Venujeme a tu problematike 5. duchovnej cesty cez brušný mozog, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Brušný mozog je zložený z ganglií veľkosti špendlíkovej hlavičky a tieto hlavičky sú plné neurónov. Zároveň sú spolu pospájané nervstvom.

Ďakujeme ezoteričke píšucej pod pseudonymom Her Barónka, že realizovala dole uvedený veštecký výskum ohľadom spolupráce bunkového pudu a buniek tele.

Ezoterik preniká do tejto oblasti na základe predstáv jaskyne a zníženej rozumovosti na 50 %, ktorá sa podobá úrovni detí v materskej škôlke. K obrazom jaskýň sa pridajú obrazy vyhrážania sa poškodením organizmu, pokiaľ vás brušný mozog a tu uložené 4 pudy nebudú liečiť. Vyhrážky sebapoškodenia sú iba na mentálnej úrovni, teda v predstavách a nie v skutočnosti. No bez vyhrážok sa pudy nebudú zúčastňovať ozdravenia organizmu. To si musí ezoterik dobre uvedomiť a rešpektovať.

V tomto príspevku sa budeme hlavne baviť o 4. pude a to pude pre bunky, ich orgániky, jadrá a potenciál delenia alebo údržbovania. Za bežných podmienok sa tento bunkový pud v tenkých črevách nezaujíma, aký je ešte potenciál delenia buniek v tele, alebo koľko sa vydržia údržbovať trváce bunky, napríklad neurónové. Až obrazmi jaskýň a obrázkami vyhrážania sa, že pokiaľ sa tento pud nebude zaujímať o budúcnosť buniek, tak prestanete dýchať, donútite bunkový pud, aby sa začal angažovať aj v tejto oblasti.

Teda je tu symbolika jaskýň, úroveň myslenia materskej škôlky, vyhrážanie sa nedýchaním a k tomu treba rezonovať membrány hlasiviek alebo pobrušnice. Vtedy koncentráciou prenikáte do tohto pudu a on preniká cez nervovú sústavu až dovnútra buniek. Vo vnútri každej bunky sa nachádzajú za bunkovou blanou mikroorgániky ako endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát a iné. Zvyčajne v strede bunky je jadro, v ňom jadierko a okolo chromozómy. Až na takúto úroveň dokáže bunkový pud prenikať a realizovať zmeny vo vnútri buniek.

Naším záujmom je, aby bunkový pud prevádzal v zásade dva druhy zmien:
1. aby dobil alebo doslova doplnil ďalšie delenie v bunkách. Teda veštecky sa dá diagnostikovať, že delenie buniek má ešte potenciál na 10 rokov a pud bunkový to môže pozmeniť napríklad ešte na 40 rokov. Tak isto trváce bunky ako neurónové, ktoré sa nedelia, majú schopnosť byť opravované a údržbované ešte jeden rok a pud bunkový v tenkých črevách to doplní napríklad o ďalších 60 rokov.
2. zmenil deliace bunky na trváce bunky.

No nie vždy sa dajú jadrá buniek meniť k ďalšej životnosti a k ďalšiemu potenciálu delenia. Pokiaľ napríklad niekto prešiel závažnými zmenami v tele po ožarovaní alebo po devastácii mikroorganizmami, tak už nie je možné doplniť ďalšie delenie alebo údržbovanie. O tom rozhoduje vlastne bunkový pud, ktorý ezoterik kontaktuje veštecky alebo tak zaňho spraví iná, veštecky zdatná osoba. Pokiaľ však bunkový pud povie, že sa nedá nič robiť, tak sa nedá nič robiť. Nemožno doplniť ďalšie delenie a treba sa s tým zmieriť. Pokiaľ by to ezoterik nerešpektoval, tak si koleduje o onkologické ochorenie. Pri liečení v rámci geriatrického programu sa vždy rešpektuje to, čo môžu a chcú pudy.

