Venujeme sa tu problematike kontaktu organického života v kozme, ktorý nevznikol a nežije na planéte Zem. Už sme realizovali UFO I. odtlačky. Išlo o 32 druhov organického života v kozme, ktoré nemá v sebe technické pomôcky a nepracuje vo vedomých genetických modifikáciách.

Ezoterik v tomto prípade musí ovládať kozmické vedomie cez ganglie okolo orgánov. Ku kozmickému vedomiu treba ovládať vedomie cez mozoček. K týmto dvom vedomiam musí ovládať vytváranie rezonancií, ktoré sa spoja navzájom v bunkách tela a odtiaľto sa psychicky preniká rovno do kozmického priestoru, kde žije organická hmota. Stačí si iba želať, čo chcete navštíviť a stane sa tak v zlomku sekundy. Všetko možno vnímať veštecky. V priestore ezoterika sa vytvorí niečo ako mydlová bublina, ktorá má určitý tvar a nesie v sebe určité informácie. Ako sa vytvoril tento UFO odtlačok u ezoterika, tak sa takýto odtlačok vytvorí aj na druhej strane kontaktovaného organického života. Teda máme tu dva UFO odtlačky a tieto sa vzájomne kontaktujú, ako keď sa spoja dvaja účastníci mobilného telefonátu.

Zatiaľ sme kontaktovali organický život v oblasti vzdialenej od nás zhruba 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ľudia žijú na rozhraní 2 až 3 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Išlo o organický život, ktorý je duchovne, ale aj technologicky menej vyspelý ako ľudia a bol vhodný na to, aby sme si na takéto kontakty s organickým životom mohli postupne zvykať. Išlo o UFO chobotnica, oči, sliziak, batman, pampúch, stonožka, hravé dieťa, rebrovec, ježko, veľký had, kríž, hviezdica, kocka, mrak, medúza, hlava, hlava hada, 6 hláv, 2 hlavy, 5 hláv, 4 hlavy, trojuholník, okno, palica – hlava, medúza – hlava, dva, postava štvorec, žiara, loďka, kríž – 4 hlavy, klepetá. Za pozornosť stáli UFO odtlačok mrak, ktorý nás naučil prenikať cez čierne diery v kozme, UFO odtlačok okno, ktoré pri kontakte vyžadovalo ponúknuť odtlačky organického života v kozme a to v hojnom počte. Za to nás naučilo spoznať ďalší organický život v kozme. UFO odtlačok rebrovec nás naučil psychicky prenikať do hĺbok kozmu okolo nás. Každý kontakt s organickým životom v kozme priniesol aj poznanie určitých oblastí kozmu. Tak isto sme sa museli naučiť likvidovať takéto odtlačky a to cez spojenie dvoch odtlačkov UFO navzájom alebo cez zvieratá ako je kohút.

Začali sme pracovať aj s UFO II. odtlačkami, ktoré sa automaticky kontaktovali s ľuďmi, ktorých udrel blesk alebo vysoké napätie. V prípade dieťaťa stačil aj slaboprúd. Takíto jedinci dosahovali kontakt s vyspelejším organickým životom v kozme, ktorý má už vyspelejšiu techniku a robí na sebe genetické mutácie. Ide tu o vzorku 27 druhov organického života v kozme, ktoré sme tentokrát podelili na 4 oblasti v celkovom priestore o vzdialenostiach 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ide o UFO odtlačky s označením A3Q, B3I, C2F, D6F, E10E, F11G, G9Q, H9E, CH16I, I10F, J3E, K6J, L5J, M5M, N14L, O16L, P14I, R12G, S7E, T4E, V16L, Z14N, X13I, Y12F, OA2E, 1A14L, 2A13J.

Zatiaľ sme psychicky navštívili cez kozmicko bunkové vedomie UFO Y12F a UFO T4E, ktoré žijú v dosť extrémnych podmienkach na hranici sveta čiernych dier, čo je medzi 4 až 5 biliónmi krát 4000 miliárd svetelnými rokmi od planéty Zem. Veľa vedia o špecifických čiernych dierach, ktoré namiesto toho, aby hmotu vyvrhávali, ju strhávajú do mikrosveta. Pripomína to stav, keď vám zo stola miznú veci iba tak. V tomto svete slabne aktivita pulzarov a tvorby niečoho ako plazmatická hmota. Takéto čierne diery pulzary ukončujú v tejto oblasti činnosť. Tieto zistenia o možnosti zmien čiernych dier na antičierne diery vedie aj k prehodnoteniu toho, ako by mala byť realizovaná reinkarnácia. A to výhradne do mikrosveta častíc, kde svet mŕtvych spomienok prežije z hľadiska nekonečnosti dlhšie. Bližšie preberieme v Plazmatickej škole.

Nasledoval kontakt na UFO F11G , ide o organický život zameraný na technický pokrok a poznanie mikrosveta častíc. A o duchovnosti sa nechceli moc baviť. Pri UFO kontakte si treba uvedomiť, že spojenie nastáva cez bunky do buniek organického života v kozme. No možno tento život vnímať aj cez kozmické vedomie vytekajúce do priestoru čiernych dier.

Nasledoval kontakt na UFO G9Q, ide o organický život, ktorý je nastavený na konzumáciu všetkého, čo súvisí s anjelskými sférami. Prílišná hustota a nahromadenie anjelských UFO odtlačkov vedie k otvoreniu špecifickej dimenzie. Pokúsime sa ju spoznávať.

Nasledoval prienik a psychický kontakt UFO J3E, ktorý nás môže naučiť intenzívne pracovať na systéme psychického prieniku do mikrosveta a budeme ho využívať v rámci meditácie.

Nasledoval kontakt a psychický prienik k UFO L5J, ktorý nám pomôže tak isto prenikať hlbšie do svojho vnútra a to hlavne na základe snových pochodov.

Zatiaľ sme nestihli navštíviť viacej UFO II. odtlačkov. Treba si postupne zvykať na takéto kontakty psychicky. Tak isto tieto psychické prepojenia cez UFO odtlačky treba vedieť likvidovať cez spomienky, ktoré opúšťajú telá ľudí v určitom veku života.

Nehovorili sme zatiaľ o UFO III., ktoré sme objavili v magmatických sférach zemského jadra. Ide o jedincov, ktorí boli v epicentre atómových výbuchov, žili iba pár sekúnd a pár minút. Dávky ožiarenia pozmenili bunkové systémy a kontaktovali organický život v kozme, ktorý by sme zmyslami cez bunky nedokázali zachytiť. Verím, že aj iné druhy organického života v kozme prešli podobnými mechanizmami a v kozme čiernych dier nájdeme aj ďalšiu líniu – UFO IV.

Pridaj komentár