Psychický prienik do kozmického priestoru. Ide o prienik do kozmu, ktorý skúmajú astronómovia. Teda ide o reálny kozmos. Ide o špeciálny druh ezoteriky, ktorý mali možnosť v histórii robiť osoby, ktoré sa narodili matkám, ktoré počas tehotenstva mali nestabilnú psychiku a trpeli hyperaktivitou. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Kozmos MP3.

Takto narodené deti mali od narodenia kozmické vedomie. Teda časť ich psychiky sa odpojila od vnímania sveta na Zemi a prenikala mimo planétu Zem. Dotyčné osoby si často ani neuvedomujú, že ich celá psychika nefunguje tu na Zemi. Iba sa akosi cítia čudne a usilujú sa zbaviť sa tohto stavu. V zásade odmietajú venovať sa tejto schopnosti a ani nemajú vybudované veštecké vnímanie týchto prienikov do kozmu. Najintenzívnejšie prenikajú do kozmu tí, ktorí majú kozmické vedomie a zároveň majú celé telo znetvorené a postáčané.

Keď začali ľudia prenikať do kozmického priestoru pomocou techniky a objavili sa kozmonauti, ktorí strávili na obežnej dráhe viacej ako 4 mesiace, tak aj u nich sa vytvoril fenomén kozmického vedomia. To nám umožňovalo veštecky preskúmať aj tieto prípady. Bolo to celkom fajn, že sme mohli porovnať tieto dva druhy informácií navzájom.

Po týchto vešteckých prieskumoch sme začali s nácvikom kozmického vedomia v skupine meditujúcich. Najprv sme sa na diaľku napájali na tieto žijúce osoby a do kozmu sme prenikali cez ich psychiku. Napájali sme sa aj na ťažké prípady, ktoré už nedokázali vnímať dianie tu na Zemi a plne boli psychicky v kozmickom priestore. Postupne sme cvičili psychiku na kozmické vedomie. Koncentrovali sme sa okolo všetkých orgánov a dávali sme si okolo nich pocit a predstavu najprv planéty Zem, potom planét slnečnej sústavy a teraz už aj súhvezdia, galaxie.

Naladili sme sa na kozmické vedomie a z hlavy sme tlačili energiu tenkú ako prst smerom kolmo hore a prechádzali sme 100 000 km nad nami. Postupne sme vytlačili energetický lúč s jednou myšlienkou do kozmického priestoru na obežnej dráhe. Toto je najlepší spôsob kontroly, že sme skutočne na obežnej dráhe nad planétou Zem. Treba si dať pozor, aby ste neprenikali iba do svojich spomienok v hlave. Treba si dať pozor, aby ste neprenikali iba do aury okolo tela. Pod aurou rozumieme energie, ktoré sa tu nahromadili. V energiách sa môžu tvoriť guľovité objekty a psychicky môže meditujúci prenikať do týchto energetických objektov. Čo nie je prenik do kozmu, ale do aury. Potom môže meditujúci nechtiac prenikať do predmetu pred sebou a najčastejšie je to mapa kozmu. Potom môže meditujúci prenikať do vedľa sediacej osoby. To je psychický prienik do inej osoby a nie do kozmu. V niektorých prípadoch sa meditujúci môže tak silne stíšiť, že si môže nahodiť až stav klinickej smrti a prenikať do sveta mŕtvych spomienok. V niektorých prípadoch môže osoba prenikať do vlastného tela, kde orgány vníma ako kozmický priestor. Toto všetko sú nesprávne prieniky a meditujúci sa ich musí naučiť rozlišovať.

Tak isto sa meditujúci musí naučiť veštecky vnímať, kde preniká a to pomocou toho, že cez lúč, ktorý vytlačil do kozmu, časť energie a informácií preniká do mozgu a tu sa k nemu pridávajú vhodné obrazy. Veštecký výkon musí byť objektívny a netreba prepadať chuti sa klamať. Dá sa postupne do kozmického priestoru dostávať stále viacej psychickej koncentrácie a veštecky to vnímať priamo v kozme, čo sa deje. No to sú už náročnejšie veštecké výkony, ktoré vyžadujú rozsiahlu prax množstva prienikov do kozmu.

Tak isto sme postupne vytvorili katalóg tých, ktorí prenikali do kozmického priestoru cez kozmické vedomie. Podelili sme ich do kategórií podľa planét, súhvezdí a galaxií. Skúmali sme, v akom boli psychickom stave, ako prenikali do príslušnej oblasti kozmického priestoru. Snažili sme sa kopírovať ich správanie a psychicky prenikať do určeného priestoru našej galaxie.

Tentokrát sme prenikali do 7 súhvezdí, v prvom prípade išlo o súhvezdie DRACO a URSA MINOR, čo je v preklade Drak a Malý Medveď. Okolo orgánov sme si nahodili predstavu mapy tohto súhvezdia a psychicky sme sem cez diaľavy kozmu prenikli. Celkovo sme mali dobré pocity, cítili sme tu určitú formu života, ale v jednoduchej zvieracej podobe. Nič mimoriadne. Všetci, čo sem psychicky prenikali, mali pocit, že ich to rotuje.

Následne sme prenikali do súhvezdia CYGNUS, čo je v preklade Labuť. Okolo orgánov tela sme si nahodili mapku tohto súhvezdia a psychicky sme cez kozmické diaľavy prenikli do tohto súhvezdia. Cítili sme, že prienik sa nedá realizovať bez vhodného naladenia neurónov v mozgu a najlepšie cez rituál poskytnutia tomuto súhvezdiu niečoho ako dar. Stačilo v predstavách. Tento psychický počin dovolil preniknúť do súhvezdia lepšie. No cítili sme, že toho súhvezdie je už v zóne stredu našej Galaxie a vytvára tu zvláštne energetické stavy.

Následne sme prenikali psychicky do súhvezdia DELPHINUS a EQUULEUS, čo je v preklade Delfín a Koník. Okolo orgánov tela sme si nahodili mapku tohto súhvezdia a psychicky sme cez kozmické diaľavy prenikali do tohto súhvezdia. Bolo treba pre vstupom do tohto súhvezdia robiť špeciálne zosúladenie neurónov, pretože je tu prudké energetické pôsobenie, ktoré sa neustále mení v krátkych intervaloch. Preto sem v histórii prenikali niektorí jedinci len výnimočne.

Následne sme prenikali do súhvezdia CRUX a MUSCA, čo v preklade znamená Južný kríž a Mucha. Okolo orgánov tela sme si nahodili mapku tohto súhvezdia a psychicky sme sem prenikali. V tomto súhvezdí je tiež určitá forma života, ktorý je už vyspelejší v potenciáli asi tak pravekých ľudí. Neodporúčam sa psychicky kontaktovať s touto organickou hmotou, pretože by mohol vo vašej psychike vzniknúť energetický odtlačok. Ten by mohol pôsobiť na vašu psychiku. Organický život pozorujte na diaľku a nikdy nelozte do nej. Varovanie myslíme vážne. Treba sa najprv naučiť likvidovať tieto energetické odtlačky do psychiky, pri ktorých máte pocit, že na telo sa vám prilepilo niečo živé ako vrecko s vodou alebo balón.

Pridaj komentár