Cieľom ezoterika, ktorý realizuje 5. duchovnú cestu pudov je, aby bunkový pud trvale dobíjal a dopĺňal delenie buniek po určitom čase. Takýto mechanizmus dovoľuje udržať organizmus v dobrej kondícii. No ezoterik sa musí sám usilovať, aby údržbovaniu buniek a mikroorgánikov v bunkách nič nebránilo. Pokiaľ bunka nedostane, čo má dostať, tak sa môžu na mikroorgánikoch objaviť zmeny tvaru a to naznačuje na ich poškodenie a neplnenie si aj tvorby biochemických látok v mikroorgániku. Tak isto aj delenie buniek môže byť pozastavené z dôvodu napadnutia napríklad organizmu mikroorganizmami alebo toxickými látkami vlastného tela. Ezoterik trvale udržuje svoj organizmus v dobrom stave na základe požiadaviek aj ostatných troch pudov v brušnom mozgu.

Na záver uvádzam veštecky diagnostikované osoby, ktoré často zanedbali prevenciu vo svojom tele a to viedlo k zmenám až na úrovni vnútra bunky.

1. Zemepisná šírka a dĺžka [ J, K, 7 ], ZP, Markézy, infopole, 79 r., muž.
Predtým býval v Severnej Amerike. V mladosti nachytal maláriu asi 2 krát. Žil v močaristom prostredí, uštipol ho jedovatý pavúk aj had /bol to nejaký tĺk, čo si nedával na seba pozor/, vyzerá dobre „uletený“. Má otvorený brušný mozog, funguje mu veľmi čudne – celý črevný systém bol plný toxínov, aj od malárie, ale aj kvôli strave. Kľudne zjedol pokazené, skôr plesnivé ako zhnité jedlo. Orgániky v hrubom a sčasti aj v tenkom čreve zničené, čudo, že vôbec prežil. Pojedal kôru z chinínovníka, hladoval, ležal v nejakej bačorine /mláka plná akoby pijavicami/. Trvalo to zhruba 4 – 5 rokov, kým sa mu podarilo dať sa ako tak dokopy. Stav sa zlepšil, keď sa presťahoval do iného slnečného a suchého kraja. Začal sa normálne stravovať, črevá sa „zahojili“, ale mám pocit, akoby sa mu časť týchto baktérií presťahovala do pravého pľúcneho laloku, tam sa zapuzdrili. Neskôr mal problémy s dýchaním – časté zápaly priedušiek a časť pľúc, opäť devastované orgániky. V črevách mal kapacitu na 55 – 60 %, pľúca zničené, orgániky okolo 30 %. Zomrel na pľúcnu embóliu.

2. Zemepisná šírka a dĺžka [ D, 5 ], ZP, Aljašský polostrov, infopole, 75 r., muž.
Pochádzal z Južnej Ameriky. Mal zdevastované orgániky v koži na 70 %. Vyzerá to akoby sa bol upiekol za živa. Keďže bol silný fajčiar, stále mal zapálenú fajku, raz s ňou zaspal a začal horieť. Vysoký stupeň popálenín, takmer zadusený od dymu, priotrávený, ale našťastie ho zachránili. Celý zjazvený, problémy s dýchaním, cez kožu nedokázal prijímať ani potravu. Trávenie tak isto nanič, jediné, čo by mu pomohlo, bolo análne liečenie, ale to odmietol. Fungoval iba pud teritoriálny. Napriek ťažkému popáleniu žil až 75 rokov. Genetický potenciál delenia buniek mal takmer 4 x väčší ako bežní ľudia. Srdce, pľúca, obličky, pečeň, krvný aj lymfatický systém na úrovni 20 – 25 r. Zomrel na následky popálenín, koža nepracovala, fungovalo iba okolo 30 % – nedýchala, neprijímala ani nevylučovala – pocit, akoby mal na sebe pancier ako stará korytnačka.

