Kozmické vedomie je špeciálny druh vedomia, ktorý dovoľuje ezoterikovi psychicky prenikať do kozmického priestoru, ktorý reálne skúma astronómia ako vedecká disciplína. Kozmické vedomie dovoľuje ezoterikovi vyššie duchovné úrovne ako iba pozemské vedomie.

Základom kozmického vedomia je veštecké bádanie a skúmanie v prvom rade kozmonautov a to hlavne tých, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Prípadne išlo o kozmonautov, ktorí boli na planéte Mesiac. Veštecky sme zistili, že týmto osobám sa vnútorná psychika zásadne zmenila voči tomu, čo sme boli schopní vnímať u ľudí s bežným pozemským vedomím. Po týchto zisteniach sme začali hľadať podobné zmeny dôkladnejšie aj u iných jedincov. Postupný veštecký prieskum nás doviedol k tehotným matkám, ktoré počas tehotenstva trpeli spravidla hyperaktivitou a oslabenou psychikou. Takýmto ženám sa narodili deti priamo s kozmickým vedomím. Je úplne jasné, že máloktorý takto narodený jedinec si vôbec uvedomuje, že psychicky preniká do kozmu. Prišlo aj obdobie, kedy sme začali po internete diagnostikovať takýchto jedincov a zistili sme, že skoro všetci chcú žiť normálne a bežne ľudsky, aj keď cítia, že sú iní ako tí ostatní. Celý problém je v tom, že títo jedinci s kozmickým vedomím nemajú vybudované veštecké zmysly, ktoré by im dovolili vnímať ich psychické prieniky do kozmu.

Skúmali sme aj prípady v ústavnej starostlivosti, ktorí už nedokážu fungovať v ľudskej spoločnosti a dodržiavať klasické pravidlá ľudského správania. V zásade prenikali do kozmu psychicky tak silne, že už neboli schopní vnímať procesy tu na planéte Zem. Zostali im iba biologické potreby ako najesť sa, vyspať a podobne.

Mali sme osobnú česť meditovať aj s niektorými ľuďmi, ktorí mali od narodenia kozmické vedomie a zvyčajne boli nepríjemne šokovaní z toho, čo je v nich a viac sa o ezoteriku a duchovno nezaujímali. Dodnes nepoznám žiadneho originál ezoterika s kozmickým vedomím, ktorý by meditoval. Aj keď v histórii ľudstva takíto jedinci fungovali.

Pre pozemského ezoterika je potrebné prejsť rozsiahlym školením, precvičením a ovládnutím kozmického vedomia. V prvej fáze cvičení sme prenikali hlavne na diaľku cez osoby, ktoré takéto vedomie mali, až neskoršie sme realizovali vlastný výcvik a vlastné pokusy psychického prieniku do kozmu. Prenikali sme hlavne cez jedincov, ktorých psychika a koncentrácia boli na 100 percent v kozmickom priestore. V niektorých prípadoch boli pochybnosti o tom, či sú skutočne v kozmickom priestore. A tak sme postupne začali objavovať takých, ktorí neprenikali reálne do kozmu, ale iba do vlastných prebujnených fantázií. Potom tu boli takí, ktorí psychicky prenikali do obrázkov pred sebou, potom tu boli takí, ktorí prenikali do energií v aurickom obale okolo seba, kde si vytvorili maketu kozmu. Potom takí, ktorí prenikali do hláv iných osôb a pomýlili si to so skutočným prienikom do kozmu. Preto sme vypracovali systém kontroly toho, kto kde pri cvičení preniká.

Potom sme sa usilovali robiť podrobnejší prieskum všetkých, ktorí do kozmického priestoru v histórii ľudstva prenikali. A tak vznikol katalóg. Takýto výskum bol možný vďaka psychickým prienikom do sveta mŕtvych spomienok okolo nás a tak isto do záznamov magnetických a magmatických polí Zeme, ktoré tiež zapisujú každú sekundu života organickej hmoty. Tento veštecký výskum priniesol množstvo poznatkov a vytvorenie metodiky nácviku kozmického vedomia.

