Anjelské šamanské sféry. Ide o život, nemožno spraviť chybu. Detská psychika. Anjelská psychika. Anjelské nastavenie neurónov veľkého mozgu. Aura veľkého mozgu. 10 historických šamanských zasväcovateľov, ktorí boli najlepší v aure veľkého mozgu. Zasväcoval Saša Pueblo. Informačné polia historických zasväcovateľov. 10 zasväcovacích rituálov. Kontrola predošlých zasvätení. Anjelské sféry z pierok. Ďalšie zlepšenie zasväcovacích techník. K tomuto zápisu je aj množstvo fotografického materiálu, ktorý si môžete pozrieť v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v ďalšej sérii zasvätení. Ide o zasvätenie do anjelských sfér šamanov, ktorí žili v extrémnych podmienkach púšte, ľadu alebo vysokých hôr. Pre týchto šamanov nebolo možné robiť chyby a dopúšťať sa omylov. Dokázali si udržať v neurónových oblastiach stav detskej psychiky. Ich výchovou sa nedosiahla zmena činnosti neurónov na vnímanie prísnej pravdy a racionality.

Pred samotným zasvätením je potrebné sa vhodne naladiť, zo spomienok vybrať všetko pozitívne a postupne to dostať do všetkých častí tela a zvlášť do 6. neurónových oblastí. Treba spraviť všetko pre to, aby sa to do danej oblasti dostalo. Pokračujete ďalej a do daných 6. neurónových oblastí dostanete predstavy anjelských postáv, ktoré sa skorej podobajú kresbám jaskynných ľudí ako náboženským alebo esteticko umeleckým. Kresba je skôr osobná výpoveď, ktorá podporuje udržanie detských spomienok v neurónoch a nie naopak. Ako vzor vám poslúžia obrázky v Galérií zasvätení. Ide o kresbičky postáv ľudského tvaru s krídlami, ale aj kresby zvierat. Tak isto to môžu byť anjelské znaky, ktoré sú v rôznych farbách podľa farebného spektra. To je základné naladenie, ku ktorému pridáte sugeráciu, že žijete v extrémnych podmienkach, kde ide o život a nie zábavu a jednoducho nemáte nárok na omyl. Toto naladenie je veľmi dôležité. Tak isto je potrebné, aby ste počas zasvätenia boli voči seba úprimný. Anjelské šamanské sféry vás vždy opustia, pokiaľ nehovoríte pravdu, chcete spraviť chybu a vystaviť sa riziku neúspechu. A tu je ten jedinečný fenomén osobného poradcu. Keď okolo seba v aure cítite, že sa biele anjelské sféry dynamizujú, tak konáte to, čo je správne a pravdivé. Pokiaľ nerobíte a nehovoríte správne, tak sa šamanské biele anjelské sféry menia na sivasté a čierne. A to už konáte nesprávne, jednoducho šamanské anjelské sféry dokážu rozoznávať pravdu a nepravdu. Rozoznávať, kedy robíte chybu a kedy to robíte správne k dosiahnutiu určeného cieľa.

Aby ste z tela dostali anjelské sféry do aury je treba, aby ste vo vnútri nahodili pocity detskej sexuality a uvedomili si, že vaše telo je aj aura okolo vášho tela. Potom už nie je problém všetko z tela alebo neurónových oblastí vytlačiť do aury okolo vás. Aura to sú molekuly vzduchu, magmatické energie, prachové častice a myšlienky vytvárané vašou mysľou. Všetko cvičíte zo spomienok na zasvätenie, nesmiete v žiadnom prípade pocítiť stratu anjelských sfér a ich zmenu na sivastú alebo až čiernu formu. To už idete do deštrukcie a nesprávnych životných riešení.

Samotné zasvätenie bolo postavené na realizácii 10. rituálov, ktorých základom bolo na stole položené veľké množstvo pohárov a do týchto pohárov sa poukladalo množstvo mušieľ, kamienkov, lastúr, guličiek a strukovinových plodov. Pod tieto poháre sa postupne kládli rôzne druhy obrázkov a to kvietkov, anjelov, pyramíd, zvierat, erotiky, písmen, minerálov. Všetci účastníci potom kreslili postavy anjelov a anjelských znakov. Neustále sa usilovali mať pri sebe anjelské sféry, ktoré chcú iba pravdu, správne riešenie a úspešnosť. Pokiaľ niekto robil kreslenia nesprávne, tak bol upozornený, aby tento stav posunul nad svoju hlavu a aktívne sa napojil na vhodný stav v neurónových oblastiach.