3. Zemepisná šírka a dĺžka [ C, 10 ], ZP, Severná Amerika, infopole, 52 r., žena.
Časté problémové pôrody, 2x cisársky rez, celé brucho zničené, dorezané, nervstvo dokatované. Rozmnožovací pud pracuje ako parná lokomotíva, chrlí enormné množstvo užitočných látok, tvorba asi 400 000. Vďaka tomuto množstvu bola schopná prežiť všetky trable, zápal prsníkov, brušnej dutiny, pri jednom pôrode div nevykrvácala, „odtrhli“ jej maternicu /nasilu vytlačili dieťa/. Následne zápaly, infekcia rodidiel, hemoroidov a nakoniec pruh. Kam sa pozriem, devastácia orgánikov v celej brušnej časti aj v prsníkoch. Na vaječníkoch cysty, maternica vyzerá ako rozbombardovaná, zjazvená, tukový orgán produkuje dlhé a prerušované pásiky, granátové jabĺčka, E-čka, tvorba okolo 70 000 – 80 000 látok. Hlavne rozmnožovací pud vyrába kvantum. Mala v sebe pozostatky buniek z dvojčaťa – vlasy a zub. Mám pocit, že všetky zdravotné problémy súvisia s týmito pozostatkami z dvojčaťa. Neviem to dobre vysvetliť, beží mi informácia: ako embryo bola silná a agresívna a doslova „zožrala, zlikvidovala svoju sestru“ dvojča – jednovaječné. „Zožraté“ embryo nechalo svoj genetický kód pomsty – informáciu – NIČ!, LIKVIDUJ! … Spermie aj vajíčka majú zakódované úžasné množstvo informácií mnoho rokov dozadu…..

4. Zemepisná šírka a dĺžka [ E, 4 ], VP, Európa, infopole, 59 r., muž.
Povolaním právnik, veľmi pedantný, vysoká morálka, postrach pre podvodníkov. Ustavične plne pracovne nasadený, spravodlivosť aj za cenu zdravia. Nedbal na psychohygienu /prichádzal do kontaktu hlavne so spodinou – zlodeji, prostitútky, vrahovia/, takže po čase začal trpieť najprv na žalúdočné vredy, neskôr sa hlásil žlčník. Raz skolaboval na súdnom procese – srdce, zvýšený krvný tlak, začal strečkovať aj pankreas. Keď si ho prezerám, všade má zničené orgániky asi na 25 – 30 %. Stresy a napätie, zhoršovali jeho zdravotné problémy, až raz úplne odpadol od totálneho vyčerpania. Nasledovali dlhodobé procedúry v nemocniciach, následne doma, neskôr povinné zotavovanie pri mori na osamelom pobreží. Počas tejto rekonvalescencie sa konečne začal venovať svojmu zdraviu, pekne mu fungoval brušný mozog. Pudy sebazáchovy, teritoriálny aj rozmnožovací prevzali do rúk celú činnosť. Nabieha mi aj jeho kontakt /nevedomý/ na biele niekedy až diamantové anjelské sféry. Tvorba asi 200 000 – 300 000 užitočných látok, ktorá stále stúpala, lebo pán právnik bol disciplinovaný už aj na seba a podriadil sa s absolútnou poslušnosťou svojim ŠÉFOM – pudom. U devastovaných orgánikov sa zastavila činnosť devastácie, akoby sa všetko zapuzdrilo, bolo odstavené na druhú koľaj. Náhradné orgániky prevzali žezlo, nastala modifikácia v pečeni, žalúdku aj pankrease. Stala sa však jedna závažná chyba. Všetky stresy, traumy zničili činnosť obličiek, kde boli orgániky funkčné už iba na 35 – 40 %. Keď sa právnik vrátil do práce, opäť nasadil plné tempo. Vydržal asi 3 – 4 roky, znova skolaboval, tentoraz srdce začalo vážne vynechávať, pridružili sa aj obličky – zlyhanie, dialýza, neskôr jemný infarkt. Zomrel na srdcovú nedostatočnosť a zlyhanie obličiek.

5. Zemepisná šírka a dĺžka [ D, 9 ], ZP, Severná Amerika, živý, 65 r., muž.
Pracoval ako baník. Ťažká fyzická práca v lomoch – kamene, vzácne kovy, zlato, neskôr robil aj v uhoľných baniach. Celé pľúca zanesené, mechúriky upchaté, orgániky zničené asi 25 – 30 %. Trpí na silný záduch, kašle občas aj krv. Preliečený, stav v medziach normy, ale nevyliečený. Počas pobytu v lomoch a baniach nachytal kadejaké baktérie, ktoré všetko iba zhoršovali. Antibiotikami preliečené – potlačené symptómy, následne napadnuté črevá, kde likvidovali celú črevnú flóru, v stenách čriev jazvy, dierky, orgániky zničené asi na 20 %. Pľúca „akože zdravé“, schytali to črevá. Nevie o tom, máva problémy so stolicou, vyzerá to ako mazut alebo čierne guľky.

