Anjelské sféry a kozmické pulzary veľmi úzko súvisia a je potrebné ich skúmať navzájom. V minulosti sme sa podrobne venovali všetkému okolo anjelských sfér a tak isto pulzarov, ktoré sú súčasťou kozmického priestoru. K tomuto všetkému pridáme systém dvojníkov.

Na začiatok sa budeme venovať problematike pulzarov. Pri psychickom prieniku do astronomického kozmu cez kozmické vedomie realizované v gangliách sme narazili nielen na planéty, súhvezdia a galaxie, no psychicky sme prenikali cez čierne diery ako základ galaxií v kozme. A tak isto sme narazili na anti čierne diery a nakoniec sme prišli aj na pulzary. Celkovo v kozme je všade plno pulzarov rôznych veľkostí. Môžu mať veľkosť oka, ale aj veľkosť miliónov kilometrov. Teda pestrosť vo veľkostiach je maximálne uspokojená. Máme tri druhy pulzarov: 1.množstvo rotujúcich kotúčov, 2. rotujúci kotúč, cez ktorý ide niečo ako svetelný lúč, 3. lúč otáčajúci sa rôznymi smermi.

Keď si predstavíte našu planétu v slnečnej sústave, našu slnečnú sústavu ako súhvezdie, súhvezdie ako súčasť Galaxie, kde uprostred je čierna diera, okolo našej Galaxie si predstavíte 2 000 ďalších galaxií a znovu si okolo 2 000 galaxií predstavíte asi 14 oblastí s výskytom 2 000 galaxií, tak dostanete priestor obrovskej gule veľkosti asi 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Približne v strede tohto gigantického priestoru sa nachádzajú extrémne gigantické pulzary, pri ktorých existuje aj organický život. Okolo týchto gigantických pulzarov existuje tiež svet mŕtvych spomienok, ktorý obsahuje veľké množstvo anjelských sfér, ktoré sa až príliš podobajú anjelských sféram vo svete mŕtvych spomienok organického života na planéte Zem.

Ďalej si skúsime objasniť problematiku anjelských sfér planéty Zem. Ezoterik sa musí na začiatok vysporiadať s pojmom anjel. V prvom rade sa slovo anjel používa hlavne ako symbol alebo symbolika šťastia, šťastných udalostí a doslova zázrakov. Pojem a predstavu symboliky anjel si môže vo svojej mysli vytvoriť každý bez problémov a veriť, že takáto predstava je niečo ako talizman a môže prinášať šťastie a úspech. Je to možná psychická opora pre ľudskú psychiku. Ezoterik nájde hlavne v umeleckej rovine veľa inšpirácie pre vytvorenie predstavy o anjeloch, či sú to obrazy, sochy, napísané texty, alebo samotné predstavy anjelov v živých ľuďoch. No my sme sa usilovali preniknúť do problematiky anjelov trochu inak ako doteraz, vešteckými technikami sme začali bádať, čo je na anjelských sférach pravdivé a kde je racionálne jadro v možnosti prepojenia anjelských sfér, šťastných náhod a šťastného osudu.

A tak začalo veľké skúmanie a hľadanie okolo anjelských sfér. Veštecky sme prenikali do psychiky jednotlivých adeptov histórie ľudstva, ktorí dosiahli významné úspechy a mohli sme konštatovať, že hlavne pozitívne osobnosti histórie mali v sebe niečo na spôsob anjelských sfér. No nie všetky osobnosti takýto fenomén v sebe mali a zvyčajne dosiahli úspech preto, že to niekto musel dosiahnuť, že o tom rozhodla úplná náhoda alebo politická a vojenská moc. Zamerali sme sa na tých, čo mali v sebe práve fenomén anjelských sfér. Postupne nás bádanie zaviedlo do sveta mŕtvych celej histórie života na planéte Zem. Aj tu sme vo svete mŕtvych nachádzali rôzne spomienky na anjelské sféry. Pozornosť sme nasmerovali na spomienky detských dyslektikov, ktorí mali počas života väčšiu detskú žľazu a psychicky zostali na úrovni detí aj v dospelom veku. Po ich smrti sa do sveta mŕtvych veľmi silne a dobre zapísali zahustené spomienky z ich života. A samozrejme, že sme začali skúmať, z čoho boli tieto záznamy vytvorené. Prišli sme na to, že ich vytvorila jednak myseľ detského dyslektika, ktorý počas života robil prevažne jednu činnosť a nič iné. Napríklad celý život sa hral iba s pierkami a skoro nič iné nevzal do rúk. A takto to mohol robiť aj desiatky rokov. K tomu sme zistili, že iba detskí dyslektici, ktorí mali v sebe drobné pulzary, mohli vytvoriť to, čo voláme línia bielych anjelov. Dnes by sme mohli hovoriť o pulzarových anjeloch. Od detských dyslektikov máme aj čierne a sivé anjelské línie, ale v týchto prípadoch je absencia systému drobných pulzarov v tele týchto osôb.

