Šamanské meteoritické lúče. Anjelské meteoritické lúče plné anjelov z pierok. Rôzne tvary anjelských meteoritických lúčov. 12 anjelských meteoritických rituálov. Obrázky meteoritov. Napájanie sa na meteority na Zemi. Napájanie cez meteoritické lúče. Meteoritický anjelský lúč ako prostriedok Reiki zasvätení. Do meteoritického lúča vstupujú anjelské sféry všetkých esencií. 12 najvýznamnejších zasväcovateľov histórie ľudstva. Čistenie rituálmi energie krvi ľudí a zvierat. 6 neurónových oblastí a meteoritické lúče. Tento zápis má aj svoju dokumentáciu v podobe fotografií. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v procese anjelizácie a zavádzaní šamanských anjelov do celej ezoteriky. Predchádzajúce zasvätenia sa venovali tvorbe anjelských sfér z pierok. Teda historickí šamani, ktorí si aj počas dospelosti zachovali detskú myseľ, vytvárali v sebe anjelské postavy, ktoré mali určité časti v tvare peria. Mohli vytvárať aj predstavy zvierat s krídlami a perím. Počas zasvätení sme kopírovali všetkých anjelov z pierok, pokiaľ boli farby vodovitej, bielej, zlatistej, diamantovej a pulzačnej. Naučili sme sa, ako v sebe vyrábať anjelské postavičky, znaky a ako ich do seba vkladať a zahusťovať. Prípadne sme zahustené anjelské sféry skopírovali do seba. Nebrali sme anjelské sféry sivasté a čierne. Tie vznikali v deštruktívnom procese a nie je o ne žiadny záujem.

Pri rituáloch z meteoritov sme používali obrázky meteoritov. Obrázky sme si nastrihali a potom sme ich ukladali do rôznych tvarov ako je priamka, úsečka, kruh, špirála a iné. Už sme mali dve zasvätenia s touto tematikou. V prvom sme náhodne vybrali 24 zasväcovateľov z celého sveta, ktorí vytvárali vo svojej psychike meteoritické lúče. V druhom zasvätení sme išli po informačných poliach všetkých, ktorí v histórii ľudstva niečo robili s meteoritmi. Informačnými poliami tu rozumieme spomienky, ktoré sa po smrti nestrácajú, ale zostávajú okolo nás. Pomocou rituálov sme si všetko ukladali do pamäte, zároveň sme budovali systém, že keď si niekto spomenie na zasvätenie, tak sa mu silne aktivizuje celý systém meteoritických lúčov okolo neho.

V tomto zasvätení sme vyberali zasväcovateľov podľa iného kľúča a to podľa toho, kde bol dotyčný zasväcovateľ počas svojho života psychicky usadený. Teda vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mozočku, mieche, gangliách. Každý zasväcovateľ mal množstvo meteoritických lúčov a v nich natlačené a zahustené anjelské sféry. No v niektorých prípadoch sme museli meteoritické lúče očistiť, lebo sa dookola motalo množstvo sivých a čiernych anjelov. Čistenie sme robili energetickým napojením na diaľku, kde bola preliata alebo sa prelievala krv. To dovoľovalo energeticky všetko vyčistiť. Po takomto čistení okolia a samotných meteoritických lúčov sa stav stabilizoval v prospech anjelských sfér od vodovitej a po pulzačnú farbu.

Meteoritické lúče vyzerajú ako neónové trubice naplnené svetlom a anjelskými postavami. Majú tvar od výmyslu sveta. Sú husto vedľa seba a nedajú sa spájať, iba ukladať husto do zväzkov ako trstina. Meteoritické lúče sme kopírovali od historických zasväcovateľov. Zároveň sme ich vytvárali sami kontaktom na meteority celého sveta. Učili sme sa využiť anjelské lúče na zber informácií z predmetov. Tak isto na zosávanie energie zemského magmatického jadra, ktorá preteká aj meteoritmi. Tak isto sme do meteoritických lúčov tlačili postavy anjelov z pierok.

Bolo treba neustále strážiť, aby zasväcované osoby mali okolo seba požadovanú farebnosť anjelských postáv všetkého druhu od vodovitej až po pulzačnú. Tak isto bolo treba dávať pozor, aby zasväcované osoby skutočne prenikali svojou mysľou do reálneho sveta. Teda do celej zemegule a aj do kozmu. Niektorí to zapisovali iba do aury, niektorí to cvičili iba vo fantázii, niektorí sa uviedli do mikrosveta a jeden bod v hlave sa im neustále zmenšoval a zmenšoval. Potom sa psychika prepla a zapísalo sa to do aury zasväcovanej osoby. Niektorí sa to usilovali zapísať do priestoru, ktorý vzniká pri sugerácii poškodenia miechy. Aj to sme sa usilovali blokovať. Všetko sa muselo diať v reálom svete okolo zasväcovanej osoby.

Zasväcovateľov sme vybrali z týchto oblastí: Tibet, zemepisná dĺžka a šírka v sektore (12,F), Afrika (7,I), Ázia (10,E), Kaukaz (7,E), Karpaty (5,E), Ázia (7,F), Sibír (12,D), Nová Guinea (16,J), Ázia (7,F), Ázia (9,F), Fidži (9,F), Alpy (3,E).

Pridaj komentár