V prvom rade si ezoterici musia uvedomiť, že pokiaľ sa chcú seriózne pustiť do umenia astrológie, tak by mali mať za sebou skúsenosti s inými vešteckými technikami. Mali by mať niekoľkoročnú skúsenosť s tarotovými a inými kartami. Mali by mať už určité schopnosti a to hlavne zvládnuté vedomie mozočku, čo je vlastne 3. ezoterická cesta. Psychický prienik a práca v mozočku, ktorý sa nachádza v zadnej časti hlavy.

Ezoterici by mali mať za sebou zvládnuté minimálne mozočkové vedomie, klinické vedomie, anjelské sféry vo svete mŕtvych, kozmické vedomie, kozmické čierne diery, kozmické pulzary, bunkové vedomie cez rezonancie, časticové vedomie anorganického sveta, snové vedomie cez stredný mozog, brušné vedomie praktizované v Geriatrickej poradni, mali by mať skúsenosti s UFO organického života v kozme, UFO organického života na planéte Zem, UFO vedomím do sveta mŕtvych spomienok. Tak isto psychický prienik do aury, magma vedomie prieniku do magmatického jadra planéty Zem. Pokiaľ ezoterik nemá ovládnuté tieto schopnosti, tak astrológiu nemôže robiť na vrcholovej úrovni. No neznamená to, že by ju nemohol robiť, ale nebude to cesta vrcholového lezca.

Ezoterik by mal ovládať tieto veštecké techniky: tarotové karty, žolíkové karty, sedmové karty, kyvadielko, virguľu, drôtik do prstov, kineziologické reakcie svalov, anjelské sféry, kocky, iting, numerológiu, grafológiu, veštenie z ruky, veštenie z prírodného materiálu, veštenie z kostí a podobne.

Ezoterik pre veštecké výkony by mal byť aj rozumovo zdatný a mal by ovládať anatómiu, medicínsku patológiu, sexuológiu, psychiatriu, sociológiu, mikrobiológiu, biochémiu, astronómiu, atómovú fyziku, logiku, marketing, logiku, štatistiku. Pre veštecké výkony je dobre byť polyhistorom. Samozrejme, že ezoterici nepotrebujú úplné akademické vzdelanie, ale ho prispôsobujú svojej ezoterickej ceste.

Ezoterik už musí ovládať techniky sugerácie chorobnosti orgánov, nezhubných nádorov, zbytkov dvojčaťa, presunu hormonálnych žliaz na iné miesto, zväčšenie alebo znetvorenie orgánov a ich presun na iné miesto, zdvojenie orgánov. Tak isto sugeráciu prepojenia na mŕtve bunky v tele.

Pokiaľ sa ezoterik vážne pustí do astrológie, mal by mať za sebou aspoň 15 000 rôznych vešteckých techník, z ktorých vyplývajú bohaté praktické skúsenosti.

Treba si uvedomiť, že astrológia je ďalšia nadstavba zdokonaľovania vešteckých schopností a to výhradne jedincov, ktorí sa psychicky dostali do mozočku a vedia v ňom operovať. Pokiaľ by ezoterik chcel robiť veštecké výkony v prednom mozgu, tak by to nestíhal a to hlavne kvôli množstvu neurónov, ktoré má v tejto oblasti k dispozícii. Zvládol by akurát tak jednu vešteckú techniku a mal by z toho poriadne bolenie hlavy. Na zvládnutie dvoch vešteckých techník, ich vzájomné prepojenie a kombinovanie je potrebné používať už kapacitu mozočku. No pri používaní troch až štyroch vešteckých techník naraz už nebude postačovať ani kapacita vlastného mozočku a treba hľadať voľnú kapacitu v iných mozočkoch. Tak isto mozoček má svoje obmedzenia v množstve skúmaných objektov. Pokiaľ by ste chceli veštecky ošetriť všetky bunky tela, všetky ich blany, orgániky vo vnútri, chromozómy, gény, všetky prvky z Mendelejevovej periodickej tabuľky, tak by už kapacita mozočku nestačila a bolo by treba prepojenie na ďalšie mozočky v objeme až 100 kusov.

Zasväcované osoby už prešli množstvom zasvätení, každý z nich má určité množstvo ezoterických schopností a vešteckých skúseností a to z hlavne v kombinácii s ezoterickou cestou. Ezoterik potrebuje veštecké schopnosti na to, aby vnímal, čo sa na jednotlivých ezoterických cestách deje. Ezoterik nemusí veštecké schopnosti používať pre praktické účely, ale nie je to na škodu.

Saša Pueblo na začiatku zasvätenia prítomným objasnil základné pojmy a stavy pre astronómiu. Tak isto vysvetlil všeobecné zákonitosti, ktoré sprevádzajú astrologické umenie kombinácie rôznych vešteckých techník.