6. Zemepisná šírka a dĺžka [ L, 15, 16 ], VP, Austrália, umiera, 72 r., muž.
Má rakovinu hrubého a tenkého čreva, geneticky dané po rodičoch z matkinej strany. V detstve trpel na rôzne črevné koliky, časté virózy, infekcie v brušnej dutine, zahlienenie čriev, od psa nachytal pásomnicu, mával aj hlísty a dobre premnožené – zjedol infikované mäso. Orgániky v črevách zdevastované. Neskôr asi o 3 – 4 roky mal zhluky orgánikov zapuzdrené hlavne v oblasti konečníka. O ďalšie 3-4 roky začal mať občas krvavú stolicu, myslel si, že sú to hemoroidy. Postupne sa stav čriev zhoršoval, úporné hnačky sa striedali s tvrdou čiernou stolicou. Stav zapuzdrených orgánikov bol ešte horší, v podstate celý črevný trakt. Pri kontrole mu zistili rakovinu v dosť pokročilom štádiu. Nasledovali chemoterapie a ožarovanie. Bunky zničené, zdevastované, vyzerajú ako spálené uhlíky. Chvíľu mal pokoj, potom nastalo zhoršenie, opäť operačné zásahy. Po 2 – 3 rokoch likvidácia ďalších častí čriev, orgániky sú buď ako mŕtve, alebo chaoticky kmitajúce a premnožené, dedo umiera.

7. Zemepisná šírka a dĺžka [ L, 5 ], VP, Afrika, infopole, 59-61 r., muž.
Rakovina kostnej drene. Narodil sa ako nedonosené, nevyvinuté, neduživé a syfilitické dieťa /otec bol nakazený/. Pobyt v inkubátore, už tu boli bunky a orgániky čudne zdevastované, činnosť na 75 – 80 %. Celý život problémy s krvou, krvotvorbou, degenerácia buniek v mozgu v šedej kôre veľkého mozgu na pravej strane odumreté – nefunkčné. To nie je skleróza, orgániky vyzerajú ako prázdne bunky, nič – vybielené. Mal problémy ľudovo povedané „zlá krv“ – samý hnis, krvné riečište tiež zdevastované. Keby sa nebol zoznámil so starou indiánkou – šamankou, bol by zomrel už v mladom veku. Začala mu dávať rôzne náplaste, pijavice, blato, vyzerá ako jaskynné, zmiešané s trusom z netopierov, živicu a čosi podobné čiernemu múmiu. Používala aj magické zaklínacie formulky, na mňa pôsobia rezonančne. Prenikali do kože, svalov…až do kostí. Pocit čistenia, tvorba novej biochémie, iné molekulárne usporiadanie. Liečba trvala zhruba 2 – 3 roky, kým sa stav začal zlepšovať, krv sa vyčistila /pil aj rôzne čaje/, v mozgu sa stav zastabilizoval, devastácia sa nešírila ďalej, ale činnosť sa neobnovila. Asi 10 – 15 rokov relatívna pohoda, ale celý proces sa opäť aktivizoval. Tentoraz začali problémy s kostnou dreňou. Vo vnútri to vyzerá ako mutácia. Podstúpil ožarovanie, chemoterapie, všetko zdevastované na 30 %, miestami na 70 %. Kosť sa „cvrkla – zoschla“ skoro ako mumifikovaná. Nakoniec nezomrel na rakovinu, ale obyčajný zápal pľúc. Spadol, zlomil si chrbticu – driekový stavec. Dlhé ležanie bez pohybu … – koniec.

8. Zemepisná šírka a dĺžka [H, 10 ], VP, Predná India, živý, 48 r., muž.
Chorý na pečeň, tvrdý alkoholik, to ale nebola príčina ochorenia. Pri kúpaní v Gange dostal infekčnú hepatitídu. Devastácia orgánikov 30 %. Dlhodobá diéta, zmena prostredia, odsťahoval sa do USA, do malej osady – ticho, kľud, striedma životospráva, pastviny, kontakt s dobytkom – iné baktérie, zmena prebehla aj v pečeni. Zdevastované orgániky – náprava, ale sú zjazvené. Časť pečene vďaka rapídnej zmene a životospráve fungovala na 60 % – ostatok je v štádiu regenerácie. Reparuje sa, modifikácia prebieha zo sleziny a hnedého tuku.

