Znovu sme postúpili ďalej a zrealizovali sme zasvätenie do anjelov tŕstia, ktorých vytvorili prírodní šamani v rozpätí 20 000 až 30 000 rokov pred naším letopočtom. Išlo o šamanov s veľkou detskou žľazou v hrudnej oblasti, ktorá im zostala z detstva. Zároveň sa celý život od narodenia po smrť venovali práci s tŕstím alebo žili v tŕstí. V ich tele sa vytvorili anjelské sféry. Tento zápis má aj svoj fotografický archív. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Máme za sebou už zasvätenia do pierkových anjelov, ktorých v sebe za svojho života vytvorili šamani a po smrti ich nájdeme hlavne vo svete mŕtvych informačných polí. Ich hlavnou vlastnosťou je viesť úspešne človeka k cieľu, ktorý si vytýčil. Anjelské sféry sú rôzne zahustené a podľa toho dosahujú určitú farbu a to priezračnú, bielu, zlatistú, diamantovú a pulzačnú. No sú aj anjelské sféry čierne a sivasté. Tie sú nežiaduce a treba sa im vyhýbať. Sú vytvorené pod deštruktívnym a samoľúbym vplyvom neúspešných detských šamanov.

Teraz sme vytvorili možnosť prevziať zasvätenie do sféry šamanských trstinových anjelov. Šamani tieto sféry vytvorili vo vnútri v tela a to trvalým kontaktom s tŕstím. Trvalo žili v trstinovom poraste, robili tu ritualistiku, stavali z tŕstia komunikačné stavby s anjelskými sférami, ktoré sa po smrti z nich uvoľnili a zostali vo svete mŕtvych spomienok. Zvyčajne mali poškodený zrak a neustále sa dotýkali tŕstia celým telom, neustále niečo s tŕstím robili.

Pri zasvätení sme postavili z kusov tŕstia konštrukciu a zasväcované osoby kreslili postavičky anjelov, ktoré sa podobali postavičkám ľudí a zvierat s náznakom krídel. Tentokrát pri trstinových anjeloch boli po postavičkách drobné čiarky, pri anjeloch meteoritov to boli drobné krúžky a anjelské sféry majú anjelov vnútri bez čiarok a krúžkov. Jednoducho vnútri nemajú nič. Zasväcované osoby sa museli dostať do psychiky prírodných ľudí, ktorí nevedia čítať, písať a sú plne spojení s prírodou. Príde aj k prepnutiu neurónových spojov v mozgu. Pri kreslení anjelských postáv sa robili rituály: stočenie kresby anjela a vloženie do trubičky, kresba anjela sa omotala kúskom tŕstia, kresba anjela a paličky, kocky cukru, anjelské kresby a geometrické tvary z tŕstia, zavesenie kresbičiek na konštrukciu z tŕstia.

Zasväcoval Saša Pueblo a to tak, že sa uviedol do stavu sugerácie klinickej smrti a natiahol do seba zasväcovateľov, ktorí mali šamanské vedomie, počas života veľkú detskú žľazu a detskú psychiku. Tým, že sa neustále venovali tŕstiu, vytvárali počas života v celom tele postavu s náznakom krídel alebo zviera s náznakom krídel. Ide o energetickú postavu silne nabitú aktivitou z tŕstia. Po smrti anjelská postava alebo viacej anjelských postáv zostáva v dimenzii sveta mŕtvych, do ktorej sa vstupuje cez klinickú smrť. Zasväcovaným osobám sa utvoril v pamäti odtlačok od každého zasväcovateľa, ktorý mal v sebe anjelov tŕstia. Po zasvätení môžu využívať toto zasvätenie na otvorenie anjelských sfér.

Anjelské sféry z tŕstia boli prekvapivo silné aj z dôvodu, že majú v sebe neustále rezonancie šuchotania a to prenášajúceho sa z jedného miesta na iné. Bežne si človek ani neuvedomí, že šuchot tŕstia je vlastne kmitajúca rezonancia značnej sily. Anjelské sféry pierkových anjelov šamanov majú v sebe múdrosť správnej cesty. Anjelské sféry anjelov meteoritov majú v sebe schopnosť vytrvalosti a húževnatosti. Anjelské sféry tŕstia majú v sebe schopnosť kontroly a varovania.

Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Konkrétne predstavu postavy anjela z čiarami cez telo. U anjelov pierkových boli postavy prázdne. U anjelov meteoritických boli postavy plné guličiek. Pri trstinových poli plné drobných čiar. Trstinový anjel vytváral prevažne systém ochrany a komunikácie.

Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka ( 9,E). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Vytváral trstinových anjelov a ich kópie v sebe alebo do okolia.

Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Vytváral anjelské sféry trstinové a slúžil systém anjelov ako ochranný a komunikatívny systém.

Z oblasti Havajské ostrovy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Budoval celé stavby a konštrukcie z tŕstia a podobných rastlín. Anjelské sféry tŕstia dávali silný systém ochrany a varovania voči votrelcom a pri love zvery.

Z oblasti Antily . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Žil v cukrovej trstine. A neustále strúhal drobné kúsky suchej trstiny. Vedel všade čo roka ľudia v danej oblasti.

Z oblasti Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Bol pravdepodobne slepí a tiež mal systém komunikácie v tomto prostredí.

Oblasť Egypta. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal veľkú detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Mal samozrejme pyramidálne vedomie a pracoval na výstavbe lodí a tieto vylepšoval cez anjelské sféry pyramidálnych anjelov.

Oblasť Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Budoval rôzne rituálne stavby a robil rituály, ktoré mu dovoľovali komunikovať s anjelskými sférami vo svete mŕtvych info polí zomretých ľudí a zvierat. Anjelské sféry vytvorené šamanmi ich po smrti opustia a osobitne sa usadia vo svete mŕtvych spomienok. Prístup cez klinickú smrť.

Oblasť Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,E). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Zase túžba čínskeho šamana navrátiť sa k trstinovým anjelom, ktoré mal v detstve. Tvorba rituálneho opevnenia z tŕstia a prepojenia na anjelov vo svete mŕtvych ľudí a zvierat.

Oblasť Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,C). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Budovanie trstinových stavieb, ničenie a na novom mieste cez trstinové stavby obnova spojenia s anjelskými sférami tŕstia.

Oblasť Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Vytvorenie špeciálnej stavby a uctievanie trstinových anjelov.

Oblasť Severná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý nevedel písať, čítať a premýšľať dnešným spôsobom. Bol to prírodný človek. Aj počas dospelosti mal detskú žľazu. Neustále sa venoval práci s tŕstím, rákosím, cukrovou trstinou. Vytváral v sebe a okolo seba neustálou prácou a životom v prostredí tŕstia postavy anjelov alebo anjelských zvierat. Budovanie trstinových anjelov a ich pálenie pod vplyvom historických záznamov zo sveta mŕtvych ľudí a zvierat. Ide o záznamy predhistorických národov v histórii sveta kozmu.

Pridaj komentár