Praktický nácvik koncentrácie do brušného mozgu. Ide o to, aby sa ezoterik naučil praktické kroky, ktoré mu dovolia operovať v brušnom mozgu a robiť duchovnú cestu aj v tejto oblasti.

1. Treba zvládnuť nehybné sedenie, vydržať aspoň hodinu sedieť iba s malými pohnutiami.

2. Zvládnuť koncentráciu do vnútra seba. Sugerácia uverenia, že nemôžete chodiť, pozerať, čuchať, hmatať, pohybovať sa vo vonkajšom svete, ale iba vo vnútri tela a spomienok.

3. Zvládnuť aspoň základ vešteckého výkonu a to vnímať seba v predstave ako postavičku. Nad postavičkou predstava guličky a pri koncentrácii do oblasti čriev sa gulička reálne posunie do postavičky do oblasti tenkých a hrubých čriev. Tak isto je dobrá anatomická predstava čriev a ako sa v črevách pohybuje vaša koncentrácia.

4. Naštudovať a precvičiť základných techniky koncentrácií, ktoré si nájdete v Učebnici.

5. Preštudovať si čo najviac príspevkov a prípadov v Geriatrickej poradni.

6. Vo vyhľadávači slov vyhľadať slová ako brušný mozog, geriatria, tenké a hrubé črevá, pudy.

7. Vyhľadať v Slovníku slová, ktoré sa používajú okolo brušného mozgu a naučiť sa, čo znamenajú.

8. Naštudovať obrázky hrubých a tenkých čriev a spraviť si o črevách čo najlepšiu predstavu.

9. Naladiť sa vnútorne na stav z materskej škôlky a spomínať na rozprávky. Zároveň prísne potlačiť rozumovosť a všetky jej prejavy. Vrátiť sa do detskej mysle plnej rozprávok a bytostí. V tomto stave presunúť koncentráciu do hrubého čreva a tak isto tu vnímať v črevách postavičky zvierat a rôznych bytostí. To je ten pravý stav, ktorý nazývame v ezoterike symbolický spôsob myslenia alebo mytologický spôsob myslenia ako malé detičky, ktorých psychika nie je naučená logicky myslieť.

10. K tomuto stavu pridáme predstavy jaskýň a výhražné postoje ublíženia a poškodenia, pokiaľ vás pudy v brušnom mozgu nebudú liečiť.

11. Aby ste vyprovokovali pud sebazáchovy do akcie liečenia, sú potrebné symbolické predstavy jaskýň, k tomu detská psychika a do toho vyhrážanie sa zmrzačením, samovraždou. Nikdy nie predstava zdravia. Pud sebazáchovy sídli v časti čriev po vašej pravej ruke. V prípade vyhrážok mentálneho ubližovania sa tento pud ujíma funkcie liečiteľa vášho organizmu. Veštecký výkon vám dovolí vnímať, čo potrebuje tento pud, aby mohol previesť vo vašom organizme nápravu k zdraviu. Čo asi bude potrebujete, si naštudujete v Geriatrickej poradni. Na začiatku prieniku do brušného mozgu je treba pracovať výhradne s týmto pudom a následne s ostatnými pudmi.

12. Aby ste vyprovokovali pud rozmnožovací v brušnom mozgu, je potrebná detská psychika, predstavy jaskýň a k tomu vyhrážky zmrzačenia pohlavných orgánov, odmietnutie sa rozmnožovať, ale u niektorých prípadov je to naopak a treba si vsugerovať, že sa zničíte sexuálnymi aktivitami a trvalým parením. Prípadne sugeratívne predstavy výhradne v spomienkach, že zabíjate deti. Nikdy nie v skutočnosti. Je to individuálne a nie je to nič čudné, biologické ľudské telo môže mať rôzne reakcie. Živý organizmus nie je stroj a môže mať rôzne anomálie. Pud rozmnožovací prinútite, aby vás liečil a postaral sa o to, aby ste nechorľaveli. Veštecký výkon dovolí cítiť, čo bude pud potrebovať k tejto činnosti.

13. Následne možno aktivizovať pud teritoriálny a to vyhrážkami, že si postupne odrežete ruky aj nohy. Všetko mentálne a nie v skutočnosti. To treba dôsledne odlišovať. Pud teritoriálny bude ezoterikom prinútený, aby sa staral o mikroorganizmy, ktoré máte v tele. Veštecký výkon vám dovolí, zistiť, čo treba spraviť, aby mohol tento pud upratať mikroflóru vo vašom tele.

14. Pokiaľ vám pudy niečo poradia k liečbe, tak sa to neodmieta, najčastejšie aplikuje cez kožu a pri aplikácii musíte byť vnútorne nadšení, aj keď to nebudú dvakrát príjemné liečivé látky.

15. Najčastejšie problémy budú mať ženy, ktoré nemajú radi, keď niečo do nich preniká. Môžu mať predstavy znásilnenia, pudy môžu považovať za stav otehotnenia. Hlavne ženy nedôverujú pudom, chcú ich kontrolovať, starať sa o ne, miešať sa do ich kompetencií, bojovať s nimi o každý kúsok tela. Ženy často preháňajú čistotu a používajú príliš agresívne čistiace prostriedky a podobne. U mužov takéto problémy nehrozia.

16. Ezoterik si uvedomuje, že práca s pudmi a proces liečenia je iba začiatok procesu duchovnej cesty do tejto oblasti neurónov a treba ho absolvovať.

17. Moderný a múdry ezoterik prejde celým procesom práce s pudmi, čo mu zabezpečí mimoriadne dobré zdravie. A ezoterik má sám sebou prezentovať, že dokáže byť bez chorôb a dožiť sa vysokého veku. Chorý ezoterik dokazuje, že nemá potrebné schopnosti a jeho duchovná cesta je iba veľká kamufláž.

18. Po zvládnutí práce s pudmi treba prejsť na ezoterickú prácu s brušným mozgom v tenkých črevách. Tenké črevá začínajú na konci žalúdočného vaku a končia na pravej strane tela, kde ústia do hrubého čreva. Na to, aby ste prenikli do tejto časti brušného mozgu, je potrebné najprv zvládnuť elementárne základy Silva školy a to je kmitanie očami, prstami, hlasivkami a potom aj ostatnými membránami vo svojom tele. Pokiaľ ezoterik nezvládne Silva školu a jej základy, tak nemá zmysel prenikať psychicky do tejto oblasti brušného mozgu. No ezoterik, ktorý má základy Silva školy za sebou, musí nastúpiť cestu cez brušný mozog v tenkých črevách, pretože brušný mozog má na starosti všetko okolo orgánikov v bunkách a tak isto má na starosti delenie buniek. Zase múdry ezoterik, ktorý preniká psychicky do mikrosveta buniek, prevedie svoje aktivity práve cez brušný mozog a to z toho dôvodu, že táto časť brušného mozgu riadi veci okolo toho, čo sa deje vo vnútri buniek.

19. Ezoterik, ktorý preniká do všetkých buniek brušného mozgu, používa na tento prienik spoluprácu aj mozočku. Je to nutnosť, pretože bežná ľudská myseľ sa nedokáže naraz skoncentrovať do všetkých neurónov v brušnom mozgu, ale za pomoci mozočku tak spraví jedna radosť.

20. Ezoterik, ktorý sa pustí do spolupráce s brušným mozgom, by mal mať za sebou už aj dostatočné veštecké výkony.

21. Ezoterik pri prieniku do brušného mozgu potrebuje prísne a tvrdo blokovať svoje centrá návyku starať sa o svoje zdravie sám alebo cez tretiu osobu. Túto blokáciu robí priamo v šedej kôre veľkého mozgu a nie iba v momentálnej predstave. Teda nehovoríme, že si má predstavovať, ale chceme, aby blokoval centrá pre starostlivosť o zdravie priamo v neurónoch veľkého mozgu.

22. Ezoterik sa prienikom do brušného mozgu naučí starať o svoju dlhovekosť a bezchorobnosť. Zároveň sa psychickým prienikom do brušného mozgu stáva liečiteľom aj pre iné osoby, ktorým ho tak isto dokáže otvoriť a donútiť pudy, aby pracovali pre človeka a jeho zdravie.

Pridaj komentár