Starý ezoterický prístup k duchovnu verzus univerzálny systém založený na 7. ezoterických cestách. Doterajší prístup ezoterikov preferoval jednu ezoterickú cestu, aj táto bola založená na patologickej chorobnosti alebo devastácii psychiky a jednej neurónovej oblasti. Nový ezoterický prístup nie je založený na žiadnej patológii a ide cez 7 neurónových oblastí.

Uvediem klasický príklad z histórie ezoteriky. Je tu jedinec, ktorý má mimoriadnu schopnosť napríklad prenikať do sveta mŕtvych spomienok. V zásade platí pre takúto osobu, že nechtiac a úplne náhodne prežil stav klinickej smrti. Otvoril sa mu svet mŕtvych a potom začína robiť duchovnú cestu čisto zameranú iba na svet mŕtvych s tým, že si neuvedomuje, že bude robiť iba jeden zo 7. ezoterických smerov. Takáto ezoterika je patologická a bude zdravotne a psychicky škodiť dotyčnému ezoterikovi.

Ezoterik zameraný do sveta mŕtvych spomienok nemá ani záujem, aby nejako výrazne prevzal skúsenosti iných ezoterikov v tejto oblasti. Je tu málo informácií v podobe knižiek. Nieto žiadnej inštitúcie zastrešujúcej seriózne na úrovni školy túto oblasť. Dotyčný ezoterik nemá oporu a ani nemá veštecké schopnosti, aby preskúmal tých najvýznamnejších v tejto oblasti. Takýto ezoterik je sám a ešte narazí na jedincov, ktorí svet mŕtvych odmietajú, neuznávajú, zamietli reinkarnáciu a duchovno dostali do pozície uctievania toho a tých, ktorí túto oblasť prezentovali. Takémuto ezoterikovi nezostáva nič iné, iba postaviť sám seba do stredu tohto systému a vytvoriť svoj vlastný pohľad na svet mŕtvych. Nenadväzuje na tradície jeho predchodcov, jeho pohľad bude značne skreslený. No napriek tomu spracuje svoje poznatky do knižného vydania. Samozrejme, že použije vlastné pojmy, ktorým rozumie iba on a ten, kto prežil klinickú smrť. Ostatným duchovným osobám zostáva iba jedno a to uctievať odkaz tohto ezoterika. Jeho dielo im je nedostupné, ale môžu mať k nemu dobrý a láskavý vzťah.

No táto doba pominula a je tu iná ezoterika, ktorá je vytvorená na základe rozsiahleho skúmania ezoterických osôb či už žijúcich, alebo po ktorých zostali iba spomienky vo svete mŕtvych. Táto ezoterika je postavená nie na stave chorobnosti tela a duše, ale na technikách nácviku týchto chorobných stavov. Je tu možnosť postupne robiť nie iba jednu duchovnú cestu, ako to bolo zvykom v minulosti, ale všetkých 7 duchovných ciest. Máte možnosť poznať históriu ezoteriky na základe rozsiahlych vešteckých výskumov. Máte možnosť nacvičiť základné ezoterické stavy a tieto postupy pre vás otestovala skupina ezoterikov. Máte možnosť stať sa univerzálnymi ezoterikmi.

No často novodobí ezoterici robia niekoľko chýb a to, že si myslia, že je im predkladaný systém, ktorý stvoril Saša Pueblo, a teda aj každý si môže vytvoriť vlastný systém. A to je veľký omyl. Vzdal som sa vlastnej duchovnej cesty a svoje ego som stiahol dovnútra tohto univerzálneho systému. Tento systém nebudujem tak, aby som bol jeho stredom a vyvieral by z mojej psychiky. Prijal som tento univerzálny systém duchovna, ktorý vzniká ako kolektívna práca skupiny 30 ezoterikov. Títo ezoterici sa vzdali vlastnej jednostrannej cesty a prijali univerzálnu cestu, ktorú som nevytvoril ako svoju vlastnú cestu. Teda nie starý prístup ezoterických osobností – všetko ezoterické skonzumovať do svojho systému a spraviť zo seba kult ezoterickej osobnosti. Prijal som univerzálny systém a vymenil ho za svoj jednostranný duchovný rast. Teda je tu zásadný zvrat v prístupe. Rozpúšťam svoj systém do univerzálneho systému zbudovaného skupinou ezoterikov. Skutočný a pôvodný systém sa stráca a splýva do univerzálneho systému 7. ezoterických ciest.

Pokiaľ ezoterik bude robiť opak a tento univerzálny systém bude nalievať do svojho pôvodného systému, tak sa dopúšťa zásadného duchovného omylu a príde k mimoriadne konfrontačnému mechanizmu. Takýto ezoterik chce spojiť nespojiteľné a pracuje na totálnom nezmysle. A týmto by som chcel upozorniť ezoterikov dnešnej doby, aby rozpúšťali svoj systém do univerzálneho systému. A pokiaľ si chce niekto ponechať svoj nedokonalý a jednostranný systém, tak ten si zo svojej psychiky zrealizuje rozdvojenosť a ťažkú schizofréniu. A to je tiež nebezpečná línia vedúca k úplnej nezmyselnosti.

Pridaj komentár