Ezoterika robená na teoretickej báze. Ezoterika robená na báze osobnej skúsenosti vo vlastnom tele. Medicína vlastného tela. Stavy vlastného tela a ich pomenovanie. Ovládnutie týchto stavov sebe. Spoznanie neurónov, ale aj koncentrácia. Vedieť o info poliach mŕtvych ľudí, ale aj mať schopnosti ich poznať a vnímať osobne cez veštecké výkony.

Myslím si, že baviť sa o kvalitnej teoretickej príprave v oblasti ezoteriky nemá veľký zmysel. Snáď by bolo dobré poukázať na zásadný rozdiel medzi prípravou lekára a ezoterika. Lekár sa teoreticky pripravuje z dôvodu svojho poslania a to je liečiť ľudí. Svoju prípravu nerobí preto, aby sa vedel skoncentrovať na vlastné orgány. Jeho teoretické a praktické nasmerovanie ide na orgány inej osoby. Ezoterik sa učí anatómiu preto, aby svojou mysľou prenikal do seba samotného a nie do druhej osoby. Liečiteľ je osoba, ktorá má záujem o prienik do orgánov inej osoby a nie svojich. Preto aj teoretická príprava ezoterika musí byť nasmerovaná iným smerom ako u lekárov a liečiteľov.

Ezoterik si musí naštudovať všetko, čo sa dá okolo orgánov tela, ale s cieľom využiť toto teoretické štúdium na prienik do svojich orgánov a systémov tela. Dobré je si uvedomiť tento zásadný rozdiel a tiež lepšie pochopiť, o čom je vlastne ezoterika. Keď budem robiť teoretickú ezoteriku, tak budem prednášať v zmysle: Toto je obrázok srdca nejakého človeka. Dobre si ho zapamätajte, ale keď budete prenikať koncentráciou do svojho vlastného srdca, bude dobré, aby ste predstavu srdca inej osoby zmodifikovali čo najreálnejšie na predstavu vlastného srdca. Toto je srdce inej osoby a vaše srdce je vaše srdce.

Študent medicíny sa učí rôzne chorobné stavy ľudskej mysle. Znovu jeho cieľom nie je vsugerovávať si stavy chorobnosti, ale diagnostikovať tieto stavy pomocou rôznych prístrojov a bojovať proti chorobe. Ezoterik sa učí patológiu ľudského tela z toho dôvodu, aby na úrovni predstavivosti vytvoril stav patológie za účelom fenoménov, ktoré takáto sugerácia prináša. Ezoterik sa skoncentruje do vlastných orgánov. Usiluje sa ich utíšiť a dočasne v nich vyvolať vhodný stav za účelom duchovnej cesty. Dokonca chorí ezoterici si postavia duchovnú cestu na chorobe a nemajú záujem sa liečiť už kvôli tomu, že sa im vyliečením zatvorí duchovná cesta. No toto je cesta k ešte väčšej chorobnosti.

Konkrétne študent psychológie a psychiatrie študuje hlavne preto, aby spoznal psychické prejavy inej duševne chorej osoby a málokedy vlastné psychické a tobôž vlastné podvedomé pochody. Ezoterik je osoba, ktorá by mala ovládať psychológiu a psychiatriu, ale znovu za účelom sugeratívneho vyvolania určitého stavu. Naštuduje si prejavy duševne chorej osoby a potom sa učí tento stav v sebe kopírovať, aby ho sugeratívne v sebe dosahoval. Potom sugeratívne vyvolaný stav zužitkuje na duchovnej ceste.

Zaujímavý je aj rozdiel, ako do ľudského tela preniká bežný lekár, ako liečiteľ, ako veštec, ako psychiater a ako preniká ezoterik. Lekár preniká do ľudského tela skalpelom a inými nástrojmi, tiež chemickými látkami. Teda prienik chemický a mechanický. Liečiteľ preniká do tela liečenej alebo diagnostikovanej osoby pomocou svoje mysle a bioenergie. Teda prieniky sú postavené na neagresívnom prenikaní do ľudského tela. Ezoterik preniká do seba a nie do druhých osôb, robí tak iba na psychickej úrovni. Predstavitelia starej ezoterickej školy idú často dovnútra tela na základe rôznych drogistických látok a často aj fyzickým zmrzačovaním adeptov ezoteriky. Čo zase iba poškodzuje ich zdravie a psychiku.

V medicíne sa musí študent naučiť prenikať do organizmu na základe chemických a mechanických procesov. Ezoterický študent preniká do svojho vlastného tela technikami bioenergetickými. Preto treba venovať dostatok času teoretickej príprave hlavne vo veštectve a senzibilite.

Študent medicíny sa musí naučiť latinské výrazy, pretože latinčina je používaná na označenie orgánov, systémov a stavov v ľudskom tele. Študent ezoteriky sa musí ako vnútornú reč naučiť reč magickú, ktorú praktizovali niektorí prírodní šamani. Teda je tu určitá podobnosť. Jedni aj druhí sa učia mŕtvy jazyk. Pre ezoterika je to magický jazyk.

Študent medicíny preberá skúsenosti iných lekárov, z rôznych nosičov alebo osobného kontaktu. V prípade študenta ezoteriky je potrebné vypestovať schopnosť čítať v informačných poliach, ktoré tvoria spomienky mŕtvych ľudí a zvierat. Medicína má svoje inštitúcie na archivovanie poznatkov a skúseností. Ezoterici sú zvyčajne malé skupiny záujemcov, ktorých archív je vytvorený zo spomienok ľudí a zvierat. Nestačí sa teda naučiť iba písať, ale treba sa naučiť špeciálne veštecké techniky na čítanie info polí okolo nás.

Pridaj komentár