Kozmické vedomie. Lúč. Vedomie kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace. Lúč. Narodil sa s kozmickým vedomím. Lúč. Nácvik labyrintu. Lúč. Ganglie orgánov tela a do nich všetko o sebe. Lúč. Hormonálne žľazy a všetky spomienky o sexe. Lúč. Napojenie na reálnych kozmonautov. Lúč. Meteoritické lúče. Lúč. Reálne planéty. Lúč. Reálne súhvezdia. Lúč. Reálne galaxie. Lúč. Stigma stav kozmický. Lúč. Pyramidálny stav kozmický. Lúč. Energetický stav kozmický. Lúč. Lama Tulku kozmický. Lúč. Joga kozmická. Lúč. Prienik atmosférou a jeho kontrola. Lúč. Reálne do priestoru kozmu. Lúč. Reálne do priestoru planét. Lúč. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Kozmické vedomie. Lúč.
Niektorí ľudia sa narodia s kozmickým vedomím alebo ho získajú v kozmickom priestore. No kozmické vedomie sa dá získať aj cieľavedomým výcvikom a kvalitnou sugeráciou. Teda existujú tri možnosti, ako získať kozmické vedomie, ktoré budú mať postupne ľudia, ktorí budú dlhšiu dobu tráviť v kozme. Psychika ľudí kozmickej éry sa zásadne zmení. Vy ju ako ezoterici môžete zažiť už teraz počas pozemského života a je to nádherná vec.

Kozmonaut, ktorý bol v kozme viac ako 4 mesiace. Lúč.
Príklady kozmického vedomia si nájdete medzi kozmonautmi, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Veštecky sa dá na diaľku vnímať zásadne pozmenená psychika kozmonautov. Je príkladom nácviku kozmického vedomia. Tak isto v oblasti kozmického vedomia prišlo k realizácii zasvätenia. Boli aj dve zasvätenia do meteoritických lúčov, ktoré patria ku kozmickému vedomiu. Meteoritické lúče slúžia ako dobrý prostriedok fotografovania informačných polí ľudí, ktorí mali kozmické vedomie a po smrti uložili svoje spomienky do kozmickej akáši.

Narodil sa s kozmickým vedomím. Lúč.
Niektorí jedinci sa s kozmickým vedomím narodia a to hlavne matkám, ktoré sú počas tehotenstva hyperaktívne a s nestabilnou psychikou. V tehotenstve sa cez matku dostáva do dieťaťa záznam spomienok osoby, ktorá mala počas života kozmické vedomie a venovala sa ľudským orgánom. Tak isto mala túžbu reinkarnovať sa. tento záznam sa dostáva do dieťaťa a tu pôsobí do jeho smrti.

Nácvik labyrintu. Lúč.
Aby ste sa vhodne uviedli do kozmického vedomia, je dobre mať v pamäti spomienku na všetko, čo súvisí s labyrintom a chuťou žiť iba v labyrinte. Dobre sa s tým otvára kozmické vedomie. Tak isto je dobré zablokovať všetky spomienky na pozemské dianie a spomínať na všetko okolo kozmu a jeho vedeckého bádania. Teda záujem o astronómiu.

Ganglie orgánov tela a do nich všetko o sebe. Lúč.
Základom komického vedomia je koncentrovanie sa do ganglií v tele. Sú tri základné dvojice ganglií veľkosti väčšej fazule: dve sú pri mozgovej dutine v strede hlavy, dve ganglie sú pri žalúdku a dve pri močovom mechúre. Odtiaľ je potom veľa drobných ganglií ako špendlíkových hlavičiek a to do kože, tuku, svalov, kostí, kostnej drene, orgánov, nervstva, krvného riečišťa, lymfatického riečišťa a hormonálnych žliaz. Koncentrácia do ganglií veľkosti špendlíkovej hlavičky a všade ukladať všetky spomienky celého života.

Hormonálne žľazy a všetky spomienky o sexe. Lúč.
Do ganglií okolo hypofýzy, epifýzy, štítnej žľazy, pankreasu, nadobličiek, vaječníkov alebo semenníkov. Sem do ganglií uložíte všetky spomienky o sexe ako osobnú výpoveď.

Meteoritické lúče. Lúč.
Prebrali sme ich zo zasvätenia a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou kozmického vedomia. Cez meteoritické lúče možno putovať k reálnym planétam. Meteoritický lúč vznikol ako väzba ľudskej psychiky na reálne meteority. Má rozsiahle použitie v celom priestore kozmickej sústavy.

Reálne planéty. Lúč.
Ide o to, aby ste dočasne vhupli do kozmického vedomia a preniesli svoju myseľ a vedomú ľudskú činnosť do priestoru planét. Pri zemskom vedomí predstava, že všetko objímate ako opilec. Prienik do planéty Zem v predstave, že sa okolo tvoria anjelské sféry Zeme.

