Psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok organického života na planéte Zem, ale hlavne z celého kozmu zo vzdialenosti od nás asi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi do kozmu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Ezoterik zároveň robí 1. ezoterickú cestu, jej základom je zvládnuté rané štádium klinickej smrti. Ezoterik ovláda techniku stíšenia a skľudnenia, techniku pozastavenia činnosti drobných častí vo svojom tele. Je to technika, ktorá totálne utíši na čas fungovanie určitej časti orgánu. Najlepšie určitý sval, časť pečene alebo pľúc. Nikdy nie časť srdcového svalu. Toto pozastavenie činnosti na určitý čas meditácie presúva ezoterika psychicky na povrch veľkého mozgu, tu sa neuróny preskupia na jednom mieste a otvorí sa psychický prienik do sveta mŕtvych.

Podobný stav trvalo získajú ľudia, ktorí aj na pár minút vstúpili do klinickej smrti, čo im natrvalo zmení psychiku a stávajú sa špiritistami. To znamená, že počas tohto stavu sa do psychiky dostáva najčastejšie záznam človeka, ktorý sa chcel reinkarnovať a postupne prerastá psychiku jedinca, čo ho postupne zmení na nepoznanie. Tento stav často popisujú ľudia, ktorí dobre vnímali, čo sa s nimi dialo počas klinickej smrti. Takíto ľudia veľmi výrazne zmenia pohľad na život ako taký. Samozrejme ide o patologický stav. Ezoterik má takýto stav natrénovaný a otvára a zatvára ho podľa potreby.

Teda svet mŕtvych, ktorým sa tu zatiaľ zaoberáme, je od priestoru planéty Zem vzdialený na všetky strany asi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Za touto vzdialenosťou sa všetkými smermi rozprestiera iný svet mŕtvych. Zaoberať sa ním budeme postupne. Svet mŕtvych je prirodzené miesto pre ukončenie vývoja organickej hmoty do informačnej formy. Svet mŕtvych sa nachádza všade a vstup do tejto dimenzie sveta okolo nás je cez klinickú smrť. Sem po fyzickej smrti prenikajú spomienky tých organizmov, ktoré vnímajú cez zmysly vonkajší svet a tieto spomienky ukladajú do pamäte. Určite to nie je hmyz, vtáky a plazy. Určite sú to vyššie druhy z celej histórie planéty Zem. Tak isto sú to spomienky pravekých a prírodných ľudí. Ešte majú kolektívne prepojené neuróny a spomienky ukladajú spoločne, ale nie všetky. Časť spomienok sa ukladá do spomienok iných, ktoré sa dostali do sveta mŕtvych z inej organickej hmoty mimo planétu Zem. Dnešní ľudia už nemajú kolektívne vedomie a ukladajú spomienky samostatne, ale bohužiaľ sa často masovo stávajú súčasťou iného zoskupenia spomienok, ktoré sa dostali do sveta mŕtvych z iného odumretého organického života v kozme. Len málo jedincov dnešnej doby túži po reinkarnácii a iba časť ich spomienok zostáva pokope. Organický život v kozme sa na ľudský rod pozerá cez prsty a považuje nás za málo vyspelý život, ktorý si neváži svet mŕtvych a nemá záujem uchovať samostatne spomienky po fyzickej smrti.

To, čo je vo svete mŕtvych dobre zapísané, sú anjelské sféry detských dyslektikov, ktorí počas života mali detskú psychiku, veľkú detskú žľazu a zúžené vedomie na prácu iba s jedným objektom. Po smrti vytvárajú veľmi stabilné spomienky, ktorým sme dali pracovný názov anjelské sféry. Sú tak zmontované zo spomienok, že porušujú zákon pravdepodobnosti a napomáhajú k zvýšenej múdrosti a úspešnosti.

