Základné cvičenia, ktoré sprevádzajú 3. ezoterickú cestu. Ezoterikovi umožňujú túto cestu aj prakticky zvládnuť a aj veštecky vnímať. Zároveň sa v 3. ezoterickej ceste pestuje základ všetkých vešteckých výkonov, ktoré potrebuje ezoterik na vnímanie všetkých 7 ezoterických ciest.

V prvom rade je dobré si spomenúť na všetky druhy vešteckých výkonov ako sú tarotové karty, žolíkové karty, sedmové kary, kineziologické veštecké výkony cez svaly, kyvadielko, prútik, drôtik do dvoch prstov jednej ruky, iting, čínske zvieracie karty, čiary života na ruke, usadeniny v kávovej šálke, veštenie numerologické, astrológia.

Nasleduje technika skľudnenia, uvoľnenia a stíšenia. Nahadzuje sa sugerácia poškodenia orgánov a úniku bioenergie, magma energie alebo kozmickej energie mimo telo. Nahadzuje sa sugerácia mŕtvych buniek v tele. Nahadzuje sa sugerácie pozostatkov dvojčaťa v tele. Nahadzuje sa sugerácia presunu hormonálnych žliaz na iné miesto v tele. Nahadzuje sa sugerácia zväčšenia alebo zmenšenia a presunu orgánov na iné miesto v tele. Nahadzuje sa sugerácia znetvorenia tela a orgánov. Nahadzuje sa sugerácia, že v tele nemáte ľudské bunky, ale zvieracie bunky. Zároveň je možné sa napájať na diaľku na osoby, ktoré majú v sebe takéto druhy poškodenia. Možno reálne rozrezonovať membrány v tele pre prienik do vnútra buniek za pomoci mozočku.

Po tejto sugerácii s reálnou koncentráciou sa ezoterik koncentruje na zmyslové centrá v mozgu a to čuchové, chuťové, hmatové, zvukové pohybové a nastavuje ich do vešteckého výkonu. Tak isto si ezoterik spomína na všetky veštecké výkony a zasvätenia do tejto oblasti.

Nasleduje koncentrácia na systém stredný mozog v strede hlavy a na mozoček v zadnej časti hlavy. Koncentrácia do týchto dvoch oblastí nepresahuje 10 % z celkovej koncentrácie. Ezoterik využíva rôzne druhy koncentrácie ako ľudskú z medicínskych obrázkov, autohypnotickú na základe stavu zaspávania, ale udržania si plného vedomia, pohybovú cez nervové platničky vo svaloch. Ezoterik si uvedomuje svoje ego a snaží si vsugerovať, že nechce žiť svoj život, ale život inej osoby, život svojho orgánu v tele alebo niektorého ezoterického stavu. Teda stav schizofrenický a rozdvojený. Zároveň ezoterik v rámci 10 % koncentrácie z celkovej koncentrácie aktivizuje činnosť niektorých neurónových buniek v mozočku na veštecký výkon vo svojom tele alebo von zo svojho tela.

Ezoterik aktivizuje centrum fantázie v prednej časti mozgu. Koncentruje sa na svoje orgány cez systém stredný mozog – mozoček. Z určitého orgánu prisúva nervové podnety do centra fantázie či už obrazovej, chuťovej, čuchovej, hmatovej alebo pohybovej. A tu k privedenému nervovému vzruchu privádza obrázky zvnútra pamäte vo veľkom mozgu. Nie naopak.

Ezoterik môže pri vešteckých výkonoch používať aj svet mŕtvych a to anjelské sféry vo svete mŕtvych alebo spomienky mŕtvych vo svete mŕtvych. Tak isto sa aktivizujú anjelské sféry zo 4. roku života a to pokiaľ sú bielej línie. Ide o anjelské sféry detských dyslektikov a žiadne iné anjelské schémy. Veštecké výkony cez anjelské sféry bielej línie dávajú tušiť, kde a ako môže byť osoba úspešná a ešte to je aj na prospech okoliu.

Ezoterik k vešteckým výkonom môže použiť kozmicko bunkové vedomie a UFO odtlačok, ktorý mu dovolí zlepšiť veštecké výkony. Prípadne si ezoterik dá bunkovo kozmické vedomie a zo svojich orgánov alebo seba alebo inej osoby si spraví niečo na spôsob UFO odtlačku.

Ezoterik prevedie svalový test. Svaly a svalové platničky sa pri predstave pitia vody uvoľňujú a pri predstave pitia kyseliny sťahujú a tuhnú. Ezoterik si vo vnútri rozpráva samé klamstvá a svaly tuhnú. Pokiaľ si rozpráva pravdu, tak svaly sa uvoľňujú. Toto je základné veštecké naladenie.

