Využitie mozočku na špeciálnu operáciu, ktorá všetko zrakové, čuchové, chuťové, sluchové vnímanie premení na množstvo znakov a geometrických štruktúr.

Mozoček ako tenisová loptička. Mozoček ako rozrezaná tenisová loptička. Mozoček rozrezaný na 10 a 10 častí. Mozoček ako neurónové vrstvy na ňom. Mozoček a krvné riečište. Mozoček a nervové riečište. Mozoček a funkcia skenovania všetkého v tele neustále každú stotinu sekundy. Mozoček ako archív všetkých spomienok ľudského života. Mozoček a znakové spracovanie spomienok. Koncentrácia na povrch mozočku. Koncentrácia do mozočku cez sugeráciu chorých miest na mozočku. Koncentrácia asi pol metra za mozoček a presun vedomia zo stredného mozgu v strede hlavy. Koncentrácia do mozočku a napojenie zmyslových centier pre veštecké výkony voči mozočku samotnému.

Koncentrácia do jednotlivých častí mozočku. Koncentrácia energetická cez našuchané ruky priložené na lebečnú kosť. Koncentrácia cez rezonancie prstov, očí alebo hlasiviek dovnútra buniek mozočku. Koncentrácia do mozočku a odtiaľ prepojiť jednotlivé neurónové oblasti. Koncentrácia do mozočku a prepojenie nervstva mozočku do každej oblasti tela. Koncentrácia do mozočku a príkaz na vyberanie vhodných spomienok z veľkého mozgu. Presun časti spomienok z mozočku do veľkého mozgu k vešteckému skúmaniu a bádaniu.

Koncentrácia okolo mozočku, ktorý tvorí lúčovitú auru okolo tela.
Koncentrácia a prepojenie mozočku a procesu vnímania do aury okolo tela. Technika obrázku ako spomienky a pomocou mozočku ho zmeniť na znak. Mozoček a jeho služby pri premene všetkého vnímania a všetkých pocitov do rôznych druhov znakov. Mozoček ako prostriedok spracovania veľkého množstva informácií v mozgu. Mozoček ako metóda nariadiť mu, aby nainštaloval v tele vhodný stav pre určitú duchovnú aktivitu na základe prevedených zasvätení. Mozoček ako mechanizmus k dokonalosti a vylepšovaniu všetkého a všade.

Pokračujeme v jednej zo 7 duchovných ciest, ktoré má k dispozícii ezoterik. Jedna je cez veľký mozog, druhá cez stredný mozog v strede hlavy, tretia cez miechu v chrbtici, štvrtá cez brušný mozog v črevách, piata je cez ganglie okolo orgánov, šiesta cez jadierka buniek v ľudskom tele. A posledná oblasť pre duchovnú cestu je mozoček.

A práve teraz sa budeme usilovať pokročiť na duchovnej ceste cez neuróny v mozočku, ktorý je umiestený v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Ezoterik si uvedomuje, že môže robiť počas svojho života všetkých 7 duchovných ciest, pokiaľ má takéto ambície. Prípadne si uvedomuje, že máme 7 ezoterických smerov a najčastejšie ezoterici robia iba jednu duchovnú cestu. Tak isto si uvedomí, ktorú cestu robí on sám a ktoré nerobí. Duchovná cesta cez mozoček nie je bežná, ľudia sa prirodzene nerodia s koncentráciou do mozočku. No rodia sa ľudia siamskí, ktorí sú zrastení a majú dva mozočky, ktoré sa musia navzájom zosúladiť, preto siamské dvojčatá často bývajú psychicky usadené v mozočkoch. No bežní ľudia potrebujú na túto duchovnú cestu zámerný a cieľavedomý výcvik alebo výchovu. Prípadne môžu ťažiť z minulosti, pokiaľ mali v rode židovských predkov. Najčastejšie sa musí kabalistické vedomie dosiahnuť zámerným cvičením a to cez čítanie Starého zákona, Talmudu, Zoharu alebo inej kabalistickej literatúry. Treba vnútorne prijať židovstvo a rešpektovať ho. Potom tieto knižky čítate ako výcvik prieniku vašej psychiky do mozočku. Pokiaľ by ste čítali tieto knižky za účelom relaxu, tak nič nedosiahnete. Pri čítaní je potrebná neustála koncentrácia do zadnej časti hlavy.

