Psychický prienik do brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stene hrubých a tenkých čriev. Tu sa nachádza spleť neurónov veľkosti špendlíkových hlavičiek spojených nervstvom. Keby sme ich vybrali z čriev, tak by to vyzeralo ako rybárska sieť s drobnými rybičkami. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Geriatria poradňa MP3.

V prvom rade je potrebné sa naučiť koncentrovať do brušného mozgu v oblasti okolo pupka. Stačí si sem na začiatok priložiť dlaň a mierne zatlačiť. To vám dovolí sa skoncentrovať do tejto oblasti. Keď sa sem skoncentrujete aj psychicky, je potrebné, aby ste prestali plne rozumovo myslieť. Nahodíte si stav tesne pred zaspávaním. Cítite, že svet vnímate ako keby ste žili v rozprávke a tá sa presunula do jaskyne. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna jaskyňa a v tej ste žili a neustále ste sa niekomu vyhrážali, že si ublížite.

V tomto pocite je možné začať komunikovať s pudmi, ktoré sa tu nachádzajú. V prvom rade je to pud sebazáchovy, ktorý vás chráni, aby ste si neublížili. Vy zámerne použijete vyhrážanie, aby ste prinútili tento pud sebazáchovy starať sa o vaše zdravie. Inak to odmietne, iba pod vašimi trvalými vyhrážkami vás začne liečiť. A tieto vyhrážky musia zostať trvalou súčasťou vášho uzdravenia. Pud sebazáchovy vás bude liečiť cez užitočné zmeny v bunkách blanovitých útvarov a tu vytvorené bunky bude posielať do iných buniek vo vašom tele. Tieto takzvané túlavé bunky poupravujú činnosť buniek a vhodne ich nastavia. Hlavne sa zamerajú na orgániky vo vnútri bunky. To je zvyčajne pár drobných útvarov, ktoré v bunke majú nejakú funkciu a tiež produkujú nejaké chemické látky. Pud sebazáchovy najlepšie vie, kde má poslať tieto túlavé blanovité bunky. Spravidla ich pošle do chorých miest, ale aj do tukových buniek po tele. V tukových bunkách príde k novému zoskupeniu buniek a k nárastu tvorby užitočných látok pre telo. Počet zoskupení narastá a tiež tvorba užitočných látok. U bežného človeka tukové bunky produkujú okolo 100 jednotiek užitočných látok. U geriatrických modifikácií z túlavých blanovitých buniek sa dá dosiahnuť strop a to je až 500 000 užitočných rôznych látok. Zároveň v bielom tuku môžu vzniknúť zoskupenia v tvare palca, dlane, hviezdičky, dlhých prerušovaných pásov, točených pásov, tvary granátových jabĺčok, trojuholníkov a mriežky. Všetky môžu produkovať množstvo užitočných látok a zabezpečovať lepšie fungovanie organizmu. Týchto tvarových modifikácií môže byť do počtu viac.

Potom tu máme pud rozmnožovací. Znovu polospánok, ktorý sa podobá hypnotickému stavu. Všetko sa deje ako v rozprávke, ktorá sa odohráva v jaskyni. Tentokrát sa vyhrážate stratou pohlavných orgánov a nenávisti k deťom. Všetko samozrejme v rovine predstáv v hlave a nie v skutočnom živote. Výsledok je, že pud rozmnožovací sa zaktivizuje a začne pracovať na tom, aby vás organizmus už nechorľavel. No najprv je rozumné absolvovať program, ktorý poskytuje pud sebazáchovy a modifikácia blanovitých útvarov tela.

Pud teritoriálny pod vyhrážkami začne atakovať bunky chrupaviek a to obzvlášť chrupavku v hlave. Presnejšie v strednom mozgu v blízkosti hormonálnej žľazy epifýzy. Tak časť chrupavkovitých buniek, ktoré sa naďalej delia, pozmení na túlajúce sa chrupavkové bunky. Tieto už nepôjdu do buniek, ale zostanú na ich povrchu a odtiaľto chemickými látkami budú upravovať činnosť diania v bunkách. Deje sa tak v prospech trváceho zdravia a dlhovekosti. Tak isto sa dostanú do tenkého čreva a tu budú pre organizmus vyrábať nie potravu, ale doslova lieky. Tak isto sa dostanú k tukovým bunkám a zostanú operovať na ich povrchu. Budú ich ovplyvňovať chemicky, zabezpečia výrobu liekov a navýšenie užitočných látok až na 1 milión užitočných chemických látok.