A práve prepojenie tvorby drobných pulzarov a neustále sa opakujúcich monotónnych činností vytvára fenomén anjelskej sféry, ktorá môže určitým spôsobom porušovať zákon pravdepodobnosti úspechu a dať jedincom podvedome lepšie vyhliadky na úspech. Pokiaľ osoby používajú biele, alebo inak povedané, pulzarové anjelské sféry, ich rozhodnutia majú v sebe potenciál dlhotrvajúcej úspešnosti a pozitívnosti pre danú osobu, ale aj iné osoby v jej okolí. Tak isto sme skúmali, ako sa dostanú tieto spomienky zo sveta mŕtvych do živých jedincov. Zistili sme, že vo svete mŕtvych je špeciálny záznam prírodného šamana, ktorý vytvára dodnes odtlačky anjelských sfér deťom v 4. roku života a rozhodujúce kritérium je veľkosť detskej žľazy a nič iné. O tomto dobre vedeli hlavne v Číne a snažili sa o to, aby oklamali tento systém pomocou mágie vajíčok alebo priväzovaním detí dokopy. Teda pokiaľ má dieťa v 4. roku života malú detskú žľazu, má smolu, dostane sivé alebo čierne anjelské sféry. Pokiaľ má veľkú detskú žľazu, má biele anjelské sféry.

Tak isto sme previedli veštecké bádanie veľkého množstva dyslektikov a usilovali sme sa pochopiť, ako to vlastne v mysli detského dyslektika funguje, kde jeho spomienky odchádzajú a prečo môžu ako kópie originálov pôsobiť na vyššiu úspešnosť. Samozrejme, že aj tu je možnosť manipulácie a to vymeniť sivé alebo čierne anjelské sféry za bielu líniu anjelov. No má to jeden háčik a to je ten, že pokiaľ bola niektorá osoba počas života dlhšie vystavená vplyvu sivých alebo čiernych anjelských sfér, tak nebude ochotná naraz zmeniť svoj spôsob riešenia problémov. Doteraz to boli riešenia pod vplyvom sivých a čiernych anjelských sfér a odteraz to bude pod vplyvom bielych anjelských sfér. A to nezvládne každý. Robili sme v tomto smere skúmania so súhlasom osôb, ktoré mali čierne anjelské sféry a vo veľa prípadoch sme museli naspäť vrátiť namiesto bielych anjelských sfér čierne alebo sivé. Osoby neuniesli tlak na to, aby riešili životné problémy po novom.