Reálne súhvezdia. Lúč.
Vnútorne sa naladíte do kozmického vedomia. Koncentrácia do ganglií orgánov a vložiť všetky spomienky o svojom živote. Teda reálne to najdôležitejšie zo života. Do oblasti hormonálnych žliaz vložiť všetko o pohlavnom živote. A reálne tie najdôležitejšie momenty. Potom musíte psychikou preniknúť cez reálnu atmosféru Zeme. V bežnom vedomí by vám to nešlo, ale v kozmickom to ide, aj keď to bude mať svoje zádrhele. V prvom rade neputujte mysľou do obrázkov alebo kozmických máp pred sebou. Potom kontrolujte, či nejdete do svojich spomienok alebo fantázií. Potom kontrolujte, či ste náhodou nešli iba do aury vlastného tela. Nemali by ste byť v mediálnom stave, keď sa body vo vašej mysli stále zmenšujú. To idete potom do vnútorných spomienok okolo tela. Tak isto by ste nemali končiť v hlave niektorej živej osoby. To sú prípady odklonu od reálneho prieniku v kozmickom vedomí. Ďalej si treba vsugerovať a bez výhrad uveriť, že idete do reálneho priestoru kozmu. Pri zemskom vedomí všetko milujete. Pri vedomí priestoru okolo Marsu beháte ako zviera v trubke. Pri vedomí priestoru okolo Uránu žijete ako veľryba vo vode. Pri vedomí priestoru okolo Neptúna žijete na kryhách. Pri vedomí priestoru okolo Pluta sa zmeníte na zviera. Pri vedomí priestoru okolo Saturna žijete v malom priestore. Pri vedomí priestoru okolo Merkúru máte pocit, že môžete lietať. Pri vedomí priestoru okolo Slnka máte pocit matky a dieťaťa. Pri vedomí priestoru okolo Jupitera máte pocit ako dieťa vo vode. Pri vedomí priestoru okolo Venuše pocit sexuality ženy alebo muža. Takto si pomôžete v kozmickom vedomí reálne sa dostať psychikou do blízkosti reálnych planét. Tak isto sa musíte nad atmosférou, ktorá je do výšky 100 000 km nad Zemou, reálne zorientovať, ktorým smerom je momentálne cielená planéta. Správate sa tak, ako keby ste reálne išli do kozmu a k danej planéte.

Reálne na jednotlivé planéty. Lúč.
Potom vás reálne čaká prienik z priestoru planéty do vnútra planéty a cesta von. Idete do priestoru planéty svojou psychikou a nie fyzicky ako objekt. Ľudskej psychike to nerobí žiadny problém preniknúť do priestoru ktorejkoľvek planéty. Z kozmu prenikáte na Zem v predstavách anjelov. Na Mars v predstave tváre. Na Urán v predstave geometrických tvarov. Na Neptún v predstave meteoritických lúčov. Na Pluto v predstave kostí brontosaura. Na Saturn v predstave minerálov. Na Merkúr v predstave ľudských rúk. Na Slnko v predstave polkruhu. Na Venušu v predstave pohlavných orgánov. Na Jupiter v predstave kruhu a v ňom špirály. Niekedy sa stáva, že sa nedá tento priestor opustiť. Vtedy zlikvidujete predstavu, ktorou ste prenikali na planétu, nahodíte si predstavu anjelov a vrátite sa do priestoru Zeme, prípadne inej planéty. Dávajte si pozor, aby vás planéty a ich priestor nekatapultoval do súhvezdí a ešte ďalej. Tak isto si dávajte pozor, aby ste do kozmu prenikali v určitom historickom čase. Teda si poviete, že rok 2006 alebo iný dátum späť do histórie.

Stigma stav kozmický. Lúč. Pyramidálny stav kozmický. Lúč. Energetický stav kozmický. Lúč. Lama Tulku kozmický. Lúč. Joga kozmická. Lúč.
Potom tu máte ďalšie možnosti sledovať v kozmickom priestore Slnečnej sústavy tektonické trhliny alebo anomálie a v nich jogínskym vedomím znaky stromčekov. Keď si nahodíte stigmatické vedomie, môžete vnímať to, čo tu uložili stigmatizované osoby. Potom sú tu špeciálne uložené info polia mŕtvych kozmických Lama Tulku, ktorí sa počas života venovali orgánom a bunkám ľudského tela. Potom tu môžete objaviť meteoritické lúče okolo meteoritov okolo planét. Z meteoritických lúčov, ktoré vznikajú pri aktivite človeka s kozmickým vedomím, môžu vzniknúť celé obrovské systémy presunu cez kozmické meteoritické lúče. To tu zanechali po svojej smrti ľudia s kozmickou mysľou, ktorí sa venovali pozemským meteoritom. Potom v pyramidálnom vedomí v oblasti zaniknutých planét možno vnímať špirály pyramidálneho vedomia a iné informácie ľudí, ktorí disponovali kozmickým vedomím a po smrti tu uložili svoje spomienky z neurónovej pamäte.

Pridaj komentár