Chcel by som Vás poprosiť o nový geriatrický profil a liečby.

Požiadali ste ma, aby som vás po čase znovu zdiagnostikoval. Je škoda, že ste geriatrickú liečbu prerušili a nedotiahli do ďalšieho stupňa. Verím, že to znovu naštartujete. Pokiaľ je záujem o nápravu na úrovni vnútra buniek, dajte vedieť.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta zostali ganglie okolo srdca. Orgániky v bunkách sú dvojnásobne silné a vitálne. Orgániky v gangliách srdca sú slabé a nefungujú dostatočne. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. Jadrá buniek sú trváce a ich trvácnosť je nedostatočná a to všade. Mitochondriálne jadrá sú s dostatočnou životnosťou na 100 rokov.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek nervstva ako u 100 ročnej zdravej osoby, čo treba napraviť. Slabšie miesto sú nervové zakončenia vo svaloch. Orgániky v bunkách sú v poriadku až na nervové platničky vo svaloch, kde sú orgániky sploštené a slabo vyvinuté. Epitelové bunky majú slabú životnosť a treba riešiť. Bunkové jadrá v nervstve majú slabú životnosť a nežiaduce genetické zmeny 10%. Mitochondriálne jadrá v bunkách majú nedostatočnú životnosť a genetické zmeny až na 40%, čo je riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začiatok chorobnosti. Príčina chorobnosti je zanášanie pankreasu tukovými látkami. Stav buniek v pankrease ako u 70 ročnej osoby. Niektoré cesty v pankrease sú menej priechodné, blokácie. Stav orgánikov v bunkách nie je dobrý, zle pracujú a do tela ide príliš málo inzulínu. Inzulín preniká iba do niektorých častí tela, teda jeho produkty. Stav bunkových jadier je dobrý a životnosť dostatočná. Pozitívne genetické zmeny. Mitochondriálne jadro má nedostatočnú životnosť a silné negatívne genetické zmeny až silne rizikové. Epitelové bunky veľmi problematické. Mali by ste sa veľmi zaujímať o stav pankreasu. Riziká postupného nástupu cukrovky sú vysoké.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 40 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta sú v oblasti bedrových kĺbov. Stav bunkových jadier je v poriadku, ale slabá životnosť. Mitochondriálne jadro má nedostatočnú životnosť. Epitelové bunky sú v zlom stave. Tvar bielych krviniek je mierne pozmenený. Biele krvinky majú zle rozvinuté vnútorné orgániky. Riziková oblasť.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Vo vnútri buniek sú herpetické vírusy. Rizikový faktor. Celkový stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Orgániky v bunkách sú dostatočne vitálne. Stav bunkových jadier – slabá životnosť. Mitochondriálne jadro má dostatočnú životnosť. Epitelové bunky majú nedostatočnú životnosť. Najslabšie miesto je oblasť sleziny a zanesenie vlásočníc.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav ako u 100 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta nie sú. Orgániky v bunkách sú dostatočne vitálne. Bunkové jadrá slabá životnosť. Mitochondriálne jadrá majú nedostatočnú životnosť. Epitelové bunky majú dostatočnú životnosť. V lymfatickom moku je veľa tukových zložiek voči štandardu.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo žiadnu hormonálnu žľazu v poriadku. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Najhoršie miesto je štítna žľaza. Celkový stav hormonálnych žliaz ako u 90 ročnej zdravej osoby. Stav orgánikov v bunkách je dobrý, ale v štítnej žľaze sú orgániky rozbité a málo funkčné. Navyše bunky štítnej žľazy sa menia v genetickej rovine nesprávnym smerom. Riziková oblasť. Celková nedostatočnosť tvorby hormonálnych látok. Má to vplyv na zrýchlené starnutie celého organizmu. Bunkové jadrá majú dostatočnú životnosť. Mitochondriálne jadrá majú dostatočnú životnosť. Stav epitelových buniek je nedostatočný. Príčina chorobnosti hormonálnej sústavy sú nežiaduce vírusy zo spracovania mäsových výrobkov, ich nedostatočné tepelné spracovanie.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetky orgány okrem pečene, bieleho tuku a obličky. Obkreslené orgány sú v celkovej kondícii ako u 100 ročnej zdravej osoby. Najhoršie miesto je pečeň. Orgániky v bunkách sú v poriadku, no nie v pečeni a srdci. V črevách vírus zo zle tepelne spracovaného mäsa. Epitelové bunky všade v poriadku. Stav bunkových jadier všade dostatočný až na jadrá buniek v srdci. Stav mitochondriálnych jadier celkovo všade v poriadku. V pečeni, srdci a pľúcach nežiaduce vírusy zo zle tepelne spracovaného mäsa.

Geriatrická diagnostika bieleho tuku: začali ste produkovať mínus 100 nežiaducich chemických látok, ktoré poškodzujú hlavne oblasť pankreasu.

Geriatrická diagnostika imunitná: imunita za udržanie štandardných buniek je celkovo na všetkých úrovniach dobrá. Imunita voči mikroorganizmom je benevolentná a na úrovni buniek slabá. Zle by reagovala na prípadné onkologické ochorenie. Mikrobiálna skladba v tele je riziková a treba riešiť.

Geriatrická diagnostika pudov: pudy ste vyhádzali a vrátili ste sa do starého režimu fungovania. To je škoda a verím, že to napravíte.

Geriatrická liečba cez pudy

Šúchať ruky o seba a prikladať na oblasť srdca aspoň 100 krát za 2 mesiace. Našúchať do červena a priložiť. Natierať oblasť srdca najlacnejším bielym vínom. Možno aj obklady 10 krát. Zobrať aspoň 20 mŕtvych vysušených včiel a rozdrviť do roztoku lekárskeho liehu a múmia. Jemne počas 2 mesiacov natierať na telo aspoň 50 krát. Pred použitím zatrepať.
Plechovku, ktorej veľkosť je ako kávový tanierik, naplňte kamienkami, drievkami, kúskami šišiek a živice z ihličnanov. Ukladajte si ju na pankreas aspoň 6 krát po dobu 2 mesiacov.
Prikladať na telo zväzok dubových konárikov zviazaných, dovnútra dajte kamienky a kúsky živice. Robte tak aspoň 6 krát na každú časť tela po dobu 2 mesiacov.
Umývať telo v červenom víne aspoň 4 krát za dva mesiace. Vo vrecúšku prikladať celú cviklu, menšie buľvy. Aspoň 6 krát celé telo za 2 mesiace.
Zohnať kravské výkaly. Prevariť a vysušiť. Našúchať ruky a nohy, osprchovať. Urobte tak aspoň 4 krát. Ide o techniky likvidácie vírusov zo zle tepelne spracovaného mäsa.

 

Pridaj komentár