V tomto príspevku sa budem venovať problematike zmeny činnosti tukového orgánu. Ide o to, aby ste si svoj tukový orgán predstavili ako časť tela, ktorá obsahuje tukové bunky. Tie vzniknú ako následok trávenia, nedostatku pohybu a uložený tuk je vlastne záchrana pre organizmus, aby v tele neplávalo plno tuku z tráviacich procesov. Tukový orgán je zložený z krvného riečišťa, nervových dráh, lymfatického riečišťa a drobných neurónových ganglií veľkosti špendlíkovej hlavičky. Teda je tu šanca, aby ste pozmenili svoj názor a pohľad na tuk tela.

Tuk tela v podobe tukového orgánu sa pre vás môže stať užitočný priateľ, ktorý pod vaším psychickým tlakom začne produkovať prospešné látky a to môže byť v extrémnych prípadoch až 25 000 rôznych položiek. Bohužiaľ, tukový orgán u bežných ľudí nie je pod dostatočným tlakom orgánov a systémov tela a tak isto túžby, aby produkoval takéto množstvo rozmanitých látok. A verte, že tukový orgán sa veľmi ľahko dostáva pod tlak ľudskej psychiky a dokáže postupne vytvoriť množstvo užitočných látok pre telo. Treba si uvedomiť, že chorý človek a dupľom vážne chorý človek, jednoznačne produkuje málo chemických látok a pokiaľ je organizmus po 40 -tke, tak prirodzene utícha produkcia všetkej chémie a obzvlášť hormonálnej. Je to prirodzený proces starnutia a pozvoľného mechanizmu deštrukcie. No tukový orgán, ktorý je ako obrovská chemická fabrika, dokáže produkovať látky, ktoré nedokáže produkovať organizmus či už z chorobnosti, alebo procesov starnutia.

Je samozrejme zvykom, že ľudia liečia svoj chorý organizmus hlavne chemickými látkami a neatakujú tukový orgán, aby takéto liečivé látky vyrábal sám pre prospech organizmu. Niektorí jedinci po 50-tke dopĺňajú svoj organizmus rôznymi látkami, aby sa udržali vo vyššej výkonnosti ako je prirodzené pre starecký vek. Následne po rokoch takéto umelé užívanie všetkého, čo zvyšuje výkonnosť, ničí a úplne zničí sily organizmu.

Tukový orgán však možno modifikovať, aby v priebehu viacerých rokov začal produkovať 25 000 užitočných látok. Pre psychické procesy, ktoré potrebujú v priebehu dňa 40 litrov tekutín, vyrobí v priebehu dňa sedem krát viacej. A potom je možné robiť s mozgom v psychickej oblasti hotové zázraky. Tak isto tukový orgán dokáže trvalo udržať v organizme stav tvorby chemických látok v objeme100 litrov a nakoniec zvýši produkciu chemických látok až na 300 litrov. Nečudo, že dlhovekí jedinci sú čulí ako rybičky aj v značne vysokom veku. Tukový orgán im priebežne vyrába požadované látky a to čo do kvality a kvantity. Je tu teda reálna možnosť pozastaviť alebo napraviť biochémiu ľudského tela.

Ale hlavne ide o to, aby sa tukový orgán staral čo najviac o bežné kmeňové bunky tela, zvyšoval ich dlhovekosť a zároveň ich šetril. Kmeňové bunky slúžia aj na tvorbu nových základných buniek, no kmeňové bunky majú svoju životnosť a dokážu produkovať iba určité množstvo nových základných buniek. A starostlivosťou tukového orgánu o základné bunky si šetríte kmeňové bunky na dobu staroby. Vo vyššom veku nebudú chýbať.