9. Zemepisná šírka a dĺžka [ H, 7 ], VP, Afrika, infopole, 71 r. muž.
Trpel na sklerózu multiplex. V detstve nachytal infekciu – obrnu, slabšiu formu. Dlhodobý pobyt v nemocnici, málo pohybu, mizerná starostlivosť, znížená imunita, zhoršenie stavu v oblasti svalov postupná atrofia, odumieranie buniek. Dotyčný bol iba na vozíku ako kopa ničoho. Pri nečakanej návšteve rehoľnej sestry, ktorá mala „poslanie spasiť zblúdilé ovečky“, mal šťastie, lebo sa podujala dať ho do poriadku, aby ostal aspoň mentálne primerane postihnutý. Mala dar liečiť ľudí energiou, komunikovala so svojimi anjelmi. Pripomínajú mi naše anjelské sféry. Vďaka nim vedela nájsť správne formy liečenia. Masáže silnými mentolovými, alkoholickými bylinnými extraktmi, nabodávala ho ihlicou na pletenie, balila do rašelín, trochu 1 kvapka hadieho jedu do 1 l liehu a opatrne ho natierala pozdĺž chrbtice aj na hlave v temennej časti, začalo to pomaličky účinkovať. Po 3 -4 rokoch sa jej podarilo zastaviť devastáciu buniek, orgániky vyzerali ako pri tvorbe rajských jabĺčok, činnosť na 75 %. Skleróza multiplex sa ďalej nešírila. Chlapík sa s jej pomocou vedel pomaly pohybovať, nebol dement, mal iba zníženú schopnosť asi na 50 %.

10. Zemepisná šírka a dĺžka [ F, 8 ], VP, infopole, 61 r., muž.
Narodil sa s poruchou metabolizmu. Genetický potenciál delenia buniek 2 x menší ako je normál. Ale mal v sebe pozostatok z dvojčaťa alebo nejakého zvieraťa – to skôr, v oblasti kostrče mal kýptik zakrpateného chvostíka. Trpel kvôli tom nielen fyzicky /tlačilo a bolelo ho to pri všetkých aktivitách/, ale hlavne psychicky, lebo mal silne otvorený rozmnožovací pud, ale kvôli tejto anomálii nemal odvahu nájsť si partnerku. Veľmi zaujímavo fungovala jeho biochémia, orgániky, bunky tiež čudné ako zdvojené, či až niekedy trojité v oblasti semenníkov a pohlavných orgánov. Oblasť pľúc bola kapacita mínus 10 %. Nič nerobil, ani sa nenatieral, neliečil, napriek tomu mal tvorbu užitočných látok okolo 500 000. Teraz neviem, či to nie je haluz, ale vychádza mi to vďaka rozmnožovaciemu pudu. Divný patrón.

11. Zemepisná šírka a dĺžka [ F, 9 ], ZP, Severná Amerika, živá, 75 r., žena.
Indiánka, predtým žila v Južnej Amerike, ale neznášala klímu. Trpela na pľúcne ochorenia, záduch, astmu, vďaka častým ochoreniam priedušiek. Kapacita 85 %, orgániky funkčné asi na 80 %. Neskôr sa jej stav zlepšil vďaka pudu sebazáchovy. Začala sa o seba zaujímať, tvorba okolo 2 000 – 3 000 užitočných látok. Devastácia orgánikov zastavená. Poznala babské recepty, natierala si na oblasť pľúc husaciu masť, zmiešanú rôznymi bylinami – regeneračný proces.

12. Zemepisná šírka a dĺžka [ I, 13 , ZP ], Južná Amerika, infopole, 65 r. žena.
Devastácia orgánikov v črevách /tenkých/, v maternici, pľúcach. Časté črevné koliky, zapríčinené infekčnými zápalovitými procesmi, parazity, červy, larvy – pojedala mäso z chorých zvierat. Orgániky zničené asi na 20 %. V pľúcach sa prejavilo čosi ako kalcifikácia, nabieha mi súvis s črevami. Zlá absorpcia živín cez steny čriev. Neovládala pud sebazáchovy, nechala sa chorobami unášať. Časté pôrody /asi 7 detí/, ešte viac potratov primitívnym spôsobom spôsobili v maternici akoby diery. Neboli to ani cysty ani myóm, ale na vnútornej sliznici nefunkčné miesta. Činnosť na 50 %. Poznala pár ľudových receptov, kravské lajno zmiešala s dažďovou vodou / z kade plnej maličkých červiačikov/ blahodarné účinky. Prikladala si ich na brucho, oblasť čriev. Mám pri tom pocit prieniku až na bunečnú úroveň v črevách, mechúri a maternici. Tvorba užitočných látok asi 1 000.