S výcvikom kozmického vedomia začala skupina asi 20 ezoterikov a vlastnou praxou dokazujú a budú dokazovať, že tu máme už tretí druh kozmických ľudí a to jednak kozmonautov, jedincov s kozmickým vedomím od narodenia a jedincov, ktorí si cvičením vypestovali túto schopnosť.

Treba si uvedomiť, že osoby s kozmickým vedomím neprenikajú do astronomického kozmu systematicky a cieľavedome. Tak isto si vyberú iba určitý úsek alebo časť kozmického priestoru a iné ich nezaujíma. Cvičený ezoterik preniká do kozmu v duchu určitého plánu vzdialenosti od planéty Zem s cieľom dať kozmickému vedomiu cestovný plán a poriadok.

Teda v prvom rade je tu prenikanie na obežnú dráhu Zeme. Potom je tu prenikanie do slnečnej sústavy, následne do súhvezdí a planét v našej Galaxii. Po týchto kozmických návštevách sa putuje do okolitých galaxií. Nasleduje uvedomenie si, že galaxie okolo planéty Zem sú zoskupené v určitý celok a ten nazývame v ezoterike Kozmos 1. Takýto kozmov je všetkými smermi od planéty Zem do vzdialenosti 1000 miliárd svetelných rokov 7. Teda Kozmos 1, Kozmos 2, Kozmos 3, Kozmos 4, Kozmos 5, Kozmos 6, Kozmos 7. Všetky tieto Kozmy 1 – 7. tvoria Sektor I.

Kozmický ezoterik trvalo preniká psychicky do kozmu a vracia sa naspäť do zemského vedomia. Kozmický ezoterik preskúmava planéty, súhvezdia, galaxie a jednotlivé kozmy a tak isto sektory, v ktorých sú jednotlivé kozmy. Všade skúma na sebe rôzne energetické stavy, tak isto vyhľadáva organický život. Pokiaľ má ezoterik aj klinické vedomie, ktorým vchádza ešte za života do kozmu, tak v danom priestore skúma aj spomienky mŕtvej alebo neustále odumierajúcej organickej hmoty aj mimo planétu Zem.

Kozmický ezoterik neustále zdokonaľuje veštecké vnímanie toho, čo pociťuje v kozmickom priestore a usiluje sa o to, aby vnímal procesy v kozme čo najreálnejšie. Kozmický ezoterik hľadá v kozmickom priestore rôzne anomálie, aby sa presúval rýchlejšie. Kozmický ezoterik musí zvládnuť techniku psychického prerazenia obalov atmosféry Zeme. Je možné hľadať v atmosfére lepšie únikové dráhy, najčastejšie Severný ľadový oceán. Kozmický ezoterik musí zvládnuť prácu s kozmickými energiami a naučiť sa ich veštecky vnímať a využívať pri psychickom pohybe v kozme. Kozmický ezoterik sa musí naučiť pohyb v kozme pomocou zvukov a odstraňovanie všetkých psychických spojení na planétu Zem. Pomocou zvuku sa kozmický ezoterik pohybuje tam, kde nie sú planéty a turbulencie energií planét. Kozmický ezoterik preniká k organickému životu cez rituál sekania ľudského tela pri planéte Mars.

Kozmický ezoterik si musí dávať pozor na prieniky do kozmu cez bunkové štruktúry. Pokiaľ bunkový ezoterik v oblasti Západnej Arktídy robí sekanie rýb na kusy a vníma v mori krv zvierat, tak môže kontaktovať organický život v kozme veľmi dynamicky a vytvárať v sebe energetické útvary, ktorých sa musí zbavovať, ináč by si mohol poškodiť psychiku.

Pridaj komentár