Ezoterik si zoberie obrázky z astrologickej knižky a bude si ich pozerať a ukladať do pamäte. Pokiaľ dokáže veštecky ošetrovať obrázky z astrológie, tak zisťuje, z ktorých vešteckých techník a ich kombinácií vznikali určité astrologické techniky.

No ezoterik sa už v tomto momente napája na ďalšie a ďalšie mozočky a nutne zvyšuje kapacitu mozočkových neurónov na zvládnutie kombinovaných vešteckých techník. Bez tohto fenoménu siamského systému prepojenia mozočkov sa bude ezoterik v astrológii pohybovať veľmi problematicky. Ezoterik si spomína na siamské zasvätenie. Znovu prekresľuje znaky z týchto zasvätení. Nájde si ich v Galérii zasvätení. Tu už ezoterik nastupuje cestu spoznávania astrológie a jej techník.

Nasledujú základné cvičenia v rámci astrológie a to je prečítať kvalitnú a mnohostránkovú knižku o astrológii. A pokúsiť sa zrealizovať pre niekoho astrologický profil. Využiť možnosť realizovať astrologických profil cez počítačový program.

Ezoterik si postupne ukladá do pamäte všetky druhy obrázkov, schém a výpočtov z astrológie. Uvedomuje si, že astrologické veštectvo je vlastne zložené z kombinácie dvoch až troch vešteckých techník a tým vzniká nový druh vešteckého prístupu. Ezoterik odmieta klasickú astrológiu a jej komerčné tendencie. A hlavne tendenciu nahradiť pri astrologických vešteckých výkonoch mozoček a napojenie mozočku na iné mozočky. Je to prirodzený degeneračný prístup, ktorý obchádza fenomén používania mozočku pri astrológii, a tak isto fenomén schopnosti napojiť sa na mozočky iných a využiť ich kapacitu pre masívne veštecké výkony. Dnešná astrológia je príliš uniformná a ezoterikovi nedovoľuje používať mozoček, hľadať si cestu do mozočku a robiť 3. ezoterickú cestu.

Ezoterik chce astrológiu robiť na základe prieniku do mozočku. Ezoterik chce cez mozoček vytvoriť prepojenie na iné podobné mozočky, a tak zväčšiť kapacitu vlastného vešteckého potenciálu. Ezoterik chce postupne ovládnuť asi 10 druhov základných vešteckých výkonov. Vzájomne ich poprepájať a kombinovať medzi sebou a využiť prvok náhodného a vhodného kombinovania každej vešteckej techniky s inou vešteckou technikou. Teda optimalizovať veštecký výkon na základe kombinácie rôznych vešteckých techník medzi sebou a v každom úseku každej vešteckej techniky.

Ezoterik chce ovládnuť rôzne vhodné veštecké stavy ako je mozočkové vedomie, siamské vedomie prepojenia mozočku na iné mozočky, kozmické vedomie, klinické vedomie, bunkové vedomie, rezonančné vedomie Silva, UFO vedomie, magmatické vedomie a ďalšie ezoterické stavy. Zvládnutie týchto stavov je vlastne základom jednotlivých vešteckých techník. A takto zvládnuté veštecké schopnosti sú základom astrológie. Tu v astrológií sa navzájom kombinujú jednotlivé techniky a vytvárajú sa nové postupy, ktoré boli zapísané do astrológie. No základom pri kombinovaní vešteckých techník musia byť anjelské sféry detských dyslektikov. Podrobnejšie v Anjelskej škole. Anjelské sféry sa delia na tri zdroje a to anjelské odtlačky, ktoré sme dostali v 4. roku života za podmienky, že patria do bielej línie. Potom anjelské sféry sú vo svete mŕtvych spomienok. Podrobne popísané v Plazmatickej škole. Potom magmatické záznamy v magmatickom jadre planéty Zem o tých, ktorí mali alebo majú anjelské sféry bielej línie. Až na tento systém sa nabaľujú ďalšie veštecké techniky. Každá pridaná veštecká technika vždy do určitej miery pozmení veštecké konštrukcie astrológie. Všetko sa robí tak, aby bol prvok náhodnosti aj tej najmenšej časti s inou časťou nezávislý a slobodný.

Ezoterik tak isto veštecky preveruje, z ktorých vešteckých techník je určitá astrologická technika vytvorená. Tak isto sleduje, či má parameter anjelských sfér. Ezoterik ďalej zisťuje, koľko mozočkov musí kontaktovať, aby mohol pracovať s danou astrologickou schémou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.