Previedli sme zasvätenia do brušného mozgu, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Cieľom zasvätenia bolo uložiť skúsenosti tých, ktorých pudy prenikali do organizmu a starali sa o dlhovekosť, výkonnosť a bezchorobnosť. Už sme takéto zasvätenia robili, ale nie cez UFO odtlačky organického života v kozme. Jednak sa vybrali také UFO organického života, cez ktoré sa dali preniesť spomienky a skúsenosti ľudí, ktorých pudy prenikali do ich tela. Zároveň sme využívali UFO organického života na intenzívnejší prienik do buniek, lebo organický život kozme sa kontaktuje práve cez bunkové štruktúry vo vnútri buniek.

Cez UFO organického života sme do buniek napúšťali samotné 4 pudy, ale aj vlastnú silu vôle. Teda spájala sa tu liečivá sila pudov k dlhovekosti a bezchorobnosti a zároveň psychický prienik sily vôle ezoterika do vnútra buniek, čo je realizácia 5. ezoterickej cesty. Zároveň je možné si všimnúť delenie UFO organického života prvej úrovne podľa miesta kontaktovania cez určitú časť vo vnútri buniek. Potom je tu možnosť realizovať zasvätenie efektívnejšie a spomienky živých a mŕtvych z magma polí, zo sveta mŕtvych, ale aj zo spomienok živých uložiť mimozmyslovým spôsobom do neurónov zasväcovanej osoby. Tak isto tu lepšie spoznávame možnosti práce s UFO odtlačkami, ako ich kontaktovať, ako ich likvidovať.

Pud sebazáchovy v neurónoch hrubého čreva

Využili sme organický život na to, aby sme do vnútra mozgu presunuli intenzívnejšie spomienky množstva jedincov, ktorých pud sebazáchovy prenikal do ich organizmu. Zmyslom bolo ešte intenzívnejšie vložiť dovnútra spomienky tohto druhu. Saša Pueblo ako zasväcovateľ dostal do seba spomienky živých aj mŕtvych jedincov a presúval ich cez UFO organického života. Inokedy to robil priamo cez svoju psychiku do psychiky zasväcovanej osoby. Tentokrát sa to dialo cez spojku iného organického života. Tento organický život v kozme bol vybratý ako najvodnejší na takýto presun informácií do pamäte ezoterika. Ide o mimozmyslový príjem informácií rovno do neurónov veľkého mozgu.

UFO odtlačok II. G9Q
UFO a spôsob použitia: cez UFO tohto typu sa prenášali do vnútra tela spomienky tých, ktorí prenikali psychicky alebo cez pudy do organizmu.

Pud rozmnožovací v neurónoch hrubého čreva
Bol použitý ten istý postup ako pri pude sebazáchovy.

UFO odtlačok I. „okno“
UFO a spôsob použitia: cez UFO tohto typu sa prenášali do vnútra tela spomienky tých, ktorí prenikali psychicky alebo cez pudy do organizmu.

Pud teritoriálny v neurónoch hrubého čreva
Bol použitý ten istý postup ako pri pude sebazáchovy.

UFO odtlačok I. „stonožka“
UFO a spôsob použitia: cez UFO tohto typu sa prenášali do vnútra tela spomienky tých, ktorí prenikali psychicky alebo cez pudy do organizmu.

Pud bunkový do bunkovej blany

Využívame tu ten moment, že organický život sa kontaktuje psychicky práve cez túto úroveň vo vnútri buniek. Ide o bunkovú blanu, za ktorou sú orgániky, potom 2 jadrá, v nich chromozómy a gény. Za touto úrovňou je ešte úroveň prvkov a za ňou úroveň fyzikálneho jadra atómov. Na poslednú úroveň už pudy nesiahajú. Tu menované UFO organického života sa kontaktujú práve cez túto úroveň a pomôžu ezoterikovi preniknúť psychicky svojou vôľou. Teda do tejto úrovne buniek preniká samotný pud, prenikajú sem aj všetky druhy UFO organického života tu nižšie menované. Do toho preniká sila vôle zasväcovanej osoby a jeho pudy. Tak isto sem preniká sila zasväcovateľa, ktorý vnáša skúsenosti živých aj mŕtvych jedincov, ktorých systém prenikal do tejto úrovne v bunkách.

UFO odtlačok I. „veľký had“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „hviezdica“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „ 5 hláv“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „ trojuholník“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „palica“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkovej blany.

Pud bunkový do orgánikov
Bol použitý ten istý postup ako pri pude bunkovom do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „ loďka“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do orgánikov.

UFO odtlačok I. „hlava“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do orgánikov.

UFO odtlačok I. „stonožka“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do orgánikov.

UFO odtlačok I. „ batman“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do orgánikov.

Pud bunkový do bunkového jadra a mitochondriálneho jadra
Bol použitý ten istý postup ako pri pude bunkovom do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „oči“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkového a mitochondriálneho jadra.

UFO odtlačok I. „rebrovec“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkového a mitochondriálneho jadra.

UFO odtlačok I. „kríž“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkového a mitochondriálneho jadra.

UFO odtlačok I. „mrak“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkového a mitochondriálneho jadra.

UFO odtlačok I. „kríž- 4 hlavy“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do bunkového a mitochondriálneho jadra.

Pud bunkový do chromozómov
Bol použitý ten istý postup ako pri pude bunkovom do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „klepetá“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra chromozómov.

UFO odtlačok I. „medúza – hlava“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra chromozómov.

UFO odtlačok I. „hlava hada“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra chromozómov.

UFO odtlačok I. „ježko“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra chromozómov.

Pud bunkový do génov
Bol použitý ten istý postup ako pri pude bunkovom do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „kocka“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra génov.

UFO odtlačok I. „6 hláv“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra génov.

UFO odtlačok I. „2 hlavy“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra génov.

UFO odtlačok I. „4 hlavy“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra génov.

UFO odtlačok I. „okno“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do vnútra génov.

Pud bunkový a prvky molekulách chemických látok
Bol použitý ten istý postup ako pri pude bunkovom do bunkovej blany.

UFO odtlačok I. „postava – štvorec“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do prvkov v molekulách.

UFO odtlačok I. „palica – 6 hláv“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do prvkov v molekulách.

UFO odtlačok I. „hravé dieťa“
UFO a spôsob použitia: cez UFO do prvkov v molekulách.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

 

Pridaj komentár