Venujeme sa 5. ezoterickej ceste cez brušný mozog, ktorý sa nachádza v stene tenkých a hrubých čriev. Ide o drobné neurónové zhluky o veľkosti špendlíkovej hlavičky. Možno hovoriť aj o silnom šamanskom prístupe, ktorý pudy uctieval a vážil si ich, ale zároveň sa snažil ich prinucovať, aby pôsobili v prospech prírodných ľudí.

Teda ide tu o 5. ezoterickú cestu, ale je dobré ju robiť cez 3. ezoterickú cestu a to je cesta mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy. Ezoterik sa musí naučiť do mozočku koncentrovať a pracovať v ňom. Hlavne musí zvládnuť princíp 10 % koncentrácie z celkovej koncentrácie pri meditácii. Zároveň 5. ezoterická cesta je vstupnou bránou do 7. ezoterickej cesty, ktorá sa robí do vnútra buniek. A táto 5. ezoterická cesta sa využíva ako kontrolovaný proces psychického prechodu dovnútra buniek a nakoniec aj do atómov a ich vnútorných štruktúr.

Dôležitý krok vstupu na 5. ezoterickú cestu je samozrejme koncentrácia do brušného mozgu v črevách a psychické prepojenie na pudy uložené v neurónoch tejto oblasti. Potom nasleduje dôležitý moment a to je spojiť svoju myseľ s predstavami obrázkov jaskýň a to hlavne z dôvodu, že jaskyne vytvárajú veľmi vhodné prostredie pre fungovanie pudov v črevách k liečivým účinkom. S jaskyňou a ľudským telom nájdete veľa spoločných prvkov.

Je ale paradoxné, že napriek tomu, že jaskyňa je stvorená na liečbu, tak do jaskyne sa nevstupuje so zámerom liečby a vyliečenia, ale ako na miesto, kde chcete svoj život násilne ukončiť. Takýto prístup je nutný, aby ste pudy doslova prinútili k takejto aktivite, lebo oni nie sú schopné to spraviť dobrovoľne. Pre pudy nie je prirodzené sa starať o zdravie a preto takáto forma prinútenia pudov vyhrážaním smrti je nutnosťou úspešnej liečby. Po vyhrážkach vám pudy v zaujme udržania života pomôžu a začnú vás liečiť. A pod rúškom liečby sa podarí psychicky ezoterikovi preniknúť aj do tejto oblasti svojho tela.

V teoretickej rovine treba vedieť, že pudy človeka tlačia do určitého správania a zabraňujú mu v nežiaducich činnostiach. Pud sebazáchovy sa hlavne stará o to, aby človek neukončil predčasne svoju pozemskú púť. Vyhrážaním je prinútený sa starať aj o zdravie ezoterika, o dlhovekosť, výkonnosť a bezchorobnosť počas života. Zároveň z hľadiska duchovného je to kontrolovateľný prienik do mikrosveta vlastných buniek. Pud sebazáchovy dá do poriadku akútne stavy v organizme, bude sa podieľať na modifikácii tukových buniek a bude z nich vyrábať niečo ako náhradné orgány.

Pud rozmnožovací núti človeka, aby sa rozmnožoval, staral o potomstvo. Znovu tu bude na programe dňa donucovanie, aby tento pud prevzal na seba novú funkciu a začal sa starať o prerobenie bežnej chémie na chémiu extrémne liečivú. Pre ezoterika je to zároveň aj psychický prienik do tejto oblasti svojho tela spojený s preliečením. Pud prevezme zodpovednosť za biochémiu tela, ktorej základ je v strednom mozgu, hormonálnych žľazách a základňa je v orgánikoch vo vnútri buniek, ktoré sú malé fabriky na chémiu. Zároveň ezoterik tu má príležitosť psychicky preniknúť do molekúl chemických látok.

Pud teritoriálny slúži hlavne na to, aby sa človek dokázal orientovať v priestore okolo seba. Vyhrážaním sa tomuto pudu sa vytvára fenomén donútenia, aby sa začal starať hlavne o biele krvinky a ich výborný vzťah k mikroflóre v organizme. Ezoterik cez tento pud psychicky preniká do mikroorganizmov vo svojom tele, ale aj do buniek, ktoré sa v tele pohybujú. Tento pud sa nakoniec postará o jedinečnú mikroflóru v tele a táto mikroflóra bude človeku pomáhať na ceste dlhovekosti, výkonnosti a bezchorobnosti.

Pud bunkový sa nachádza výhradne v stene tenkých čriev a stará sa o to, aby bunky dostali všetko, čo potrebujú. Ezoterik tak isto tento pud donúti, aby sa o bunky a ich vnútro staral poriadne a viedol ich k dlhovekosti a bezchorobnosti. Ezoterik s týmto pudom a cez tento pud psychicky preniká aj do vnútra buniek, kde bude musieť začať už používať rezonancie na hlasivkách. Ezoterik bude cez rezonancie a spoluprácu mozočku prenikať do bunkových blán, bunkových orgánikov, bunkového jadra, mitochondriálneho jadra, chromozómov v jednom aj druhom jadre. Následne to budú gény a za génmi budú nasledovať molekuly biochemických prvkov. Tu niekde končí sila a moc prinútených buniek pracovať na úrovni zdravia a začína svet vnútra atómov. Do tejto roviny už pudy nedokážu zasahovať. Na tejto ceste sa dávajú do poriadku orgániky, životnosť bunkových jadierok v bunkových a mitochondriálnych jadrách. Dajú sa reparovať mierne poškodenia chromozómov, a tak isto sa dajú reparovať génové poškodenia. Nedajú sa opraviť závažné a zásadné chromozómové a tiež génové poruchy. To platí hlavne na chromozómové a genetické mutácie, ktoré pudy už nie sú ochotné riešiť. Museli by poškodiť inú časť tela a to je pre nich neprípustné. Je tu možnosť ešte zasahovať cez intuíciu podporenú anjelskými sférami detských dyslektikov, ale takýto druh zásahu zároveň poškodzuje inú oblasť. Pokiaľ sú chromozómové a genetické zmeny radikálne, tak liečby cez anjelské sféry sú extrémne rizikové a keď sa podaria zrealizovať, tak je to iba vyliečenie niečoho a poškodenie iného. Dá sa získať určitý odklad celkového zlyhania organizmu, ale nie trvalé zdravie.

Ezoterik teda využije pudy na ozdravenie organizmu a zároveň psychického prieniku do vnútra bunkových štruktúr a odtiaľ do vnútra atómov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.