13. Zemepisná šírka a dĺžka [ L, 8 ], VP, Maskarény, infopole, 90 r., muž.
Predtým býval na Sumatre. Choval rožný dobytok. Mal silne otvorený brušný mozog, pud sebazáchovy a teritoriálny. Poškodené orgániky v bunkách v oblasti miechy – krčná a drieková časť, v slezine a pečeni. Spadol z koňa, narazil sa na vyčnievajúci konár, natrhnutá slezina, znížená imunita, prijal všetky virózy, baktérie, parazity, napádali mu oblasť tenkého čreva, žalúdok, nachádzam ich aj vo svalovine, vyzerá to na narušenú štruktúru, prerušená komunikácia na bunečnej úrovni. Napadnuté bunky asi 20 % z celkového počtu– vnútri chaoticky pôsobiace útvary. Pudy načas akoby ochrnuté. Dotyčný zúrivý, nemal čas byť chorý, mal povinnosti, dobytok … Rozkázal svojmu telu „ rob niečo, neštvi ma, nemám kedy sa zapodievať chorobami“…Pracoval ďalej, nestaral sa. Brušný mozog naštartoval, beží mi predstava našich vyhrážok, zmrzačenia, samovraždy…/na podvedomej úrovni/, tvorba užitočných látok, likvidácia vírusov, baktérií, zdravé bunky akoby vypúšťali na choré orgániky zmes látok, jeden druh likviduje, druhý preliečuje. Výrazne blahodarne spolupôsobí denný kontakt s koňmi a dobytkom, stajňami a pastvinami.

14. Zemepisná šírka a dĺžka [ J, 5 ], VP, Afrika, 52 r., živý.
Černoch, napadnutá pečeň, hrubé a tenké črevo, čiastočne žalúdok. Výkon buniek v tejto časti na 70 – 80 %. Dôvod: pijatika, nezdravá strava, časté infekcie – malária, cítim aj nejaké pásomnice z chorého mäsa. Tento so sebou nerobí nič, stav sa bude zhoršovať, priťahuje ho vždy robiť samé deštruktívne veci, vôbec ho netrápi, že konzumuje nakazené jedlo. V svalovine nastáva tiež deštrukcia, akoby mal rozstrapkané konce nervového zakončenia, občas má kŕče v ľavej nohe, začínajú aj v ľavej ruke. Postupne mu toto ochorenie napadá aj činnosť mozgu.

15. Zemepisná šírka a dĺžka [ F, 14 ], VP, Čína, 60 r., živý, muž.
Venuje sa záhradníctvu, pestuje bonsaj ako hoby, je zámožný, môže si to dovoliť. V mladosti bol často chorý, trpel na reumu, aj na svalové ochrnutie hlavne horných končatín. Vychádza mi aj slabá skleróza multiplex. Vyhľadal dobrého akupunkturistu, ktorý ovládal diagnostikovanie ako my /veštecké schopnosti/. Vhodným napichávaním /ihly namočené v bylinných extraktoch/, postupne oživil odumierajúce bunky, rozstrapkané, prskajúce konce sa zacelili, cítiť harmonizáciu činnosti na bunečnej úrovni. Energie čchi prúdia plynule, imunitný systém naštartovaný, brušný mozog drží všetko pod kontrolou. Celková náprava asi na 90 %. 10 % devastácia nepokračuje. Priaznivo pôsobí aj mikroflóra zo záhrady a práca s bonsaj.

