Nácvik vešteckej techniky založenej na žolíkových kartách. Technika žolíkových kariet je postavená v rozhodujúcej miere na mŕtvych bunkách v ľudskom tele. Jedinci, ktorí boli so žolíkovými kartami mimoriadne úspešní, mali vo svojom tele príliš veľa mŕtvych buniek. A tieto im dovolili jedinečne operovať vo svete mŕtvych spomienok ľudí, zvierat a iného organického života v kozme.

Na začiatku nácviku sa treba skoncentrovať do oblasti stredného mozgu v strede hlavy veľkosti orecha. Pozri anatomický atlas. Zároveň sa čiastočne skoncentrovať do mozočku v zadnej časti hlavy veľkosti menšej tenisovej loptičky. Koncentrácia je opatrná a nepresahuje silu 10 % z celkovej koncentrácie. V mozočku sú bunky, ktoré sú schopné skenovať vnútro človeka a dajú sa prepnúť aj do stavu psychického prieniku mimo telo.

Ezoterik sa musí pred vešteckým výkonom uviesť do stavu stíšenia, skľudnenia, ale nie do stavu zaspávania. Musí sa odosobniť, zabudnúť na seba, svoje ciele a ambície, chce žiť život druhej osoby alebo stav zo svojho detstva. Teda ide tu o stav v psychiatrii zvaný odosobnenie, stav rozdvojenej, schizofrenickej osoby. Ezoterik chce byť inou osobou, alebo chce žiť iba svoje detstvo, chce žiť ako svoje srdce, alebo ako zviera. Cez koncentráciu do mozočku sa treba napojiť na inú osobu alebo svoje orgány v tele, prípadne na stav z minulosti. Telo ezoterika sa naplní novým stavom. Ezoterik sa napojí na osobu, ktorá má kozmické vedomie a cíti, ako sa jeho vnútro mení na osobu s kozmickým vedomím, môže dosahovať psychický prienik do kozmického priestoru ako druhá osoba. Takto by sa dal charakterizovať základný veštecký stav voči sebe, ale aj druhej osobe.

Ezotericky ladená osoba pokračuje v ďalších technikách vešteckého ladenia. Vsugeruje si určité stavy chorobnosti, uvoľňuje zo seba energiu a znižuje jej tvorbu na minimum. Pokiaľ sa tvorí veľa energie, tak tú treba neustále odsávať mimo telo. Pokračuje sugerácia, že v tele má kúsky a časti dvojčaťa z embryonálneho vývoja. Vracia sa v spomienkach do embryonálneho vývoja. Pokračuje sa v sugerácii presunu hormonálnych žliaz v tele. Tak isto sa vsugeruje presun orgánov v tele. Pokračuje sugerácia zväčšenia a zmenšenia orgánov tela. Pokračuje sugerácia znetvorenia orgánov tela. Pokračuje sugerácia znetvorenia tela. Pokračuje sugerácia nádorových ochorení. Pokračuje samozrejme sugerácia prieniku do buniek cez rezonancie a aktivitu mozočku.

Je možná aj iná technika a to strata sily vôle a nastaviť sa do stavu média bez vôle a túžby niečo dosahovať. Aj tak sa dá realizovať veštecký výkon voči sebe a inej osobe.

Iná technika používa k vešteckému výkonu takzvanú techniku UFO odtlačku zo psychického kontaktu s organickým životom v kozme. To vyžaduje zvládnutie rezonancií na membránach tela a psychický prienik dovnútra a prepojenie kozmického vedomia cez bunky do reálneho astronomického kozmu. A tu sa dá po psychickom kontakte s organickým životom v kozme získať energetický odtlačok v podobe veľkej mydlovej bubliny určitého tvaru. Tento odtlačok je vnímateľný iba veštecky školenými zmyslami. Takto isto v kozmicko bunkovom vedomí sa dá spraviť odtlačok samého seba alebo inej osoby. A veštecký výkon je ešte efektívnejší.

Veštecký výkon môže ísť čisto cez mozoček a rezonancie. K tomu sa mozoček ezoterika napojí na iné mozočky, a tak zvyšuje potenciál neurónov, ktorý je potrebný napríklad do buniek vo vlastnom tele alebo inej osoby. Tento stav dovoľuje spracovať extrémne množstvo informácií a prekontrolovať extrémne množstvo objektov. Napríklad veštectvo na úroveň chromozómov a génov je nemožné bez operácií v mozočku. Každý veštecky ladený ezoterik speje postupne k vešteckým výkonom z mozočku na základe astrológie.

Veľmi dôležité je aj ovládať základy vešteckých techník a to kineziologických. Teda svaly spolu s nervovými platničkami vo svaloch reagujú uvoľnením, pokiaľ si predstavíte, ako pijete vodu. A pri predstave, že by ste pili jed, sa musia svaly sťahovať a tuhnúť. Keď si hovoríte samé klamstvá, tak musíte tuhnúť. Keď si hovoríte pravdivo, tak sa svaly uvoľňujú.

Toto môžu byť základné veštecké stavy, ktoré by mal veštecký ezoterik ovládať, pokiaľ sa pustí do vešteckých výkonov na základe žolíkových kariet. Ezoterik si položí žolíkové karty pred seba a začne si navodzovať stav sugerácie mŕtvych miest v tele. Psychicky sa prepája na takéto bunky v tele. Tento stav zaznamenáva do žolíkových kariet pomocou drobných čiarok a bodiek. Nebude sa usilovať robiť veľké a dlhé čiary ani vyfarbovať veľké plochy.

Potom sa pokračuje nahodením raného štádia klinickej smrti, ktoré obsahuje skľudnenie, stíšenie a pozastavenie malých oblastí činnosti buniek. Často stačí aj oblasť svalov. To presunie psychiku na šedú kôru veľkého mozgu a prepnú sa neuróny na vnímanie sveta mŕtvych spomienok. Veštecky možno vnímať niečo ako stúpanie dymu nad hlavou. Tento stav treba zaznamenať pomocou čiarok a bodiek. Pokračuje sa stavom prieniku do sveta mŕtvych spomienok a vytvára sa psychický kontakt s anjelskými sférami detských dyslektikov, ktorí svoje spomienky uložili vo svete mŕtvych. A zapíše sa do žolíkových kariet. Ezoterik sa prepojí na ľudské spomienky alebo spomienky organického života a tento stav zapíše do žolíkových kariet. A takto si vybuduje základ kombinácie rôznych prvkov sveta mŕtvych. Tieto kombinácie dovoľujú realizovať špecifické veštecké výkony priamo cez anjelské sféry detských dyslektikov vo svete mŕtvych. Je to silnejší veštecký výkon ako cez odtlačky anjelských sfér, ktoré dostávame v 4. roku života.

Okolo ezoterika sa vytárajú kombinácie spomienok uložených vo svete mŕtvych určitým vhodným spôsobom a spolupracujú na vešteckom vnímaní. Pokiaľ predstava o niečom tuhne a máte pocit pevnosti, tak veštecká predstava je správna. Pokiaľ máte pocit, že sa prepadáte do hlbočín, tak predstava nebude až tak istá a bezpečná.

Pridaj komentár