Pohľad na prepojenie dvoch duchovných ciest a to duchovnej cesty do mozočku a duchovnej cesty do stredného mozgu. Ide o vedomé prepojenie týchto dvoch ciest, ktoré nakoniec vo vzájomnej spojitosti vytvára základ vešteckých výkonov do všetkých duchovných ciest.

Ezoterik si uvedomuje, že je potrebné transformovať zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu a prispôsobiť ich na vnímanie duchovnej cesty. Musí si vybudovať veštecké zmysly, ktoré sa dokážu skoncentrovať do centra fantázie, kde ezoterik prisúva napríklad nervové podnety z tela, nervové podnety z pamäte. Tak isto do centra fantázie vo veľkom mozgu prisúva magmatické záznamy, ktoré realizuje magnetické pole zemského jadra, ale aj jadrá iných planét kozmu. Tak isto musí ezoterik do centra fantázie presúvať odtlačok spomienok vo svete mŕtvych. Ezoterik posúva do centra fantázie aj odtlačok spomienky inej osoby a tu ho dokáže dekódovať. Ezoterik do centra fantázie presúva aj symbolické snové spomienky nielen vlastné, ale aj iných ľudí. Tak isto ich vie správne dekódovať. Do centra fantázie sa presúvajú aj energetické podnety z vlastného tela aj mimo telo. Do centra fantázie sa prisúvajú aj podnety z psychického prieniku do kozmického priestoru a k rôznym objektom v kozme. Do centra fantázie sa presúvajú aj podnety z mozočku v podobe geometrických tvarov a tieto treba tiež dekódovať. Ezoterik do centra fantázie presúva impulzy z mikrosveta na základe kmitania, vibrovania a rezonovania (Silva škola).

Ezoterik sa jednoducho musí naučiť zmyslovými centrami vnímať, čo sem presunul a zároveň to dekódovať čo najracionálnejšie. Nie je to jednoduchý proces, pretože mozog človeka nie je prispôsobený takémuto mimozmyslovému vnímaniu a je potrebné veštecké vnímanie vycvičiť ako sa len dá. Veľa ezoterikov realizuje duchovnú cestu, a nie sú schopní túto cestu vnímať. Veštecky školené zmysly sú najťažším orieškom pre ezoterika na duchovnej ceste a túto prekážku treba trvale odstraňovať. Ezoterik si uvedomuje, že každá duchovná cesta potrebuje špecifický veštecký výkon.

Ezoterik pre veštecké výkony využije prepojenie dvoch oblastí a to je mozoček a stredný mozog v strede hlavy o veľkosti orecha. Ezoterik zámerne a vedome prepojí pri meditácii tieto oblasti a zároveň musí strácať na čas vešteckého výkonu svoje ego, svoje túžby a vlastnú identitu. Na určitý čas je schopný sa stať napríklad orgánom svojho tela. Ezoterik zabudne na seba a nasugeruje si, že sa cíti ako svoje srdce. Ezoterik zabudne na seba a stáva sa na určitý čas niekým iným ako to dokáže matka voči svojmu dieťaťu, ktorá zrazu cíti, že jej dieťa je v nebezpečenstve. Matka stráca svoju identitu a cíti sa plne ako svoje dieťa. Vytvára niečo ako kolektívne vedomie dvoch jedincov. Pripomína to stav siamských alebo jednovaječných dvojčiat. Keď je dieťa v nebezpečenstve, tak aj matka je v nebezpečenstve, aj keď je v bezpečí domova. Keď matka cíti nebezpečenstvo, tak ho vie preniesť mechanizmom mozoček a stredný mozog aj na dieťa a varovať ho, aby sa nebezpečenstvu vyhlo.

Systém prepojenia mozoček a stredný mozog dovoľuje prepojenie aj na anjelské odtlačky v ľudskej psychike a dovoľuje tušiť, kadiaľ vedie cesta k dosiahnutiu úspechu v pozitívnej línii. Tak isto prepojenie na anjelskú sféru schémou mozoček a stredný mozog dovoľuje ovplyvňovať iné osoby aj v dobrom slova zmysle. Ezoterik sa týmto systémom môže stať aj stromom, určitým miestom a vytušiť nebezpečenstvo. Ezoterik sa môže stať aj zvieraťom, vytušiť nebezpečnú šelmu a jej región. Ezoterik sa môže stať planétou a lepšie ju vnímať. Ezoterik sa môže stať spomienkou na mŕtvu osobu. Ezoterik sa môže stať spomienkami v magmatických poliach Zeme. Ezoterik sa môže stať organickou formou života niekde v kozme.

Ezoterik použije schému duchovnej cesty mozočku a stredného mozgu ako základ vešteckého vnímania do všetkých 7 duchovných ciest cez neurónové oblasti. Koncentrácia na stredný mozog a mozoček dovoľuje sugeratívne a mentálne prehodenie stredného mozgu na miesto mozočku a mozoček sa prehodí na miesto stredného mozgu. V tom momente, ako to spravíte, sa vo vás vytvára nová dimenzia kópie toho, čím v tej chvíli chcete byť.

Pridaj komentár