Zasvätenie viedol a realizoval Saša Pueblo. Na zasvätenie sa musel špeciálne pripraviť. Musel si uvedomiť, do ktorej oblasti smeruje zasvätenie. Teda do aury nad hlavou, ktorú možno veštecky vnímať ako energetický obal v tvare helmy. Doteraz sa realizovalo zasvätenie do vnútra neurónov v 6. oblastiach ľudského tela. Zasväcovanie prebiehalo pod hypnotickými technikami a umožňovalo vhodne naladiť vnútro neurónov v 6. neurónových oblastiach tela. Pokiaľ sa zasväcuje do aury, tak hypnotické techniky vystriedajú techniky tranzu. Ide o zachytenie správneho zvukové rytmu alebo rytmického pohybu, ktorý sa nemení. Tento tranzový rytmus dovoľuje zasväcovať do aury.

Saša Pueblo sa na diaľku napojí na informačné polia, ktoré sa vytvorili zo spomienok už nežijúcich ľudí. Tieto spomienky sú okolo nás. Saša Pueblo tieto spomienky násilne stiahne do svojej aury a odtiaľto pôsobí do aury zasväcovanej osoby. Pokiaľ dotyčná zasväcovaná osoba nerobí dobre rituál, tak anjelské sféry šamanov nemôžu do aury. Saša Pueblo stiahne do svojej aury ďalšie množstvo už nežijúcich zasväcovateľov. Teda na jedného pripadá asi 10 ďalších zasväcovateľov.

Zasväcované osoby sa musia usilovať neustále rozmnožovať a kopírovať všetky spomienky, potom ich aj spájať navzájom a dosahovať určitý stupeň zahustenia, to je ďalší cieľ zasvätenia, aby zasväcované osoby sami vytárali množstvo spomienok a potom ich zahusťovali. Tak isto je dôležité pracovať s rôznym druhom zasvätení, ktoré priniesli do spomienok zasväcovanej osoby. Ide o zahustenie anjelských postavičiek až na úroveň zmrznutého ľadu, bieleho, zlatistého, diamantového svetla a niečoho, čo kmitá. Väčšia hustota sa nedá dosiahnuť.

Saša Pueblo nechal zasväcovaným osobám spraviť papierové postavičky anjelov, cez ktoré mohol potom ešte intenzívnejšie pôsobiť na zasväcované osoby. Najskôr do svojej aury jednak pofotil požadované informačné polia historických zasväcovateľov, potom stiahol tieto polia k sebe. Zároveň si nasugeroval vek 4 roky a 14 rokov, čo mu dovoľovalo zasväcovať prítomné osoby aj cez vlastný mozoček.

Teda ide zasvätenie cez postavičku papierového anjela. Potom ide zasvätenie z aury okolo vlastnej hlavy do aury hlavy zasväcovaných osôb. Potom ide zasvätenie aj cez mozoček. Saša Pueblo sa pri každej osobe uvádza do najvhodnejšieho stavu pre dotyčnú osobu, zároveň neustále kmitá v aure zasväcovanej osoby vlastnými prstami a vytvára efekt rytmického kmitania.

Saša Pueblo pre zasvätenie vybral informačné polia týchto 9. zasväcovateľov: Afrika, zemepisná dĺžka a šírka (3,G) anjel šaman, úroveň hustoty sklovitá. Rusko (7,D) anjel šaman, úroveň mliečna. Ázia (9,F) anjel šaman, úroveň zlatistá. Južná Amerika (6,C) anjel šaman, diamantová úroveň zahustenia. Európa (3,E) pulzačná úroveň. Afrika (5,M) anjel šaman, seansová úroveň, aura okolo hlavy podelená na určité sektory. Egypt (6,G) šaman anjel, pyramidálne vedomie, aura v tvare pyramídy. Malá Ázia (6,F) anjel šaman, znaková úroveň, znaky vo všetkých farbách a uložené do veľkých priezračných znakov. Antarktída (R,-) anjel šaman, pracoval univerzálne v celej aure. Čína (13,14,15/E,F) anjel šaman, zapisoval anjelské sféry do kostí.

Pridaj komentár