16. Zemepisná šírka a dĺžka [ K, L, 7 ], VP, Madagaskar, 57 r. živá, žena.
Rakovina prsníka, pravý amputovaný. V detstve padla na ostrý kameň, udrela si hruď, hlavne prsia, ktoré mala okrem iného nadmerne vyvinuté. Predčasne vyspelá, pohlavne dozrela už v 10. rokoch. Premnožené bunky v oblasti prsníkov vďaka úderu, /vyzerajú ako mydlové bublinky/, ktoré stratili svoj program a začali sa enormne rýchlo množiť, bujnieť. Spočiatku nemala žiadne problémy, ale o 2 – 3 roky si našla uzlinku, mala strach, nešla k lekárovi, ale keď sa jej začal zväčšovať prsník aj bradavka a cítila, že ju tam čosi tlačí, išla na mamografiu, kde jej určili stupeň ochorenia, zatiaľ iba ako 3 % riziko. Asi za 1,5 roka po kontrole musela ísť na operáciu, aj jej pravý amputovali. Absolvovala ožarovanie, aj chemoterapiu. 5 – 6 rokov relatívny pokoj, napadlo to lymfatické uzliny pod pažou. Ďalšie ožarovanie, všetky bunky v okruhu 15 – 20 cm zničené /vyzerajú ako uhlíky/, nič tam nefunguje. Zase 3 – 4 roky „pokoj“, vytvorili sa metastázy na vaječníkoch, zatiaľ zapuzdrené, schytala to aj maternica /drobulinké útvary – metastázy ako šošovičky/. Nakoľko je veľmi zoslabnutá, držia je pokope infúziami, aby zvládla ďalšie operácie. Je otázkou krátkeho času 1 – 2 roky, keď zlyhá celý systém. Má to dané geneticky z matkinej strany + tety + babka. Vyzerá to, že úder – pád celý proces iba odpálil. Nemá žiadne šance.

17. Zemepisná šírka a dĺžka [ E, 7, 8 ], VP, 48 r., živá, žena.
Robotníčka, jednoduchá, základné vzdelanie. Pri práci sa pichla /hlboko/ do palca hrdzavým klincom alebo hrubou ihlou. Dostala otravu krvi. Pichli jej tetanovku, ale neskoro, takže účinky boli na 35 %. Celá ruka napuchla, jemne černela, bola zapálená až po rameno. Napchali ju antibiotikami, dávali jej infúzie, lebo dostala aj vysoké horúčky. Keď sa stav stabilizoval, musela dlhodobo maródovať. Ten klinec bol nainfikovaný – baktérie, či mikroorganizmy vyzerajú ako keď sa rozkladá mŕtvola po 6 – 8 dňoch. Preto bol priebeh ochorenia taký prudký. Orgániky zdevastované, počas choroby hlavne v oblasti ruky od palca až pod pazuchy. Mala šťastie, nakoľko mala genetický potenciál delenia buniek 2,5 x väčší ako je bežné, výrazne v pečeni a slezine. Mala klasickú tvorbu dlhých a prerušovaných pásov, hviezdičiek a rajských jabĺčok. V čase krízy sa naštartovali, zvýšila sa aj produkcia užitočných látok, takže sa vďaka nim z toho dostala a nezomrela.

18. Zemepisná šírka a dĺžka [ I, 7 ], Afrika, infopole, 75 r., muž.
Venoval sa záhradníčeniu, hlavne pestovaniu kvetov – ruží. Genetický potenciál delenia buniek mal 2 x väčší ako bežní ľudia. Výrazne sa to prejavuje v oblasti hrude v pravom pľúcnom laloku, kde mal 70 % dlhovekých buniek, ktoré sa nedelili a boli trváce. Vyzerali ako zakonzervované. Kapacita pľúc ako u dobre trénovaného bežca. V ostatných orgánoch /obličkách, pečeni, slezine/ prebiehal proces modifikácie počas noci. Stály kontakt so zemou, červami, dážďovkami, humusom, včelami – mal aj pár úľov, med /natieral si ho na všetky hnisajúce rany/ pôsobil na neho blahodarne. Vyvinutý pud teritoriálny a sebazáchovy.

19. Zemepisná šírka a dĺžka [ D, E, 9 ], VP, Sibír, živý, 58 r., muž.
Odolný, plný vitality, pudy rozmnožovací, sebazáchovy fungujú na 70 – 80 %. Genetický potenciál delenia buniek 3 x väčší ako bežní ľudia. V podstate bol zdravý, občas malé prechladnutia. Tvorba dlhodobých buniek trvácich – nervové, neuróny na 90 %, v oblasti prostaty sa nedelia, ani sa nedajú zmeniť na trváce, v oblasti brušného mozgu delenie jadierok na trváce asi na 150 rokov. Tento využíva pudy rozmnožovacie a sebazáchovy, ale iba intuitívne. Stravovanie striedme. Pohodový.

