak to je symbol čiernej diery. Celkovo možno konštatovať, že duchovná joga začína až pri otvorení kozmického vedomia a psychickým prienikom do kozmu. Pokiaľ si niekto neotvoril kozmické vedomie a neprenikal do súhvezdí a galaxií, tak vlastne cvičí jogu iba v rovine prípravy a nie v rovine realizácie. Jogínske techniky sú techniky kozmického vedomia a psychického prieniku do miechy, odtiaľ do nekonečných diaľok v kozme. Jogínske asány a koncentrácia na ne sú techniky prieniku do miechy. Jogínske prstové módy a koncentrácia na ne sú technikou prieniku do miechy a do kozmického vedomia. Jogínske čakry sú vlastne symbolicky vyjadrené čierne diery v strede galaxií a nič iné. A jogínske techniky smerujú do psychických operácií do prostredia čiernej diery. Pokiaľ chce robiť niekto duchovnú jogu, ktorá nie je bežne prístupná, tak treba zvládnuť kozmické vedomie, preniknúť do čiernych dier a tu cvičiť celý systém čakrovej jogy.

Zasvätenie viedol a realizoval Saša Pueblo. Zasväcované osoby sa dôsledne skoncentrovali do miechy určitými technikami. Dostali tak isto UFO odtlačky organického života v kozme a to UFO odtlačok stonožka a UFO odtlačok batman. Tieto UFO odtlačky dynamizujú prienik do oblasti miechy. Zasväcované osoby si vytvárali na telo rôzne tlaky a to pomocou kamienok, drievok, lastúr, magnetov. Priložili si ich na telo a zatiahli kusom látky. Saša Pueblo sa uviedol do stavu média a sťahoval k sebe spomienky osôb, ktoré realizovali a cvičili psychický prienik do miechy. Cez seba pôsobil do neurónových oblastí zasväcovaných osôb a pomáhal im budovať centrá pre 4. duchovnú cestu cez miechu. Účastníci sa mohli koncentrovať na kultový objekt čiernej diery v strede miestnosti. Okolo tak isto boli umiestnené obrázky čiernych dier.

Uvádzame tu zoznam jedincov, ktorí realizovali určité postupy, ktoré dovoľovali psychicky prenikať do miechy. Prebrali sme do svojej psychiky skúsenosti týchto jedincov a podporili sme systém prieniku do miechy takýmito technikami.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Dával si na telo palice a zväzoval ich plátnom. Tlaky prenášal do miechy a zvyšoval silu svojej vôle a predstavivosti.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Dával si na telo skaly, obväzoval si to plátnom a zaťahoval to. Tlaky kameňov a plátna prenášal do miechy.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Oväzoval si okolo tela kusy plátna a pod nimi mal kusy skál. Tlaky prenášal do miechy a posilňoval silu vôle.

04. Z oblasti Egypt. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). Siamské dvojčatá zrastené navzájom miechou a prinútené spolupracovať pri pohybe. Vzájomne si presúvať podnety z jedného tela do druhého.

05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G). Dával si okolo kolien kamene a pevne ich zväzoval. Presúval tlaky kameňa a handier do miechy. Zvyšoval svoju mentálnu a psychickú silu.

06. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G). Na telo si dával palice a zväzoval ich handrami. Tlak palíc a látky presúval do miechy z dôvodu navyšovania fyzickej, ale aj psychickej sily v mieche.

07. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (13,H). Dával si na telo bambusové palice a sťahoval ich plátnom. Vytvorený tlak presúval do miechy a zvyšoval svoju psychickú silu zdolávať prekážky života. Nešlo mu o duchovné záležitosti, ale iba o fyzickú a psychickú silu.

08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Prikladal si na telo lastúry a sťahoval si ich látkou. Tlak presúval do miechy. Zvyšoval svoju mentálnu silu na psychickej úrovni.

09. Z oblasti J Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Kládol si na telo kosti a zaťahoval to pásmi handier. Zvyšovala sa jeho fyzická, ale aj psychická sila a to prenosom tlaku do miechy.

10. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Sťahoval si telo koženými opaskami na určitú dobu a tlak na svaly prenášal do miechy. Zvyšovala sa jeho mentálna sila a to tým, že prenášal do miechy tlak z opaskov.

11. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Ukladal postupne na seba ploché kamene. Zase nejde iba o tlak kameňov na telo, čo zvyšuje fyzickú silu, ale aj prenos tlaku do miechy a vytvorenie mentálnej sily zvládnuť ešte ďalšie prikladanie plochých kameňov.

12. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Postupne ťahal za sebou určité veľkosti drevených brvien. Priväzoval si lano okolo tela a ťahal postupne za sebou väčšie a väčšie brvno. Tlak z lana prenášal do miechy A to bolo dôležité. Prenos tlaku do miechy je to najdôležitejšie v tomto prípade, aby sa vytvorila silná mentálna sila pomocou predstavy v mieche. To vedie k zvláštnej sile, ktorá sa spája so silou trénovaných svalov.

13. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Prikladal si na telo kamene a zaviazal ich veľmi tuho handrovými pásmi. Tento tlak kameňov a plátna prenášal do miechy, zároveň si túto silu vizualizoval v predstave a aj túto značne reálnu predstavu prenášal do miechy.

14. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Koncentrácia do svalov a uťahovanie svalov kusom plátna. Prenášanie tlaku do miechy.

15. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,G). Koncentrácia na svaly. Mentálna predstava, ako svaly tuhnú a vytvára sa v nich napätie. Všetko sa prenášalo do miechy a tu otváralo pohybové centrá.

16. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Znovu koncentrácia do svalov a mentálna predstava tlaku do miechy. Posilňovanie psychických dispozícií tvrdo pracovať a znášať psychický tlak.

17. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Dokázal sa extrémne koncentrovať do svalov a tento tlak prenášať do miechy. Tak isto predstava, ako bez problémov zvládne záťažové situácie jedna radosť. Mentálna predstava predimenzovaná a postavená na tom, že nič nie je problém a dá sa to zvládnuť.

18. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H). Znovu jeden, čo na seba neustále sypal piesok a učil sa ovládať svoje sily cez tlak padajúceho piesku na telo. Neustále mu rástla sila vydržať, čo sa len dá po psychickej aj fyzickej stránke.

19. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,G). Piesok dával do vrecka, toto vrecko priväzoval napevno na telo. To spôsobovalo zvláštny efekt a dovoľovalo v mieche otvoriť kozmické vedomie čiernej diery a hviezd okolo čiernej diery. Všetko vnímanie v kozme sa stáva veľmi plastické a realistické.

20. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Neustále sypal na seba piesok. Šúchal sa pieskom a drvil ho v rukách. Vytvárala sa v ňom silná životaschopnosť.

21. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Prebýval v pieskových dunách. Neustále sa nechával zasypávať tlakom padajúceho piesku. Znovu veľmi silná psychická sila niečo dosiahnuť a zvládať.

22. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Sypal na seba z výšky množstvo piesku a dosahoval zvýšený potenciál psychickej sily. Teda mal schopnosť mentálnej predstavy toho, čo treba dosiahnuť a zrealizovať. Vo vnútri sa vytvoril fenomén viery v to, že problémy a to akékoľvek, zdolá a nebude mu to robiť žiadny problém, pokiaľ bude túto fanatickú silu rozumovo kontrolovať a usmerňovať.

23. Z oblasti N. Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,J). Používal psychický prienik do miechy. Na telo si dával silne zatiahnuté obväzy a pod obväzy dával rôzne kúsky kovu. Čo mu dovoľovalo prenikať do kozmického priestoru na základe pohybových centier v mieche. V mieche sa objavuje jedinečný stav, ktorý môžeme nájsť iba v čiernej diere, ktorá je uprostred našej Galaxie. Čiernu dieru možno považovať za jedinečný prejav v zmysle čakra.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Otvorené klinické vedomie a psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok cez miechu a pohybové centrá v mieche. V spojení s bunkovým vedomím, čo je zároveň spojenie psychického prieniku cez miechu a cez bunky tela, je to veľmi plastické vnímanie toho, čo je vo svete mŕtvych spomienok vyhynutého života v kozme.

25. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Napevno si viazal kusy handier okolo tela. Pod handru na kožu dával rôzne objekty a predmety. Koncentroval sa na tlak objektu a handrového obväzu na časti tela. Zároveň prenášal tento tlak handrového obväzu do určitej časti tela. To vyvolávalo rôzne stavy posilňujúce mentálnu silu a chuť niečo dokázať a realizovať. Záleží, aký objekt pôjde pod obväz.

26. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Napevno si viazal kusy handier okolo tela. Pod handru na kožu dával rôzne objekty a predmety. Koncentroval sa na tlak objektu a handrového obväzu na časti tela. Zároveň prenášal tento tlak handrového obväzu do určitej časti tela. To vyvolávalo rôzne stavy posilňujúce mentálnu silu a chuť niečo dokázať a realizovať. Záleží, aký objekt pôjde pod obväz.

27. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Napevno si viazal kusy handier okolo tela. Pod handru na kožu dával rôzne objekty a predmety. Koncentroval sa na tlak objektu a handrového obväzu na časti tela. Zároveň prenášal tento tlak handrového obväzu do určitej časti tela. To vyvolávalo rôzne stavy posilňujúce mentálnu silu a chuť niečo dokázať a realizovať. Záleží, aký objekt pôjde pod obväz.

28. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Napevno si viazal kusy handier okolo tela. Pod handru na kožu dával rôzne objekty a predmety. Koncentroval sa na tlak objektu a handrového obväzu na časti tela. Zároveň prenášal tento tlak handrového obväzu do určitej časti tela. To vyvolávalo rôzne stavy posilňujúce mentálnu silu a chuť niečo dokázať a realizovať. Záleží, aký objekt pôjde pod obväz.

Pridaj komentár