Potom je tu ešte pud teritoriálny, ktorý má na starosti mikroflóru celého organizmu. Znovu polospánkový stav, predstava rozprávkovej jaskyne a ako sa v nej vyhrážate, že už nebudete nikdy chodiť. Pod týmito vyhrážkami začne teritoriálny pud pozmeňovať bunky okostice. Tieto pozmenené bunky okostice vytvárajú drobné útvary, ktoré sa podobajú na makrofágy. Počas dňa a hlavne v noci kontrolujú mikroflóru v tele a starajú sa o jej skvelú skladbu priaznivú pre organizmus.

Meditujúci v geriatrickom programe robí všetko, aby ho neblokoval. Rozbíja v sebe predstavy, ako sa on sám lieči, ako bude rozhodovať, čo užije a čo neužije ako liek. Neotravuje pudy otázkami, zvedavosťou, nedôverou, súbojom, nemýli si pud s dieťaťom. Nemýli si pud so sexuálnym obťažovaním, nespochybňuje, čo požaduje pud sebazáchovy. Všetko, čo pudy robia, je výborné. Meditujúci doslova uvoľňuje každý kúsok tela a preveruje, či môžu pudy pôsobiť všade a v dostatočnej miere. Tak isto sa programuje, aby pudy mohli pracovať na zdraví aj počas spánku. Čo meditujúci robí vo dne v noci, to je vyhrážanie sa, že si niečo urobí, pokiaľ ho pudy nebudú liečiť.

K týmto trom programom možno pridať ďalších 10 pomocných programov a to je pýtať sa pudov, koľko chcú vitamínov U z kapusty, koľko E vitamínu zo slnečnicových semiačok, koľko chcú prírodného C vitamínu cez kožu. Potom sa treba pýtať, akú výživu pudy potrebujú cez kožu. Potom je tu program dlhovekosti buniek, ktoré zabezpečuje jadrové mydlo, ktorým sa osoba umýva bez výhrad a vnútorného odporu. Potom je program mikronatrhávania svalov. Človek cvičí tak v posilňovni, aby mal pocit, že mu ihlami napichali všetky svaly. Regenerácia beží na mikronatrhávaní svalov a ich hojenia cez tento mechanizmus. Program vyhýbania sa pohybu cez kĺbové spoje a centrum pohybu sa presunie z kĺbov do svalov. Skorej je to pohyb opice ako baletného majstra. Potom je tu program zvýšenej starostlivosti o obličky, ktoré keď sa poškodia, tak ich už nikto nedá do pôvodnej výkonnosti a preto vyžadujú zvýšenú pozornosť. Je tu špeciálny program modifikácie maternice a semenníkov v staršom období. Bunky sa pozmenia a nastúpi tvorba zvláštnych látok, ktoré podporujú sexuálny apetít a sexepíl aj vo vyššom veku. Potom je program hnedého tuku, z ktorého sa vytvorí zásobáreň vakcín proti mikroorganizmom. Potom je program prevencie proti ochoreniam dýchacích ciest v chrípkovom období. Potom je tu menší program riadenia tvorby energie cez brušný mozog. Potom je tu program vytvorenia centier vo veľkom mozgu a likvidácia centier, ktorými sa osoba liečila doteraz. Potom je tu program špeciálnej mikroflóry tele za konzultácie s pudmi v brušnom mozgu. Program trvalého vyhrážania sa aspoň tri roky.

Po využití tohto druhu liečiteľstva je možnosť postúpiť k meditáciám v brušnom mozgu, ktoré budú stáť na symbolickom svete, ktorý prezentujú náboženské systémy. Spoznať svoje vnútro a naviazať komunikáciu v polospánku na základe symbolov, ktoré sa tak veľmi podobajú tým náboženským symbolom.

Pridaj komentár