Pri spätnom pohľade na život a udalosti, ktoré ma stretajú, som si uvedomila čosi, čomu som sa bránila. Mnohé som spôsobom, ktorý neviem stručne popísať, dopredu vedela alebo tušila a dokonca zrejme privolala, lebo absurdita tých „ privolaných“ udalostí je v ponímaní „normálu“ našej populácie veľmi výrazná. Knihy, ani tí, ktorých som zatiaľ stretla, mi nedali ešte odpoveď. Bojím sa, že svojimi činmi, reakciami a myšlienkami veľmi ubližujem.

Veštecky som sa pozrel na váš osud a podvedomie. Našiel som netradičnú psychiku hermetikov a alchymistov. No aj náboženských anjelských sfér stigmatikov. Tak isto chaos a zmätok spojený s čudáctvom. Čo dodať, ste taká, aká ste.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo tukový orgán, teda tuk tela. Označilo ho za najhoršie miesto v tele. Produkuje zvláštnu hermetickú chémiu a tým podporuje zvláštny psychický stav.

Psychický stav
Aurický obal máte okolo tela, aj podvedomé obaly sú v tele. Možno hovoriť o štandardnom stave psychiky.

Povaha
Vedomím ste usadená v gangliách tukového orgánu. Odtiaľto idú vaše psychické prejavy. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá dokáže robiť magické rituály na základe biochemických reakcií v tukovom orgáne. Je to nevšedná vlastnosť. Teda dokážete vstupovať iným ľuďom do chemických reakcií v tele.

Sexus
Sexus povahy je usadený v krku. Charakterizuje to obrázok pracovať s chémiou vlastného tela. Teda prienik do vlastných chemických pochodov a ich ovplyvňovanie. Sexus centrum je klasicky v podbruší. Charakterizuje to obrázok utiahnutej a čudáckej osoby. Sexus podvedomie. Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na chemické reakcie a magické myslenie. Povrchová vzrušivosť: k medicínskej patológii a okolo mŕtvych tiel. Špiritizmus. Pohlavná vzrušivosť: je láska k Bohu. Citová vzrušivosť: hermetické obrázky vo vašej duši. Celkovo veľmi komplikované sexuálne podvedomie pre bežný partnerský život.

Stav obalov podvedomia
Na vešteckej rovine sa dajú v ľudskom tele čítať ďalšie informačné polia, ktoré vznikli zo spomienok ľudí, ktorí už zomreli. Ich spomienky sú uložené okolo nás a okolo 4. a 12. -14. roku človeka sa môžu ako kópie dostať do fyzického tela cez mozoček.
V 4. roku boli vytvorené u vás čierne deštruktívne anjelské sféry. Teda tendencia k deštruktívnemu správaniu a riešeniu problémov. V 12. roku boli vytvorené ďalšie podvedomé obaly. Aura je guľovitá a je okolo vás. V nej sú hermeticko-alchymistické obrázky. Okolo vás sú informačné polia mŕtvych deštruktívnych hermetikov, ale aj náboženských osôb. Teda môžeme povedať, že ste špiritistka. Nesprávna práca s informačnými poliami mŕtvych osôb. Túžby obal obsahuje informácie o tom, že nechcete bežné duchovné hodnoty z knižiek, ale máte vnútornú túžbu po anjelských sférach. Mozoček obal poslania v živote obsahuje mágiu a ritualistiku. Rodostrom obal obsahuje záznam predka, ktorý bol stigmatizovaný, ale prijal náboženstvo laikov a nedokázal ísť k Bohu. Osudové stíhanie vnútorným svetom. Kostný záznam obsahuje čierne anjelské sféry deštrukcie. Zvierací obal obsahuje info polia mŕtvych zvierat. Špiritistické sklony. Šaman obal obsahuje záznam o chemickom ezoterikovi alchymistovi. 7 obalov v sebe obsahuje info o chemických látkach a magickej ritualistike.

Astrológia veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, ganglií, brušného mozgu
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Silné vnútorné boje medzi klasickým náboženstvom pre laikov a duchovnou cestou anjelských stigmatikov. Nechávate to tak, aby sa medzi sebou tieto sféry bili. A vy osobne sa smejete a robíte si svoje čudáctva. Výsledok môže byť zdevastovanie osudu a ničenie duchovnej cesty.

Astrológia ega
Skúmam vaše ciele a túžby, ktoré boli vytvorené vami, aj za pomoci okolia. Robiť raz to a potom zase toto. Nejasné ciele. Neschopnosť byť na prospech okolia. Zaujatosť sebou a svojou dokonalosťou. K nej máte veľmi ďaleko.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch vediete zápas medzi duchovnou cestou anjelov a čiernych deštruktívnych síl. Potom sa smejete a nechcete, aby o tom vedeli druhí. Životný chaos istý.

Hviezdy, šťastný osud
Pokiaľ by ste chceli niečo dosiahnuť, tak treba ísť k anjelským sféram šamanov a rešpektovať pravdu a zákonitosť toho, čo sa deje.

Pridaj komentár