V rámci 1. ezoterickej duchovnej cesty cez veľký mozog v hlave treba zvládnuť sugeratívny, ale aj fyzický nácvik raného štádia klinickej smrti. Treba psychicky vstúpiť do sveta mŕtvych spomienok organického života a to v rámci celého kozmu a všetkého organického, čo odumrelo a vymrelo. Ezoterik si je plne vedomý toho, že jeho spomienky po smrti pôjdu do sveta mŕtvych spomienok. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Plazmatická škola MP3.

V prvom rade je potrebné prehodnotiť svoj postoj voči reinkarnácii a povedať, že nie je vám jedno, ako prebehnú procesy po smrti, že chcete vstúpiť do sveta mŕtvych ako superman a nie ako úbožiak, ktorého po smrti kozmické inteligencie oberú o všetky spomienky. Pod kozmickými inteligenciami tu rozumieme určité zoskupenie informácií v priestore kozmu často o veľkosti niekoľkých metrov, ale aj kilometrov. Toto zoskupenie pracuje podľa určitých pravidiel a zákonitostí.

Potom je potrebné prehodnotiť postoj voči vlastným spomienkam v 7. neurónových oblastiach v ľudskom tele. Ezoterik sa musí skoncentrovať do každej oblasti samostatne a neustále programovať, že jeho spomienky v pamäti neurónov sú to najhodnotnejšie v jeho živote a nie je jedno, čo si počas života bude ukladať do svojich spomienok. Tak isto si uvedomí, že do reinkarnačného balíčka spomienok budú patriť iba niektoré spomienky a nie všetky. Intuitívne odhadne, ktoré to majú byť a ktoré nie.

Ezoterik sa musí naučiť vstupovať do sveta mŕtvych pomocou techniky ukľudňovania a utišovania a niektoré časti v tele stíšiť až natoľko, že sa ich činnosť zastaví na dobu meditácie. Stačí v orgánoch iba niektoré časti. Z dôvodu bezpečia sa vynecháva úplne srdcový sval.

Potom sa psychická koncentrácia presúva na šedú kôru mozgovú a z nej začína vytekať niečo ako dym z komína nad hlavu ezoterika. Nemýliť si s kozmickým vedomím, kedy je koncentrácia do ganglií pri orgánoch a z hlavy ide biely ostrý lúč, to je kozmické a nie klinické vedomie. Treba si na to dávať pozor. Do sveta mŕtvych spomienok sa nevstupuje ako do obchodu, kde si všetko obchytáte a nakúpite pre seba. Do sveta mŕtvych sa vstupuje ako do múzea, kde sa ničoho ezoterik nedotýka a nič si netúži odmiesť, iba ak spomienku na to, čo v múzeu videl. Teda niečo ako digitálne foto a nikdy nič viacej.

Ezoterik do sveta mŕtvych vstupuje s cieľom spoznať, ako funguje svet mŕtvych a ako zorganizovať svoju reinkarnáciu podľa vzoru a zákonitostí fungujúcich vo svete mŕtvych. Odmieta doterajšie manipulačné techniky dodnes pestované napríklad v tibetských kláštoroch. Sú síce inšpiratívnym vzorom, ale nie pre prax dnešných ezoterikov. Ďalej sem vstupuje, aby priamo na pôde sveta mŕtvych pracoval so svojimi spomienkami. Tu ešte za života môže budovať svoj systém podľa vzoru toho najprogresívnejšieho vo svete mŕtvych.

Ezoterik je v štádiu ranej klinickej smrti operuje na kraji vstupu do sveta mŕtvych a začína si nahadzovať stav ako keby bol sugeratívne v kómatickom stave a plne napojený na rôzne prístroje pre udržanie základných životných funkcií. Zároveň si preberá vzor autistu, ktorý chce žiť večne vo svojich spomienkach a neustále ich kopírovať ako na kopírke a ukladať do svojich neurónov. No nejde tu o bežné kopírovanie, ale ezoterik musí klesnúť na rozumovú úroveň ako v materskej škôlke a všetko, čo nameditoval, vnímať ako z rozprávkovej knižky. Prílišná rozumovosť sa zle zapisuje do sveta mŕtvych spomienok a treba to skorej robiť ako v sne pomocou snových symbolov. Je potrebné rozumieť svetu mŕtvych, ale spomienky sa ukladajú ako keby ste si rozprávali pomocou vlastných rozprávkových obrázkov a ich symbolov. Toto je nutný proces na pevné a trvalé uloženie vlastných spomienok zo 7. neurónových oblastí svojho tela a nielen týchto. Potom je potrebné všetky takto upravené spomienky preháňať cez bielu kostnú hmotu. To robí všetky symbolicky upravené spomienky pohyblivé.