V málo prípadoch došlo k zásadnej zmene a konanie človeka začalo pozerať aj na to, aby riešenia boli na prospech aj okolia. Najviac prípadov bolo v tom zmysle, že sa bielych anjelských sfér pýtali doslova na každú drobnosť. Môžem ísť sem, môžem ísť tam, môžem toto zjesť a podobne. Dané osoby nepochopili, že anjelských sfér sa treba pýtať na zásadné životné udalosti a hlavne ich žiadať o vyjadrenie na veci zásadných zmien, ktoré pôjdu do budúcnosti. A takto sa môžu osoby vyhnúť sklamaniam v budúcnosti. Niektoré osoby si bielu anjelskú líniu pomýlili s diskusným klubom a anjelské vyjadrenia brali iba ako odporučenie a nie ako rozhodnutie, nad ktorým sa nedebatuje a ide sa vykonať. Niektoré osoby začali doslova natláčať biele anjelské sféry do toho, čo chceli dosiahnuť. Ide o proces znásilňovania anjelských sfér a diktát okoliu. No okolie postupne zistí, že daná osoba zneužíva biele anjelské sféry na sebecké záujmy. Niektorí jedinci s bielymi anjelskými sférami si nakoniec myslia, že môžu robiť, čo sa im zachce a začnú hazardovať. Niektorí sa stanú doslova veľkí lajdáci a myslia si, že anjelské sféry to spravia za nich. Niektorí si myslia, že k úspechu stačia iba konzultácie s anjelskými sférami a nechcú si pripustiť, že treba pracovitosť, určitý talent od narodenia, vzdelanosť, zručnosť a podobne.

Osoba, ktorá vedome užíva biele anjelské sféry detských dyslektikov, nemá anjelské sféry za priateľov a konzultantov, ale za diktátorov, ktorí vždy jasne označia, kade treba kráčať a čo bude mať vysoký stupeň úspešnosti aj v budúcnosti. Anjelským sféram sa predkladajú návrhy a hľadá sa taký návrh, ktorý má masovú podporu anjelských sfér. A tým sa podporuje dlhotrvajúca úspešnosť. Nie je vhodné žiadať anjelské sféry, aby pomáhali aj pri realizácii praktického vykonania. V takýchto prípadoch sa osoba stáva psychicky závislá od anjelských sfér a to nie je vhodné pre fyzické a psychické zdravie.

Ďalej sme sa venovali prieskumu, aké druhy bielych anjelských sfér máme k dispozícii a akej sú hustoty. Anjelských sfér bielej línie je mnoho a záviselo od toho, čo detský dyslektik počas života robil. Pokiaľ sa venoval pierkam, tak sú anjelské sféry pierkové, pokiaľ sa venoval hre s drievkami, tak sú z drievok a podobne. Teda sú anjelské sféry pierkové, drievkové, mušľové, meteoritické, zo živlov ako je voda vzduch, z kostí, minerálov, tŕstia, hviezd a ďalších objektov. Anjelské sféry môžu byť rôznej hustoty, ktorá závisí od usilovnosti dyslektika, koľko spomienok uložil do pamäte v mozgu. A tak poznáme anjelské sféry hustoty priezračnej, bielej, zlatej, diamantovej a pulzačnej.

Ďalej sme začali skúmať aj podobné anjelské sféry v hĺbke sveta mŕtvych spomienok, ktoré sa podobali anjelským sféram. V oblasti gigantických pulzarov sme ich našli obrovské množstvo a nemalo zmysel ich počítať. Vznikli v oblasti, kde je organická hmota pod extrémnym vplyvom pulzarov. Je treba dávať pozor, z ktorých si aké odtlačky spravíte. Vyberáte podľa toho, na akú skupinu ľudí chcete pôsobiť. Tak isto sme skenovali v oblasti gigantických pulzarov aj živý organický život, ktorý má prirodzene v sebe malé pulzary a anjelské sféry sa tvoria priamo vo vnútri tohto organického života.

Ďalej sme skúmali procesy súbojov jedincov, ktorí majú anjelské sféry a ich záujmy sa dostanú do určitej konfrontácie. Pri týchto dohodnutých súbojoch sme rôznymi technikami dokázali paralyzovať anjelské sféry niektorej osoby alebo ich úplne znefunkčniť. A keďže sme vedeli anjelské sféry devastovať navzájom vo vlastnej psychike, tak sme rozvinuli systém priameho napojenia na anjelské sféry vo svete mŕtvych spomienok cez klinické vedomie. A tieto anjelské sféry sa už nedajú zdevastovať. Na dôvažok narástla aj sila anjelských sfér cez priamy kontakt do sveta mŕtvych. Dáva to nesporne výhodu pred ostatnými, ktorí majú biele anjelské sféry.