V podstate mozoček skrýva jedinečný fenomén a to je schopnosť od svojho vzniku pri vývoji plodu zachytávať a uchovávať všetky spomienky z organizmu zo všetkých oblastí a to počas celého života. Tak isto mozoček slúži na vyhľadávanie spomienok vo veľkom mozgu. Aby zvládol takéto množstvo informácií, musí ich prevádzať do množstva znakov a pracovať s nimi inak ako pracujeme bežne v ľudskej mysli. V kabalistickom mozgu nie sú obrázky, ale ich premena na zjednodušené znaky.

Vrátime sa do starého Egypta. Historicky nastupuje obdobie sucha, púšte a život sa musí z dôvodu prežitia koncentrovať do oblasti Nílu. Treba začať riadiť veľké množstvo ľudí a budovať fungujúci systém produkcie potravín, bývania, armády a stavby pyramíd. Asi by neboli schopní zvládnuť riadenie takéhoto kolosu, na jeho chod by nestačilo myslieť iba obrazovo. Bolo potrebné myslieť znakovo a pokiaľ možno veľmi rýchlo a abstraktne. Aj množstvo údajov narastalo a bolo ich treba zapisovať a uchovávať. Začala doba tých, ktorí boli usadení v mozočku, vedeli spracovať množstvo informácií a aj ich vyhodnotiť. Možno povedať, že mozoček je extrémne výkonný počítač na spracovanie a vyhodnotenie informácií.

A toto je tá fenomenálna jedinečnosť, ktorá bola dopriata židovským kabalistom. Ezoterik si predstavuje, že mozoček je jeho dvojča a usiluje sa s ním komunikovať na základe množstva znakov, ktoré dostane zasvätením. Môžete si ich nájsť aj Galérii zasvätení. Znaky vytvoria základ komunikácie s mozočkom. Treba si ich poriadne uložiť do pamäte. Takto sa vytvorí most medzi psychikou ezoterika a mozočkom.

Ezoterik si uvedomuje, že mozoček nemá rád malé množstvá informácií a začne komunikovať, až keď bude ezoterik na určitej úrovni a bude mať z oblasti ezoteriky množstvo informácií. Prípadne mozoček potrebuje ezoterik k bunkovej ezoterike a psychickému prieniku do obrovského množstva buniek. To mozoček bude baviť. Tak isto túžba ezoterika, aby prenikal naraz do všetkých spomienok vo svojej pamäti. Na to mozoček reaguje a je ochotný spolupracovať.

Ezoterik sa musí naučiť ďalší fenomén a to je nechať mozočku, aby mu poskytoval znaky z vnútra mozočku. Znaky dáva z mozočku do veľkého mozgu a tu ich vníma vešteckými technikami. Ezoterik pošle akýkoľvek obrázok do mozočku a žiada jeho premenu na znak. Potom je dobré vnímaný znak prekresliť prstami pred seba. Takto začína prvá spolupráca s mozočkom a ezoterik už netvorí vlastné znaky. Vzdáva sa tvorby vlastných znakov. Je to nutnosť, aby mozoček tvoril vlastné znaky a posielal ich do veľkého mozgu. Ezoterik nepracuje priamo v mozočku, ale iba vo veľkom mozgu. Ezoterik sa na duchovnej ceste musí obracať na mozoček napríklad pokiaľ chce robiť bunkovú ezoteriku. Bez mozočku to nejde. Pokiaľ chce ezoterik ľudskými spôsobmi vyhodnocovať zdravotný stav v každej bunke, tak nemá šancu. Ale mozoček to hravo a presne spraví cez znaky. Pokiaľ ezoterik preniká do kozmu alebo sveta mŕtvych spomienok, tiež bude potrebovať mozoček a jeho schopnosti vyhodnocovať obrovské množstvo priestoru a objektov v nich. Mozoček dostane určité vnímanie v podobe pocitov a obrazov. Rýchlo ich vyhodnotí a vyhľadá to, čo je záujmom ezoterika v nekonečných diaľavách kozmu a sveta mŕtvych. Mozoček bude ezoterik nutne potrebovať aj na spracovanie množstva informácií, ktoré zahlcujú mozog počas meditačných prienikov do kozmu a sveta mŕtvych. Takéto množstvo informácií by mohlo priniesť kolaps a chaos do neurónov, ktoré ukladajú údaje do mozgu. A preto postupne bude mozoček preberať kontrolu aj nad spomienkami a dávať ich do systému, ktorý je typický pre mozoček.

Pridaj komentár