Teda stredobodom pozornosti sú základné bunky a tie sú vlastne v každej časti tela. Tukový orgán sa môže vzorne starať o základné bunky, predĺžiť ich životnosť a šetriť čo najviac kmeňové bunky. A o to tu ide. Proces dlhovekosti buniek môžete podporiť aj štandardnými procesmi, ktoré robíte raz do týždňa. Ide o kúpele v kúpeľnom prípravku s obsahom síry Solfatan, potom je to proces násilného prekysličenia organizmu na niektorom šliapacom stroji v posilňovni. Ďalej je to preliečenie horúcimi rukami, ktoré si predtým pošúchate jednu o druhú. Každý týždeň treba zjesť surovú kapustu v náleve, aby ste mali vysoký obsah U vitamínu. Vtedy sa perfektne údržbujú neuróny tela. Keď zjete týždenne vrecko lúpanej slnečnice, tak máte vysoký obsah E vitamínu a výborne sa regenerujú nervové bunky celého tela. Keď si dávate na holé telo obklady z ovocia a zeleniny, tak do tela preniká C vitamín a jedinečne sa reparuje podžalúdková žľaza. Potom je vhodné zmeniť spôsob pohybu, aby pohyb vychádzal zo svalov a nie kĺbov rúk, nôh a chrbtice. Môžete použiť knižku a návody pre tých, ktorí majú umelé platničky v chrbtici. Títo sa musia naučiť ináč chodiť, sedieť alebo pracovať. Takto si môžete mimoriadne šetriť kĺbové spoje. A keď vás bolia, tak použite ľadové obklady z mrazeného rybieho mäsa. Šľachy potrebujú chlad, aby sa zreparovali. No nesmú byť úplne potrhané. Vtedy im takéto ľadové obklady nepomôžu. Tak isto sa naučiť raz do týždňa žuvať konáriky rôznych drevín ako je lipa, javor, topoľ, breza, dub, buk a dostať do tela horčiny zo žuvania a cmúľania konárikov. Horčiny báječne prospievajú dlhovekosti buniek. Teda aj pre 20 ročné osoby je vhodné robiť geriatrický program a extrémnou starostlivosťou o základné bunky si šetriť kmeňové bunky pre starobu. A zabudol som spomenúť pojedanie okamžite zabitých zvierat ako je ryba, zajac, kura. Takéto mäso obsahuje živočíšne enzýmy, ktoré značne zvyšujú dlhovekosť buniek tela. Môžete pojedať aj surové žĺtka z čerstvých domácich vajíčok.

O základné bunky sa možno starať aj procesom mikropoškodzovania či už fyzického, alebo chemického: žmolenie živicových púčikov a ihličia stromov v ruke, žmolenie konárikov jedovatých byliniek a chrobákov. Tak isto prehnať telom sexuálne energie umožňuje mikropoškodenie základných buniek. Otĺkanie zväzkom vŕbových paličiek poškodzuje základné bunky tela. Aj cvičenie v posilňovni s mikronatŕhaním svalov stále sa navyšujúcimi váhami, ktoré si zapisujete. Tak isto akupunktúrne ihly môžu slúžiť k miernemu poškodzovaniu základných buniek tela. Ide vlastne o mechanizmus, pri ktorom sa mikropoškodené miesta tela reparujú a udržujú inak a nie cez kmeňové bunky. A znovu ide o to, aby základné bunky dosiahli dlhovekosť a čo najmenej bolo treba aktivizovať kmeňové bunky.

Ešte som nespomenul pud sebazáchovy a prežitia. Nasugerujete si, ako spáchate samovraždu a dostanete sa do úzkej komunikácie s pudom sebazáchovy. Otvoríte si vnútorného poradcu a požiadate ho o radu, čo máte zjesť, aby ste aktivizovali tukový orgán, zároveň podporili dlhovekosť základných buniek a nechali v pokoji kmeňové bunky. Poslúchnete ho a nasugerujete si, že keď neposlúchnete, tak vás pud sebazáchovy zaškrtí. Teda naučíte sa jedinečný veštecký výkon, ktorý vám dovolí jesť to, čo zvyšuje dlhovekosť buniek a podporuje tvorbu v tukovom orgáne tela.

Pridaj komentár