Nasleduje ďalší proces a to je všetky spomienky stabilizovať a zahusťovať pomocou 20 % rozumovosti a to sú vlastne posunkové pohyby rúk a tela, ktoré najlepšie zahusťujú všetky spomienky. Tak isto je potrebné prejsť do procesu stigmatizácie a po tele si robiť sugeratívne stigmy a spájať ich spolu so zvláštnymi znakmi. Tento systém ošetrenia vybratých spomienok im dáva silnú razantnosť a útočnosť.

Pokiaľ chce ezoterik uchovať svoj obraz ako súčasť informácií, tak si ukladá v stave ranej klinickej smrti obrazy o sebe z plochy zrkadla do reinkarnačného balíčka. A tak ako budúca kozmická inteligencia zachová svoj akoby holotropný záznam v strede spoločne uložených informácií. Ezoterik si musí jasne uvedomiť, že so spomienkami do reinkarnácie na kozmickú inteligenciu musí pracovať inak, ako keď sa niečo učí a premýšľa. Všimnite si, že tu už pribudla ďalšia ambícia a to stať sa kozmickou inteligenciou po vzore kozmických inteligencií vo svete mŕtvych a to tých najlepších.

Ezoterik sa učí aj veštecky doslova fotiť spomienky iných ľudí a zvierat a najnovšie aj iného organického života v kozme. Ezoterik obohacuje svoj potenciál aj o tento rozmer. Ezoterik fotí všetko, čo bude potrebovať do svojich záznamov a potom to upravuje na vlastnú symboliku a na vlastnú pohybovú ritualistiku.

Ezoterik sa musí naučiť aj fotiť všetko vo svete mŕtvych a ukladať to do mikrosveta a to je svet atómov a častíc, kde preniká psychicky a ukladá tu hlavne všetky spomienky o svete mŕtvych. Pre ezoterika je potrebné prenikať aj do tejto dimenzie sveta a učiť sa vnímať, ako pracuje svet mŕtvych na tejto úrovni reinkarnácie.

Ezoterik sa postupne naučí spojiť klinické vedomie s prienikom na blany buniek a odtiaľ jedinečným spôsobom spoznávať kozmické inteligencie a ich fungovanie priamo vo svete mŕtvych. Hovoríme o rovine UFO sveta mŕtvych. Táto rovina je potrebná pre pochopenie, ako fungujú kozmické inteligencie vo svete mŕtvych. A pocity z týchto prienikov preniesť aj do svojho reinkarnačného procesu na kozmickú inteligenciu. Už tu nie je záujem o reinkarnáciu do živej osoby v rámci jej klinickej smrti, ale o fungovanie vo svete mŕtvych.

Pokiaľ by sme zdiagnostikovali veštecky osobu, ktorá pracuje správne pre transformáciu na kozmickú inteligenciu, tak by sme okolo nej vnímali niečo ako bielu špirálu určitej veľkosti a stability, ktorá obsahuje hlavne informácie o činnosti buniek. Potom by to bola schéma guľovitého tvaru a to sú bežné informácie o živote ezoterika. Potom je to niečo ako zväčšujúci sa kvet do mikrosveta s foto priamo kozmických inteligencií vo svete mŕtvych. Potom záznam zo zrkadiel. Potom spolupráca s UFO odtlačkami organickej hmoty. Ide tu o veľkosť a počty týchto záznamov a ich potenciál odolať akémukoľvek ataku zo strany kozmických inteligencií. A na tom aktívne popracujeme a dosiahneme v tom značný pokrok.

Ezoterik sa bude musieť v rámci enormného množstva informácií v neurónoch naučiť myslieť cez mozoček a mozočky aj iných ľudí. Je to nutné, inak sa mu nepodarí racionálne premýšľať.

Pridaj komentár