Šamanskí anjeli. Tvrdé klimatické spomienky. Arktída, púšť, hory. Jeden chybný krok a skončil si. Jedno zlé rozhodnutie a zahynú všetci. 6 neurónových oblastí. Spomienky detské do 6. neurónových oblastí. Spomienky anjelov a anjelských znakov do 6. neurónových oblastí. Množenie anjelských obrázkov. Zahusťovanie spomienok na anjelov. Aura 6 neurón. oblastí a vytlačenie anjelských sfér do aury. Technika regresu do raného detstva. Sugerácia veľkej detskej žľazy v oblasti hrdla. Pocit manipulácie v psychike s čerstvými vajíčkami. Pocit spájania sa s deťmi a znásobovanie anjelských sfér šamanov. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Šamanskí anjeli. Na začiatok meditácie si treba dôsledne uvedomiť, že tu ide o prírodných ľudí, ktorí nedokážu písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom; ponechali si špeciálne naladené neuróny a svojou činnosťou pri trhaní napríklad pierok vytvárajú niečo, čo sa podobá na postavičky s pierkami. Takto nastavené neuróny šamanov umožňujú vedieť, ktoré rozhodnutie je správne a ktoré nie. Uvedomte si, že šamani žijú v drsnom prírodnom prostredí a nemôžu robiť skoro žiadne chyby, pretože v týchto extrémnych podmienkach znamená každý omyl skoro istú smrť. Pud sebazáchovy je nadimenzovaný a nastavuje neuróny v 6. neurónových oblastiach do jasného vnímania reality. Pokiaľ máte pri sebe anjelské sféry, tak vnímate realitu správne a dosahujete požadovaný cieľ. Pokiaľ premýšľate a konáte nesprávne, tak anjelská sféra sa vzďaľuje. Dúfam, že nikoho nenapadne používať tento mechanizmus na tipovanie a športkovanie. O tom to teda určite nie je. Tu je pravdepodobnosť skoro vždy jedna k jednej a nemá zmysel takto postupovať. Jednoducho je to o niečom inom.

Tvrdé klimatické podmienky. Nie je jednoduché navodiť si ten správny šamanský stav, ktorý vyžaduje prehupnúť sa do stavu tvrdých klimatických podmienok. Keď sa budete rozhodovať, čo budete robiť, tak by pri vás mali stáť alebo pôsobiť anjelské postavy či už v neurónoch alebo priamo v aure. To sa dá využiť pri hľadaní vhodných riešení, ktoré majú byť pozitívne a dlhodobo prospešné. Jedno zlé rozhodnutie a zahynú všetci.

6 neurónových oblastí. Detské spomienky do 6. neurónových oblastí. V prvom rade sa skoncentrujete do jednotlivých neurónových oblastí ako je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, brušný mozog, ganglie a všade napustíte obrázky z detstva. Pokiaľ do danej oblasti neviete dostať obrázky a pocity z detstva, tak sa do týchto oblastí lepšie skoncentrujete a pod hypnotickými technikami sem tieto spomienky presadíte. Spomienky z detstva tu udržíte počas celej meditácie. Potom nastupuje fáza rozmnožovania detských spomienok priamo v celom tele. Máte pocit, že ste kopírka a neustále produkujete nové spomienky z detstva. Keď už máte pocit, že sa to nedá už nikde dávať, tak začnete spomienky z detstva do seba spájať a zahusťovať, kým nie sú v hustote zmrznutej vody.

Spomienky na anjelov a anjelské znaky do 6. neurónových oblastí. Nasleduje fáza vkladania spomienok na anjelov šamanov, no nie anjelov náboženských alebo starých kultúr ako je napríklad Egypt. Výsostne sú to anjelské sféry prírodných šamanov vytvorené z prírodného materiálu. Znovu produkujete jednu spomienku znakov a postavičiek šamanských anjelov. Neviete čítať, písať a bežne premýšľať. Ste ako nekonečná kopírka. Keď sa vám podarí všetko zahustiť samými spomienkami zo zasvätení, tak začnete tieto spomienky zahusťovať do pocitu zmrznutého ľadu.

Nasleduje ďalšia fáza a to vytlačenie všetkého detského a všetkého anjelského do aury okolo seba. Pracujete na tom, aby ste vnútro naplnili sexualitou malého dieťaťa pocitom, že vaše telo sa zväčšilo o pol metra a toto zväčšenie je súčasťou vášho tela. Do tohto priestoru dostávate detské a anjelské schémy. Viete, že všetko, čo sa deje v aure, má omnoho väčšiu dynamiku ako priamo vo vnútri tela. Hovoríme o aurických anjelských schémach.

Technika regresu do raného detstva. Sugerácia veľkej detskej žľazy v oblasti hrdla. Pocit manipulácie v psychike s čerstvými vajíčkami. Pocit spájania sa s deťmi a znásobovanie anjelských sfér šamanov.
Nasleduje hlavná časť meditácie a to je vrátenie sa pomocou regresu do obdobia asi 4. rokov. Spravíte všetko preto, aby ste sa dostali do tejto hĺbky psychiky. Využijete prvýkrát aj prítomnosť anjelov šamanov a keď cvičíte regres do detstva dobre, tak anjeli šamanov sa vo vás a okolo vás dynamizujú. Nastupuje fáza sugerácie, že máte veľmi veľkú detskú žľazu v oblasti hrude, ako to majú malé deti. Vnímate prebudenie anjelských sfér šamanov a spojenie s týmito sférami. Pokiaľ tu nachádzate niečo iné ako temnotu alebo iné druhy anjelov, tak všetko dôkladne vyčistíte a vrátite sem anjelov prírodných šamanov a cez mozoček robíte niečo ako odtlačky dovnútra psychiky. Pomáhate si sugeráciou množstva čerstvých vajíčok okolo seba a množstvo odtlačkov šamanských anjelov narastá. Môžete použiť sugeráciu spojenia sa s inými deťmi a násobíte pocit veľkosti detskej žľazy. Znovu sa v mozočku dejú procesy odtlačkov šamanských anjelov.

Naučte sa odlišovať, že šamanských anjelov vytvorili šamani a po ich smrti sa usadili tieto spomienky z ich hláv na Severnom aj Južnom póle. Odtiaľ sú naprogramované, aby sa v 4. rokoch tieto informačné polia zo spomienok priblížili k mozočku dieťaťa a v mozočku sa urobí niečo ako odtlačok dovnútra detskej žľazy. Potom sa stiahnuté informačné pole vzdiali od mozočka. Informačné pole môžete fotiť, kopírovať a dávať do seba pre veci vešteckého skúmania. Informačné polia môžete do seba sťahovať násilne. No potom je treba foto z tela a tiež stiahnuté info dostať preč ako sa dá, pokiaľ by ste si ho nechali pri sebe, bolo by to moc náročné na chod psychiky. A preto je to treba vedieť v sugerácii smrti vracať naspäť do sveta mŕtvych spomienok. Odtlačok je niečo iné, čo dokáže robiť za určitých okolností mozoček.

Nakoniec sme sa prebúrali do detského podvedomia a aktivizovali sme aj na tejto úrovni spojenie s anjelskými sférami šamanov. Treba si dávať pozor na náboženských anjelov, ktorí ľúbia intenzívne blokovať šamanské schémy. Jednoducho náboženskí anjeli sú určení pre iné aktivity.

Pridaj komentár