Praktický nácvik a dosiahnutie kozmického vedomia. Zmyslom cvičenia je skutočný prienik ľudskej psychiky do kozmického priestoru okolo planéty Zem. Ďalej do slnečnej sústavy, do súhvezdí v Galaxii, kde sa nachádza aj planéta Zem, do iných galaxií a ešte ďalej do vzdialenosti 1000 miliárd svetelných rokov a potom ďalej a ďalej.

1. Sadnúť si na stoličku za stolom.

2. Mať za sebou základné cvičenie nehybnosti, kde vydržíte v kľude sedieť aj pol hodinu.

3. Mať za sebou cvičenie koncentrácie do zmyslových centier vo veľkom mozgu.

4. Veštecký výcvik vnímania postavičky seba v hlave a toho, čo sa deje vo vnútri tela.

5. Mať za sebou základné cvičenia koncentrácie do orgánov tela a vnímať tento proces vo svojej fantázii.

6. Odcvičiť aktivovanie spomienok o kozme.

7. Prečítať si príspevky o kozmickom vedomí.

8. Vedieť si predstaviť obrázky z kozmu, zvuky kozmu.

9. Naučiť sa potlačiť ostatné spomienky.

10. Vedieť sa koncentrovať na povrch jednotlivých orgánov a nad nich asi 3 cm po celom obvode orgánov.

11. Spomenúť si na labyrint a ako sa v ňom túlate a nemôžete nájsť východ von.

12. Tieto pocity z predstavy labyrintu presúvať k jednotlivým orgánom tela.

13. Spojiť erotické predstavy s kozmickými spomienkami.

14. Presun týchto spomienok na hormonálne žľazy.

15. Veštecká kontrola presunu týchto spomienok na hormonálne žľazy.

16. Udržať postupne koncentráciu okolo pľúc, srdca, žalúdka, pečene, sleziny, obličiek, tenkých a hrubých čriev, okolo svalov a okolo kostí.

17. Udržať koncentráciu naraz na všetky orgány a časti tela.
Presunúť pocit spomienok na planétu Zem a jej kozmické okolie okolo každého orgánu.

18. Udržať pocit prenesenia spomienok na povrch orgánov a častí tela.

19. Zahájiť koncentráciu v hlave a začať tlačiť energiu z hlavy ako tenký lúč hore cez 100 000 km atmosféry. Dosahovať reálne cez hlavu a cez atmosféru.

20. Veštecká kontrola tohto prieniku na postavičke v hlave a ako vychádza z hlavy energia o hrúbke palca.

21. Do tohto energetického lúča preniká zo spomienok iba jedna spomienka alebo predstava. Nie všetko naraz.

22. Trpezlivo tlačiť jednu spomienku hore cez atmosféru. Najlepšie kolmo hore, aj keď to trvá niekedy aj viac minút.

23. Kontrola, či neprenikáte do mikrosveta molekúl, atómov a častíc, Pokiaľ vám rezonujú membrány tela ako hlasivky, alebo máte poškodené nervové zakončenia v tele, tak prenikáte nad hlavou do mikrosveta a nedostanete sa na obežnú dráhu planéty Zem.

24. Kontrolovať, či neprenikáte do spomienok v hlave.

25. Kontrolovať, či neprenikáte do aury okolo seba a tu vytvorených energetických obrázkov.

26. Kontrola, či neprenikáte do osôb okolo seba alebo predmetov.

27. Kontrola toho, ako intenzívne udržujete predstavy a pocity o obežnej dráhe planéty Zem okolo orgánov a hormonálnych žliaz.

28. Kontrola, aby ste neprenikali do sveta mŕtvych cez sugeráciu klinickej smrti.

29. Odpojiť sa od energií magmatického jadra Zeme.

30. Technika negatívneho Feng shui a to zabudnúť na plánik bytu, sveta, zabudnúť na orientáciu sever, juh, východ a západ.

31. Okolo seba usporiadať predmety tak, aby odpudzovali prienik magmatických energií z jadra Zeme.

32. Na diaľku sa napojiť na osoby, ktoré majú kozmické vedomie a doladiť sa na tento stav. Prípadne cez túto osobu do kozmu prenikať.

33. Postupne tlačiť do kozmického prieniku viac psychiky a všetko vnímať, akoby ste tam boli.

34. Vhodné je aj pokrútiť v predstavách telo do rôznych extrémnych pozícií.

35. A to takej, pri ktorej cítite, ako to pomáha psychickému prieniku do kozmického priestoru nad vami.

36. Pokiaľ chcete ďalej, je vhodné okolo orgánov mať vždy iné obrázky planét, iné energie z oblasti planét a aj určitú zvukovú zložku okolo orgánov.

37. Vždy vymeniť, pokiaľ chcete k inej planéte, inému súhvezdiu, galaxii alebo ešte ďalej.

38. Na prienik môžete využiť zasvätenia do kozmického vedomia.

39. Na prienik môžete využiť výskum jedincov, ktorí sem psychicky prenikali.

40. Treba sa vždy vracať a nezostávať trvalo v kozmickom vedomí.

41. Hlavným zmyslom kozmického vedomia je realizovať ho ako duchovnú cestu.

42. Tak isto má tento druh duchovnej cesty zmysel pre reinkarnačné ambície a tento druh aktivity uložiť do reinkarnačných túžob.

Pridaj komentár