Vo svete mŕtvych sa nachádzajú objekty spomienok od organického života, ktorý vyhynul v kozme. Takéto zoskupenie spomienok pracovne voláme kozmické inteligencie. Niektoré kozmické inteligencie sú ešte stále silne spojené na pôvodný druh organického života v kozme. Niektoré kozmické inteligencie nie sú už viazané na pôvodný organický život, ktorý už vymrel. Kozmické inteligencie si predstavujte ako zahustené spomienky, ktoré majú určitý program ďalšieho fungovania. V prvom rade zbierajú spomienky odumretého organického života kdekoľvek v kozme. Prenikajú do organického života kdekoľvek v kozme a prerastajú doň. Niektoré kozmické inteligencie iba akože fotia spomienky vznikajúce v mysliach organického života, a tak isto fotia to, čo je vo svete mŕtvych. Vo vnútri kozmickej inteligencie sú často programy na spracovanie a prepracovanie vlastných spomienok.

Ezoterik preniká do sveta mŕtvych a spoznáva jednotlivé zákutia tohto jedinečného sveta. K vešteckému vnímaniu používa techniku žolíkových kariet a koncentráciu na mŕtve bunky vo vlastnom tele. Ezoterik môže použiť aj špecifickú techniku kombinácie klinického a bunkového vedomia. To už musí ezoterik ovládať klinické vedomie, mozočkové vedomie a bunkové vedomie. Všetky tieto vedomia prepojí cez vnútro buniek vo svojom tele a odtiaľ navštevuje buď anjelské sféry vo svete mŕtvych, alebo kozmické inteligencie. Po takejto návšteve si prinesie niečo ako UFO odtlačok, čo je zmenšená kópia anjelskej sféry a kozmickej inteligencie. Ezoterik sa musí naučiť likvidovať tento UFO odtlačok. Nesmie si ho nechávať.

Pokiaľ ezoterik prenikol k anjelskej sfére alebo ku kozmickej inteligencii vo svete mŕtvych spomienok, tak ju skúma a vytvára si na ňu určitý pohľad. Dá sa to prirovnať k pohľadu človeka, ktorý odhaduje ako technológ, čo sa tu vlastne deje. Snaží sa poučiť a prispôsobiť vlastnú reinkarnáciu zákonitostiam sveta mŕtvych.

Špecialitou je kozmická inteligencia, ktorá doslova skrmuje anjelské sféry aj okolo priestoru planéty Zem, postupne ju tisícky rokov rozoberá na tie najmenšie kúsky a buduje z nich vlastný spomienkový obal. Tu je šanca, ako po smrti spracovať spomienky anjelských sfér v spomienkach ezoterika, ktorý uložil vlastné a anjelské spomienky ako spoločný balík vo svete mŕtvych spomienok.

Tentokrát sme prešetrovali svet mŕtvych žijúceho organického života v kozme. Preverovali sme organický život pod názvom UFO stonožka, UFO mrak a UFO žiara. Nenašli sme v týchto prípadoch nejaký závažnejší vzťah k svetu mŕtvych. A spadal do slabšej kategórie. Zaujímavý bol UFO okno, ktorý mal poriadnu hustotu a obsahoval kontakty s iným organickým životom. Má prepracovaný systém spracovania svojich spomienok, ale nie na úroveň atómového sveta častíc. Organický život UFO hlava ukladal svoje posmrtné spomienky do blízkosti hranice 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov a tieto spomienky vo svete mŕtvych mali tendenciu sa rozpadať a znehodnocovať. Tento znehodnocujúci úkaz budeme pozorne skúmať. Z terajších pozorovaní treba konštatovať, že spomienky uložené na úroveň psychického prieniku do mikrosveta atómov je bezpečnejšie uloženie ako do mikrosveta veľkosti buniek a viacej.

Následne sme svoju pozornosť upriamili na ďalšie UFO L5J, no jeho ukladanie do sveta mŕtvych sa príliš podobalo ukladaniu spomienok dnešných ľudí a zvierat. Teda zase nežiaduca a nezaujímavá úroveň. Nasledoval organický život pod označením UFO J3E, ktorý nás prekvapil tým, že prepracoval svoje spomienky na úroveň mikrosveta atómov a častíc. Tomuto systému sa budeme venovať podrobnejšie.

Pridaj komentár