Psychický prienik do sveta menšieho ako hrot ihly. Zmyslom prienikov do mikrosveta je spoznať tento svet cez svoju psychiku, dokázať ho veštecky diagnostikovať, v akom je stave. Takéto diagnostikovanie potom využiť na liečbu a dlhovekosť. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Silva MP3.

Pokiaľ nerozumiete niektorému slovu, tak vyhľadajte Slovník. Pokiaľ chcete v tejto oblasti niečo dosiahnuť, vyhľadajte: Učebnica. Pokiaľ cvičíte, nechajte sa veštecky na diaľku otestovať Sašom Pueblom. Pokiaľ chcete rýchly postup, dohodnite si zasvätenie.

Mikrosvet a duchovná cesta znamená, že sa do 7 neurónových oblastí dokážete sústrediť a to do oblasti neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, miechy, brušného mozgu, do neurónov okolo orgánov a do jadier buniek celého tela. Sem treba prenikať inak ako do orgánov a častí tela. Nato, aby ste sem dovnútra buniek prenikli, je potrebné rozrezonovať niektorú oblasť a to napr. očné buľvy, ktoré vyvrátite hore ako keby ste išli spať. V tejto polohe ich držíte v napätí. Tento stav vyvoláva kmitanie a cez toto kmitanie prenikáte dovnútra buniek. Môžete mierne, ale v rýchlom pohybe rozkmitať prsty na rukách a takto prenikať dovnútra skupiny buniek a nie jednej bunky. Potom je možné dýchať tak, aby cez dýchanie vibrovali hlasivky v hrdle, ktoré obsahujú malé membránky. Prípadne si brumkáte a chrachotíte rovno v hlasivkách.

Pokiaľ ovládate profesionálnejšiu úroveň, tak rozrezonujete oblasť brušnej membrány a to pocitom napnutia na vracanie. Prípadne pocitom strachu a neistoty. Tak isto sa dá na túto činnosť najať mozoček v zadnej časti hlavy. Jedno musí byť každému jasné, že bez rezonancie, kmitania a vibrovania v niektorej oblasti tela sa nedá psychicky prenikať do buniek a ešte ďalej do menších priestorov. Pokiaľ tam niekto preniká, tak iba cez poškodenia nervových zakončení v tele. Ale takúto cestu nepestujeme z dôvodu patologických prejavov.

Zmyslom týchto cvičení je robiť siedmu duchovnú cestu cez jadro bunky, kde chromozómy obsahujú niečo ako určité množstvo neurónov. Niektorí ezoterici v histórii ľudstva pracovali práve v tejto oblasti a to hlavne vďaka poškodeniu nervovej sústavy a moderný ezoterik tam preniká na základe cvičenia rezonančných techník. Pokiaľ sa mu nakoniec cvičeniami podarí preniknúť do tejto oblasti, otvorí sa mu ezoterika Tibetu. Je to jedinečná ezoterika výhradne tibetských mandál, ktoré dovoľujú cez tibetské rezonančné zvuky prenikať do buniek tela a do jadier a odtiaľ nastupujú jedinečné, ale nebezpečné fenomény ezoteriky jadier buniek. Dostanete jedinečnú schopnosť psychických prienikov do dimenzií, ktoré sú nedostupné bežnej ľudskej mysli.

Tibetské tajomstvo padlo a bude súčasťou bežného vybavenia ezoterika dnešnej doby. No treba upozorniť každého, že je to nebezpečná parketa a vyžaduje dôslednú prípravu z dôvodu intenzívneho kontaktu s organickou hmotou v reálnom astronomickom kozme. Treba postupovať opatrne a dôsledne.

Prvýkrát sme na cvičení prieniku do mikrosveta používali originálne obrázky z výskumu častíc. Snažili sme sa overiť, či skutočne prenikáme do mikrosveta a do úrovne molekúl, protónov, neurónov a častíc. To môžeme overiť iba cez autentické vedecké obrázky alebo záznamy, ktoré vytvorili technické zariadenia. Nemôžu to byť obrázky nakreslené ľudskou rukou alebo upravované umelecky.

Prvýkrát sme psychicky prenikali do buniek rôznych oblastí tela na základe elektrónkových obrázkov rezov bunkových štruktúr. Znovu to musia byť originálne obrázky a nie prekreslené obrázky ľudskou rukou. Treba si dať pred seba takúto fotografiu, aj keď je to xerox z kopírky. Pozeráte sa na takýto obrázok aj 10 minút prerušovane a vyciťuje, ako psychicky pod vhodnou rezonanciou prenikáte do buniek orgánov a systémov tela. Takto treba zvládnuť všetky bunky tela v orgánoch a systémoch tela ako je nervové riečište, krvné, lymfatické, riečište detskej žľazy pri hrudnej kosti.

Nakoniec som prezentoval niektorých vedeckých pracovníkov, ktorí sa skoro celý život venovali výskumu častíc a aj vďaka poškodenému nervstvu prenikali do mikrosveta.

Pridaj komentár