20. Zemepisná šírka a dĺžka [ E, 3 ], ZP, Sev.tichomorská panva, infopole, 49 r., žena.
Predtým žila na Aljaške. Úzko spätá s prírodou, zvieracia psychika, pudy teritoriálny, obživný a sebazáchovy fungujúce na 80 %, rozmnožovací na 30 %. Žila ako samotárka, v úlohe šamanky, neuznávanej medzi mužmi. Prijali ju medzi seba z úcty voči jej zomrelému manželovi – šamanovi. Poznala mágiu, bylinky, natierala sa nimi. Vďaka pudom a inštinktom u nej prebiehal geriatrický program. Genetický potenciál delenia buniek normálny, trváce bunky na úrovni 20 r. takmer všade, nedelili sa, v oblasti maternice a konečníka sa tiež iba udržiavali, lebo tam mala chronické zápaly a infekcie. Začalo u nej prebiehať jemné delenie v jadierku, šance na 100 – 120 r., ale nešťastne spadla, zlomila si ruku a rebro. Nakoľko bola vzdialená a sama v lese, tak tam zamrzla.

21. Zemepisná šírka a dĺžka [ M, 4, 5 ], VP, Afrika, živá, 68 r. žena.
Silná, robustná – mužatkovský typ – drevorubač. Silná sexualita až živočíšna, úžasná tvorba – delenie buniek na dlhoveké, trváce, potenciál asi na 200 r. v neurónoch, nervstve, v oblasti čriev, žalúdka, sleziny a pečene. Vďaka rozmnožovaciemu a teritoriálnemu pudu genetický potenciál na 120 rokov. V obličkách znížené delenie, žiadne trváce, skôr poškodenie asi na 30 – 40 %, mikroorganizmy, vírusy, baktérie. Nelieči sa, je veľmi jednoduchá /primitívna/. Má síce šance na dlhovekosť, ale jej spôsob života – predpoklad na 70 – 75 rokov, adept na úrazy – pády.

23. Zemepisná šírka a dĺžka [ F, 11 ], VP, Tibet, infopole, 98 r., muž.
Žil asi v roku 1450, venoval sa duchovnu, meditoval, pocit, že má otvorené kozmické vedomie. Zaujímal sa o alchýmiu, prírodné vedy, astrológiu, pre vlastné potešenie. Žil striedmo, skôr ako askéta, vonkajší svet vnímal iba ako nevyhnutné zlo. Mal rád svoje telo aj orgány. Nebol narcista, vážil si sám seba – krásna sebaúcta, vnútorná istota, kľud, pohoda. Všetky orgány, žilový, lymfatický, nervový systém fungovali asi na 90 %, zbytok 10 % + – hore-dole. Orgániky fungovali na 95 %, tvorba biochémie OK, dlhodobé, trváce bunky, ktoré sa delili v brušnej časti /tenké a hrubé črevo/, inde trváce na úrovni 10 r. Mohol sa dožiť asi 200 rokov, ale nemal záujem. Jednoducho zaspal…

24. Zemepisná šírka a dĺžka [ M, 14 ], VP, Austrália, infopole, 89 r., muž.
Venoval sa chovu koňov a dobytka, vlastnil okolo 100 kusov. Trávil takmer celý život vo voľnej prírode, mal silne otvorený pud teritoriálny, sebazáchovy aj rozmnožovací. Spätý s prírodou, intenzívne vnímal každú aj najmenšiu zmenu čohokoľvek. Zvýšená intuícia. Až na nejaké zlomeniny, občas úraz / pád z koňa alebo ho kopla kobyla či dobytok/ bol zdravý. Jeho energetický potenciál delenia buniek bol 2x väčší ako je bežné, tvorba dlhodobých trvácich, ktoré sa nedelili, zhruba na 60 %. Zbytok mal zvláštnu tvorbu dlhodobých, ktoré sa udržiavali. V orgánikoch náznak tvorby dlhodobých buniek s potenciálom na 120 – 140 rokov. Stravoval sa zdravo, nemal stresy, komunikácia s prírodnými živlami, vhodné podmienky na 250 rokov. Opäť nešťastná náhoda, spadol na skalu a zabil sa.

Pridaj komentár