Saša Pueblo v ďalšej časti uvádzal prítomné osoby do základného vešteckého stavu a to je stav 10% koncentrácie do mozočku a premostenie mozočkov na iné mozočky. Následne sa Saša Pueblo napájal na živých alebo spomienky mŕtvych jedincov a prenášal ich mimozmyslovo do pamäte zasväcovaných osôb. Zasvätené osoby môžu potom aktivizovať tieto spomienky a čerpať z nich inšpiráciu.

Zasväcované osoby mali pred sebou obrázky z astrologických knižiek a ukladali si ich do pamäte. Zároveň si vo svojich hlavách vytvárali nové astrologické štruktúry, ktorých základom boli anjelské sféry detských dyslektikov, či už ako vlastné anjelské odtlačky zo 4. roku života, alebo anjelské sféry zo sveta mŕtvych spomienok, alebo spomienky v magmatických poliach z činnosti ľudí a anjelov. Až na tieto anjelské veštecké techniky budeme premosťovať iné veštecké techniky.

Zverejňujeme tu koordináty jedincov či už živých, alebo mŕtvych. Po čase sa nemusia tieto miesta zhodovať s tým, čo sme zverejnili. Všetci tu zverejnení jedinci boli psychicky usadení v mozočku a dokázali sa cez mozoček napájať na iné mozočky. Tým zvyšovali kapacitu vlastného mozočku a dokázali pracovať vo vlastnej pamäti s extrémnym množstvom informácií.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu bunkové vedomie. Ovládal množstvo rôznych vešteckých techník a vzájomne ich vedel kombinovať.

02. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Používal značné množstvo rôznych vešteckých kariet.

03. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Ovládal prírodné veštecké techniky z prírodných úkazov.

04. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Ovládal prírodné veštecké techniky z prírodných úkazov.

05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu bunkové vedomie. Používal veštecké techniky z čiar ruky, paličiek, dlhé čiary a podobne.

06. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu bunkové vedomie. Špecializoval sa na anjelské sféry detských dyslektikov.

07. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,R). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu bunkové vedomie a aura vedomie. Používal prírodný materiál a to kosti na všetky spôsoby.

08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu bunkové vedomie. Používal hlavne geometrické kreslené štruktúry a číslice, znaky a písmená.

09. Z oblasti J. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu aura vedomie. Používal prírodný materiál k veštectvu a voľnú kresbu.

10. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu kozmické vedomie cez ganglie a vedomie veľkých pulzarov. Používal hlavne organický materiál ako technickú pomôcku.

11. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu aurické vedomie. Kozmické vedomie cez ganglie, pulzačné vedomie veľkých pulzarov, tak isto aj vedomie kozmické cez čierne diery.

12. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Používal mušle a ulity na všetky spôsoby.

13. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu bunkové vedomie, aura vedomie okolo svojho fyzického tela, vedomie kozmické a to čiernych dier. Používal často techniku rúk, ktoré si natieral všetkým možným.

14. Z oblasti Polynézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Špecializoval sa na pierka, ktoré pokreslil voľnou automatickou kresbou.

15. Z oblasti Nový Zéland. Zemepisná šírka a dĺžka (2,N).
Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu rezonančné vedomie až na úroveň génov v bunkách. Používal všetky známe techniky vo veštectve. Snažil sa ich spájať navzájom. Zo spájania vznikali nové astrologické konštelácie k vešteniu.

16. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,M). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Zbieral všetky druhy vešteckých techník. Poznával súvislosti. Svoje poznatky nezverejnil.

17. Z oblasti N. Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,J). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Kombinoval veľa techník navzájom medzi sebou.

18. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Využíva počítač pre účely veštectva, ale nie aby nahradil mozočkové vedomie, ale aby generoval systém náhod do dnešnej počítačovej astrológie.

19. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Ovláda rezonančné prieniky do buniek. Psychický prienik až na úroveň prvkov. Ovláda anjelské sféry. Svet mŕtvych s klinickým vedomím. Aura vedomie, magma vedomie. Má vlastný zväčšený mozoček. Učil sa veštectvo, kde sa len dalo a navštevoval veštecky nadaných jedincov.

20. Z oblasti Škandinávia. Zemepisná šírka a dĺžka (4,C).
Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Zároveň mal vedomie veľkých pulzarov v kozme. Ovládal množstvo vešteckých techník. Snažil sa zdokonaľovať staré postupy.

21. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky a k tomu kozmické vedomie. Detailne prepracovával astrologický systém.

22. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky a k tomu kozmické vedomie. K tomu všetky druhy vešteckých techník, ale ich špeciálne upraviť pre mozoček.

23. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. K tomu pridával napojenie na magmatické polia Zeme, tak isto na systém Feng shui, kompas a náboženské predstavy.

24. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky a používal UFO odtlačok dvojitá hlava. Zameriaval sa na vystihnutie nebezpečenstva.

25. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Operoval v mozočku s prepojením na iné mozočky. Premosťoval do sveta mŕtvych spomienok.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár