Venujeme sa tu problematike zasvätenia do brušného mozgu. Ide o jednu zo 7 duchovných ciest, ktoré zámerne viažeme na 7 oblastí výskytu neurónov v ľudskom tele. Ostatné oblasti sú veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, ganglie a jadrá buniek. Toto je duchovná cesta do neurónov brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Keby sme ho zo steny čriev vybrali, vyzeral by ako dotrhaná silónová sieť s drobnými očkami veľkosti zápalkovej hlavičky. Tieto hlavičky sú zhluky neurónov, ktoré tvoria brušný mozog. A sem vedú koncentrácie ezoterika či už na povrch neurónov, alebo dovnútra na základe Silva školy kmitania a vibrovania.

Zasväcované osoby si vypočuli teoretickú prednášku na tému Koncepcia ezoteriky brušného mozgu. Dozvedeli sa o anatómii brušného mozgu, tenkých a hrubých čriev. Ako vlastne funguje brušný mozog u cicavcov, ako fungoval u pravekých a prírodných ľudí a ako ho dnešní ľudia potlačili programom vzdelávania a výchovou k ľudskosti. Bližšie vyhľadaj: Učebnica ezoteriky.

Potom sa dozvedeli, ako môžu prenikať do brušného mozgu pomocou koncentrácie. Uvedomili si, aký je to prienik na základe anatomických obrázkov čriev a všetkého, čo sa z hľadiska anatómie nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. No tento rozumový prienik je pre ezoterika nežiaduci, pretože nedovoľuje komunikáciu s tým, čo je v brušnom mozgu uložené v neurónoch a to je pud sebazáchovy, ktorý sa zapína v prípade ohrozenia života, tak isto pud rozmnožovací, ktorý nás núti v aktívnom veku rozmnožiť sa a pud teritoriálny, ktorý nám pomáha zorientovať sa v neznámom priestore. Podotýkam, že u žien je oklieštený a funguje problémovo.

Ezoterik potrebuje na duchovnej ceste dosiahnuť stav prinútenia pudov, aby pracovali v prospech jeho zdravia a to na úrovni vhodných genetických zmien. Najlepšie prinútenie sa dosiahne cez stav bez rozumu ako dieťa v materskej škôlke, ktoré všetko vníma ako v rozprávke. V tomto stave rozprávok sa začne prenikať do brušného mozgu a priamo v brušnom mozgu sa vníma všetko ako rozprávkové postavičky a zvieratá. Ide presne o to, čo potrebujeme, aby brušný mozog reagoval na ezoterika. Do rozprávkového sveta vložíte predstavy jaskýň a predstavy o sebazničení a zmrzačení. Všetko výhradne v predstavách a nie v bežnom vonkajšom živote. Niektorým osobám to robí problém rozlišovať, čo je to v predstavách a čo je to v skutočnosti. Pudom v črevách a presnejšie v hrubých črevách sa začnete vyhrážať a nútiť ich, aby zmenili svoju náplň a liečili vás na všetkých úrovniach.

Ezoterik sa stáva uctievačom deštrukcie, ale iba v predstavách. Pretože iba deštruktívne predstavy strhnuté na seba donútia pudy starať sa o zdravie a bezchorobnú dlhovekosť. Postup uctievačov života, lásky a dobroty síce pomáha napredovať ľudstvu ako takému, ale keby ezoterik bol v predstavách uctievač života a lásky, tak by pudy nerobili pre zdravie nič. Naopak, nútili by mu systém života, ktorý je v náplni náboženských systémov. No v bežnom živote je ezoterik osoba, ktorá pomôže tým, čo to potrebujú, ale v predstavách si robí to, čo potrebuje na duchovnej ceste. Boli by sme radi, keby sa to dalo láskavo a v dobrote aj v predstavách. No takto sa nedá ísť na duchovnej ceste brušného mozgu.

Viem pochopiť osoby, ktoré odmietajú čo i len predstavu ublíženia niekomu a rešpektujem ich rozhodnutie za tento prístup niesť často osobnú obetu v zmysle zdravia a šťastného osudu a slávy. No takéto osoby nech sa radšej nevydávajú na cestu duchovna cez brušný mozog.

Nasledovalo praktikum nahodenia stavov vyhrážania sa brušnému mozgu na všetky spôsoby. Saša Pueblo kontroloval priebeh cvičení a usmerňoval prítomné osoby, aby robili veci správne a prišlo k aktivizácii všetkých troch pudov. Dôsledne sa potlačovali centrá vo veľkom mozgu a útočilo sa na všetko, čo by blokovalo a zabraňovalo aktivite brušného mozgu. Nestále prebiehalo programovanie sebazničenia ako vyhrážky, ktoré nútia pudy, aby pracovali aktívne na zdravotnom stave. Prítomní boli upozorňovaní na to, aby boli trvale v stave zaspávania. Inak povedané, aby boli v hypnotickom stave, kedy je hypofýza ako hlavná žľaza v režime tvorenia dennej aj nočnej biochémie. Čo vedie k tomu, že programovanie vyhrážok prechádza aj do nočného spánkového režimu.

Saša Pueblo učil prítomných, aby si pred sebou z kamienkov postavili určité tvary, ktoré ich udržia vo vhodnom psychickom stave. Zasväcované osoby sa pozreli na kamienky a znovu ich to vrátilo do vhodného stavu. Saša Pueblo všetko kontroloval vešteckými výkonmi u dotyčných osôb. Zároveň im vytýkal rôzne nevhodné postoje, ktoré blokujú aktivitu brušných pudov.

Po praktiku nasledovalo opakovanie predošlých zasvätení do oblasti brušného mozgu. Saša Pueblo vhodne naladil prítomné zasväcované osoby a skontroloval, ako sa uchytilo predošlé zasvätenie. Teraz kládol dôraz na detailnosť prevzatia opakovaných zasvätení. Zároveň osoby, ktoré neboli na predošlých zasväteniach tohto druhu, si ich zopakovali.

Saša Pueblo pripravil na stenu špeciálne obrázky a uložil ich do tvaru kultového objektu, ktorý vytváral vhodnú atmosféru na zasvätenie. Tak isto každá zasväcovaná osoba si pred sebou vytvárala kultovú stavbu a dopĺňala ju pri každom zasväcovateľovi o kresbu kriedou. Saša Pueblo usiloval, aby boli osoby v miernom spánkovom stave podobnom hypnotickému. Zároveň zasväcované osoby precvičovali systém vyhrážok o sebazničení vo svojich predstavách.

Pribrali sa záznamy tých, ktorí operovali dobre s pudom sebazáchovy. Pribrali sa nové prípady tých, ktorí vhodne pracovali s pudom rozmnožovacím. Tu bolo problém, aké devastačné predstavy treba mať, môže byť odmietanie sa rozmnožovať, zničiť si v predstave pohlavné orgány alebo vlastné deti. Znovu upozorňujem, že nie v skutočnom živote, ale iba v hlave. No u niektorých pomohli naopak predstavy o tom, že sa budú páriť každých desať minút až do totálneho vyčerpania. Každý si vyskúšal niekoľko postupov. Pri zasvätení do pudu teritoriálneho Saša Pueblo veštecky komunikoval s týmto pudom a upozorňoval účastníkov, ako vlastne bude tento pud upravovať mikroflóru v organizme.

V tenkých črevách je uložené centrum pre riadenie procesov v orgánikoch vo vnútri každej bunky a tak isto je tu centrum pre aktivity delenia v jadrách buniek. Do tohto centra sa preniká cez Silva školu blikania, kmitania a vibrovania. Budeme sa musieť naučiť rešpektovať toto centrum a všetky prieniky do mikrosveta realizovať cez neho. Tak isto sem spadá biochémia, ktorú produkujú orgániky v bunkách.

Uvádzame miesta výskytu pozostatkov zasväcovateľov, ktorí mali otvorený v brušnom mozgu pud teritoriálny a tento sa staral o ich zdravie. Reaguje hlavne na náhle poškodenia a závažné zdravotné stavy poškodenia organizmu.

01. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,Q).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F).
04. Z oblasti Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,M).
05. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,B).
06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).

Zasväcovatelia, ktorí mali otvorený v brušnom mozgu pud rozmnožovací, ktorý prinútili, aby sa staral o biochemické pochody v celom organizme a takto cez biochémiu zabezpečoval daným osobám trvalú bezchorobnosť. Uvádzame tu miesta výskytu ich pozostatkov.

07. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).
08. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D).
09. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H).
10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).
11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
12. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G).

Zasväcovatelia, ktorí mali otvorený v brušnom mozgu pud teritoriálny, ktorý prinútili k tomu, aby sa staral o mimoriadne prospešnú mikroflóru v organizme. Hovoríme tu o mikroorganizmoch ako sú mikróby, vírusy, huby, prvoky, kvasinky, roztoče a podobne. Uvádzame tu miesta výskytu ich pozostatkov.

13. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).
14. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
15. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D).
16. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D).
17. Z oblasti stredná Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,F).
18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J).

V dnešnej dobe nemožno dosiahnuť určitú ezoterickú úspešnosť bez zasvätení, ktoré urýchľujú duchovný rast. Bežný človek nemá toľko času, aby sám bez zasvätení mohol dosiahnuť vrcholovú duchovnú úroveň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.