Anjelská ezoterika. Stredný mozog. Denné vedomie. Nočné vedomie. Snová pamäť. Špeciálne vedomie denno – nočné. Emócie a šamanskí anjeli. 12 anjelských rituálov. Mágia niťová a geometrické tvary. Zasväcoval Saša Pueblo. Zasvätenie má aj fotografickú dokumentáciu, vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Pokračujeme v sérií zasvätení do šamanských anjelov a netreba si to mýliť s anjelmi starých kultúr ako bol napríklad Tibet alebo Egypt. Tak isto sem nepatria anjelské sféry novodobých náboženstiev ako je budhizmus alebo kresťanstvo. Ide o anjelské sféry, ktoré vytvorili prírodní ľudia, ktorí nevedeli čítať, písať a premýšľať hoci mytologickým spôsobom. To je spôsob myslenia pomocou jednoduchých predstáv o svete a jeho zákonitostiach. Teda ide o totemových prírodných ľudí, ktorí netvoria žiadne veľké národy, ale kmene a klany. Tieto druhy anjelov vytvárali svojou činnosťou hlavne šamani, ktorí si uchovali psychiku zvieracích mláďat a dokázali robiť určitý druh prírodnej ritualistiky. Vyvárali ich z rôznych esencií ako boli kosti, bambus, tŕstie, cukrová trstina, korytnačí pancier, perleť, kokosové plody, meteority a podobne. Počas života ich mali pri sebe a po smrti ich uvoľnili do priestoru okolo nás.

Teraz je tu možnosť tieto šamanské spomienky dekódovať a použiť ako materiál na zasvätenie do šamanských anjelských sfér. Je to po prírodnom človeku jedinečný odkaz, ktorý je hodno prevziať a oživiť do dnešnej doby cez psychiku meditujúcich, ktorí sú na duchovnej ceste. Anjelské sféry sú hodnotný materiál, ktorý jedinečne vylepšuje intuíciu a odhad správnych riešení. Pokiaľ ste sa ešte nezúčastnili zasvätení, môžete cvičiť aj sami a to tak, že v celom tele máte pocit, že udržíte spomienky z detstva. A hlavne v 6. oblastiach výskytu neurónov a to je veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. V daných oblastiach si dokážete vložiť aj kresbičky anjelov a to tak, že to cítite ako dieťa. V žiadnom prípade ako umelec alebo osoba esteticky vzdelaná. Najlepšie je pozrieť obrázky v Galérii zasvätení. Tak isto môžete cvičiť predstavy detskej kresby a potom anjelské znaky. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Zasvätenie sa realizovalo do 6. neurónových oblastí v ľudskom tele. Tak isto sa realizovali zasvätenia do aury, ktoré umožňujú presunúť anjelské obrázky a anjelské znaky do aurického obalu okolo človeka. Pod aurickým obalom tu rozumieme povrch nad ľudskou kožou. Tu sa nachádzajú molekuly vzduchu, prachové častice, magnetické sily magmatického jadra Zeme. V tom môžu byť uložené vaše predstavy anjelov a anjelských znakov. Systém je dynamickejší a efektívnejší. Pripomínam, že úspešní ľudia celej histórie majú takéto schémy bežne v aurickom obale. Pokiaľ sa rozhodnú robiť hlúposti a negatívne činnosti, tak sa anjelské sféry strácajú a to je znak, že tam nemajú konať. Je to vlastne tá najjednoduchšia forma vešteckých výkonov.

Pri anjeloch šamanských národov možno vnímať fenomén, že anjelské postavy, anjelské zvieratá a anjelské znaky možno medzi sebou zahusťovať. Množstvo zahustení anjelov a anjelských znakov vystihuje veštecky zistiteľnú farebnosť. Množstvo spojených a zahustených anjelov je odstupňované farbou sklovitou, mliečnou, zlatistou, diamantovou, a potom ako pulzujúci vietor. Tieto hustoty sa dosahujú veľmi ťažko a trvá celé roky, kým sa dosiahnu bežným spôsobom. Saša Pueblo sťahuje tieto spomienky už nežijúcich šamanov a vo veľkom množstve ich kombinuje navzájom. Mohli by sme povedať, že ich spája do určitých úrovní zahustenia vyjadrených farbou. Prípadne kopíruje zahustenia do zasvätených osôb.

Dnešné zasvätenie sa usilovalo dostať anjelské sféry šamanov do snového procesu cez stredný mozog. Z hľadiska rozumového si treba uvedomiť, že stredný mozog je veľkosti holubacieho vajíčka a v ňom sú neurónové oblasti. Stredný mozog má dve funkcie prepínania. Ľahnete si spať a prepne celý organizmus do stavu spánku. Keď vstanete, tak za normálnych okolností sa prepne stredný mozog zo stavu spánku do stavu bdenia. Úspešní ľudia majú neustále otvorený čiastočne aj denný aj nočný stav v rozumnej miere, aby zo snového podvedomia, ktorý si môžete predstaviť ako archív, mohli vychádzať do denného stavu vedomia snové spomienky a denné zážitky prechádzali aktívnejšie do nočného vedomia. A aby človek mohol počas noci čiastočne vnímať snové pochody.

V plnom rozsahu sa dá nadviazať na Freudovu teóriu o emocionálnom prechode snových zážitkov do snového stavu. Sny by v prvom rade mali plniť úlohu a to podieľať sa na obnove tela, psychickej stabilite, riešení problémov, ktoré človeka trápia a sužujú. Tak isto by mal mať človek varovné sny, ktoré si dobre pamätá. Až potom by mal snový proces pracovať na meditačných záležitostiach.

Celkovo zasväcované osoby v snoch robili kde čo, jeden ezoterické meditácie, ktoré mu rodičia zatrhli. Iný mal snové vedomie vybielené jogínskymi technikami na likvidáciu snov. Iný si v snoch divoko robil, čo chcel. Ďalší v snoch prežíval horory z márnice a podobne. Zasvätenie viedlo k tomu, aby šamanskí anjeli prenikli do snového režimu pod silnými emocionálnymi stavmi, ktoré si zasväcované osoby navodzovali robením rituálov, ktorých bolo 9.

Tentoraz to boli rituály s farebnými niťami, ktoré zasväcované osoby nalepovali na biely papier. Papier sa natieral lepidlom a na lepidlo sa prilepovali nite. Z nití sa vytvárali postavičky anjelov a anjelských znakov. Saša Pueblo medzitým zasväcoval a to tak, že do svojej aury a aury zasväcovanej osoby sťahoval spomienky na šamanských anjelov. Všetko aktívne prenikalo do snového povedomia.

Boli to spomienky historických šamanov zo sektorov určených zemepisnou šírkou a dĺžkou (3,4/E) Európa, Afrika (2,3/I,H,G), Borneo (I,J/14,15,16), Ázia (F/7,8), Tibet (10, 11, 12/F), Afrika (2,3/K,L), Antarktída (8,9,10/ O,N,M), Južná Amerika( 14, 15/I,J)a ( 13, 14/ L,M), Tahiti (5,6,7/J,K,L), znovu Južná Amerika (15/I,H).

Pridaj komentár