No pokračovali sme ďalej a začali sme zdokonaľovať kontakt s anjelskými sférami a to tak, že cez kozmické vedomie sme v sebe pri kontakte vytvárali malé pulzary. A to vytváralo ešte lepšie prostredie pre komunikáciu s anjelskými sférami. Potom sme komunikáciu rozšírili na anjelské sféry mimo náš svet mŕtvych a môžeme operovať v značnom priestore sveta mŕtvych. No vývoj nezastal a z veľkého množstva anjelských sfér budeme vytvárať jedinečných anjelských dvojníkov, anjelská sféra dostane znovu nový podnet na rozvoj.

Uvádzam koordináty jedincov, ktorých možno zaradiť medzi detských dyslektikov s veľkou detskou žľazou. V dospelosti neustále detská psychika a zúžené vedomie robiť iba jednu činnosť, napríklad dotýkať sa iba pierok a podobne. Všetci jedinci sú živí, produkujú množstvo drobných pulzarov v tele a zároveň nedokážu robiť nič iné, iba jednu činnosť celý život.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
04. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
05. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F).
06. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).
07. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).
10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D).

Cieľom zasvätenia do týchto dyslektických jedincov, ktorí produkovali drobné pulzary, bolo mimozmyslovo prevziať spomienky a skúsenosti týchto živých dyslektikov a k tomu sa naučiť tvoriť drobné mini pulzary. Saša Pueblo použil klasický systém zasvätenia a to psychické prepojenie na týchto živých jedincov, skopírovanie ich spomienok a mimozmyslové uloženie týchto spomienok do psychiky zasväcovaných osôb. K tomu si zasväcované osoby otvorili kozmické vedomie cez ganglie v tele. Ide o systém drobných neurónových zhlukov okolo orgánov a systémov tela. Ovládnutie tohto systému, čo je 6. ezoterická cesta, dovoľuje tvoriť veľmi drobné pulzary, anti čierne diery, čierne diery a žiariace diery, ktoré sa vo všetkých možných veľkostiach nachádzajú v kozme a ako sa zdá, môže ich vytvárať organický život v sebe a aj v aure okolo seba. Výsledkom má byť trvalé produkovanie týchto kozmických objektov a používať ich na iné vnímanie reality ako je bežne známe. Treba si uvedomiť, že pokiaľ sa v psychike ezoterika produkujú čierne diery a stúpa ich množstvo do stoviek, tak sa zvyšuje ostré reálne vnímanie a získava rozmer priestorového vnímania reality. Pri pulzaroch stúpa vnímanie toho, či to, čo ľudia robia a kde to robia, je úspešné a bude úspešné aj v budúcnosti. Pri tvorbe anti čiernych dier sa dá vnímať aj priestor, ktorý sa nedá vnímať bežnými zmyslami. Podobne sa mení vnímanie priestoru pri žiariacich dierach.

Je tu ešte jeden fenomén a to, že pokiaľ sa vytvorí napríklad asi 500 mini pulzarov, tak ezoterik môže začať vnímať realitu okolo seba rovno cez neuróny vo veľkom mozgu. Budeme tento systém vnímania rozvíjať.

Nakoniec sa zasväcované osoby prepojili na choré epitelové bunky a vytvorili dvojníka pred sebou v aure. Dvojník sa budoval z predstáv detských dyslektických jedincov, anjelských sfér vo svete mŕtvych a z množstva pulzarov. Dvojník u každej zasväcovanej osoby vstúpil do spomienok, upratal ich na spôsob detských dyslektikov a pozmenil starý systém vnímania reality, čo zasväteným ezoterikom dovolí trvale produkovať drobné pulzary. Účinnejšia bude spolupráca s anjelskými sférami vo svete mŕtvych, tak isto vnímanie reality bude viac viesť k zvýšenej úspešnosti a k ľahkému prenikaniu do pulzarov v astronomickom kozme.

Uvádzam koordináty živých jedincov alebo miesta ich posledného odpočinku. Ide o jedincov, ktorí dokázali v sebe produkovať mini čierne diery, mini anti čierne diery, mini pulzary, mini žiariace diery, čo im dovoľovalo vnímať svet inak ako bežným smrteľníkom.

01. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme.

02. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme.

03. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,N). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie do ľudí, ktorí mali v sebe drobné pulzary.

04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Doslova by sa dalo povedať, že jeho psychika nebola prítomná na planéte Zem.

05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme.

06. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Dalo by sa povedať, že žil v pulzaroch a málokedy vnímal dianie na planéte Zem. Ešte treba dodať, že mal v sebe UFO odtlačok organického života v kozme.

07. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. K tomu používal ešte odtlačky anjelov zo sveta mŕtvych okolo planéty Zem, ktoré mu pomáhali prenikať do pulzarov.

08. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,H). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Viac prenikal cez pulzary s gigantickým lúčom cez pulzar.

09. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Ešte špeciálne prenikal do žiariacich dier.

10. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie do anjelov detských dyslektikov vo svete mŕtvych, ktoré sa zoskupujú tam, kde sa tvoria drobné pulzary v astronomickom kozme.

11. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme a špeciálne navštevoval organický život v kozme. Mal v sebe UFO odtlačky organického života.

12. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Treba podotknúť, že do kozmu prenikal počas noci ako fenomén námesačnosti a k prieniku mu pomáhali somnambulne energeticko – informačné kotúčiky.

13. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Mal v sebe UFO organického života z kozmu.

14. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme.

15. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Treba doplniť, že k prienikom do pulzarov používal magnetický auru filipínskych liečiteľov a pulzarového dvojníka.

16. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na veštecké výkonu k tomu či terajšie aktivity budú dlhodobo úspešné.

17. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). ). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Treba doplniť, že k prienikom do pulzarov používal magnetický auru filipínskych liečiteľov a pulzarového dvojníka.

18. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme.

19. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Treba doplniť, že k prienikom do pulzarov používal magnetický auru filipínskych liečiteľov a pulzarového dvojníka.

20. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Tvoril drobné pulzary vytváral aj pulzarový lapač, ktorý ho dobre psychicky doladil na psychické putovanie cez pulzary v kozme. Treba doplniť, že k prienikom do pulzarov používal magnetický auru filipínskych liečiteľov a pulzarového dvojníka.

Cieľom zasvätenia bolo prevziať spomienky jedincov histórie ľudstva, ktorí psychicky prenikali do astronomického kozmu a rovno do pulzarov. Ide o nosné objekty kozmu ako sú čierne diery, anti čierne diery, pulzačné diery. V kozme je nekonečné množstvo pulzarov a sú rôznych rozmerov až do miliónov kilometrov. Zasväcované osoby sa už naučili psychicky prenikať do čiernych dier a anti čiernych dier a teraz bol čas doplniť to o pulzary a žiariace diery. V zásade veľmi rozvinutá tradícia psychických prienikov do pulzarov v kozme boli indiánske kmene Severnej Ameriky. Dokonca by sa dalo povedať, že žili a uctievali tento svet a s bežným životom sa nemali moc v láske. K prienikom psychiky do kozmu používali takzvaný lapač snov, ale pre naše účely to budeme volať pulzarový lapač. Ten sa skladal z dreveného kotúča a v ňom boli umiestnené kože, pierka a iný materiál. Bola to pomôcka pre naladenie psychiky do prieniku do pulzarov. Saša Pueblo zozbieral spomienky mŕtvych jedincov zo sveta mŕtvych a z magnetických polí a mimozmyslovo ich kopíroval do pamäte zasväcovaných jedincov. Zasväcované osoby mali kozmické vedomie cez ganglie alebo magnetické vedomie cez miechu na spôsob filipínskych liečiteľov. A prenikali do kozmu cez rôzne druhy pulzarov. Zasväcované osoby realizovali rôzne techniky psychického prieniku a zreálňovali vnímanie sveta pulzarov. Nakoniec sa vytvoril dvojník a ten znovu zmenil systém fungovania psychiky zasväcovaných jedincov, aby mohli vnímať svet z pulzarov.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár